fbpx

Yöneticilik Nedir?

Geçmişte yönetim üstüne birçok çalışma yapılmış. Akademik olarak yöneticilik için bir milat atanmış olsa da aslında yönetmek insanlık tarihi kadar eskilere dayanıyor. Yönetimin bilimselleştirilmesi ise tarihin ilerleyen dönemlerinde karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerle yöneticilik nedir sorusuna cevap arıyor olacağız.

Yöneticilik Akademisi Programımız Mutlaka İncelemediyseniz mutlaka bakmanızı öneririm –> Yöneticilik Eğitimi

Liderlik yoneticilik egitimi

Peki yöneticilik aslında nedir? Yönetici kimdir?

Bu dersimizde anahtar tanım ile tanışacaksınız:
Yöneticilik, kurulu sistemi dengede tutmak, dengesizlik olduğunda ufak dokunuşlarla tekrar yola sokmak ve bu dengeyi gözetmektir.
Yönetici ise bu dengenin korunmasını sağlar. Dengeyi korumak ve bu dengeyi yönetmek yöneticinin görevidir.

Yöneticilik Nedir?

Yöneticilik denildiğinde genelde aklımıza ilk gelen, bir iş yerinde yöneticilik pozisyonunda bulunan kişilerdir. Oysaki yönetme işi ve genel anlamda yöneticilik hayatımızın her alanında ve her yaşta karşımıza çıkar. Mesela evde ev yönetimi kavramı vardır. Faturalar düzgün ödeniyor mu? Buzdolabı dolu mu? Arızalı musluk için biri çağrıldı mı? Hemen hepimiz hayatımızın bir noktasında evimizi yönetme sorumluluğunu üstlenmişizdir. Küçük yaşta okulda karşılaşırız yöneticilik kavramı ile… Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz eğitim hayatımızdaki yönetici figürleridir.
Aslında hayatın her alanında yöneticilik kavramı aynı temelden yola çıkar: Yönetme işini yapan kişidir yönetici.
İş hayatında, en basit anlatımı ile sorumlu olduğu işletmeyi çalıştıran kişidir. Kurulu sistemin düzgün ve doğru işleyişi yöneticinin işidir. Elindeki mevcut insan kaynağını kullanarak, insanlar vasıtasıyla bir işi yaptırarak o işi devamlı kılar.

İyi bir yöneticide olması gereken özellikler nedir?

İşte asıl sorulması gereken soru budur. Herkes yöneticilik pozisyonuna getirilebilir ama o koltuğa oturan herkes iyi bir yönetici olamaz. İyi bir yönetici olmanın da gerektirdiği meziyetler vardır.
Yönetici insanlar vasıtasıyla işi yaptıran kişidir, demiştik. İşinin özü, insanların düzgün ve doğru şekilde çalışmasını sağlamak olan bir kişinin, en başta insan ilişkilerinden anlaması gerekmektedir. İyi bir yönetici çalışanlarını dinlemeyi bilmelidir. Çalışanlarının rahatlıkla ulaşabildiği, iş yerinde olup bitene hakim bir yönetici mevcut sorunları da büyümeden çözerek daha huzurlu bir iş ortamının sağlanmasını mümkün kılar. İyi insan ilişkileri özelliği empatiyi de içerir. İyi bir yönetici empati kurabilmeli; gerektiğinde kendisini çalışanının yerine de koyabilmelidir.
İyi bir yöneticide eleştirel düşünme yeteneği de gelişmiş olmalıdır. Eleştiriye açıktır ve hatalarından ders alarak onlar doğrultusunda hem kendisini hem de sorumlu olduğu işyeri veya departmanını geliştirir. Bir karar vermeden önce konuyu iyi şekilde analiz eder.
Zaman yönetiminden anlar. Zamanı doğru yönetmek iş verimliliği açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla iyi bir yönetici zamanını efektif bir şekilde yönetebilmeyi de bilmelidir.
Dürüst ve adil olmak da iyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler arasındadır. Çalışanlar yöneticinin dürüst ve adil yönetimine ne kadar inanırsa, iş verimliliği ve işe bağlılık da o oranda artacaktır.

Ben de iyi bir yönetici olabilir miyim?

İyi haber, isteyen ve kendisini geliştirmeye açık herkes iyi bir yönetici olabilir. Çünkü yukarıda saydığımız tüm özellikler ve daha fazlası öğrenilebilir.
Türkiye’de “yönetici” denildiğinde genelde akla daha olumsuz örnekler gelmesi, yöneticilerin kendini geliştirmeye yönelik yeterli isteğe sahip olmamasından veya kendisinde herhangi bir eksiklik görmeyen bir karakter yapısına sahip olmaktan kaynaklanabiliyor.
Oysaki bir kişi yönetici pozisyonuna geldikten sonra kendisine şu soruları sormalı:
-Nasıl daha iyi yöneticilik yaparım?
-İş yerinde verimliliği artırabilmek için neler yapabilirim?
-Çalışanlarımın işlerine daha çok sahip çıkması ve istekle çalışmasını nasıl sağlarım?
Hayat, sürekli bir değişim sistemine tabi şekilde devam ediyor. Değişime ayak uydurabilmek ise kendini geliştirmekten, yeni bilgilere ve sistemlere ayak uydurabilmekten geçiyor.
Peki yeni bilgilere ve yeni sistemlere nasıl adapte olacağız? Kendimizi nasıl daha donanımlı hale getireceğiz? Yaptığımız her işte nasıl daha iyi olacağız?
Cevabı çok basit: Kendimizi eğiterek.
Geldiğimiz pozisyon ve yaşımız ne olursa olsun eğitim yolculuğumuza devam ederek, kendimizi geliştirmemiz mümkün.
Eğer iyi bir yönetici olmak istiyorsanız, ya da yöneticilik hedefinize varmadan önce kendinizi bu pozisyona en iyi şekilde hazırlamak arzusundaysanız Liderlik Okulu’nda sizler için hazırladığımız içeriği zengin eğitim programlarımıza göz atmayı unutmayın.

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Fark Nedir?

Tanımdan da anlayacağınız gibi yöneticilikte inisiyatif almak söz konusu değil. Şirketin belirli bir yapısı varsa; yöneticinin esas görevi bu yapıyı, mevcut dengeyi korumaktır. Liderlikte ise gerektiğinde inisiyatif alma söz konusudur.

Lider, sistemi işler hale getirir, dengeyi ayağa kaldırır, yönetici ise bu dengeyi korur.

Günümüz trendlerinden Lider Yönetici ise patronların, devletleşmiş şirketlerinin dert ve tasalarından uzakta yaşarken şirketi yönetip hayati kararları alabilecek kişiler olması ihtiyacından doğmuştur denebilir.

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Fark Nedir?

Son zamanların belki de en çok konuşulan konuları arasında yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar geliyor. İlk etapta birbirine benzer gibi görünse de yönetmek ve liderlik etmek farklı meziyetler gerektiren kavramlar.
Peki ortak yönleri yok mu? Elbette var. Ama bugünkü yazımızda yöneticilik ve liderlik arasındaki farklara değineceğiz.
Yönetici pozisyonundaki bazı insanlar “liderlik” vasfına sahipken bazılarının ise sadece “yönetici” olarak değerlendirilmesi iki kavram arasındaki farklardan kaynaklanmakta.
Gelin, temel farklılıkları madde madde ele alalım.

5 Maddede Yönetici vs Lider

Farkları sıralarken; yönetici ve liderin tanımları ile başlamak en doğrusu olacaktır.

 1. Yöneticiler insanları yönetirken, liderler onu takip edecek insanlara sahiptir.

İlk madde bize konunun genel bir resmini çizerken, diğer maddeler de bu temel fark doğrultusunda şekillenir. Bu maddeyi biraz daha açmak gerekirse; bir yönetici, pozisyonun verdiği güçle ve sorumluluğu gereği insanların işini yapmasını sağlar. Oysa ki insanlar, kendi istekleri ile liderlik özelliğine sahip kişileri takip eder.

 1. Yöneticilik genellikle emir verir pozisyondadır. Oysa ki liderler rica eder.

Yönetici “yap” derken, lider “yapalım” diyen kişidir. Bu küçücük fark bile çalışanın motivasyonunda büyük etkiye sahiptir. Yöneticiler işi yapan değil yaptıran konumundayken liderlerde durum farklıdır. Bir lider önden gitmekle sorumludur, dolayısıyla çalışana “yapalım” diyerek yol göstereceği işi önce kendisi deneyimler ve sonrasında “bunu yaptım ve bu sonucu aldım, siz de yaparsanız başarılı olacaksınız” der.

 1. Yöneticinin önceliği istikrarı sağlamaktır. Lider ise değişimi kovalar.

Yönetici bir işin doğru ve düzgün şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu nedenle de yöneticiler bir işletmenin devamlılığı açısından kilit pozisyondadır. Ancak bir lider yeniliğin peşindedir, değişmeden gelişme sağlanamayacağını bilir.

 1. Yönetici, var olan hedefe yönelik planlama yapar. Liderler ise gidilecek yönü belirler.

Yöneticiler planlama yapar ve bu planlama genelde bir işletmenin hedefe sorunsuz ulaşmasını amaçlar. Liderler ise o hedefleri belirleyen kişilerdir. Lider rotayı çizer. İzlenecek yol söz konusu olduğunda yönetici bildiği yoldan şaşmaz. Liderler ise yeni yollar keşfeder.

 1. Yönetici anlaşmazlıktan kaçınır. Liderler ise anlaşmazlıkları gelişimin bir parçası olarak değerlendirir.

İstikrardan sorumlu yöneticiler, genelde anlaşmazlıkların yaşanmasını istemez. Oysa ki liderler, anlaşmazlığı bir araç olarak kullanmada ustadır. Anlaşmazlıkları çözümün bir parçası haline getirmeyi ve onu kullanarak ileri gitmeyi bilir.
Yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar aslında çok daha uzun ve detaylı bir şekilde analiz edilebilir. Ancak bu iki kavram arasındaki temel farkları anlamak ve özümsemek iyi bir yönetici ve aynı zamanda da lider olabilmeyi hedefleyenler için yeterli bir başlangıçtır.

Aynı anda hem iyi bir yönetici hem de iyi bir lider olunur mu?

Soruya, soru ile karşılık vermek gerekirse; Neden olmasın?
Vizyonunu, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmeye istekli her yönetici iyi bir lider olmayı öğrenebilir. Kariyerinin henüz başında olan ama günün birinde iyi bir yönetici ve iyi bir lider olmayı hedefleyen herkes de kendini geliştirerek şimdiden hedefe yönelik çalışmalar yapabilir.
Liderlik Okulu’nda sunduğumuz kapsamlı eğitimlerimizden biri de; Liderlik ve Yöneticilik Diploma Programı. Bu programda sırasıyla Profesyonel Liderlik Eğitimi, Profesyonel Yöneticilik Eğitimi, Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitimi, Kriz Yönetimi Uzmanlık Eğitimi ve Müzakere Teknikleri Uzmanlık Eğitimi başlıkları altında birçok önemli bilgiye erişmeniz mümkün. Ayrıca liderlik okulunda gerek VIP örgün eğitimlerimiz gerekse online eğitim programlarımızla iyi yönetici ve iyi lider olmanın püf noktalarını öğrenerek hayata geçirebilirsiniz.

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi Nedir?

Liderlik ve yöneticilik… Bu iki kavram sık sık bir arada kullanılsa da aslında birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Örneğin iyi bir yönetici için her zaman iyi bir liderdir, diyemeyiz. Bunun nedeni liderliğin belli başlı özelliklerle kendisini göstermesidir.
Yöneticilik ve liderlik farklı kavramlar olsa da günümüzde artık yönetme faaliyetini gerçekleştirmeye talip olan kişilerden liderlik yapmaları da bekleniyor. İyi haber, liderlik de tıpkı yöneticilik gibi öğrenilebilir.
Liderlik ve yöneticilik eğitimi son yıllarda büyük talep gören programların başında geliyor. Bunun nedeni az önce de dediğimiz gibi liderliğin aranılan bir özellik haline gelmiş olması. Yani, artık profesyonel hayatta başarılı sayılmak için iyi bir yönetici olmak yetmiyor; aynı zamanda lider olmanız da gerekiyor.
Liderlik doğuştan gelir, sonradan öğrenilmez, diye düşünenler hala olsa da; biz peşinen söyleyelim ki, bu görüş artık demode oldu. Çünkü liderlik, sonradan öğrenilebilen özellikler bütünüdür.
Aslında liderliğin doğuştan geldiği düşüncesine tek bir noktada katılabiliriz; her birimiz liderlik potansiyeli ile dünyaya geliriz. Ancak bu potansiyeli geliştirmez ve yeterli çevresel teşviki görmezsek bu özelliğimiz törpülenebilir. Yöneticilik ve liderlik eğitimi de işte içimizdeki potansiyeli yeniden keşfedip ortaya çıkartmamıza yardımcı olan programlardır.

Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

Liderlik ve yöneticilik eğitimleri ile ilgili birazdan detaylı bilgilendirmeye geçeceğiz ama önce liderliğin ve yöneticiliğin kısa birer tanımını yapıp, bu iki kavramı ayıran farklara göz atalım.
Lider Kimdir?
Lider, insanlarda takip etme isteği uyandıran, değişime öncülük eden, çevresine katkıda bulunan, sezgileri güçlü, zeki, bilgili, gelişime açık, karar ve uygulamaları ile fark yaratabilen öncü kişilere denir.
Yönetici Kimdir?
Yönetici ise bir organizasyonda üretim unsurlarını bir araya getirerek işleyişin doğru ve düzgün şekilde devam etmesini sağlayan kişidir.
İkisi arasındaki temel fark liderlerin onları takip eden, yöneticilerin ise onlar için çalışan insanlara sahip olmalarıdır. Birbirinden çok farklı görünen bu iki kavramın son zamanlarda hep bir arada anılmasının nedeni ise modern iş dünyasının artık sadece yöneticilere değil lider yöneticilere ihtiyaç duymasından ileri geliyor.
Herhangi bir organizasyonun ileri gitmesinde, insan kaynağının başarı hedefine odaklanarak, istekli bir şekilde çalışması önemli rol oynar. Takımı başarı vizyonuna doğru çalışmaya yönlendirecek kişinin ise hem güçlü bir lider hem de iyi bir yönetici olabilmesi gerekiyor.
Liderlik, insanların organizasyon için belirlediğiniz vizyonu anlamalarını ve bu hedeflere ulaşmak için sizinle birlikte çalışmalarını sağlamakla ilgilidir. Yönetim ise daha çok günlük faaliyetlerin olması gerektiği gibi yürütülmesini sağlamaya dayanır. Bu iki kavramı tek potada eritebildiğinizde ise başarının kilidini de açmış olursunuz.

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri Neleri Kapsamalıdır?

Artık liderlik ve yöneticilik vasıflarına sahip olmanın neden bu kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi gelelim bu alandaki eğitim seçeneklerine…
Liderlik ve yöneticilik ile ilgili piyasada birçok eğitim bulunuyor. Yani seçeneğiniz çok bol. Tabii seçeneğin bol olması bir yandan iyi diğer yandan ise dezavantajlı olabiliyor.
Liderlik ve yöneticilik üzerinde önemle durulması gereken bir konu… Her iki kavramı da size tüm yönleri ile öğretebilecek niteliklerdeki bir kursu tamamladığınızda, aldığınız eğitim mesleki başarınızda da etkin rol oynayacaktır.
Dolayısıyla da iyi ve etkin sonuç almak istiyorsanız, mutlaka zengin ve kapsamlı bir içerik sunan, bu içeriği de akıcı bir ders anlatımı ile destekleyebilen nitelikli eğitimleri tercih etmenizi öneririz.
Liderlik yöneticilik eğitimi seçerken programı düzenleyen kurumun bu alandaki yetkinliğine dikkat etmelisiniz. Eğitim kurumunun geçmişi, referansları, katılımcıların memnuniyeti, ders içerikleri, sertifikanın niteliği gibi unsurları iyi bir şekilde inceleyerek siz de doğru sonuca ulaşabilirsiniz.
İyi bir liderlik ve yöneticilik eğitimi, sadece kavramsal olarak sizi bilgi sahibi yapmakla kalmamalı, ihtiyaç duyduğunuz tüm becerileri kazanmanızı da sağlayabilmeli. Yani içinizdeki lideri uyandıracak ve besleyecek dersler mutlaka eğitimde yer almalıdır.
Yöneticilik ve liderlik eğitiminde örnekler, başarı öyküleri, iş hayatında karşılaşabilecek çeşitli senaryolar da ele alınmalı, akılda kalıcı ve geliştirici derslerle program zenginleştirilmelidir.
Liderlik ve yönetim kurslarında, çalışan performansının nasıl geliştirileceğinden motivasyonun nasıl sağlanacağına, nasıl strateji oluşturulacağından süreçlerin ne şekilde yönetileceğine, en iyi uygulamaların nasıl kullanacağından istenilen sonuçları almak için iş gücünün nasıl korunacağına kadar çok farklı konular ayrıntılı olarak işlenmelidir.
Online Eğitim mi? Örgün Eğitim mi?
Liderlik ve yöneticilik eğitimi isterseniz online, isterseniz de örgün şekilde katılabileceğiniz özel programlardır.
Online eğitim mi daha iyi, yoksa örgün eğitim mi daha etkili olur diye iki arada bir derede kaldıysanız, kafa karışıklığınızı gidermenize hemen yardımcı olalım.
Eğer iyi bir kurum tarafından düzenlenen, zengin içerikli bir liderlik ve yöneticilik programına katılıyorsanız, eğitimin online veya örgün oluşu sonucu değiştirmez. Aldığınız eğitim her halükarda size büyük katkı koyacaktır.
Çünkü eşit seviyedeki kurumların hazırladığı online ve örgün eğitimlerin içerik veya sertifika açısından birbirinden herhangi bir farkı yoktur. Hatta uzaktan eğitim sonunda alacağınız sertifikada online ibaresi de yer almaz.
Burada tek fark sizin eğitime erişim kolaylığınızda yatar. Online eğitimlere dilediğiniz her yerden ve ne zaman boş vakit bulabilirseniz o zaman katılırsınız. Bu da size zaman ve mekân özgürlüğü tanır.
Örgün eğitimlerde ise böyle bir şansınız olmaz. Eğitime önceden belirlenen gün ve saatlerde, sabit bir mekânda katılma zorunluluğunuz vardır. Ancak sormak istediklerinizi o an liderlik eğitmeni karşınızda olduğu için hemen sorabilirsiniz.

Sertifika Deyip Geçmeyin!

