Aile Şirketleri Problemleri

Aile Şirketleri ProblemleriAile Şirketleri Problemleri ile ilgili konulara baktığımızda aile şirketlerinde aile değerlerine iş değerlerinden daha fazla önem verilir ve yazılı belgeler, istatistikler yerine deneme yanılma yoluyla elde edilen deneyime önem verilir. Objektif veri toplamaktan ziyade güvenilir kişilerin fikirlerinden yararlanılır. Aile Şirketleri Problemleri ailede iş yaşamına eğitimden daha çok önem veriliyorsa, aile bireylerinin eğitim düzeyi genelde düşüktür fakat yine de şirkette istihdam edilmektedirler. Bu tip eğitim düzeyi düşük çalışanların, işletmeyi amacından uzaklaştırma olasılığı yüksektir, çünkü genel amaçları günü kurtarmaktır. Aile Şirketleri Problemleri ayrıca, girişimcilerin kurduğu işletmelerde girişimci tüm enerjisini şirkete aktarır ve işleri teknik anlamda bildiği için sorunlara çözüm bulabilmesi kolaydır. Rekabetin olmadığı bir pazarı da yakalamışsa, şirket çok hızlı gelişim gösterecektir. Bu durumda personel istihdamında geç kalınırsa ve gerekli yatırımlar zamanında yapılamazsa siparişlerin yetişmemesi sorunuyla karşı karşıya kalınacaktır. Hızlı gelişimin getireceği diğer bir sorun, yeni bünyeye uygun organizasyon yapısı oluşturma sorunudur. Aile Şirketleri Problemleri aile verimliliklerini bir taraftan yukarıda belirtilen üstün yanlarını geliştirerek diğer taraftan da sakıncalarını minimize etmeye çalışarak artırabilirler. Ayrıca bu şirketler, taşımaları muhtemel üstün yanlar ve sakıncalar hakkında bilgi sahibi olarak kendilerini etkinlik ve verimlilik üzerine odaklayabilir. Aile Şirketleri Problemleri‘ne baktığımızda genelde temel konular üzerinde problemler belirlenmektedir. Aile Şirketleri Problemleri genelde aile bireylerinde yer alan ortaklıklarla ve personel ile yaşanan problemler oluşmaktadır. Yönetim açısından çıkan problemler aile ortakları, kardeş ortaklıkları vb. konularda problemler çıkmaktadır. Devir etme açısından çıkan problemlerin de temelinde bu sorunlar yaşanmaktadır. Yönetim açısından çıkan sorunlarda genelde yönetimi kimin devr alacağı ve kar bölüm vb. konuda problemler yaşanmaktadır. Aile Şirketleri Problemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