Yöneticilikte Geri Bildirim

 

Yöneticilikte geri bildirim hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda sizler için paylaştık. Yöneticilik alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler, bu yazımızı okumadan geçmeyin.

Yöneticilikte geri bildirim, yöneticiliğin temelini oluşturan temel unsurlar arasındadır. Yöneticilikte geri bildirim yöneticiler için çok büyük öneme sahiptir.

Yöneticiler, işletmelerin ya da organizasyonların faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişilerdir. Yöneticiler, kurum içerisinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerden sorumludurlar. Bu yüzden yürüttükleri faaliyetlerin verimliliğinin ve etkisinin ölçülebilmesi için geri bildirim oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Geri Bildirim Nedir ?

Geri bildirim, ingilizcede feedback olarak bilinen, yapılan bir davranışın veya faaliyetin sonucu hakkında insanın çevreden edindiği bilgiler anlamına gelir. Geri bildirim, işler iyi gitmediğinde ya da sonuç beklediğimiz gibi olmadığında, sorulan bazı sorulara verilen yanıtlardır. Etkinin tepki olarak yansıması geri bildirim olarak nitelendirilir. Yöneticilikte Geri BildirimGeri bildirim, içsel geri bildirim ve dışsal geri bildirim olmak üzere ikiye ayrılır. İçsen geri bildirim, bireylerin bir durum karşısında kendi kendilerine verdikleri geri bildirimlerdir. Dışsal geri bildirim ise, bir durum karşısında dışarıdan, başka bireyler tarafından gelen geri dönüşler yeni geri bildirimlerdir. Geri bildirimde temel soru ” Ne? Nereden Geldi? ” olmaktadır. Bu sorular, kişinin söz konusu olan yetenek ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Geri bildirim, doğru ve yanlışların ayırt edilebilmesine destek sağlar. Ayrıca etkin ve verimli bir çalışma planının hazırlanmasına da öncülük eder.

İşletme içerisindeki çalışanlardaki geri bildirimin temel kaynakları; kurumsal ve yönetimsel iletişim, kurum içindeki işin birlikte yapıldığı diğer çalışanlar (genellikle beraber çalışılanlar olduğu gibi bu kişiler  kurum dışından kişiler ya da müşterilerden de olabilmektedir) ve görev-performans süreci yani işin kendisi de olabilmektedir. Bunlar arasında sosyal destek ve koçluk gibi sözlü geri bildirimlerle birlikte kurum içerisindeki çalışma arkadaşları da bulunmaktadır. Kişiler arasındaki geri bildirim, bir toplulukta o gruptaki bir bireyin diğer bir birey ile iletişimi esnasında ve mesajı alan kişinin bu mesajı nasıl ve hangi açılardan yorumladığı ile ortaya konmaktadır.

Organizasyonlarda veya İşletmelerde Geri Bildirimin Önemi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi geri bildirim, temel anlamda insanın gelişmesini sağlayan bir mekanizmadır. Geri bildirimin bu denli önemli olması, onu işletme ya da organizasyonlar içerisinde faaliyet gösteren herkes için uygulanmasını beraberinde getirmiştir.

İşletme ya da bir organizasyon içerisinde bulunan çalışanların, bağlı bulundukları kurumun amaçları doğrultusunda hareket ederek faaliyetlerini sürdürmeleri, iş taleplerini karşılamada zorlanmamaları, sürdürülebilir bir çalışma performansı gösterebilmeleri için geri bildirim mekanizması oldukça önemlidir.

Bu durum yöneticiler için geri bildirimin önemini de göstermektedir. İşletme ya da organizasyon içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin, bu yetkilerini doğru biçimde kullanıp kullanmadıkları geri bildirim mekanizmaları ile ölçülebilir. Çünkü yöneticinin başarısı, bağlı bulunduğu kurumun başarısı ile doğru orantılıdır. Bu yüzden yöneticiler faaliyetlerini yürütürken aldıkları geri bildirimleri önemsemelidirler. Pozitif geri bildirimler yöneticiyi başarılı kılarken, negatif geri bildirimler yöneticiyi başarısızlığa sürüklemektedir. Geri bildirim mekanizmasının doğru ilerleyebilmesi için yöneticiler, kurum içerisindeki faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilmeli, çalışanlarında performanslarının iyileştirilmesine destek olmalı ve her zaman kurumun yararına olacak davranışlarda bulunmalıdırlar.

Yöneticilikte geri bildirimin önemini anlatmış olduğumuz bu yazımızdan yola çıkarak yöneticilik faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu anladığınızı biliyoruz. Sizlerde yöneticiyseniz ya da yöneticilik yolunda ilerliyorsanız bu bilgiler ışığında sizler için online olarak hazırlanmış bu eğitimimiz ile yöneticilik alanında uzmanlaşabilirsiniz. Zaman kaybetmeden eğitime başlamak için aşağıda yer alan linke tıklamanız yeterli. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Yöneticilik Eğitimi