Liderlik ve yöneticilik eğitimleri sertifikalı programlardır. Yani bu eğitimlerde yer alan dersleri tamamladığınızda liderlik ve yöneticilik alanlarında yetkinlik belgesi de alırsınız.
Sertifikaları mutlaka önemsemelisiniz. Çünkü aldığınız sertifika hem eğitimin kalitesini hem de sizin donanımızı gösterir. Aslında sertifikaları üniversite veya yüksek lisans diploması ile karşılaştırabiliriz. Mezun olduğunuz okul, diplomanın dünya çapında kabul görüp görmediği, diploma notu gibi unsurlar işverenlerin sizi seçmesinde önemli rol oynar.
Aynı şekilde bitirdiğiniz farklı eğitimlere ait sertifikalar da bir kurumda yükselmenize, yeni bir işe geçmenize, daha iyi kazanmanıza, arzu ettiğiniz pozisyona gelmenize yardımcı olur.
Uluslararası liderlik ve yöneticilik sertifika programları bu anlamda en geçerli ve nitelikli alternatif olarak ön plana çıkıyor. Sertifikanızın uluslararası bir kurumdan onaylı olması size prestij sağlayacak bir özelliktir.

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi Programlarının Fiyatları

Liderlik ve yöneticilik eğitimlerinde birçok katılımcı açısından en önemli kriterlerden bir tanesi de fiyatlardır. Piyasada çok sayıda eğitim alternatifi olduğundan bahsetmiştik. Her eğitim programı birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu için fiyatları da buna göre değişiyor. Bugün 800-900 TL’ye de liderlik kursları düzenleniyor, 3-4 bin TL’ye de…
Seçim yaparken kalite-fiyat dengesini göz önünde bulundurmalısınız. Yani kriterlerinizi karşılayan kursları tek tek inceleyerek, sundukları fiyatları buna göre değerlendirirseniz kaliteli eğitimi en uygun fiyata alma şansınız olur.
Sonuçta eğer asıl hedefiniz iyi bir lider ve yönetici olmaksa size bunu kazandıracak niteliklerde bir eğitimden faydalanmak önceliğiniz olmalı. Fiyata ise ikinci planda bakmalısınız.

Yöneticilik Eğitimi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yöneticilik Eğitimi Nedir?

En küçüğünden en büyüğüne, en basitinden en karmaşığına kadar tüm organizasyonlar için hayati fonksiyonların başında yönetim gelir. İyi yönetilmeyen organizasyonlar er ya da geç başarısızlığa mahkumdur. Yönetim işinin doğru, etkin ve iyi şekilde yapılması bu bakımdan büyük önem taşır. Siz de organizasyonunuz için vazgeçilmez bir yönetici olmayı hedefliyorsanız, bilgi ve donanım yönünden kendinizi sürekli olarak geliştirmelisiniz. Yöneticilik eğitimi alarak işe başlayabilirsiniz.
Yöneticilik eğitimi, bu alandaki becerilerinizi geliştirmenize ve yeni beceriler kazanmanıza yardımcı olan özel programlardır. Bugün piyasada temel yöneticilik eğitimi, etkin yöneticilik eğitimi, profesyonel yöneticilik eğitimi gibi farklı isim ve seviyelerde kurs programları bulabilirsiniz.
Kursların içeriklerini, fiyatlarını, eğitim modellerini ve sertifika imkanlarını merak ediyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.
Yazıya devam etmeden önce arzu ederseniz Liderlik Okulu olarak hazırladığımız örgün (Yüz yüze) Liderlik ve Yöneticilik Business Acadewy programını inceleyebilir ya da Online olarak şimdi başlayabileceğiniz Yöneticilik Akademisi programını inceleyebilirsiniz.

Yöneticilik Eğitimleri Neler Sunar?

Yöneticilik eğitimleri hakkında yukarıda çok kısa olarak yaptığımız tanımı biraz açalım ve bu konuyu merak eden okurlarımızı aydınlatalım.
Yöneticilik eğitimleri, hem yönetim kuramları ve yaklaşımlarını detaylı olarak öğrenebileceğiniz hem de bir yöneticide olması gereken vasıfların neler olduğu ve bu vasıfları kazanmak için ne yapmanız gerektiği konusunda size yol gösteren programlardır. Türkiye’de yöneticilik eğitimi veren birçok kurum vardır ancak programların içerikleri değişkenlik gösterebilir.
Günümüzde yönetim şekilleri ve yöneticilik anlayışı, modern hayatın gereklerine ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak büyük bir değişim geçirdi. Eskiden olduğu gibi, klasik bir bakış açısı ile herkes verilen işi yapsın, mevcut işler sorunsuz yürüsün de gerisi önemli değil tarzında yaklaşımlar artık yerini daha dinamik, vizyoner, katılımcı ve çok yönlü bir anlayışa bıraktı. Bunun sonucu olarak organizasyonların da yöneticilerden beklentisi farklılaştı.
Yöneticilik ve yönetim eğitimi de işte bu beklentileri ve daha fazlasını karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve becerileri elde etmenize yardımcı olur.
Temel yöneticilik eğitimleri;

 • Klasik ve modern yöneticilik kuramları hakkında dersler içerir.
 • Yöneticilik becerileri kazandırır.
 • Liderlik kavramı incelenir.
 • Program sonunda katılımcılar yöneticilik sertifikası alır.

Temel yöneticilik eğitimleri, yönetici adayları, yöneticiliği hedefleyenler ve girişimcilerin katılabileceği seviyede programlardır.
Bunun yanı sıra üst düzey yöneticilik programları düzenleyen eğitim kurumları da vardır. Bu programlar bilgi, beceri ve donanımını bir üst seviyeye taşımak isteyen orta düzey yöneticiler ve kendi işini kuran girişimciler için daha uygundur. Üst düzey profesyonel yöneticilik eğitimleri daha kapsamlı ve zengin ders içerikleri sunar. Bu tip eğitimler yöneticiliğin yanı sıra liderlik kavramı üzerinde de yoğun şekilde durur.

Yöneticilik Eğitiminde Hangi Becerileri Kazanırsınız?

Yöneticilik kurslarını aslında yöneticilik becerilerini geliştirme eğitimi olarak da tanımlayabiliriz. Çünkü bu eğitimler temelde size yöneticilik hayatında kullanacağınız özellik ve yetileri kazandırmayı hedefler.
Peki, bu eğitimler tam olarak hangi becerileri kazanmanıza yardımcı olur? Biraz da bundan bahsedelim…
Öncelikle yöneticiler güçlü iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Konuşma, dinleme, ikna, ara bulma gibi konularda ustalaşmalıdır.
Kendisini ve başkalarını motive etme konusunda da becerilerini geliştirmelidir. Motivasyon iş hayatında da özel yaşamda olduğu gibi çok önemli bir kavramdır. Yönetici her güne motive başlayabilmeli, çalışma arkadaşlarını da doğru motive ederek iş ortamında yaratıcılığı ve pozitifliği teşvik etmelidir.
Problem çözme her yöneticide mutlaka olması gereken özelliklerden biridir. Problemler iş hayatının normal akışında sık sık karşılaşılabilen durumlardır. Problemlere öğrenme ve gelişme sürecinin bir parçası olarak bakan ve karşılaşılan sorunları hem aşma hem de tekrarlamama konusunda becerikli yöneticiler, organizasyonlarını da başarıya taşımakta zorlanmazlar.
Zaman yönetimi yöneticilerin geliştirmesi gereken beceriler arasında önemli bir yere sahiptir. Zamanı doğru planlamayı, organize etmeyi bilen yöneticiler hayatı hem kendileri hem de sorumlu olduğu çalışanları açısından kolaylaştırır. Zaman yönetimi verimliliği de artıran en önemli konu başlıkları arasındadır.
Son olarak karar verme becerisini de bu listeye ekleyebiliriz. Yöneticiler karar merciinde olan kişilerdir. Verdikleri kararlarla fark yaratabilmeli, zor koşullarda zor kararları alabilmelidir. Bu da beceri gerektiren bir durumdur.
İyi bir yöneticilik eğitimi yukarıda saydığımız becerileri katılımcılarına kazandırabilmelidir.

Yöneticilik Eğitimi Nereden Alınır? En İyi Yöneticilik Eğitimi Var Mıdır?

Bize göre; en iyi yöneticilik eğitimi katılımcılarını olabilecek senaryolara en iyi şekilde hazırlayan, onlara vizyon kazandıran eğitimdir.
Yöneticilik eğitimini başarılı ve etkin kılan unsurların başında öncelikle programı düzenleyen kurumun alanındaki yetkinliği gelir.
Eğitim kurumu sahip olduğu referanslarla, yöneticilik ve liderlik alanındaki tecrübesi ile, verdiği eğitimin içeriğinin zenginliğiyle, eğitmenlerinin yetkinliği ve kursiyerlerin kurumla ilgili yorumlarıyla sizi tatmin ediyorsa, o kurumda aradığınız eğitim programını bulabilirsiniz.
İyi bir yöneticilik eğitimi sonunda alacağınız sertifika da önemlidir. Çünkü sertifikanız her şeyden önce aldığınız eğitimin kalitesini gösterir. Sertifikalar özellikle iş hayatında başarı merdivenlerini çıkmanıza yardımcı olan araçlardır. Üniversite ve yüksek lisans programları ile yetinmediğinizi, eğitim yolculuğunuzu sürdürdüğünüzü, kendinizi sürekli olarak yeni bilgi ve becerilerle donattığınızı gösterir. Yöneticilik alanında da bu, son derece değerli bir özelliktir.
Günümüzde yöneticilerden beklenen; hem profesyonel hem de kişisel anlamda gelişimlerine özen göstermeleridir. İyi bir yöneticinin hedefi daima organizasyonunu bir adım öne taşımaktır ve kendini geliştiren yöneticiler kurumlarını da geliştirme potansiyeline sahiptir.
Bu bakımdan eğitim almak ve bu eğitimleri nitelikli sertifikalarla taçlandırmak modern iş hayatı içindeki yöneticiler ve yönetici adayları için adeta yazılı olmayan bir kural haline gelmiştir.
Yöneticilik eğitimi sertifikası da günümüzde her yöneticinin mutlaka sahip olması gereken önemli bir yetkinlik belgesidir. Türkiye’de uluslararası geçerliliğe sahip sertifika imkanı sağlayan köklü eğitim kurumları da bulunmaktadır.
Liderlik Okulu, bu imkânı sunan kurumlar arasında öncü konumdadır. Sertifikanın uluslararası akredite kurumlarca onaylı oluşu, alınan eğitimin de dünya standartlarında olduğunu göstereceği için, eğitim tercihinizde dikkate alabileceğiniz bir kriterdir.

Online Yöneticilik Eğitimi Nedir? (Uzaktan Yöneticilik Eğitimi?)

Modern hayat hepimiz için koşuşturmaca ve yoğunluk içinde geçiyor ancak bu durum eğitim almaya engel değil. Uzaktan eğitim yöneticilik eğitimi almayı düşünen ancak örgün eğitimlere vakit bulamayan profesyoneller için harika bir alternatiftir.
Online yönetici eğitimi sayesinde vakit bulabildiğiniz zaman, dilediğiniz yerden derslere katılıp, arzu ettiğiniz tüm konularda bilgi ve sertifika sahibi olabiliyorsunuz.
Online programların örgün eğitimlerden geri kalır yanı yok. Hatta birçok açıdan daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Online yöneticilik eğitimi kursu içerik bakımından en az sınıf ortamında gerçekleştirilen klasik eğitimler kadar zengin bir seçenektir.
Sertifika imkanı da aynıdır. Yöneticilik eğitimi sonrasında alınan sertifikada online ibaresi yer almaz.
Süre, zaman ve mekan zorunluluğu yoktur. Dilediğiniz an başlar, dilediğiniz zaman devam eder ve size uygun sürede tamamlayarak sertifika alabilirsiniz.
Üstelik online yöneticilik eğitimi fiyatları, örgün eğitimlerle kıyaslandığında çok daha avantajlıdır.

Yöneticilik Nasıl Yapılır?

Yönetici, idare eden, yöneten kişidir. Bir şirket veya birimdeki işleyişten sorumludur. Mal veya hizmet üretimi için üretim elemanlarını bir araya getirir ve mevcut hedefler doğrultusunda işletmeyi çalıştırır. Bu görev tanımı, yöneticinin bir şirket açısından ne kadar önemli bir pozisyonda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Ancak işlerin bir şekilde yürütülüyor olması sizi iyi bir yönetici yapmaz. Peki yöneticilik nasıl yapılır?
Yönetici denildiğinde, halen çoğu insanın aklına ilk olarak olumsuz örnekler gelmektedir. Yönetici birçoklarının kafasında genelde emredici, sert, empati yeteneğinden yoksun, anlayışsız, çalışanların enerjisini emen bir figür olarak canlanır. Aslında bu örneklerin hepsi kötü yöneticiyi tanımlar.
Bunun sebebi gerek akademik hayatlarımızda gerekse çalışma hayatında yöneticilik kavramının iyi anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Yöneticiliğin öğretilmemesi, öğrenilmemesi ve bir yöneticinin kendini daha iyi hale getirmeye ihtiyaç duymaması, “yöneticilik” kavramının özellikle çalışanlar açısından olumsuz algılanmasına neden olmaktadır.
Ancak günümüzde artık yöneticiler de kendini geliştirmeye odaklanıyor. Yöneticiler veya yönetici olmayı hedefleyenler, kişisel gelişimlerine ve bu yolda alacakları eğitimlere önem verdikçe, olumsuz yönetici algısı kırılmaya ve daha iyi yöneticilere sahip şirketler de çok daha efektif çalışmaya başladı.

İyi bir yöneticinin özellikleri 

İyi bir yönetici birçok önemli özelliği de bünyesinde barındırabilmelidir. Mesela, sorumluluk almayı bilmelidir. Yöneticilerin iletişim becerileri güçlü olmalıdır. Özgüveni yüksek olmalıdır. Empati kurabilmelidir. Personelini anlamak için çaba sarf etmeli, astlarının yaşadığı kişisel sorunlara karşı duyarlı olmalı ve yaşanan herhangi bir sorun olduğunda çözümün bir parçası olmalıdır. Empati yeteneği gelişmiş bir yönetici, personelini motive edecek ve bu da verimli bir çalışma ortamı yaratacaktır. Personelini dinlemeli, yapılan çalışmalara hâkim olmalıdır. İyi bir yönetici hem personelini hem de kendisini motive edebilmelidir. Zira başkalarını motive etmek ancak motivasyonu yüksek kişilerin yapabileceği bir iştir.
Çalışanlar yöneticilerine güvenmek ister. Bu nedenle iyi bir yönetici dürüst ve adil olmalıdır. Yöneticisine güvenen personel işine dört elle sarılacaktır.
Sorunlar karşısında sükûneti koruyabilen yöneticiler iş ortamında huzuru da sağlarlar.

Bir yönetici hangi eğitimleri almalı?

Her işte ve her pozisyonda olduğu gibi yöneticilikte de kişi daha iyiye ancak kendini geliştirerek ulaşabilir. İyi bir yönetici olmak için en başta kişi, hem kendisini hem de şirketini daha iyiye taşıma isteğine sahip olmalıdır. Bu isteği hedefe dönüştürebilen ve harekete geçen yönetici veya yönetici adayı, başarının kapısını aralar.
Daha iyiye ulaşmak için eğitim en etkili yöntemdir. Bugün birçok özel kurum yöneticilere yönelik çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Ve son yıllarda bu eğitim programlarından faydalanan kişi sayısı artış göstermektedir. Bu da ülkemizde çalışma hayatının geleceği bakımından sevindirici bir gelişmedir.
Yöneticilik eğitimleri sadece yönetici pozisyonunda olanlara hitap etmez. Yönetici olmayı hedefleyenler ve kendi işini kurmak isteyen kişiler de bu eğitimlerden faydalanabilir.

Yöneticilik Nasıl Yapılır?

Yöneticilik eğitimleri, yöneticilik nasıl yapılır, nasıl daha iyi bir yönetici olunur, şirkette verimliliği artırmak için neler yapılabilir gibi sorulara yanıt verir. Bu eğitimler kişiyi geliştirir, yeni teknikler öğretir, onu daha donanımlı hale getirerek sadece yöneticiye değil çalışanlara ve şirketlere de fayda sağlar.

Yöneticilik eğitimleri, yöneticilik nasıl yapılır, nasıl daha iyi bir yönetici olunur, şirkette verimliliği artırmak için neler yapılabilir gibi sorulara yanıt verir. Bu eğitimler kişiyi geliştirir, yeni teknikler öğretir, onu daha donanımlı hale getirerek sadece yöneticiye değil çalışanlara ve şirketlere de fayda sağlar.

Yöneticilik Testi

Yöneticilik testi nasıl yapılır, gerçek bir yöneticilik testi var mıdır, yönetici olmak için neler yapmak gerekir. Bu soruların en doğru cevabını yazımızda bulabilirsiniz.Gerçekten on ya da yirmi soruda nasıl bir yönetici olduğunuzu belirleyen testler olduğuna hala inanıyor musunuz ? Eğer cevabınız evetse bu yazımızı dikkatle okumanızı öneriyoruz.

Gerçek anlamda doğruluğu kanıtlanmış ve bilimsel bir dayanağı olan genel geçer bir yöneticilik testi maalesef yoktur. Her birey çeşitli özelliklere ve fonksiyonlara sahiptir. Her bireyin kendine özgü bir imajı, kendine özgü bir sorunlara yaklaşım yeteneği vardır. Bu noktada genel geçer bir yöneticilik testinin doğruluğu pek mümkün olmamaktadır. Her yönetici de bir birey olarak çeşitli özelliklere sahiptir. Bazı yöneticiler sistematik çalışır, planlıdır. Başarıya ulaşma yolunda karşılaştığı tüm engelleri aşacak potansiyele sahiptir. Bu tarz yöneticiler her zaman uzun vadede başarıyı yakalarlar.
Ancak bazı yöneticiler ise çalışmayı sever, başarıya ulaşmaya çalışır. Ama yeteri kadar çaba sarf edemez. İşler konusunda çeşitli sorunlar yaşayabilir. İşte insan olmanın verdiği bu farklılıklar yöneticilik yaparken de, kişisel yaşamımızda da bizleri diğer insanlar farklı kılmaktadır. Bu yüzden yöneticilerin ya da yönetici adaylarının başarıya ulaşmak için yapması gereken ve sahip olması gereken bazı özellikler onları uzun vadede başarıya ulaştıracaktır. Az sonra bahsedeceğimiz yönetici özelliklerini kendinize uyarlayarak, çeşitli araştırmalar yaparak ve eğitimler alarak iyi birer yönetici olabilirsiniz.

