fbpx

Aile Şirketleri Anayasası Örneği

Aile Şirketleri Anayasası ÖrneğiAile Şirketleri Anayasası Örneği aile işletmesinin temel konularını içeren, aile üyelerinin birbirleri arasında aile iş ilişkilerini sağlıklı yönetebilmeleri için temel ilkeleri ve rehber unsurları içeren bir belgedir. Aile Şirketleri Anayasası Örneği ailenin misyonunu ve merkezi değerlerini içerir. Ailenin mülkiyet, miras ve devretme konularındaki ilkelerini, para ve gücün dağılımı ile ilgili temel prensipleri belirtir. Aile üyelerinin sorumluluklarını, aile üyelerinin yetiştirilmesini ve aile konseyinin çalışma ilkelerini içerir. Aile iş ilişkisini oluşturan politikaları, aile üyelerinin birbirleri ve çalışanlarla ilişkisinde temel aldıkları davranı kurallarını, aile üyelerinin performans ölçütlerini ve terfi ve ödül sistemlerini, emeklilik politikasını, aile üyelerinin işe giriş ve çalışma koşullarını içeren ve ailenin ve işletmenin sürekliliğine hizmet eden bir belgedir. En geniş anlamıyla Aile Şirketleri Anayasası Örneği, aileye ve ailenin işletmeyle ilişkisine ait yazılı ve yazısız temel kurallardır eklinde ifade edilir. Yani, bir aileye evlilik yada kan bağı ile katılarak aynı soyadı taşımayı hak kazanan kişilerin; gerek aile ilişkilerinde gerek üçüncü şahıslarla ve gerekse işletmeyle olan ilişkilerinde rehber vazifesi gören; aile üyeleri tarafından kabul edilen; tüm aile bireylerine aynı şekilde uygulanan ve uyulmaması durumunda belirli yaptırımları bulunan kurallar ve değerler manzumesidir biçiminde düşünülebilir. Fark edileceği üzere, bu tanım yazılı olmayan ve norm olarak adlandırılan bir takım ilkeleri de kapsamaktadır. Zaman içerisinde oluşan normlar, sürekli uygulanmak suretiyle aile mensuplarında bilinç ve uyma zorunluluu yaratırlar. Aile Şirketleri Anayasası Örneği Aile anayasası; tarafsız olmalı ve aile bireylerine güven vermelidir. Aile Şirketleri Anayasası Örneği aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimi güçlendir. Ayrıca işletme performansını artırır ve çalışanların tatmini için ortam yaratır. Ancak aile anayasası esnek değildir aksine katıdır. Hazırlanması ve uygulanması zaman alır ve maliyeti yüksektir. Tüm aile bireylerinin farklı düşünce yapısında olduklarından fikir birliği sağlanması oldukça güçtür. Aile Şirketleri Anayasası Örneği hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