Perakendecilik Mesleği

Perakendecilik MesleğiPerakendecilik Mesleği eğitim ve öğrenme konuları, tüm yaşamımızda, doğumdan ölüme kadar çok önemli bir yer tutmakta ve başarımızı, mutluluğumuzu, güvenliğimizi ve ilişkilerimizi etkileyen çok önemli sonuçlar yaratmaktadır. Perakendecilik Mesleği işletmeler çalışanlarının performansını iyileştirmek ve arzulanan davranışları göstermelerini sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetlerine giderek daha fazla kaynak ayırmaktadır. Perakendecilik Mesleği günümüzde tüm dünyada organizasyonların ciddi sorunlar yaşadığı ve her geçen gün daha zor sorunları çözmek zorunda kaldığı bilinmektedir. Sorunlarını aşamayan organizasyonalrın küçüldüğü, el değiştirdiği ve en sonunda da pazardan çekilmek zorunda kaldığı yaygın görülmektedir. Bu koşullar altında, rekabetçi üstünlüğü elinde tutanlar, eğitim ve geliştirmenin sürekliliğine inanan ve bu amaçla yeterli kaynak ayıran organizasyonlar olmaktadır. Perakendecilik Mesleği bireysel ve organizasyonel anlamda yeni davranışlar geliştirebilenler ve performanslarını iyileştirebilenler yaşama ve büyüme olanağını bulmaktadırlar. Perakendecilik Mesleği bu ölçüde kritik önemi bulunan bir konuda hiçbir kişinin ve hiçbir organizasyonun zamanı, parayı, emeği ve umutları boşa harcamaya hakkı bulunmamaktadır. Perakendecilik Mesleği bu nedenle organizasyonlarda çalışanların eğitimi ile ilgili olarak gerek bireysel gerek organizasyonel anlamdaki her eylem girişiminin bilinçli ve bilgiye dayalı olarak başlatılması gerekir. Çalışanların eğitimi ile ilgili tüm kararlar da eğitim ve öğrenmeye ilişkin temel ve teorik bilgilerin ve başarısı kanıtlanmış deneyimlerin ışığında alınmalı ve uygulanmalıdır. Perakendecilik Mesleği eğitim ve öğrenme konularındaki temel kavramlar ele alınmakta, personellerin eğitimi, etkili öğrenmenin yolları ve kaynakları ve öğrenme tarzları sizler için açıklanmıştır. Perakendecilik Mesleği eğitimi insanın bugünkü ve gelecekteki yaşamına bir müdaheledir. Eğitim önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda insanların düşüncelerinde tutum ve davranışlarında ve yaşamlarında belirli iyileştirme ve geliştirmeler sağlamaya yarayan sistematik bir süreçtir. Eğitimimiz hakkında daha geniş bilgi almak için buradan ulaşabilirsiniz: MAĞAZACILIK EĞİTİMİ