Yönetim Unsuru

Yöneticiliğin özelliklerine geçmeden önce kısaca yönetimin ne olduğunu hatırlatmakta fayda olduğuna inanıyoruz.
Yönetim konusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek mümkündür. Gerçekten milattan önceki yüzyıllardan başlayarak günümüze kadar insanların küçük veya büyük topluluklar halinde yaşamaları veya bu tür toplulukları oluşturmaları ile birlikte yönetim uygulamalarının ortaya çıktığı kabul edilmektedir. İnsanların kendilerini ve kendi topluluklarını çeşitli düşmanlara karşı korumak amacıyla bir araya gelmeleri ile başlangıçta küçük toplulukların yönetimi işi, daha sonra da ordular gibi daha büyük toplulukların oluşması ile askeri yönetim uygulamaları ortaya çıkmıştır.
Zamanla bu yönetim işi, günümüzdeki anlamını kazanmıştır. Yönetim, belirli hedeflere ulaşmak için başta insanlar olmak üzere, parasal kaynakları, araç ve gereçleri ve zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve birbiriyle etkin olacak şekilde kararlar almayı ve ayrıca bu kararları faaliyete geçirme işidir.

Yöneticilik Özellikleri

İşletme içerisinde yer alan faaliyetleri yürütme ve işletmenin lehine olacak kararları alma yetkisine sahip olan kişiler yönetici olarak adlandırılmaktadır. Yönetici, yönetim işinden sorumlu olan kişidir. Yönetici ve yönetici adaylarının sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler sayesinde başarılı olabilir ve alanınızda uzmanlaşabilirsiniz. Ancak bu özelliklere sadece okuyarak sahip olmak mümkün değildir. Bunları araştırarak, kendinizi geliştirerek öğrenmeli ve iş yaşamınızda pratiğe dönüştürmelisiniz.
İyi yöneticiler, başarıya ulaşmak için tutkuyla çalışırlar. Karşılaştıkları en zor engelleri dahi atlatabilme ve her işi başarıyla sonuçlandırabilme potansiyeline sahiptirler.

İyi yöneticiler aynı zamanda iyi birer koçturlar. Çalışanlarını motive eder, faaliyetlerini daha iyi yürütmek için gerekli verimi yaratmaya çalışırlar.
İletişimi kuvvetli, ikna edici, kolay ilişki kurabilen kişilerdir iyi yöneticiler. Ayrıca güvenilebilir, dürüst, öz farkındalığı yüksek kişilerdir.
Sizde bu ve bunun gibi daha birçok özelliğe sahip olarak alanınızda uzmanlaşabilir ve iş yaşamınızda başarıyı yakalayabilirsiniz.

Yöneticilik Kitapları

Yöneticilik kitapları nelerdir, bu kitaplara nasıl ulaşılabilir, yönetimci bakış açısı nasıldır. Merak edilen tüm bu soruların yanıtını gelin birlikte bulalım.
Yöneticilik, yönetim alanında edindiği bilgi ve birikimlerini kullanarak, başkaları ile birlikte çalışarak ve bu kişiler aracılığı ile faaliyetlerini sürdürerek, işletmeyi amaçlarına ulaştırma işi olarak tanımlanabilir. Yönetici de, bu engin bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanarak, yöneticilik işini fiilen yapan kişi olarak tanımlanabilmektedir.
Aslında yönetici kavramı çok açık bir kavram değildir. Gerek İngilizce literatür de, gerek Türkçe kullanımında yönetici ile aynı anlamda kullanılan çok farklı kavramlar bulunmaktadır. Yönetim ve yönetici kavramları, dilimizdeki, sevk ve idare, idareci, sevk ve idareci, müdür gibi terimlerin karşılığı olarak kullanılabilmektedir.
Yöneticilik; birçok kişinin hayalini kurduğu, erişmek istediği, bir o kadar da beraberinde görev ve sorumlulukları getiren bir unvandır. İyi bir yönetici olmakta, hedefe ulaşmakta ve elde edilen
Yöneticilik Kitapları
işleri ve başarılı korumakta birden fazla etken vardır. Bu etkenleri doğru yönetebilmek için birtakım önemli adımlar atmak gerektiği tartışma götürmez bir gerçek. İşte bütün bu süreçte kendinizi sürekli olarak geliştirmek oldukça önem kazanmaktadır.
Yöneticilik hakkında yazılmış önemli eserleri okumalı, gerekli eğitimleri izlemelisiniz. Ayrıca tüm bunları pratiğe dönüştürerek sürekli bir gelişim halinde ilerlemelisiniz. Yöneticilerin ve yönetici adaylarını doğru adımlar atmalarına ve başarıyı yakalamalarına öncülük eden birçok kitap ve eğitimler bulunmaktadır. Bu alanda ilerlemek ve başarılı olmak istiyorsanız, kendinizi geliştirmek en önemli anahtar kelimeniz olmalıdır.
Yöneticilikten bahsetmişken, yönetim konusuna da kısaca değinmek faydalı olacaktır.

Yönetim ve Yönetimcilik Bakış Açısı

Günümüzün değişen koşulları, yönetim alanına da farklı bakış açılarını beraberinde getirmiştir.
Yönetim konusunun, niteliği gereği, farklı disiplinlere ait kavram ve teknikleri kullanması, farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının da işletme yönetimi konuları ile ilgili araştırmalar yapması, işletme yönetimi alanına farklı açılardan bakılmasını sağlamıştır. Bu farklı bakışlar, yönetim disiplinin dinamizmini sağladığı gibi, bir yandan da adeta bir karmaşa manzarası yaratmıştır.
Kısaca özetleyecek olursak; her türlü çalışma ve araştırmasını uygulamaya dönük bir açıdan ele alan ve uygulayıcı yöneticinin bunları nasıl daha etkin kullanabileceği ve etkin olabileceği bakış açısını taşıyan yönetimcilik bakış açısıdır. Uygulamaya ilişkin sorulardan etkilenmeden sadece ve sadece bir bilimsel disiplin olarak yönetim ve organizasyonlara bakan, bilimsel bilgi birikimine katkı amacı güden ve esas itibariyle doğa bilimleri yaklaşım ve yöntemlerini kullanan bilimci bakış açısı, bilimcilik doğa bilimleri modelini esas alma, yönetimcilik ise, en temelde, yönetim sorularına çözüm getirmeye dönük olma anlamına gelmektedir.
İletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişme ve küreselleşmenin oluşturduğu ortamda ortaya sürekli yenileri çıkan yönetim, kavram ve teknikleridir. Daha çok kamu yönetimi alanında olmak üzere, diğer bilimsel disiplinlerin yönetim alanına girişi ve katkısı ile birlikte ulaştığı yüksek derece nedeni ile yönetim disiplini artık neredeyse kendi özünü ve amacını kaybeder hale gelmiştir. Tüm bu tanımlar ve çalışmalar yönetimcilik bakış açısını nitelemektedir.

Yöneticilik Bölümü

Yöneticilik bölümü nedir, nasıl yönetici olunur, yönetim nedir, yönetimin unsurları nelerdir. Haydi gelin şimdi bütün bunlara bir göz atalım.
Yöneticilik, çağımızın getirdiği teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile birlikte, daha çekici bir alan haline gelmiştir. Çünkü artık insanlar alanlarında en yüksek seviyeye ulaşarak daha iyi hayat standartlarına sahip olmak istemektedirler. Bununla beraber ortaya çıkan ilgi bizlere bu yazıyı yazma konusunda yol gösterici olmuştur.

Şimdi gelelim asıl merak edilenlere. Yöneticilik bölümü diye birşey var mıdır  ? Üniversite okuyup direk yönetici olabilmek mümkün müdür? Bu soruların gerçek yanıtı aslında hayır. Fakültelerde ya da meslek yüksek okullarında herhangi bir yöneticilik bölümü bulunmamaktadır. Daha spesifik alanlarda  örneğin; büro yönetimi, yönetici asistanlığı gibi bölümler vardır. Bunlar da daha çok belirli bir alan içerisini kapsar. Bu yüzden üniversite okuyup hemen yönetici olmak mümkün değildir. Yönetici olabilmek, alanınızda başarılı olmanızın bir sonucu olarak karşınıza çıkar. Yalnızca başarılar da bu noktada yeterli değildir. Ayrıca uzmanlaşmak istediğiniz ya da yöneticilik yapmak istediğiniz alan da sürekli eğitim almalısınız. Kendinizi devamlı olarak geliştirmelisiniz. Önemli kitapları okumalı, araştırma yapmalısınız. Liderlik ve Yöneticilik eğitimlerimiz size bu noktada çok büyük fayda sağlayacaktır.

Sürekli gelişerek ve kendinize yatırım yaparak ilerlemelisiniz. Böyle devam ettiğiniz sürece uzun vadede önemli başarılar elde edebilir. Alanınızda hayal ettiğiniz üst pozisyonlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yönetim Nedir

Yöneticilik yapmak isteyen kişiler öncelikle yönetim konusunda kendilerini geliştirmelidirler. Yönetim, bir yöneticinin bel kemiğidir. İyi yönetilebilen  işletmelerin her zaman uzun vadede başarılı olduğunu ve sürdürülebilir faaliyetler gösterdiğini unutmayın.

Yönetimin disiplinler arası bir nitelik taşıdığı bilinmektedir. Bu nedenle yöneticiler çeşitli disiplinlerden alınan değişik kavram, araç ve teknikleri kullanmaktadırlar. Bu niteliği nedeniyle yönetim eklektik – seçmeci bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Yönetim konusu ile ilgili çalışmalarda bu değişik disiplinlerden alınan her kavram ve teknikler yönetim disiplinin ana kavramları olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, yönetim konusu ile ilgili çalışmalarda bu değişik disiplinlerden alınan her kavram ve araç başlı başına ayrıntılı bir inceleme alanı oluşturmaktadır.

Yönetimin tanımının vurgusu da zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Başlangıçta tüm ilgi işlerin teknolojik yönü üzerinde toplanmış ve kişi ile ilgili sorunlar sadece kişileri, canlı, aktif, çalışkan, verimli bir şekilde tutabilmek olarak ele alınmıştır. Fakat kişileri makinelerin bir uzantısı şeklinde ele alan bu görüş zaman içerisinde değerini kaybetmiştir. Zamanla yöneticinin işi daha az teknoloji fakat daha çok insan yönetimi şeklini almıştır. Yönetimin ne olduğu ve yöneticinin ne gibi işler yaptığı çok sayıda uygulamalı araştırmalara konu olmuştur.

Yöneticilik

Yöneticilik unvanınızı aldığınız andan itibaren en önemli ve temel olan husus, size bağlı olan grubunuzun ya da ekibinizin, sorumluluğunu ve faaliyetlerini yürütme yetkisini üstlendiğiniz departmanın başarısıdır. İşletmenin belirlediği ve sizden beklediği hedefler ve başarıya ulaşmak için atacağınız her adım oldukça önemlidir. Bunların bilincinde olarak iyi bir yönetici olursanız, her zaman başarılı işler ortaya çıkarabilirsiniz.

Yöneticilik E-Kitap

Yöneticilik kitapları nelerdir, yöneticilikte e-kitap var mı, yönetici olmak için neler yapmak gerekir. Haydi gelin bunlara beraber bakalım.
Yöneticilik hakkında bilgi edinmek için çeşitli kaynaklara sahip olmak gerekmektedir. Alanında uzman olan yöneticiler yeterli bilgi, birikim ve deneyime sahip olan insanlardır. Sizde bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız çeşitli kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca sistemimizde yer alan  yöneticilik eğitimi sizlere faydalı olacaktır.

Yöneticilik hakkında gelişmek için çeşitli fonksiyonlar vardır. Yönetici geliştirme kavramı buna yönelik geliştirilmiş bir kavramdır. Başarılı yöneticiler ve profesyonel kişiler, organize edecekleri veya yönetecekleri durumların temelini, kısıtlarını, engellerini ve başarılı olma koşullarını çok iyi bilen kişilerdir. Bu kişiler bu özellikleri sayesinde uzun vadede başarıyı yakalayabilmektedirler.

Yönetici Geliştirme Kavramı

Yönetici geliştirmenin amacı, profesyonel bir yöneticiye, yani birikmiş bilgi birikimini bir eğitim yolu ile (örneğin; bir yönetici geliştirme eğitimine katılarak) öğrenerek bunu fiilen uygulayan kişiye, çalıştığı organizasyon yapısı içerisinde başarısını etkileyebilecek unsurları belirlemektir. Ayrıca, bu unsurları belirleyebilme, onları görebilme, değerlendirebilme ve gerekli olan davranışı gösterebilme yeteneğini amaçlamaktadır.
Bir başka deyişle, yönetici geliştirme, yöneticinin yönettiği örgüt biriminin özelliklerini anlamasıdır. Kendi performansını olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilecek örgüt içi ve örgüt dışı gelişme ve koşulları değerlendirebilme yeteneğini ifade etmektedir. Yönetici geliştirme faaliyetleri kişiseldir. Bu faaliyetin organizasyon tarafından düzenlenmesi veya uygulanması beklenmez.

Yönetici geliştirme, bir anlamda, yöneticinin yönetme sanatı ve yönetme tarzı ile ilgili bir kavramdır. Örneğin bazı yöneticiler otokrat bir yönetim tarzın sahipken, bazı yöneticiler demokrat bir yönetim anlayışı benimseyebilmektedirler. Her iki tarzda da yöneticilerin başarılı olduğu görülebilir. Burada önemli olan yöneticinin işletme içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin verimliliğidir.

Bu noktada sizde kendinize uygun olan tarzı ve uygulama yolunu benimseyerek bu yolda kendinizi geliştirmelisiniz.
Yönetici geliştirme, yöneticiyi, yönetmek durumunda olduğu sosyal sistemin özellikleri, sorunları ve baskı kaynakları ve nedenleri, sonuçları hakkında duyarlı hale getirebilmektedir.

Profesyonel Yöneticilik

Bir uzman bir parçanın şekillendirilmesini belirli bir günde bitirebilir veya bir avukat bir davayı zaman içinde herhangi bir noktada kaybedebilir veya kazanabilir. Oysa profesyonel yönetici her zaman kazanmak zorundadır. Profesyonel yönetici ne zaman başarılı olduğundan emin olmadığı gibi herhangi bir yanlış hesap sonucu bütün organizasyonun hayatının ve kendi mesleksel başarısının sona ermesi tehlikesi ile devamlı olarak yüz yüzedir.  Bu nedenle yönetici sürekli olarak işini düşünmek zorundadır ve geçici de olsa, hiçbir zaman artık başarıya ulaştığını dolayısıyla yapacak başka bir şeyi kalmadığını düşünmek zevkini tadamaz. Profesyonel yöneticinin başarısı, büyük ölçüde başkalarına bağlıdır. Bu bağlılık bizim ileride yönetim labirenti olarak adlandıracağımız bir organizasyon yapısı içinde oluşacaktır. Organizasyonları yöneticilerin oyun alanı olarak gören bu bakış açısına göre, yöneticinin başarısı bu labirentin yani organizasyonun unsurlarını anlamasına bağlı olacaktır. Öte yandan yönetici yaptığı işin gereği olarak aynı anda pek çok sorunu birlikte düşünmek zorundadır.
Gerçek iş hayatında sorunların birbirini ardı sıra düzenli bir şekilde gelmemesi, yöneticinin sistemler yaklaşımını esas almasını zorunlu kılmaktadır. Esasında yönetici çok çeşitli kaynaklardan gelen arzu, istek, baskı ve zorlamalar altında çalışan bir kişidir.

Yöneticilik Başvuruları

Yöneticilik nedir, yöneticilik başvuruları nasıl yapılır, nasıl yönetici olunur. Tüm bu soruların cevapları şimdiki yazımızda.
Yöneticilik pek çok insanın ilgi duyduğu bir alan olarak hayatımızda yer almaktadır. Ancak çoğu kişi iyi bir yöneticiliğin nasıl olduğunu ve yönetici olmak için neler yapmak gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip değildir.

Bilindiği üzere yönetici, bir kuruluşu yöneten, yönetme gücünü elini bulunduran kimse olarak tanımlanabilmektedir. Yönetici için yönetim de oldukça önemli ve dikkat edilmesi bir alandır. Bu noktada yönetimle ilgili çeşitli unsurlardan kısaca bahsetmek faydalı olacaktır.
Ekonomik gelişme ve modernleşme ilerledikçe değişen çevre koşulları işletme faaliyetlerini daha çapraşık ve organizasyonları daha büyük hale getirmiştir. İşletme sahiplerinin, temel politik karar organlarının ve önemli yönetim kademelerinin belirli siyasal eğitim ve ilişkilere sahip kişiler tarafından doldurulması durumunda siyasal yönetimden  söz etmek mümkündür. Bu yönetim türünde  aile yönetiminde olduğu gibi yönetim konusunda eğitilmiş kişileri çalıştırma olanağı var olmakla beraber, siyasal düşünce ve amaçlar yönetim kademelerine girişi etkilemektedir. Temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin belirli bir aileye veya siyasal eğilime bağlılıktan çok uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulması profesyonel yönetimi tanımlamaktadır.

Profesyonel yönetim, yönetim işinin bir meslek haline gelmesi ile ilgilidir. Ekonomik ve sosyal gelişme ve değişmeler işletme yönetiminin sosyal sistem içindeki önemini son derece artırmış ve bir yönetsel devrimden söz edilir olmuştur.

YÖNETİCİLİK BAŞVURUSUNDA ÖNEMLİ KAVRAMLAR

Yöneticilikte ve yönetim içerisinde geliştirme ile ilgili önemli kavramlar yer almaktadır. Bu kavramlar yönetim içerisinde ve yöneticinin uzun vadede başarısı için oldukça önemli kavramlardır. Bu kavramlar , eğitim, yetiştirme ve geliştirme kavramları olarak sıralanabilmektedir.
Kapsamı en geniş olan kavram, eğitim kavramıdır. İşletme içinde ya da dışında, formal eğitimler aracılığı ile ya da kişinin kendi kendine veya tecrübe kazanma yolu ile bir kişinin bilgi, birikim ve yeteneklerinde değişiklik yapma faaliyetlerini eğitim faaliyetleri olarak tanımlamak mümkündür. Eğitim, aslında bir değişim süreci olarak betimlenebilmektedir.

Tüm bu öğrenim süreci aslında hem de bir değişim süreci olarak ele alınabilmektedir. Hatta bazıların göre bütün bir yaşam eğitim ve değişim sürecidir. Kişi doğduğu andan itibaren sürekli bu sürecin içerisinde yer almaktadır. Yöneticiler de, gerekli konularda kendileri için önemli olacak alanlarda yeterli eğitimleri alarak ve yaşam boyu kendilerini geliştirerek alanlarında uzun vadede başarıyı yakalayabilirler.

YÖNETİCİLİKTE YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KAVRAMI

Yetiştirme olarak ifade edilen kavram ise, belirli kademelerdeki belirli işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi, yetenek ve davranışların kişiye kazandırılma süreci olarak nitelendirilmektedir. Yetiştirme kavramını, verimli çalışmak için gerekli işleri doğru yapmak şeklinde de tanımlayabilmek mümkündür.
İşletme içerisinde uygulamada karşılaşılan programların büyük bir kısmı yetiştirme programlarından kaynaklanmaktadır. Yönetim geliştirme, yönetici geliştirme, yönetimsel gelişme adı altında uygulanan çok çeşitli yetiştirme programları vardır. Bu programlar kişilerin belli konulardaki bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlar. Yöneticilere çeşitli yeni teknikleri ve kavramları öğretir. Onları kişilerarası ilişkilerde yetenek kazandırma gibi konular, yetiştirme programlarının en çok uygulandığı konular olmaktadır.

Son olarak belirtilen geliştirme kavramı ise, yetiştirme kavramı gibi spesifik bir amacı gerçekleştirmek ve kısa vadeli olmak yerine, yöneticiyi işletme içerisinde değişim yapacak bir kişi olarak ele alarak, onun organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilme gücüne sahip olabilmesi için yetiştirilmesini ve eğitilmesini ifade etmektedir. Bu kavramların kapsamı ve tanımı işletmeden işletmeye farklılık gösterebilmektedir.

Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları

Yönetici nasıl olunur, yönetici olmak için neler yapmak gerekir, yöneticilik formasyonu kazandırma kursları nelerdir. Gelin bunların hepsine birlikte bakalım.
Yöneticilik bir meslektir ve bu mesleği uygulayan kişilere de yönetici adı verilir. Yöneticilik, yönetim alanında birikmiş olan bilgi, birikim ve tecrübelerini kullanarak, başkaları ile birlikte çalışarak ve bunlar aracılığıyla iş yaparak, işletmeyi temel amaçlarına ulaştırma işi ve uğraşısıdır. Yöneticiler, bu birikmiş bilgi, birikimlerine ek olarak kendi bireysel beceri ve yeteneklerini de işin içerisine dahil ederek,yönetme işinini fiilen üstlenen kişiler olarak tanımlanmaktadırlar.

Yönetim ve Yönetici Kavramları

Yönetim ve yönetici kavramları, dilimizdeki idare, sevk ve idare, idareci, sevk ve idareci, müdür, patron gibi kavramların karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yönetim ve yönetici kavramları, her zaman bu kavramların tam olarak karşılığını anlatmamaktadır. Başkalarına iş yaptırma, başkaları vasıtası ile iş başarma ve amaçlara ulaşmanın söz konusu olduğu her durumda bu kavramları kullanmak mümkündür.

Yönetim işi, yalnızca yöneticiler tarafından değil, aynı zamanda başka işler ve görevler yerine getirenler tarafından da yapılabilmektedir. Ekonomik gelişmeler ve yönetimin bir meslek haline gelmesi ile beraber işletmenin sahibi olmayan ya da girişimci olmayan kişiler tarafından işletmelerin yönetiminde söz sahibi olan yeni bir yönetici olan, profesyonel yönetici tipi ortaya çıkmıştır. Bununla beraber benzer şekilde sahiplik ile yöneticilik kavramlarının ayrılması ile birlikte, özellikle aile işletmeleri içerisinde patronluk kavramı da ayrı bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.

Profesyonel Yöneticilik ve Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları

Profesyonel yönetici olabilmek için çeşitli unsurlara ve özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Yöneticilik için sahip olunması gereken özelliklerden önce, başarılı bir insanın sahip olması gereken özellikleri sahip olmak gerekmektedir. Yöneticiler, faaliyetlerini yürüttüğü şirketin menfaatine olacak girişimlerde bulunma, işletme karını artırma, dürüst, profesyonel, adaletli, çalışkan, araştırmayı seven kişiler olmalıdırlar. Bu özelliklere sahip olmak profesyonel yöneticiliğin ve uzun vadede başarılı bir yöneticilik kariyerinin kapısını açmanıza yardımcı olacaktır.

Profesyonel yönetici olarak yöneticilik faaliyetlerini yürütecek olan kişiler, yönetim işini kendilerine bir meslek edinerek, işletmenin sahibi haline gelmeden, girişimcilerin yaptığı her işi yapan ve bu hizmetleri karşılığında her ay belli bir ücret alan kişiler olarak tanımlanabilmektedirler. Bu kişiler, kar ve riski başkalarının olmak üzere, mal veya hizmet üretebilmek için üretim faktörlerini araştırıp bulmakta ve bunları belli bir amaca yönelik olarak kullanabilmektedirler. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler ve sosyal, siyasal, hukuki çevre koşullarındaki değişmeler ve bunlara bağlı olarak işletme faaliyetleri ve organizasyon yapılarında meydan gelen değişmeler, işletme adı verilen ekonomik birimleri, başarılı bir şekilde amaçlarına ulaştıracak tarza eğitilmiş kişilere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyaç sonucu olarak da yönetim işi meslekleşmiş ve profesyonel yönetici kavramı ortaya çıkmıştır. Böylece ekonomik teorideki tipik firmanın sahip yöneticisinin yerini, yeni, profesyonel, iyi eğitimli ve bürokratik eğilimli profesyonel yöneticiler almıştır.

Bir profesyonel yöneticinin başarısı, işletmeyi amaçlarına ulaştırması ile eş değer olarak ölçülmektedir. Bunu başarabilmek için de profesyonel yöneticiler değişen çevre koşulları karşısında sürekli kendilerini yenilemek zorundadırlar. Çünkü profesyonel yöneticiler, tüm organizasyonun veya kendi biriminin başarısından sorumludurlar. Profesyonel yöneticiler için yeterli bir başarı seviyesinden söz etmek mümkün değildir. Profesyonel yöneticilerin yaptığı iş, bir çeşit açık uçlu iştir.
Profesyonel yöneticiler yaptıkları işin bir gereği olarak aynı anda pek çok sorunu birlikte düşünebilmek zorundadırlar. Tüm bu özelliklere sahip olan profesyonel yöneticiler, iş hayatlarında başarıyı yakalayabilmektedir.

Yöneticilik ve Liderlik

Yöneticilik ve liderlik nedir, aralarındaki farklar nelerdir, liderliğin ne gibi işlevleri vardır. Gelin cevabını hep birlikte öğrenelim !
Yönetici, belirlenen ortak hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürüten, çalışanların ve işletmenin bütün işleyişinden sorumlu olan kişidir. Yönetici işletme içerisindeki işleri uygulama, planlama ve denetleme gücünü elinde bulundurmaktadır.

Lider ise, bir grup insanı, belirli hedefler doğrultusunda toplayabilen, bu hedefler doğrultusunda onları etkileme ve harekete geçirebilme gücüne sahip olan kişiler olarak tanımlanabilmektedir. Yani liderliğin gücü, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip olmasından gelmektedir. Liderler, başkalarının nereye ve nasıl gidebileceğini gösterebilen, hedef ve misyonlar doğrultusunda bireyleri yönlendirebilen kişilerdir.

Bir işletmenin koordineli bir biçimde işlevini sürdürebilmesi için, iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu yönetim işlevini de yönetici üstlenmektedir. Yöneticilik ve liderlik birbirleriyle karıştırılan iki kavram olmasına rağmen, aslında birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Ortak noktaları, yöneticilerin liderlik özelliğine sahip olmaları gerektiğidir.

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar

Yöneticiler kendi hedefleri doğrultusunda değil, başkaları tarafından belirlenen ortak amaçlar çerçevesinde hareket etmektedirler. Liderler ise kendi hedeflerini kendileri belirlemektedirler. Lider olabilmenin önemi tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Liderler yön veren kişiler olduğundan, amaçları kendileri belirlerler.

Yöneticiler bulundukları konuma başkaları tarafından getirilmektedirler. Üst yönetim veya gerekli unsurları taşıyan kişiler bir yasal düzenleme ile yöneticilik unvanına sahip olabilmektedirler. Liderler ise içerisinde bulundukları grup tarafından seçilirler. Bir grup kararı ile beraber, belirlenen kişi liderlik yapabilmektedir.
Yöneticilik ve Liderlik
Yöneticiler güçlerini, kanunlardan ve yasal prosedürlerden almaktadırlar. Yöneticilerin yaptıkları her faaliyetin arkasında mutlaka yasal bir düzenleme veya işleyiş yer almaktadır. Liderler ise güçlerini içinde bulundukları gruptan yada bizzat kendilerinden almaktadırlar.

Yöneticiler daha çok belirlenmiş kurallar ve faaliyetler çerçevesinde hareket etmektedirler. Liderler ise daha doğal ve geniş bir bakış açısına sahip kişilerdir.

Bu noktada yöneticilik ve liderliğin birbirinden farklı kavramlar olduğu sonucuna varmak mümkündür. Ancak her yönetici, iyi bir liderlik özelliğine sahip olmalı, aynı zamanda her lider de, iyi birer yönetici olmalıdırlar. Bu ayrımın farkına varmak yöneticiler açısından da liderler açısından da oldukça önemlidir.
Genellikle çoğu yönetici, aynı zamanda birer lider olmakla birlikte, liderlik görevleri, yöneticilik görevlerinin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Yöneticiler doğrudan ya da dolaylı bir şekilde, astların denetim ve yönlendirilmesini gerektirmeye işlevler de üstlenmektedirler. Bütçe hazırlama, meslektaşlarla, müşterilerle görüşme, mektup yazma, siparişlerde bulunma gibi görevler yöneticilerin işlevleri arasında yer almaktadır.

Günümüz işletmelerinde, yöneticilik niteliklerinin başında liderliği saymamız çok yanlış olmamaktadır. Yöneticinin, bilgi ve beceri bakımından yönettiği gruptan daha ileri de olmasa bile, kendisindeki birleştirme gücü, karar verme aşamasındaki özgün tarzı ve bu grubu belirlenen bu ortak hedefler doğrultusunda peşinden yönlendirebilmesi onun liderlik niteliklerini belirleyen en önemli unsurlar arasında sayılabilmektedir.

Liderlik İşlevleri

Her takım içerisinde, lider pozisyonunda olan bireyleri yerine getirdikleri bir takım işlevler, görevler, faaliyetler yer almaktadır. Liderlerin grup içerisinde çeşitli amaçları ve görevleri bulunmaktadır. Öncelikle liderlerin en önemli özelliği işletmenin veya içerisinde bulunulan grubun ya da örgütün amaçlarını ve rollerini belirlemektir. Sürekli değişen bir çevrede, bu görevlerin belirlenmesi oldukça önemlidir.

Liderlerin bir diğer işlevi ise, işletmenin veya örgütün politikasını, stratejisini saptamaktır. Bu işlev de değişen şartlara göre yeniden belirlenen amaç ve faaliyetlere nasıl ulaşılabileceğini kapsamaktadır.
Liderler, içinde yer aldığı grubun birliğini ve bütünlüğünü koruyarak, onları dışarıda temsil etme potansiyeline sahip kişiler olmalıdırlar. Grup birliğini ve koordinasyonunu sağlamak, liderliğin önemli işlevleri arasındadır.

Yöneticilik Açısından Zaman ve Zaman Yönetimi Nedir?

Bu dersimizde Yöneticiler Açısından Zaman ve Zaman Yönetimi üzerine konuşacağız. Zamanı iyi yönetiyor muyuz? Ya da kendi zamanımızı mı yönetiyoruz?

Zaman kavramı birçok bilim tarafından farklı noktalarıyla ele alınmış ve herkes zamanı kendi ihtiyaçları çerçevesince değerlendirmiştir. Bu nedenler Zaman, açıklanması ve tanımlanması en zor kavramlardan biridir.

Zaman yalnızca günümüzün bir konusu ya da problemi değil, tarihin ilk çağlarından beri düşünürler tarafından analiz edilen ve üzerine tartışılan bir konudur. Milattan sonra dördüncü yüzyılın ikinci yarısında doğan ve beşinci yüzyılın ortalarına kadar yaşayan filozoflardan Augustinus zaman kavramı ile ilgili düşüncelerini İtiraflar adlı eserinde zaman kavramının ne olduğu sorusunun tartışılırken bile bir zaman aldığı ikileminden çıkamamış ve kendini şu şekilde ifade etmiştir. “Acınacak durumdayım, çünkü neyi bildiğimi bile bilmiyorum.” (Callender, Adney s.3)

Buradan yola çıkarak zamanın bir hareket süresince, yani bir eylem ile var olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan Einstein’ın zaman ile ilgili çalışmalarında da görüyoruz ki zamanmekân ve hareket birbirinden bağımsız incelenemez, aksine bunlar birbirleri ile bağlı kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Einstein’a göre “Zaman ancak hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle vardır.” (Einstein, Space and Time in Classical Mechanics. Chapter 3)

O zaman eylemlerin durduğu yani hareketin olmadığı bir ortamda zaman kavramından bahsetmek söz konusu olmayacaktır. Zamanın hangi yöne aktığı ve eylemlerin oluşturduğu enerjilerin geçmişe mi geleceğe mi yansıdığı gibi sorular, bizi bu eşsiz kavramı daha derinden incelemeye teşvik etmektedir.

Zaman herkese eşit olarak verilmiş tek kaynaktır. Bugün insanoğlu zaman dışında hiçbir kaynağa eşit olarak sahip değildir.

İnsanların zamana ihtiyaçlarının sonsuz ve zamanın da kıt olması bir taraftan zamanı ekonomik bir kaynak haline getirmekte ve önemini artırmaktadır. Ekonomik rekabette her türlü kaynağın alternatifi bulunabilirken bugün bu eşsiz kaynağı alternatifini bulmak imkânsız ve hatta aramak sadece beyhude bir çabadan ibaret olacaktır.

Zamanın alternatifi olmamasının yanında herkesin eşit olan zamanı paylaşılamamakta ve boş geçen zaman ne yazık ki ertesi güne devredilememektedir. Net olarak bu durum şunu göstermektedir ki zaman kaynağını değerlendirmek için kısıtlar var ve bu kısıtların en başında zamanın kendisi vardır. Kendi kendinin kısıtı olan zaman kavramı bu nedenle dünyadaki birçok büyüklük için tek ve değişmez koşuldur.

Zaman Yönetimi dediğimiz unsur ise insan, istek ve ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada özellikle incelenecek olan zamanın yönetilmesi kavramı ve zaman yönetimine hem psikolojik hem de fiziksel açıdan bakmak ve kişilerin hayatlarına bu bakış açılarını kazandırmaktır.
1. Bir işle uğraşıyorken aniden aklınıza güzel bir fikir gelirse, bir yere not alın ve yapmakta olduğunuz işe devam edin, konsantre olun.
2. Elinizden geldiğince, her seferinde TEK BİR İŞLE uğraşın. Odaklandığınız konuyu sık sık değiştirmek, etkin çalışmanızı engeller. Yalnızca önceliklerinize öncelik verin.
3. Büyük projelerinizde, hiç kesilmeyecek 50 dakikanızı tek bir işe ayırın; sürekli kesilecek işlerle uğraşmayın.
4. Kafanızdaki tüm görevleri bir yapılacaklar listesine işleyin. Bu, kafanızın rahat olması açısından önemlidir.
5. E-posta gelen kutunuzu HER GİRİŞİNİZDE temizlemeyi ihmal etmeyin. Arşivleyin, silin, hızlıca yanıtlayın veya yapılacaklar listenize ekleyin ama gelen kutusunda kalmasın.
6. Her gün uğraşacağınız işleri belirleyin ve ilk sıraya yaptığınız işi ilk olarak, ikinci sıradaki işi ikinci olarak… yaparak listeyi bitirin.
7. Yapılacaklar listenizi tamamlamak zorunda değilsiniz! Bunun yerine HER ZAMAN en önemli işlerinize yoğunlaşın ve diğerlerini bitirmek için kendinizi kasmayın.
8. Gerçekleştireceğiniz her proje için, projenizi devam ettirmek için atmanız gereken bir sonraki adımı planlayın ve bunu not alın.
Zamanım yetmiyor!” “Yetiştiremiyorum!” “Bugün bitmesin!” ya da “Bugün artık bir an evvel sona ermeli” gibi söylemler size tanıdık geliyor olmalı. Hepimiz bu cümleleri hayatımızın her anında kullanıyor ve serzenişlerimizi dile getiriyoruz.

Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi İpuçları Nedir?

 1. Günün bir bölümünde anlık mesajlaşma yazılımlarınızı (MSN, Skype, Facebook mesajları gibi) kapatmayı deneyin. Veya bu mesajları e-posta gibi düşünerek geç yanıtlayın.
 2. Önemli ve sık kullandığınız belgelerinizin bulunduğu dolap ve çekmeceleri, oturduğunuz masaya yakın bir yerde bulundurun.
 3. Biri kişisel, diğeri iş amaçlı olmak üzere iki farklı e-posta hesabı kullanın ve kişisel e-posta kutunuzu işteyken kontrol etmeyin.
 4. 2 saatlik bir çalışmanın ardından “şarj olabilmeniz” için biraz vakit ayırmak elzemdir. Gün boyu hiç ara vermezseniz, verimli çalışamazsınız.
 5. Gerçek veya sanal bir “yapılacaklar kutusu” edinin ve eyleme geçilmesi gereken işleri bu kutuya koyun. Her gün bu kutuyu boşaltmaya gayret edin.
 6. E-posta hesabınızın “gelen kutusu”nu boşaltamıyorsanız, yapılması gereken işler için ayrı bir klasör açın ve bazı e-postalarınızı oraya atın.
 7. Zamanınızı etkin bir biçimde yönetmek için, çalışma ortamınızı nasıl düzenlemeniz gerektiği konusunda düşünün.
 8. Bilgilerinizi ve listelerinizi, bulmanız gereken yerlerde tutun. Örneğin alışveriş listeniz, buzdolabınızın üstünde olsun.
 9. Bir şeyler yaptırmayı beklediğiniz insanların ayrı bir listesini tutun. Her hafta bu listeyi gözden geçirin ve kendinize bu insanlara ulaşmanız gerektiğini hatırlatın.
 10. Yaptığınız işte maksimum verimi nasıl elde edebileceğinizi biliyor musunuz? Sizin yaptığınız işleri daha önce yapmış ve başarılı olmuş bir “akıl hocası”na danışın.
 11. Zaman bulamayıp arayamadığınız kişilerin bir listesini yapın ve 15 dakikalığına boş vaktiniz olduğunu fark ettiğinizde hemen bu listeyi çıkarın, arayın!
 12. Telefonunuza bir kısa mesaj geldiğinde, hemen yanıtlamak zorunda değilsiniz. O an öncelik vermeniz gereken işiniz bitmeden yanıtlamayın.
 13. Katıldığınız her toplantıda bir gündem maddesi belirleyin ve toplantı sonuna kadar bu gündemin dışına çıkmayın. Bu sayede toplantılarınız uzamayacaktır.
 14. Kafanızı dolduran işleri sırasıyla (veya sırasız olarak) bir kağıda aktarıp zihninizi berrak tutun. Bu kağıdı, her an ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. Günün başında veya ortasında, işlere daha iyi odaklanabilmenizi ve daha verimli çalışmanızı sağlar.
 15. Bir firmanın müdürü veya yöneticisiyseniz, size rapor veren eleman sayısını en fazla 6’yla sınırlı tutun. Daha fazlası hiçbir zaman verimli olmayacaktır.
 16. Acil olmayan telefonlara her zaman ilk seferinde çıkmak zorunda değilsiniz. Öncelikli işlerinizi tamamladıktan sonra insanlara geri dönmeyi deneyin.
 17. Önemli bir işe odaklanmanız gerektiğinde, işiniz internette değilse internetin fişini çekiverin! Böylece e-postalar veya sosyal ağlar aklınızı çelemez.
 18. Yalnızca en iyi yaptığınız işe odaklanın. Kötü yaptığınız işlere birazcık becerebildiğiniz işlere vaktinizi harcamayın; yapabiliyorsanız bu işler için başkalarını görevlendirin.
 19. Bir işi yapamayacağınızı hissettiğinizde, bir arkadaşınızla bahse girin ve işi bitiremediğinizde ona 50 lira vereceğinizi söyleyin. İşi çok daha kolay bitireceksiniz! ????
 20. Firmanızın en yavaş kısmı hangisi? Bu kısma daha fazla zaman, para ve kaynak ayırın. Daha verimli olursa bütün işler birden hızlanabilir.
 21. Bir şeyleri sıraya koyup, organize edip daha güzel gözükmesini sağlamak yerine, önemli işlerinize öncelik vermeye gayret edin.
 22. Gelen her e-postada şu soruyu düşünün: “Bu e-postanın sonucu olarak ne yapmam gerekiyor?”
 23. Yapacağımız işleri, iş için ayırdığımız zamana yaymaya meyilliyizdir. Bir iş için kendinize daha kısa bir mühlet verirseniz, daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.
 24. Yapılacaklar listenize bağlı yaşamayın! Öncelikli işleriniz için ayrı bir liste yapın ve bu listeyi tamamlayınca yeni bir liste yapın.
 25. Toplantılarınızı, bağlı kalmanız gereken bir gündem çerçevesinde yapmaya ve toplantılarınızın biri tarafından kayıtlara geçirilmesine özen gösterin.
 26. Her seferinde bilgisayarınızı kapatmak yerine “uyku” veya “hazırda beklet” moduna alın; böylece tekrar açtığınızda daha kısa zaman geçirirsiniz.
 27. Her günkü amacınız, o günün önceliklerine dikkat etmek olsun. Öncelikliler bitene kadar, önceliksiz işlere vakit ayırmayın!
 28. Gününüzü planlamaya yeterince zaman ayırın. 1 dakikada gününüzü planlamayın, planlamaya ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar zaman ayırın.
 29. İnternetten bankacılık hizmetleriyle, bankalara ayırdığınız zamanı en aza indirin.
 30. Otomatik ödeme talimatları vererek ödemelerinize ayırdığınız süreyi kısaltın. Yine de otomatik ödemleri takip etmemezlik etmeyin!
 31. Telefonunuz için iyi bir kulaklık alın. Böylece yürürken, araç kullanırken, alışveriş yaparken aramalar yaparak zamanınızı verimli kullanabilirsiniz.
 32. Başkasına devredebileceğiniz işlere öncelik vermeyin, başkasına devredin. Eğer gücünüz yetiyorsa, kişisel bir asistan tutabilirsiniz.
 33. E-posta hesabınızın gelen kutusu, yapılacaklar listeniz değildir. O anda işlem yapmanızın mümkün olmadığı bir e-posta geldiğinde, e-postayı uygun bir klasöre taşıyın.
 34. Çalışırken ne kadar odaklanıyorsanız, dinlenirken de o kadar “odaksız” olmalısınız. Zihninizin, dinlenirken zamana ihtiyacı olacaktır.
 35. Google Drive veya Dropbox gibi araçlarla, kişilere doküman gönderme işlerinizi hızlandırabilirsiniz.
 36. Bir işi ertelemeye, ötelemeye meyilliyseniz kendinize, işle 10 dakika ilgilendikten sonra bırakmaya dair söz verin. Hızınızı aldınız mı 10 dakikada duramayacağınızı göreceksiniz.
 37. Eğer öncelikli işler listenizdeki maddeleri tamamlayamıyorsanız, daha küçük listeler yapın veya daha odaklı çalışmaya gayret edin.
 38. Dünkü “öncelikli işler” listeniz üzerinde çalıştınız mı? Bu, verimlilik konusunda okuyacağınız en önemli ipucudur. Önceliklerinizi belirleyin ve yalnızca bu önceliklerinize zaman ayırın.
 39. Yalnızca bir alana yıllar boyunca odaklanmak, işin ustalığını kazanmanın en iyi yoludur ve aynı zamanda en verimli çalışmanın da en etkili yöntemidir.
 40. Bir konuda takılıp kaldığınızda, yardım ve öneri isteyin. Aynı işi yapmış insanlardan yardım istemek çok etkili bir yoldur ancak aynı zamanda en az akla gelen yöntemdir.
 41. Günün belli bir zamanında her türlü iletişim yolunu kapatıp (yüz yüze iletişim de dahil) çalışmayı deneyebilirsiniz.
 42. Ara verdiğinizde, ara verdiğiniz işi TAMAMEN aklınızdan çıkarın. TV ve bilgisayar oyunları bu konuda yardımcı olmaz, ama arkadaşlarla vakit geçirmek veya spor yapmak işe yarar.
 43. Ritüel ve rutinler, hayatınızı düzene sokmanın en iyi yolları olabilir. Günün belli bir saatini yalnız tek bir işe ayırın.
 44. Toplantılara, yanınızda bir alarmli saatle girin ve alarm çaldıktan sonra ne olursa olsun toplantıyı bitirin. (Tam zamanında başlamayı da unutmayın.)
 45. Yalnızca ve yalnızca sizin yapabileceğiniz işlerin ayrı bir listesini çıkartın. Bu listeye dahil olmayan işleri başkalarına delege etmeyi deneyin.
 46. Bir telefona cevap verdiğinizde, yalnızca 5 dakikanız olduğunu söyleyin. Bunu yaparsanız, telefonu kapatmak için başka bir nedene ihtiyacınız kalmaz ama uzatmak isterseniz, uzatabilirsiniz.
 47. İnternetten neredeyse her şeyin alınabildiği bir çağdayız. İnternetten alabileceğiniz şeyler için alışveriş merkezlerini ziyaret etmeye zaman ayırmanıza gerek yok.
 48. Listenizdeki en önemli 3 maddeyi (veya yapabiliyorsanız hepsini) tamamlayacağınız konusunda kendinize söz verin. Günü, bu sözünüzü yerine getirmeden bitirmeyin.
 49. Sadece kendinize ve düşünmeye zaman ayırın. Başlamadan önce kendinize bir hedef belirleyin ve zamanınızı, bu hedefi düşünmeye harcayın.

Yöneticilik Fonksiyonları

Sizlerle bu yazımızda yöneticilik fonksiyonları nedir, yönetici olabilmek için ne gibi fonksiyonlara sahip olmak gerekir bu sorularınızın cevabını verdik. Gelin hemen başlayalım.

Yönetimin kısaca yönetme işi ya da yönetme eylemi anlamına geldiğini öğrenmiştik. Bu kavramı biraz daha genişletecek olursak, belirlenen hedeflerin etkili ve en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için bir grubu yönlendiren ve onları düzenli bir şekilde koordine eden kişiyi yönetici olarak adlandırabilmekteyiz.
Yöneticiler, işletme içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan kişilerdir. Yöneticilerin, işletme içerisindeki pozisyonlarına göre alt düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler ve üst sınıf yöneticiler olarak üç gruba ayrıldığından önceki yazılarımızda bahsetmiştik.Yöneticilerin bulundukları alana ve işletmenin amaçları doğrultusunda belirli fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonların iyi ve verimli bir şekilde yerine getirebilen yöneticiler, uzun vadede başarıyı yakalayabilmektedirler.

Yöneticilik Fonksiyonları ve Yönetme Fonksiyonu

Yöneticilerin en önemli işlevlerinden birisi ekipleri yönetebilme ve koordine edebilme becerisidir. En yenilikçi fikirlerin kaynağı bireylerdir. Ancak birlikte çalışan insanların oluşturduğu ekipler, fikirleri pazarlanabilir bir ürün ve hizmetlere dönüştürebilmek için işletmelerin elindeki en etkili araçlardan biridir. Uygun ve etkili bir biçimde oluşturulmuş ekip, bir var olan soruna veye gelişebilme potansiyeline sahip bir probleme herhangi bir bireyden çok daha fazla doğru bir çözüm bulma potansiyeline sahiptir.

Şirketler, amaçlarını gerçekleştirebilmek için doğru ve verimli bir ekibe ihtiyaç duymaktadırlar. İyi oluşturulmuş ekipler, yeni ürün geliştirme, süreç yenileme, profesyonel hizmetler sunma, yeni teknolojileri benimseme, gerileyen iş süreçlerini tekrardan canlandırabilme, e-ticarete yönelik alt yapılar oluşturma gibi çok çeşitli süreçleri yürütebilme işlevine sahiptirler. Ekipler şirket içerisinde büyük mucizeler yaratabilirler. Ancak doğru ve düzenli bir tasarım, kadro seçimi ve düzenli bir işleyişe sahip olmayan ekipler, işletme içerisinde ilerlemenin önünde çok ciddi engeller de oluşturabilmektedirler.
Sizlerde birer yönetici olarak şirket için en iyi ve etkin olabilecek ekibi oluşturarak onları koordine etmelisiniz. İyi bir ekip oluşturabilmek için çeşitli unsurlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Yöneticinin Etkin Bir Ekip Oluşturabilme Fonksiyonu

Etkin bir ekip oluşturabilmek oldukça önemli öte yandan da kolay olmayan bir iştir. Bir ekibi oluştururken bazı unsurları göz önünde bulundurmalısınız. Bir ekibin temeli, ortak amaçlar çerçevesinde başarıya ulaşmaya olan bağlılıktır. Bu, her ekip üyesinin amacı çok önemli, değerli ve çaba harcamaya değer görmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Ekipleri oluştururken öncelikle ekipleri küçük tutmaya özen göstermelisiniz. Çünkü ekip büyüdükçe, üyelerinin başarıya olan bağlılığının düştüğü tespit edilmiştir. Ekip üyelerinizi her zaman aynı mekan ve ortam içerisinde bulundurmalısınız. İnsanlar ekip arkadaşlarını sürekli olarak görmek ve onlar ile ilişki içerisinde olmak isterler. Kapalı bir fiziksel mekanda birbirlerine yakın olarak çalışmak, ekip üyelerinin aralarındaki ilişki için oldukça önemli bir unsurdur. Bu yüzden ekip çalışmaları için özel bir ekip odası oluşturmalısınız.

Ekip içerisinde gösterilen çabaları ve elde edilen başarıları bir yönetici olarak mutlaka takdir etmelisiniz. Ekibi ve üyeleri gösterdikleri başarılardan dolayı onurlandırmalısınız. Bütün puanların ve artıların ekip liderine değil ekip üyelerine adaletli bir şekilde yazılmasına destek olmalısınız.
Bağlılık, ekip çalışmasının genelinde ilerleme kaydedilmesi ile birlikte gelişip derinleşmektedir. Ekipte işe başlarken bir bağlılık gözlemleyemiyorsanız sabırlı olmalısınız. Zamanla üyelerin yapılan işe karşı bağlılık duyacağını gözlemleyeceksiniz.

Ayrıca ekip üyelerinizin sosyal, iletişime açık, insan canlısı ve çözüm odaklı bireylerden oluşmasına dikkat etmelisiniz.
Bu unsurları düzenli bir şekilde oluşturursanız etkin bir ekibe sahip olabilir ve şirketinizin geleceğe yönelik önemli başarılar elde etmesine önemli ölçüde destek olabilirsiniz.

Yöneticilik Görevleri

Yöneticilik görevleri nelerdir, en iyi şekilde yöneticilik nasıl yapılır, yöneticiyseniz ya da alana ilgi duyuyorsanız bu yazıyı okumadan geçmeyin.
Yöneticiler işletme içerisinde pek çok fonksiyona sahiptir. Sanıldığı üzere sadece oturarak masasından insanlara emirler vermek yöneticilik değildir.Yöneticilik hizmetleri, o işletme içerisinde yer alan bütün faaliyetlerin doğru ve sistemli bir şekilde yönetilmesini kapsamaktadır. Yönetici uzman olduğu alanda, verimi en iyi sağlayacak şekilde düzenleyen kişidir.

Yöneticilik Görevleri

Yöneticinin en temel görevlerinin başında amaç belirlemek yer almaktadır. Amaç belirlemek başarmayı planladığınız hedefleri tarif etme sürecidir. Amaç belirleme, yöneticiliğin başlıca işlevleri arasında yer almaktadır. Amaç belirlenerek, en önemli noktalara odaklanılabilir, enerji en uygun göreve harcanarak daha kapsamlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Yönetici olarak biriminizin ve kendinizin amaçlarını belirleme sorumluluğu tamamen size aittir. Bir yönetici olarak en temel işleviniz, insanların önüne arkasından sonuna kadar gidebilecekleri amaçlar koyabilmektir. Bu yöneticiliğin liderlik özelliğinden ortaya çıkan bir işlevdir.

İşletme İçerisinde Yöneticilik Görevleri

Yöneticinin işletmenin karını ve başarısını artırmak yöneticinin temel görevleri arasında yer alır. Bu noktada yöneticinin bazı fonksiyonlara sahip olması gerekmektedir. Öncelikle yönetici, işletme için en iyi ve verimli olabilecek personelleri işe almalıdır. Personel alma kararı, yönetsel kararlar arasında en önemli kararlardan biridir. İnsan varlıklarının rakip kuruluşlar arasında fark yaratıcı unsur haline geldiği bir dünyada, ekibinize alacağınız kişilerin kalitesi ve yetenekleri, hem ekibin hem de sizin bir yönetici olarak başarınız açısından belirleyicidir. Yönettiğiniz birimin karakterini ve etkinliğini, işe aldığınız personeller belirler.
Yöneticilik Görevleri
Yöneticiler, çalışanlar arasındaki görev dağılımını en verimli şekilde gerçekleştirebilmelidir. Etkin bir görev dağıtımı yöneticiye, personellere ve işletmeye uzun vadede gerçek yararlar sağlamaktadır. Görev dağıtımı yaparken işi başka bir kişiye aktarmakla kalmaz, aynı zamanda işi, belirlenen standartlar çerçevesinde yerine getirme sorumluluğunu da o kişiye aktarmış olursunuz. Görev dağıtımını etkin bir şekilde gerçekleştiren yöneticiler iş yapmaya daha az zaman harcarken, işlerle ilgili görevlendirmeleri planlamaya, görev verilenlere paylaştırılacak kaynakları organize etmeye ve yardıma gerek duyanlara koçluk yapmaya daha fazla zaman ayırmaktadırlar.

Yöneticilik Açısından Liderlik

Koçluktan söz açılmışken, yöneticilerin liderlik özelliğinden de bahsetmek faydalı olacaktır. Lider olmak ile yönetici olmak birbiri ile çok karıştırılan kavramlar olsa da bu ikisi aynı şeyler değildir. Yöneticiler, karmaşıklık içerisinde bir düzen yaratırlar. Liderler ise tam tersi belirsizlik, değişim ve fırsatlar ile ilgilenirler. Aralarında keskin bir ayrım olduğu söylenemez. Çünkü liderler aynı zamanda yöneticilik de yapmak zorundadırlar.

Yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarında liderlik de yapmaları gerekmektedir. Başkalarının hayretle izleyeceği vizyonlar üreterek, bu vizyon doğrultusunda insanları ve kaynakları organize edebilmelidirler. Yöneticiler, destek toplayabilmek için iyi bir iletişim becerisi sergileyebilmeli, kaynaklar yaratabilmeli ve herkesi elinden gelenin en iyisini yapmaları doğrultusunda gerekli motivasyonu sağlayabilmeleri gerekmektedir. Yöneticiler, tüm bu fonksiyonları yerine getirebilmek için liderlik özelliğine de sahip olmak zorundadırlar. Yöneticiler aynı zamanda iyi birer liderdirler. Bu noktada yöneticilerin liderlik özelliklerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Yöneticilik ve liderlik özellikleri, ikisi bir arada yürütülmesi ve organize edilmesi zor olan özelliklerdir. Bu nedenle yöneticilerin bu konuda destek almaları yerinde olacaktır. Online eğitim sistemimizde yer alan yaşam koçluğu derslerini izleyerek, koçluk desteği sağlayabilir, liderlik özelliğinizi yönetmeye başlayabilirsiniz. Koçluk desteği sayesinde, işletme içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesinde daha sistemli ve anlamlı bir bakış açısına sahip olabilirsiniz.

Yöneticilik Hizmetleri

Yöneticilik hizmetleri nedir, yöneticilik hizmetleri nasıl yürütülür gibi soruların cevabını bulamıyorsanız Liderlik Okulu olarak sizlerin fayda sağlaması için oluşturulan yazımıza hemen göz atın.

Yönetici bir kurum ya da kuruluşta yer alan faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan kişi olarak tanımlanabilmektedir.Yönetici şirket içerisinde birden fazla fonksiyona sahiptir. Yöneticinin yürüteceği faaliyetler, işletmenin yapısına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu noktada belli başlı, genelleştirilmiş yöneticilik hizmetlerinden söz etmek mümkün değildir. Her kurumun işleyişi ve her yöneticinin özellikleri birbirinden farklıdır. Ancak işletmenin yararına olacak faaliyetler yürütmek, yönetici ile işletme arasındaki ortak hedeftir.

Yöneticilik Hizmetleri

Yöneticinin birden çok hizmeti ve faaliyeti bulunur. İşletme içerisindeki işleyişi düzenli ve sistematik olarak takip etmek, çalışanların performanslarını ve işletmenin karını artıracak girişimlerde bulunmak vb. gibi faaliyetleri yürütmek yöneticilik hizmetleri arasında yer almaktadır. Ancak her yönetici yönetim konusunda başarılı olamamaktadır. Yöneticilik hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için, yöneticinin de belli başlı temel unsurlara sahip olması gerekmektedir.

Yöneticilik Hizmetleri Nelerdir

İyi bir yöneticinin öncelikle temel olarak teknik bilgi, beceri ve yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Teknik bilgi kısaca, bir bilim ya da meslek alanında kullanılan yöntemlerin tümünü kapsayan bilgi türüdür.Teknik beceri ve yetenek, işletme yönetiminin herhangi bir alanı ile ilgili uzmanlık bilgisini ve analiz yeteneğini kapsamaktadır. Özellikle yönetimde işletme fonksiyonları olarak kabul edilen satın alma, üretim, pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe, ar-ge gibi uygulama ile ilgili değer yaratma faaliyetlerini temel alan fonksiyonlarla ilgili eğitim büyük ölçüde teknik beceri ve yetenek grubuna girmektedir.

Organizasyonların alt kademelerinde bu tür teknik bilgiye sahip olmak son derece önemlidir. Çünkü teknik bilgi ve becerilerin uygulanması yapılacak işlerin esasını oluşturmaktadır. Ancak organizasyon kademeleri yükseldikçe, tüm fonksiyonel alanlarda teknik becerinin oransal önemi azalmaktadır.
Kısaca, teknik yetenek belirli bir alan ile ilgili uzmanlık bilgisini ve analiz yeteneğini ve bu alana ilişkin analiz araç ve tekniklerini kullanabilme becerisini kapsamaktadır. İşin teknik kısmına hakim olmayan bir yönetici, faaliyetlerini yürütme aşamasında çeşitli zorluklar ile karşılaşabilmektedir.
Yöneticinin sahip olması gereken temel yeteneklerden biri de insan ilişkilerinde beceri ve yetenektir. Yönetici, çok sayıda ve farklı insanlarla muhattap olan kişidir. Bu yüzden iyi bir iletişime sahip olması ve insan ilişkilerinde başarılı olması yöneticinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden birisidir. İnsan ilişkilerinde beceri ve yetenek, temel olarak insanlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmeyi ifade etmektedir.

Teknik beceri daha çok süreçler, maddi varlıklar ve kişinin kendi çalışmaları ile ilgililidir. Şirketler, organizasyonlar bir anlamda, farklı türden insanların, ortak örgütsel amaçlar için bir araya geldiği topluluk olarak ifade edilebilmektedir.

Yöneticilerin Kavramsal Yetenek Özelliği

American Management Association tarafından 200 yönetici üzerinde yapılan bir araştırmada, yöneticilerin büyük bir çoğunluğu bir yöneticinin en önemli yeteneğinin başka insanlarla anlaşabilmek olduğu sonucuna varılmıştır.

Yöneticilerin sahip olması gereken temel yeteneklerden bir diğeri de kavramsal yetenektir. Kavramsal yetenek, işletmeyi bir bütün olarak görebilmeyi organizasyonun çeşitli fonksiyonları arasındaki karşılıklı bağlılığı ve birisi üzerinde oluşacak değişimin diğerlerini nasıl etkilediğini görebilmeyi ifade etmektedir. Kavramsal yetenek, misyon belirleyebilme, strateji geliştirme, stratejik düşünme ve ilerleyebilmeyi kapsamaktadır. Ayrıca, vizyon sahibi olma ve olaylara geniş bir perspektiften bakabilme gibi organizasyonun sınırları dışına taşan bir yeteneği ifade etmektedir. Kavramsal yetenek işletme açısından oldukça önemlidir. İşletmenin başarısı, yöneticilerin kavramsal yetenekleri ile yakından ilgilidir.

Yönetici Tipleri

Yönetici tipleri nedir, yöneticiler neden tiplere ayrılır, hangi tip yönetici olabilirim bu soruların cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu alanda ilerlemek ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın ????

Yöneticiler yaptıkları işe ve hareket tarzlarına bağlı olarak pek çok farklı türe ayrılabilmektedirler. Yönetici tipleri kişilik özelliklerinden gerçekleştirdikleri faaliyetlere kadar geniş bir perspektif ile çeşitli tipler içerisinde yer alabilmektedirler.

Yönetici Tipleri Diye Bir Şey Var mı

Aslında genel geçer yönetici tiplerinden bahsetmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Yöneticiler herşeyden önce birer insandır. Her insan gerek tutumları ile gerek davranış ve inançları ile birbirinden çok farklı özelliklere sahip olabilmektedirler. Bu noktada yöneticilik yapan bireyler de içinde bulunduğu toplumsal koşullar ve kişilik özellikleri ile belirli özelliklere ve yol haritalarına sahiptir. Her yöneticinin kendine göre doğru bulduğu yöneticilik stratejileri ve işleyiş mekanizmaları vardır. Bu doğrultuda belirlenmiş ve genel geçer kabul görmüş bir yönetici tipinden veya tiplerinden bahsetmek mümkün olmamaktadır. Tıpkı her insanda olduğu gibi sonsuz sayıda ve şekilde yönetici tipi de bulunabilmektedir. Şimdi sizler için hazırladığımız ve genel bir çerçevede değerlendirebileceğimiz bir kaç yönetici tipinden bahsederek yazımıza başlayalım.

Personeli Güçlendiren Yönetici Tipi

Personeli güçlendirme kavramı, global değişim ve rekabet ile ortaya çıkan bir kavramdır. Güçlendirme bir yönetim kavramı olarak, yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve takım çalışması ile kişilerin karar verme yetkilerini ve isteklerini arttırma ve kişilerin gelişimine destek olma süreci olarak tanımlanabilmektedir.
Personeli güçlendirme aşamasında bir yetki devri olayı söz konusudur. Burada yönetici üstler tarafından herhangi bir konuda kendisine verilmiş olan karar verme ve yaptırım uygulama hakkını, kendi isteği ile belli şartlar çerçevesinde bir astına aktarması, devretmesi ve gerekli gördüğünde de tekrar geriye alabilmesi söz konusudur.
Yani burada yönetici kendisine verilmiş olan seçim hakkını kullanmayıp, kendisi adına kulalbilmesi için astına devretmektedir. Yetki yöneticinindir ancak yetkiyi kullanmanın bir kısmını astına devretmiştir. Ancak burada önemli olan unsurlardan biri bu yetki sonucunda karşılaşılacak her türlü sonuç yöneticinindir. Çünkü asıl yetki sahibi her zaman yöneticinin kendisidir.
Bu tip yöneticiler, personeli güçlendirerek onların kişisel gelişimlerine fayda sağlamaktadırlar. Öte yandan bölüşülen yetki durumunda yöneticinin de iş yükü azalmaktadır. Aslında burada karşılıklı bir süreç söz konusudur. Yönetici iş yükünü azaltırken personel de kendini geliştirme fırsatı yakalamaktadır. Bu tip yöneticiler iş hayatında hem şirketin hem de personelin gelişmesine destek olarak uzun vadede başarılı işler gerçekleştirmektedirler.

İnovatif Yönetici Tipi

İnovasyon, genel anlamı ile farklı, değişik, yeni fikirler üretmek ve bunları uygulayabilmektir. İnovatif yöneticiler, her zaman yeniliğe ve değişime açık kişilerdir. İnovatif yöneticiler piyasayı yakından takip ederek, teknolojinin imkanlarından en iyi şekilde faydalanabilmektedirler.
İnovasyon çalışmaları şirketin perfomansına olumlu etkiler katarak, rekabeti güçlendirir. Bu noktada yöneticilerin inovatif düşünmesi ve inovatif hareket edebilmesi şirketin başarısı açısından oldukça önemlidir. Ancak inovatif faaliyetlerin yönetilme şekli de oldukça önemlidir.

Doğru şekilde yönetilemeyen inovatif fikirler, olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. İnovasyonun nasıl yönetileceği ise, yöneticinin inovasyona bakış açısı ile ilgilidir. Şirketlerin ilerleyebilmesi ve uzun vadeli başarılar elde edebilmesi için inovatif yöneticilere önemli ölçüde ihtiyaç vardır. Günümüzde inovatif fikirlere olduğu kadar bu fikirleri yönetebilecek ve faaliyete geçirebilecek inovatif yöneticilere de önemli ölçüde ihtiyaç olduğu söylenebilmektedir.

Uluslararası Yöneticilik

Uluslararası yöneticilik nedir, uluslararası yöneticilik nasıl başlamıştır, ulusal ve uluslararası yöneticilik arasında ne gibi farklar vardır, uluslararası yöneticilik yapabilmek için ne gibi unsurlara sahip olmak gerekir gibi tüm sorulara bu eğitimde cevap bulacaksınız. Uluslararası yöneticilik yapmakta kararlıysanız, şimdi hemen başlayalım !
Yönetici, şirketin hedefleri doğrultusunda kararlar alarak yerine getiren ve şirket içerisindeki bütün süreçleri yöneten sorumlu kişi olarak tanımlanabilmektedir.
Yöneticiler, şirket içerisinde faaliyet göstereceği gibi uluslararası alanlarda da etkin olabilmektedirler. Günümüzün şekillenen dünyasında evrenselleşen bir üretim ve tüketim süreci içerisinde yaşamaktayız. Bu evrenselleşen tüketim kültürü beraberinde yöneticilik kavramınında evrenselleşmesine neden olmuştur.

Uluslararası Yöneticilik Bağlamında Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası işletmecilik, işletmeler tarafından ulusal sınırların dışında gerçekleştirilen işletmecilik faaliyetleri olarak tanımlanabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte modern ticaret kavramı ortaya çıkmıştır. Artık dünyanın her yerinde üretilen çeşitli hizmet ve ürünlerin ticaretini yapabilmek için uluslarası işletmecilik kavramı oluşmuştur.
Global yayılma ile yatırım yapan şirketler arasında en bilinen örnek McDonald’s’tır. İlk McDonald’s 1955 yılında faaliyete girmiştir. Dünyada McDonald’s’ın bulunmadığı tek kıta Antartikadır. Ayrıca oluşturulan bu uluslararası faaliyetin etkileri günümüz toplumsal alanlarına da yansımaktadır. Modern hayata geçiş sürecinin getirdiği tek tipleşme olgusu toplum üzerinde bir McDonald’slaşmaya yol açmıştır. Dünyanın her  McDonald’s restoranında görülen aynılaşma, toplumlar üzerinde de görülmeye başlanmıştır. Bu konu çok daha geniş ve kapsamlı olduğundan yalnızca bu kadar değinmek yeterli olacaktır. Daha geniş bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaşabilirsiniz.
Global yayılma ile elde edilecek fırsatların farkına varan şirketler, uluslararası işletmeciliğe yönelmişlerdir. Bunun sonucunda ortaya çıkan uluslararası işletmecilik, uluslararası yöneticilik ihtiyacını da zorunlu hale getirmiştir.
Uluslararası yöneticilikte şirket yöneticileri, çok boyutlu çevresel faktörlerin etkisinde faaliyet göstermektedirler. Global çevrede kültür, ekonomi, finans, teknoloji, stratejik planlama ve etik gibi konular eşit ölçüde önemliliğe sahip konulardır.

Uluslararası Yöneticiliği  Ulusal Yöneticilikten Ayıran Unsurlar

Ulusal ve uluslararası yöneticiler arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır.
Uluslararası işletme yöneticilerin, daha fazla risk, belirsizlik ve güçsüzlükle karşı karşıya kalma olasılıkları ulusal yöneticilere kıyasla daha yüksektir.

Uluslararası yöneticiler, faaliyet göstereceği ülkenin kültürü doğrultusunda belirlenen gelenek, görenek, görgü, değer ve normlar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.
Uluslararası yöneticiler farklı para birimleri ve farklı devlet yasaları ile birlikte hareket etmektedirler. Faaliyet gösterilen ülkenin ekonomisi hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip olmak oldukça önemlidir.
Uluslararası yöneticiler, global kapsamda faaliyet gösterdiklerinden dolayı bulundukları ülkenin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından takip edebilmeli ve şirletin ürün ve hizmetlerini bu doğrultuda yönlendirebilmelidirler.
Ulusal yöneticilikten uluslararası yöneticiliğe geçiş yapmak isteyen kişiler bu unsuları göz önünde bulundurarak hedefleri doğrultusunda ilerleyebilirler.

Uluslararası Yöneticilik İçin Gerekli Özellikler

Tüm bu süreçleri yönetme faaliyetini elinde bulunduran uluslararası yöneticiler, günümüz global ekonomisindeki sorunları ve fırsatları kavrayabilen, devletin ve yasal sistemlerin uluslarası işletmeciliğe olası etkilerini analiz edebilen ve günümüz toplumlarındaki işletmelerin rollerini çözümleyebilen kişiler olmalıdır.
Uluslararası yöneticiler, dinamik çevre koşullarına uygun etkili stratejiler geliştirebilmelidirler. Global perspektiften iş dünyasını anlayabilme becerisine sahip olmalıdırlar.
Uluslararası yöneticiler işletmenin kaynaklarının dağıtımından ve pazardaki rekabetine yardımcı olmaktan sorumlu olan kişilerdir.

Uluslararası Yönetici Seçiminde Önemli Unsurlar

Şirketler uluslararası yönetici seçiminde, sahip olunması gereken başlıca yönetsel yetkinlikleri dikkate almaktadırlar. Bu yetkinlikler arasında, liderlik, insan kaynakları yönetimi, yeni durumlara uyum sağlayabilme, duyarlılık, empati ve aktif dinleme gibi çeşitli özellikler yer almaktadır.
Global yöneticilerde bilgi,birikim ve deneyim, problem çözme yeteneği, dilde uzmanlık, uzun vadeli hedefler, teknik bilgi de uzmanlık gibi özellikler sahip olunması gereken en önemli özellikler olarak görülmektedir.
Uluslararası yönetici seçiminde bu yetkinlikler, temel unsurlar olarak kabul edilmektedir.

Yöneticilik Hakkında

Yönetim nedir, yönetici kimdir, yönetici ne iş yapar gibi yöneticilik hakkında sorularınıza cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. Liderlik Okulu güvencesiyle güvenilir bilgileri öğrenin!
Yönetim, belirli birtakım hedeflere ulaşabilmek için en başta insan faktörü olmak üzere çeşitli araç gereç, maddi vb. unsurları kullanarak verilecek olan kararları alma ve uygulama süreçlerinin tümünü içermektedir.
Yönetim sadece iş yerlerinde değil, hayatın her alanında bulunabilmektedirler. Örneğin; öğretmenler öğrencilerini ders çalışmaları veya ödevlerini yapmaları konusunda yönlendirerek bir
yönetim süreci oluştururlar. Bizler aslında iş yerinde çalışırken, okula giderken, otobüse binerken veya ders çalışırken belirli bir yönetim sürecinin içerisinde yer alırız. Planlama, örgütleme, yönlendirme, denetleme gibi süreçler, yönetim süreçlerini oluşturmaktadır.

Yöneticilik Hakkında Temel Kavramlar

Yönetici ise bütün mal ve hizmetlerin üretimi için. üretim faktörlerini bir araya getirerek yönetme gücünü elinde bulunduran kişidir. Bir yönetici aynı zamanda bir girişimci de olabilmektedir.

Yöneticiler, güçlerini üst yetkililerden alırlar ve bütün süreçlerin işleyişinde üst yönetime karşı sorumludurlar. Yönetici, bir işletmeyi ve üretim için gerekli faktörleri yöneten kişidir. Amaçları doğrultusunda insan faaliyetlerini yöneten ve etkisi altında bulunduran kişidir. İşletmenin kar ve risk unsurları yöneticinin alanı dışındadır. Bazı yöneticiler hem işletme sahibi, hem de yönetici olabilmektedir. Bu durumda yönetici, işletmenin kar ve risk unsurlarını da göz önünde bulundurarak süreci yürütmektedir.

Yönetici yalnızca bulunduğu işletmenin içerisindeki çalışanları ve hizmetlerin üretimini yönetmez. Aynı zamanda işletmenin faaliyette bulunduğu yakın çevre ve genel çevreleri de göz önünde bulundurmaktadır.

Yöneticilik Çeşitleri

İşletmeler içerisinde üç tip yöneticiler yer almaktadır. Bunlar; alt düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler ve üst düzey yöneticilerdir.
Alt düzey yöneticiler, işletmenin günlük faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişilerdir. İşletme içerisinde yönetsel işleve sahip olmayan memur, işçi gibi kişileri yöneten, ustabaşı, şef vb. olarak nitelendirilen kişiler alt düzey yöneticiler olarak nitelendirilmektedir. Örneğin; restaurantlarda yer alan şefler orta düzey yöneticilere örnek olabilir.

Orta düzey yöneticiler, bölüm ya da daire amirleri, müdür yardımcıları vb. ünvana sahip kişilerden oluşmaktadır. Orta düzey yöneticiler, üst düzey tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyetleri gerçekleştirerek, koordinasyonu sağlamaktadırlar.

Üst düzey yöneticiler ise işletmenin en üst kısmında yer alan, müdürler, başkanlar gibi kişilerden oluşur. Üst düzey yöneticiler işletmenin tüm süreçlerinden sorumlu olan aynı zamanda ekonomik alanda da işletmeyi ileriye taşıma sorumluluğu olan kişilerdir. Üst düzey yöneticilerin analitik beceri, teknik beceri ,insan ilişkileri beceri ve yönetsel beceri gibi becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Üst düzey yöneticiler, işletme için etkili bir strateji hazırlar ve bu strateji çerçevesinde işletmenin faaliyetlerini yönetirler.

Yöneticilik Hakkında: Nasıl İyi Bir Yönetici Olunur?

Yöneticilik Hakkında
Yönetici olmanın getirdiği bazı görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için yöneticinin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Öncelikle yönetici, yalnızca bireyleri yönetme özelliğine değil aynı zamanda doğru planlama yapabilen ve geleceği öngörebilen bir kişi olmalıdır.
Yönetici, belirli bir seviyede entelektüel bilgi, birikim ve deneyime sahip olmalıdırlar.
Yönetici, birçok farklı alanda bilgi sahibi ve uzmanlaşmış olmalıdır.
Yönetici, işletme içerisinde çalışan herkese adil olmalıdır. Olaylara objektif bir göz ile yaklaşabilmelidir.
Yönetici, zamanı yönetmesini iyi bilmelidir.
Yönetici her koşulda çözüm ve sonuç odaklı olmalıdır.
Yönetici kendisini eleştirebilen ve eleştiriye açık olan bir kişi olmalıdır.
Eğer siz de yöneticilik alanına ilgi duyuyorsanız sizler için hazırladığımız online eğitimimiz sayesinde yöneticilik konusunda uzmanlaşarak, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Eğitimi tamamladığınızda kargo formunuzu eksiksiz ve doğru doldurunca sertifika işlemleri başlar ve uluslararası sertifikalarınız gönderilir.

Yöneticilik Pdf

Yöneticilik pdf’lerinde neler yer alır? Yöneticilik pdf leri ve yöneticilik üzerine çeşitli değerlendirmelere yer verdiğimiz bu yazımızı okumadan geçmeyin.
Günümüzde kamu hizmetlerinin çok fazla çeşitlenmesi, sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerin çok hızlı değişkenlik göstermesi yöneticilerin ve yöneticilik anlayışının çeşitli değerlendirmelerle yeniden konumlandırılmasına neden olmuştur. Konu hakkında birçok yöneticilik pdf lerine rastlamak mümkün. Günümüzde toplumlar artık yöneticilerin hal ve hareketlerini, tavır ve davranışlarını, yöneticilik konumundaki bakış açılarını ve anlayışlarını sorgulamaktadır. İnsanlar artık yöneticileri çoğu zaman sorunların ya da başarıların ana ekseninde görmektedirler. Gerçekten de bir toplumun temelinde ve gelişmesinde yöneticilerin tutum ve davranışları ayrıca yöneticilik anlayışları büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden başarılı liderlerin ve yöneticilerin bulunduğu toplumlar gelişmekte ve ilerlemektedir. Bir toplumu yönlendiren ve yön veren yöneticiler, etkin ve verimli bir yöneticilik anlayışı çerçevesinde hareket etmelidirler. Ancak bunların yanı sıra şunu da belirtmek gerekir ki, belirlenen yöneticilik anlayışlarının uygulanabilir olması için o toplumdaki sosyal, siyasal, hukuki, ekonomik ve kültürel alt yapının da bu anlayışa açık ve uygun olması gerekmektedir. Bu bağlamda yöneticiler ve yöneticilik anlayışları toplum üzerinde büyük etkiye sahiptir.
Kısaca söz etmek gerekirse yönetici, bir kurumda ya da organizasyonda sorumlu konumda yer alan, o işletmenin ya da organizasyonun faaliyetlerinin yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olan kişilerdir. Yöneticilerin temel amacı, bir örgütü ya da organizasyonu başarıya ulaştırmaktır. Yöneticilik pdf leri olarak bulunan bir çok yazı aslında yöneticilerde bulunması gereken bilgi, birikim, beceri, uyum gibi yetenekler yöneticilik kavramının anlamını ortaya koymaktadır. Peki başarılı bir yönetici olmak için neler yapmak gerekir? Başarılı yöneticiler bazı ortak özelliklere sahiptir. Bu özelliklere birlikte göz atalım.

Başarılı Yöneticilerin Ortak Özellikleri

Başarılı yöneticiler, bulundukları organizasyonun faaliyetlerini en  etkin biçimde yürütebilen ve organize edebilen kişilerdir. Yapılan araştırmalarda başarıya ulaşmış
yöneticilerin ortak bazı özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Şimdi bu özelliklerden kısaca bahsedelim.
Başarılı yöneticiler kendilerine özgü davranış tarzı geliştirirler. Bu davranış tarzı çerçevesinde faaliyetlerini yürütür ve denetlerler. Başarılı yöneticiler kendilerine güvenirler. Herhangi bir sorun karşısında yılmadan çözüm odaklı düşünürler.
Yöneticilik Pdf
Bu yönleriyle ısrarcı bir karaktere de sahip oldukları söylenebilir. Ancak bu ısrarcılık onların işlerinde başarılı olmalarını sağlayan olumlu bir özelliktir. Vazgeçmeden sorunların üstesinden gelebilen ve başarı odaklı düşünen yöneticiler uzun vadede başarıyı yakalayabilmektedirler. Başarılı yöneticiler risklerden korkmazlar aksine risk almayı severler. Çünkü risk başarının önemli unsurlarındandır. Ayrıca başarılı yöneticiler, fırsat odaklıdırlar. Fırsatları görür ve harekete geçerler. Başarılı yöneticiler, güçlü bir iletişim ve ikna yeteneğine sahiptirler. İnsanlarla güçlü bir iletişim kurabilirler ve istedikler zaman insanları ikna edebilirler. İletişim ve ikna yeteneği yöneticiliğin yanı sıra kişilerinde istedikleri alanda başarılı olmaları için oldukça önemli becerilerdir. Başarılı yöneticiler problemleri zamanında ve en etkili biçimde çözerler. Başarılı yöneticileri zamanı iyi yönetebilirler. Ayrıca değişime her zaman açık kişilerdir. Başarı için gelecek bütün fikirlere açıktırlar. Başarılı yöneticiler engelleri olumsuz olarak değerlendirmezler. Aksine engeller onlar için motive edici unsurlardır.
Eğer sizlerde başarılı birer yönetici olmak isterseniz sistemimizde yer alan yöneticilik eğitimimizi izlemenizi tavsiye ederiz.

Yöneticilik Kriterleri

Yöneticilik kriterleri nelerdir? İyi bir yönetici olmak için ne gibi yetkinliklere sahip olmak gerekir? Yönetici olmak isteyenler bu yazımızı okumadan yöneticilik eğitimine başlamayın.

Başarılı bir organizasyona ya da şirkete sahip olmak için öncelikle her kurumun misyonunu, yani ne yapmak istediğini, amacının ne olduğunu, neyi başarmak istediğini belirlemesi gerekmektedir. Şirketler, misyonların doğrultusunda üretimini yapmayı istedikleri ürün hakkında uzun ve kapsamlı araştırmalar yaparlar. Sonrasında belirledikleri misyonları çerçevesinde sermaye, personel, ar-ge çalışmaları gibi unsurlar organize edilir. Yani kurumlar ya da organizasyonlar öncelikle “neyi” yapacaklarını, daha sonrasında ise bunu “nasıl” yapacaklarını belirlemektedirler. Bu bağlamda yöneticiler, organizasyon içerisindeki “nasıl” ile ilgilenirler. Başarıya ulaşmak için neler yapabilirim ? En iyi başarıyı nasıl yakalarım ? Şirket içerisindeki faaliyetleri nasıl daha verimli hale getirebilirim ? Şirketimi uzun vadede başarıya nasıl ulaştırabilirim ? gibi birçok soru, yöneticilerin faaliyetlerini ve kurum içerisindeki önemini gösteren sorulardır aslında.

Bu soruların cevabını en verimli şekilde üretebilen yöneticiler, hem kendilerini hem de faaliyetlerinden sorumlu oldukları kurumlarını uzun vadede başarıya ulaştırabilirler. Yöneticiler, faaliyetlerini en doğru şekilde gerçekleştirebilmeye odaklanırlar.

Yöneticiler, işletme içerisindeki faaliyetleri yürütülmesinden ve denetiminden sorumludurlar. Ayrıca yöneticiler sahip oldukları bu yetkilerin sorumluluğunu da almaktadırlar. İşletme içerisinde yetki devri de oldukça önemlidir. Başarıl yöneticiler, belirledikleri personellere yetki vererek, şirketin başarıya ulaşmasında onların da desteğini alırlar. Yönetici, yetki devri ve yetkilerden bahsetmişken yetki konusunda birkaç önemli detayın üzerinde durmak faydalı olacaktır.

Yetki Nedir ?

Yöneticilik Kriterleri

Şirketin ya da organizasyonun çeşitli aşamalarında hedeflenen amaçların gerçekleştirebilmesi için belirli görevleri yaptırma, denetleme ve düzene oturtma işini yetki
olarak tanımlıyoruz. Yetki, yöneticilere ya da belirlenen üst kişiye verilmiş bir haktır ve bu hak ilgili kurum ya da organizasyon tarafından, işletmenin hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla verilir. Bu doğrultuda yöneticiler kendilerine verilmiş olan yetkileri en verimli şekilde gerçekleştirmek ile yükümlüdürler.

Yetki Devrinin Yöneticiler Açısından Önemi Nedir?

Yöneticiler her ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, sonunda işi bitirecek ve ürünü üreterek sermayeye büyük katkı sağlayacak olan kişiler işletme içerisinde yer alan personellerdir. Yöneticinin bunun farkında olabilmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden yöneticiler işletme içerisinde yetki devri gerçekleştirerek, personellerinin verimini ve bu doğrultu da şirketinin başarısını uzun vadede artırmalıdırlar. Yetki devri, yöneticilik kriterleri arasında yer alan önemli bir unsurdur.

Yöneticiler yalnızca denetlemeli ve yönlendirmelidir. Bencil bir tavır sergileyerek çalışanlarına patronluk yapmak yöneticilik değildir. Başarılı yöneticiler yetki devri gerçekleştirerek, çalışanlarında işletme içerisinde önemli bir yere sahip olduklarını hissetmelerini sağlarlar. George S. Patton “İnsanlara asla işlerin nasıl yapılacağını anlatmayın. Onlara ne yapacaklarını anlatırsanız, zekalarıyla sizi şaşırtacak işler başaracaklardır!” sözüyle yetki devrinin önemini büyük ölçüde göstermiştir.

Yöneticiler, çalışanlarının önlerine engel koymak yerine, var olan engelleri ortadan kaldırmalı ve yeni fikirler ve fırsatlar keşfetmelerine izin vermelidirler. Çalışanlarına böyle fırsatlar sunmak, hem yöneticiyi hem çalışanları hem de kurumu daha da başarılı kılmaktadır. Yetki verilen çalışanlar, bu yetkinin gücüyle faaliyetlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmeye yönelmekte ve kuruma olan güvenleri de artmaktadır. Bu yüzden yetki devri işletme içerisinde gerçekleştirilmesi gereken önemli faaliyetlerden biridir. Unutmayın, başarılı yöneticiler egoları ile değil zekaları ile hareket ederler.

Yöneticilik ve Liderlik

Yöneticilik ve liderlik aynı şeyler mi? Yöneticiler ve liderler arasında ne gibi farklar vardır? Gelin bu iki kavramı birlikte inceleyelim.
Pek çok kez birbirine karıştırılan yöneticilik ve liderlik kavramları birbirlerine benzer anlamda görünseler de aslında birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Liderler belli hedeflere ulaşmak için, bireylerin ya da grupların davranışlarını etkileme veya kişilerin davranışlarına yön veren kişiler olarak tanımlanır.

Yöneticiler ise belirlenen hedeflere ulaşabilmek için eldeki mevcut halde bulunan kaynakların en uyumlu biçimde ve en verimli şekilde kullanan kişiler olarak tanımlanabilmektedir. Yöneticiler, değişen çevre koşulları içerisinde, belli bir süreç kapsamında birtakım hedefleri gerçekleştirmek amacı ile maddi kaynakları ve insan kaynaklarını uyum içerisinde bir araya getirerek, bunları yönetme gücüne sahip olan kişilerdir.

Yöneticiler güçlerini daha çok mevzuattlardan, yazılı kurallardan, kanunlardan alırken, liderler gücünü kişiliklerinden ve kendini geliştirdikleri ölçüde bilgi birikimlerinden alırlar. Bir birey hem yöneticilik hem de liderlik özelliklerine sahip olabilmektedir. Yöneticilik; verilen görevleri yerine getirme,ve bu görevlerin sorumluluğunu üstlenmekle yükümlü olan ve sahip olduğu yetki çerçevesinde örgütü yönetme işlevine sahiptir. Liderlik, etkilemek, yönlendirme konusunda rehberlik etmek, etkin faaliyetler yürütmektir.

Yöneticiler, dahil oldukları sisteme, denetim mekanizmasına şartların sağladığı ölçüde hareket etmeye, yönetmeliğe ve kurallara çok önem verirler. Liderler ise daha çok güçlü bir iletişim, özgün düşüncelerin üretilmesi ve bu düşünceleri eyleme geçirmeyle ilgilenirler. Bu ayrıma göre yönetici mevcut durumu korurken değişimi yaratan ve değişimi harekete geçiren ise liderdir. Liderlerin ve yöneticilerin arasında bu gibi farklar vardır. Şimdi liderlerin ve yöneticilerin taşıması gereken özelliklere birlikte bakalım.

Liderlerin Geliştirmeleri Gereken Özellikler

İyi birer lider olabilmek için bazı özelliklerinizi iyi derecede geliştirebilmeniz gerekmektedir. Bu özelliklerin temelinde, her liderin en çok önemsediği özelliklerden biri olan güçlü iletişim gelmektedir. İyi liderler, yönettikleri kitleler ile güçlü bir iletişim kurabilme yeteceğine sahiptirler. Başarılı liderler hitap ettikleri toplulukla stratejik ve sağlam bir iletişim kurarlar.

İletişim başarılı liderlerin sahip olduğu önemli özellikler arasındadır. Liderler, kitleleriyle güçlü iletişim kurabilmek için diplomasi yeteneklerini de kullanmaktadırlar. Liderlerin geliştirmeleri gereken bir diğer özelliği ise, insanlara iyi bir örnek olmaktır. Çünkü liderler aynı zamanda birer rol modeldir. Hitap ettiği kitleler ona inanarak, yaptıklarını örnek alma eğilimindedirler. Bu yüzden başarılı liderler aynı zamanda doğru birer rol model olmalıdırlar.

Yöneticilik ve Liderlik

Ayrıca çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek ve verimlerini arttırabilmek de liderlerin önemli özellikleri arasındadır. Çünkü liderler, sorumlu oldukları bireylerin başarılarından sorumlu olan insanlardır. Bu yüzden onların verimlerini arttırabilmek de liderlerin yetkinlikleri arasındadır.

Unutmamanız gereken ve belki de en önemli liderlik özelliği ise “kendiniz olmak”tır. Bir toplumda ya da organizasyon da lider olsanız dahi her zaman kendiniz olmalı ve sahip olduğunuz kendinize has liderlik tarzınızla hareket etmelisiniz. Olmadığı gibi davranmaya çalışan liderler uzun vadede başarısız olmaktadırlar.

Yöneticilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Yöneticiler, kendilerini geliştirerek alanlarında uzmanlaşabilecekleri gibi işletmeler ya da organizasyonlar, yönetici geliştirme olarak nitelendirdikleri programlar sayesinde, yöneticilerin gelişmesine destek olabilmektedirler.

Yönetici geliştirme olarak nitelendirilen kavram, yöneticilerin geliştirilmesine destek olmak amacı ile geliştirilmiştir. Yönetici geliştirme olarak adlandırdığımız kavram ve faaliyet, amacı, kapsamı ve uygulanışı itibariyle hem yönetim geliştirme hem de örgüt geliştirmeden farklıdır. Yönetici geliştirmenin amacı, profesyonel bir yöneticiye, yani birikmiş bilgi birikimini eğitim ile,öğrenerek bunu fiilen uygulayan kişiye, çalıştığı organizasyon yapısı içinde başarısını etkileyebilecek unsurları belirleyebilme, onları görebilme, değerleyebilme ve gerekli davranışı gösterebilme yeteneğini kazandırmaktır. Başarılı yöneticiler ve profesyonel kişiler, organize edecekleri, veya yönetecekleri durumların özünü, kısıtlarını, engellerini, başarılı olma koşullarını, okuma ve anlama sanatı konularında yetenek ve beceri sahibidir.

Bu yetenek formal eğitim dışında kişilerin kendilerini geliştirmesi ile geliştirilir. Bir başka şekilde açıklayacak olursak, yönetici geliştirme, yöneticinin yönettiği örgüt biriminin özelliklerini anlaması, kendi performansını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek örgüt içi ve örgüt dışı gelişme ve koşulları değerleyebilmesi ve amaçlarını gerçekleştirebilecek davranışın ne olduğunu kararlaştırıp bunu uygulayabilme yeteneğini geliştirmeyi ifade eder. Bu yönü ile yönetici geliştirme faaliyetleri kişiseldir ve bu faaliyetin organizasyon tarafından düzenlenmesi veya uygulanması beklenmez.

Yöneticilikte Başarılı Olmanın Sırları

Yöneticilik yapan bireylerin ya da yönetici olma yolunda ilerleyen kişilerin en çok merak ettikleri konulardan biri yöneticilikte başarılı olmanın sırları nelerdir? sorusudur. Şimdi gelin bu soruyu birlikte cevaplayalım.

Yöneticilik, birçok insanın ulaşmak istediği ve oldukça cazibeli gelen bir statüdür. Ancak her bireyin yöneticilik yapamayacağı gibi, yöneticilik görevinde olanlarında bu görevlerini etkin bir biçimde kullanabilmeleri hiç kolay değildir.

Yöneticilikte başarılı olmanın sırları, gerçekten kendini yöneticilik konusunda uzmanlaştırmak isteyen bireylerin çabaları sonucu ortaya çıkmıştır. Her alanda olduğu gibi yöneticilik alanında da başarıya ulaşmak, yoğun bir çaba ve özveri gerektirmektedir. Şimdi yöneticilikte başarılı olabilmek için yöneticilerin sahip olması gereken niteliklerden kısaca bahsedelim.

Yöneticilerin başarıya ulaşmak için yapmaları gereken en temel şey “inanmak”tır. Yöneticileri başarılı kılan en önemli unsurların başında inandığı davranışların peşinden gitmek ve bu konudaki doğru adımları atmaktır. Başaracağına inanmayan bir kişi başarılı olamaz. Bu yüzden yapmak istediğiniz şeye gerçekten içten bir şekilde inanarak çaba harcarsanız başarı kaçınılmaz olacaktır. Karşınıza hangi engeller çıkarsa çıksın, bu engeller ne kadar büyük olursa olsun, güçlü bir arzunun ve yoğun bir çabanın karşısında hiçbir şey duramaz.

Yöneticilerin bir diğer önemli özelliği hedef sahibi olmalarıdır. Hedefi olmayan top boşa atılmıştır. Hedef belirlemek her işte olduğu gibi yöneticiler için de çok önemli bir Yöneticilikte Başarılı Olmanın Sırlarıunsurdur. Yöneticiler, şirketi başarıya götüren ana aktörlerdir. Bu yüzden şirketi başarıya ulaştırabilecek plan ve programların hazırlanması ve bu doğrultuda faaliyetlerin gösterilmesi, hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir.

Unutmadan şunu da belirtmek gerekiyor; yöneticiler kendilerini daima yenilemelidirler. Günümüz teknolojisinde, herşey büyük bir hızla ilerlemekte, gelişmekte ve  değişmektedir. Yöneticiler de bu yeniliğe ve değişime ayak uydurabilmelidirler. Kendilerini sürekli değiştiren ve yenileyen ve inovasyona önem veren yöneticiler hem kişisel olarak başarılı bir yönetici olabilirler, hem de şirketlerini uzun vadede başarıya ulaştırabilirler.
Şimdi bir de işletmelerin yöneticilerin başarılı olmaları için yaptıkları faaliyetlerden bahsedelim.

İşletmelerin Yöneticileri Başarıya Ulaştırma Programları

Hali hazırda işletmelerde yöneticilik yapanların veya ileride işletmelerde yöneticilik görevi yapacak olanların yetiştirilmeleri ile ilgili programların, yöneticileri toplum ihtiyaçlarına karşı daha sorumlu olarak yetiştirilmelerinin yolları araştırılmaya başlanmıştır. Yönetim geliştirme veya yönetici geliştirme faaliyetleri, hali hazırda yöneticilik görevi yapanlara kendi konuları ile ilgili yeni bilgi birikimini aktarmak veya ileride daha geniş kapsamlı yöneticilik görevi üstelenecek olanlara, karşılaşabilecekleri sorunları çözmede kullanabilecekleri, bilgi birikimini aktarmak amacı ile düzenlenmektedir.

Bu tür programlar işletmelerin kendi bünyelerinde düzenlenebileceği gibi işletme dışındaki kurumlar tarafından da düzenlenmektedir. Bu programların amacı, işletmenin büyüme ve gelişme planlarına göre ihtiyaç duyduğu veya duyacağı miktar ve nitelikteki yönetici kadrosunu yetiştirmek ve hazır bulunmaktır. Hedeflenen  işe ve kademeye göre programların süresi kısa veya uzun olabilir. Programların içeriği, yöneticilerin teknik yetenekleri yanında insan ilişkilerinde yetenek veya kavramsal yeteneklerini geliştirmek şeklinde düzenlenebilir. Genellikle, yöneticilerin işlerini daha etkin yapabilmeleri için yeni teknik ve araçlarla donatılmaları, davranış ve tutumlarının değiştirilmesi bu tür yetiştirme programlarının genel amaçları arasında yer almaktadır.

Yöneticilikte Geri Bildirim

Yöneticilikte geri bildirim hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda sizler için paylaştık. Yöneticilik alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler, bu yazımızı okumadan geçmeyin.

Yöneticilikte geri bildirim, yöneticiliğin temelini oluşturan temel unsurlar arasındadır. Yöneticilikte geri bildirim yöneticiler için çok büyük öneme sahiptir.
Yöneticiler, işletmelerin ya da organizasyonların faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişilerdir.

Yöneticiler, kurum içerisinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerden sorumludurlar. Bu yüzden yürüttükleri faaliyetlerin verimliliğinin ve etkisinin ölçülebilmesi için geri bildirim oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Geri Bildirim Nedir ?

Geri bildirim, ingilizcede feedback olarak bilinen, yapılan bir davranışın veya faaliyetin sonucu hakkında insanın çevreden edindiği bilgiler anlamına gelir. Geri bildirim, işler iyi gitmediğinde ya da sonuç beklediğimiz gibi olmadığında, sorulan bazı sorulara verilen yanıtlardır. Etkinin tepki olarak yansıması geri bildirim olarak nitelendirilir.
Yöneticilikte Geri BildirimGeri bildirim, içsel geri bildirim ve dışsal geri bildirim olmak üzere ikiye ayrılır. İçsen geri bildirim, bireylerin bir durum karşısında kendi kendilerine verdikleri geri bildirimlerdir. Dışsal geri bildirim ise, bir durum karşısında dışarıdan, başka bireyler tarafından gelen geri dönüşler yeni geri bildirimlerdir.

Geri bildirimde temel soru ” Ne? Nereden Geldi? ” olmaktadır. Bu sorular, kişinin söz konusu olan yetenek ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Geri bildirim, doğru ve yanlışların ayırt edilebilmesine destek sağlar. Ayrıca etkin ve verimli bir çalışma planının hazırlanmasına da öncülük eder.

İşletme içerisindeki çalışanlardaki geri bildirimin temel kaynakları; kurumsal ve yönetimsel iletişim, kurum içindeki işin birlikte yapıldığı diğer çalışanlar (genellikle beraber çalışılanlar olduğu gibi bu kişiler  kurum dışından kişiler ya da müşterilerden de olabilmektedir) ve görev-performans süreci yani işin kendisi de olabilmektedir. Bunlar arasında sosyal destek ve koçluk gibi sözlü geri bildirimlerle birlikte kurum içerisindeki çalışma arkadaşları da bulunmaktadır. Kişiler arasındaki geri bildirim, bir toplulukta o gruptaki bir bireyin diğer bir birey ile iletişimi esnasında ve mesajı alan kişinin bu mesajı nasıl ve hangi açılardan yorumladığı ile ortaya konmaktadır.

Organizasyonlarda veya İşletmelerde Geri Bildirimin Önemi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi geri bildirim, temel anlamda insanın gelişmesini sağlayan bir mekanizmadır. Geri bildirimin bu denli önemli olması, onu işletme ya da organizasyonlar içerisinde faaliyet gösteren herkes için uygulanmasını beraberinde getirmiştir.

İşletme ya da bir organizasyon içerisinde bulunan çalışanların, bağlı bulundukları kurumun amaçları doğrultusunda hareket ederek faaliyetlerini sürdürmeleri, iş taleplerini karşılamada zorlanmamaları, sürdürülebilir bir çalışma performansı gösterebilmeleri için geri bildirim mekanizması oldukça önemlidir.

Bu durum yöneticiler için geri bildirimin önemini de göstermektedir. İşletme ya da organizasyon içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin, bu yetkilerini doğru biçimde kullanıp kullanmadıkları geri bildirim mekanizmaları ile ölçülebilir. Çünkü yöneticinin başarısı, bağlı bulunduğu kurumun başarısı ile doğru orantılıdır. Bu yüzden yöneticiler faaliyetlerini yürütürken aldıkları geri bildirimleri önemsemelidirler. Pozitif geri bildirimler yöneticiyi başarılı kılarken, negatif geri bildirimler yöneticiyi başarısızlığa sürüklemektedir. Geri bildirim mekanizmasının doğru ilerleyebilmesi için yöneticiler, kurum içerisindeki faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilmeli, çalışanlarında performanslarının iyileştirilmesine destek olmalı ve her zaman kurumun yararına olacak davranışlarda bulunmalıdırlar.

Yöneticilik Özellikleri

Yöneticilik özellikleri nelerdir, başarılı yöneticiler ne gibi özelliklere  sahiptir ? Yöneticilik hakkında en çok merak edilen sorulardan bazılarını sizler için bu yazımızda cevapladık.

Belirli birtakım amaçlara ulaşabilmek için bir grup insan ile işbirliği ve beraberlik sağlayarak onları kendilerinden beklenen davranışlarda bulunmaları için teşvik eden yetkili kişiler yönetici olarak tanımlanmaktadır. Yöneticiler literatürde; yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, bir kuruluşta yönetim görevini üstlenen kişi olarak nitelendirilmektedir. Yönetici, birtakım yetkilerle çalışır, kendinden üst kişilere karşı sorumlu olur.

Yöneticiler, sorumlu oldukları kurumun ya da kuruluşun faaliyetlerinin planlanması, çalışanların birliğinin sağlanması, motive edilmesi ve aralarındaki koordinasyonun sağlanması ve faaliyetlerinin denetlenmesi gibi konularda yetki sahibidir. Ancak yöneticiler bu yetkilerini gerektiği biçimde kullanıp kullanmadıkları konusunda da kendilerinden üst makamlara karşı sorumludurlar. Bu yüzden yöneticiler sahip oldukları yetkileri sorumlu oldukları işletmenin lehine olacak şekilde kullanmalıdırlar.
Yöneticilik Özellikleri
Bahsettiğimiz tanımlardan da anlaşılabileceği gibi yöneticilik yapabilmek kolay değildir. Yöneticiler, sahip oldukları yetkileri etkin biçimde kullanmayı bilmelidirler. Bunun için de yöneticiler belli başlı önemli özelliklere sahip olmalıdırlar. Şimdi gelin bu özelliklere birlikte göz atalım…

Yöneticilerde Bulunması Gereken Özellikler

Profesyonel yöneticiler her ne kadar belirli bir ücret karşılığında çalışıyorlarsa da, verdikleri kararlar, işletmenin sahiplerinin, hissedarlarının ne kadar kar payı alacaklarından, tüketicilerin ne fiyat ödeyeceğine, çalışanların ne miktar gelir elde edeceklerine ve üretim miktarı ile istihdam seviyesinin hem kendi işletmeleri için, hem genel ekonomi için ne miktar olacağına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Buna ek olarak kişilik özellikleri, eğitimlerinin ve amaçlarının değişik olması nedeniyle profesyonel yöneticiler, belirli olaylara karşı diğer, yöneticilerle aynı tepkiyi göstermeyeceklerdir.

Bir profesyonel olarak yöneticinin başarısı işletmeyi amaçlarına ulaştırması ile ölçülmektedir. Yöneticiler bu sorumluluklarını etkin biçimde gerçekleştirebilmek için bazı özelliklere sahip olmalıdırlar. Yöneticiler, yeniliklere daima açık olan kişiler olmalıdırlar. Çünkü devamlı değişen çevre koşulları kendisini yenilemek zorundadırlar.

Yönetici, vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir. Yöneticiler sürekli yeni bilgiler edinmeye çalışmalıdırlar.
İyi yöneticiler, mücadeleyi severler. Çalışkan ve girişimci kişiliğe sahiptirler. Organizasyonu başarıya ulaştırabilme gücüne sahip kişilerdir. Bu yüzden iyi bir yönetici olmak istiyorsanız, mücadeleyi sevmeli ve başarı için sürekli çaba göstermelisiniz.

Ayrıca yöneticiler motive edici bir güce sahiptirler. İşletme içerisinde faaliyet gösteren her çalışanı teşvik edebilme ve motive edebilme yetkinliğine sahiptirler. Yöneticiler, aynı zamanda bir rol model olduklarından, işletme içerisindeki çalışanlara örnek olacak şekilde davranışlardar bulunurlar. Açık ve tutarlı davranışlar sergilerler ve sözleri ile davranışları uyum içerisindedir.

Yöneticiler başarılı olabilmek için, güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilmelidirler. Hatalarından ders çıkarmadırlar. Profesyonel yöneticiler, piyasadaki gelişmeleri ve trendi takip etmelidirler. Tüketicinin ihtiyaçlarındaki değişme ve gelişmeleri analiz edebilme yeteneğine sahiptirler. Yöneticiler, değişen şartlara kolayca uyum gösterebilme esnekliğine sahiptir.

Yöneticiler, takım ruhu felsefesine inanırlarlar. Başarının tüm çalışanlarına ait olduğuna inanırlar. Bu yüzden yöneticiler, ” ben ” değil, ” biz” felsefesine inanırlar. İyi birer yönetici olmak istiyorsanız, bu yöneticilik özellikleri oldukça önemlidir.

Yöneticilik Rehberi

Yöneticilik rehberi nedir, yöneticiler işletmede nasıl bir role sahiptir, yöneticiliğin faaliyetleri nelerdir? Tüm bu sorulara şimdiki yazımızda yer verdik. Haydi zaman kaybetmeden okumaya başlayın.
Yöneticilikten bahsetmeden önce, yöneticilerin içerisinde yer aldığı yönetim olgusundan bahsetmek faydalı olacaktır. Yönetim, bir organizasyonda yer alan belirli hedefler doğrultusunda tüm kaynakları etkin ve en verimli kullanabilecek bir şekilde kararları alma ve bu kararları uygulama süreci olarak tanımlanabilmektedir.
Yöneticilik ise yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren ve karar alma mekanizmasına sahip kişilerdir. Yöneticiler güçlerini, bu yönetim yetkisinden almaktadır. Yöneticilerin etkili bir yönetim gerçekleştirebilmesi için bazı özelliklere de sahip olmalıdır. Örneğin; yöneticiler çalışkan ve azimli insanlar olmalıdırlar. Çalışmaktan, araştırmaktan sıkılmamalıdırlar. İkna kabiliyeti yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, insan ilişkilerinde iyi olmalıdırlar. Bu ve bunun gibi pek çok özellik, yöneticilerin barındırması gereken özellikler arasında yer almaktadır. Yöneticiler, yönetim faaliyetini yürütürken insanları motive etme, etkileyebilme ve yönlendirebilme yetkinliğine sahip olmalıdırlar.

Yöneticilik Rehberi Nasıl Oluşturulur?

Yöneticilik rehberi, yöneticilerin ya da yönetici olmak isteyen bireylerin alanda uzmanlaşabilmeleri için gerekli olan faaliyetleri ve özellikleri taşımaktadır. Yöneticilik
Yöneticilik Rehberi
rehberi, yöneticiye yön veren bir yol haritası niteliğindedir. Yöneticiler, bu rehbere göre faaliyetlerini gerçekleştirirler. Ancak burada genel geçer bir yöneticilik rehberinden bahsetmiyoruz. Maalesef böyle bir yöneticilik rehberi yoktur. Yöneticilerin barındırması gereken bilgi ve becerilerinin yanı sıra, yöneyim faaliyetlerini yürütürken dikkate almaları gereken bazı unsurlar vardır. Bu gibi unsurlar yöneticilik rehberini oluşturmaktadır.
Yöneticilik rehberi, teknik beceri ve yeteneğini, işletme yönetiminin herhangi bir alanı ile ilgili uzmanlık bilgisini ve analiz yeteneğini, bu alana ilişkin araç ve tekniklerini öğrenme ve kullanabilme becerisini kapsamaktadır. Özellikle işletme yönetiminde işletme fonksiyonları olarak ele alınan satın alma, üretim, pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe, ar-ge gibi değişim akışı ile ilgili temel değer yaratma faaliyetlerini esas alan fonksiyonlarla ilgili eğitim yöneticilik rehberi içerisinde yer almaktadır.

Yöneticilikte Bazı Önemli Noktalar

Bahsedilen bu yöneticilik rehberi yöneticileri başarılı kılmaya yarayacak faaliyetleri içermektedir. Bunlara kısaca değinelim. Yöneticiler her zaman kurumun lehine kararlar almadırlar. Çünkü faaliyetlerini yürüttükleri kurumun ya da organizasyonun karını artırmak ve başarısını sağlamak, yöneticinin en temel görevidir. Yöneticiler daima eylem planları geliştirmelidirler. Her zaman harekete geçmeye ve sorumlu oldukları personelleri de harekete geçirebilme yetkinliğine sahip olmalıdırlar. Yöneticiler, karar alma mekanizmasına sahip kişiler olduklarından, kararların sorumluluğunu üstlenebilmelidirler.
Başarılı yöneticiler, problemlerden çok fırsatlara ve çözümlere odaklanan insanlardır. Her zaman üreten ve üretmeyi severler. Yöneticiler, zamanı doğru bir şekilde yönetmeyi bilmelidirler. Zaman yönetimi bir yönetici için hayati öneme sahiptir. Çünkü zaman yönetimi konusunda başarısız bir yönetici, yöneticilik kariyerinde de başarısızlığa uğramaktadır. Yöneticiler aynı zamanda birçok insanın kurum içerisindeki faaliyetlerinden sorumlu oldukları için, iletişim becerileri kuvvetli ve insanları doğru bir şekilde yönlendirebilen kişilerdir. Eğer başarılı bir yönetici olmak istiyorsanız sizde kendinize uygun bir yönetici rehberi oluşturmalısınız.
Bizler de sizler için yöneticilik konusunda katkı sağlayacak bir online eğitim hazırladık. Online olarak hazırlanmış bu eğitimimiz sayesinde bulunduğunuz her yerden ve her zaman yöneticilik eğitimine katılabilirsiniz.Eğitimi tamamladıktan sonra sizlere uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar verilecektir. Size verilecek olan sertifikaları ister yurt içinde isterseniz de yurt dışında kullanabilirsiniz. Eğitimlerimiz çeşitli videolar, görseller ve quizlerle zenginleştirilmiş içeriğe sahiptir. Sertifika ve eğitim hakkında bilgi almak ya da eğitimi satın almak için aşağıdaki linke tıklayınız. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Yöneticilik Eğitimi

Yöneticilik ile Liderlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Özellik Yöneticilik Liderlik
Odaklanma Alanı İşleri ve görevleri yönetme. İnsanları ve grupları yönetme.
Amaç Organizasyonun hedeflerine ulaşmasını sağlamak. Takipçileri etkilemek ve ilham vermek.
Risk Riskten kaçınma ve kontrol. Risk alabilme ve yenilikçilik.
Karar Verme Tek başına karar verme. Grup içinde karar verme ve ortaklık.
Stil Yapılandırma ve düzenleme. Motive etme ve ilham verme.
Değişim Stabilite ve düzeni koruma. Değişimi teşvik etme ve sürdürme.
Yaklaşım Prosedürlere ve kurallara dayalı. Vizyon ve değerlere dayalı.
Gelişim Çalışanların iş becerilerini geliştirme. Çalışanların kişisel gelişimini teşvik etme.
Başarı Ölçütü Planların başarıyla tamamlanması. Takipçilerin bağlılığı ve motivasyonu.
İletişim Vertical ve formal. Horizontal ve informal.

Yöneticilik Belgesi Nasıl Alınır?

Yöneticilik belgesi alabilmek için çeşitli kurslar ve sertifikasyon programları bulunmaktadır. Bu programlar, yöneticilik becerilerinizi geliştirmenize ve yöneticilik pozisyonlarına uygun olmanıza yardımcı olabilir. İşte yöneticilik belgesi almak için genel bir rehber:

1. Eğitim Programı veya Kurs Seçimi

 • Yöneticilik eğitimi veren üniversiteler, kurumlar veya online eğitim platformları araştırılabilir.
 • İhtiyacınıza uygun eğitim programını veya kursu seçin.

2. Başvuru ve Kabul

 • Seçtiğiniz programa başvurun.
 • Kabul edildiğinizde, gereken kayıt işlemlerini tamamlayın.

3. Eğitim Süreci

 • Eğitim materyallerini gözden geçirin ve derslere düzenli olarak katılın.
 • Atanan görevleri tamamlayın ve sınavlara girin.

4. Sertifikasyon Sınavı

 • Eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikasyon sınavına girin.
 • Sınavı geçmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunuzdan emin olun.

5. Belgeyi Alın

 • Sınavı geçtikten sonra, yöneticilik belgenizi alacaksınız.
 • Belge, yöneticilik konusundaki bilgi ve becerilerinizi kanıtlar.

6. Kariyer Yolu

 • Elde ettiğiniz belge ile iş başvurularında bulunabilirsiniz.
 • Yöneticilik pozisyonları için uygun olduğunuzu işverenlere gösterebilirsiniz.

7. Sürekli Öğrenme ve Gelişim

 • Yöneticilik becerilerinizi sürekli geliştirmek için düzenli olarak eğitimlere ve atölyelere katılın.
 • Yeni yöneticilik teknikleri ve stratejileri öğrenmek için sürekli araştırma yapın.

Örnek Eğitim Platformları ve Kurumlar

 • Üniversiteler ve Yüksekokullar: Çeşitli üniversiteler ve yüksekokullar, yöneticilik eğitimi programları sunmaktadır.
 • Online Eğitim Platformları: Udemy, Coursera, LinkedIn Learning gibi platformlar üzerinden çeşitli yöneticilik kurslarına katılabilirsiniz.
 • Profesyonel Dernekler ve Organizasyonlar: İş yönetimi ve liderlik konularında uzmanlaşmış profesyonel dernekler ve organizasyonlar, sertifikasyon programları sunabilir.

Başvurmadan önce, seçtiğiniz programın veya kursun ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Yöneticilik belgesi, kariyerinizi geliştirmek ve yöneticilik becerilerinizi artırmak için güçlü bir araç olabilir.