Yöneticilik ve Liderlik

Yöneticilik ve liderlik nedir, aralarındaki farklar nelerdir, liderliğin ne gibi işlevleri vardır. Gelin cevabını hep birlikte öğrenelim !

Yönetici, belirlenen ortak hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürüten, çalışanların ve işletmenin bütün işleyişinden sorumlu olan kişidir. Yönetici işletme içerisindeki işleri uygulama, planlama ve denetleme gücünü elinde bulundurmaktadır.

Lider ise, bir grup insanı, belirli hedefler doğrultusunda toplayabilen, bu hedefler doğrultusunda onları etkileme ve harekete geçirebilme gücüne sahip olan kişiler olarak tanımlanabilmektedir. Yani liderliğin gücü, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip olmasından gelmektedir. Liderler, başkalarının nereye ve nasıl gidebileceğini gösterebilen, hedef ve misyonlar doğrultusunda bireyleri yönlendirebilen kişilerdir.

Bir işletmenin koordineli bir biçimde işlevini sürdürebilmesi için, iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu yönetim işlevini de yönetici üstlenmektedir. Yöneticilik ve liderlik birbirleriyle karıştırılan iki kavram olmasına rağmen, aslında birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Ortak noktaları, yöneticilerin liderlik özelliğine sahip olmaları gerektiğidir.

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar

Yöneticiler kendi hedefleri doğrultusunda değil, başkaları tarafından belirlenen ortak amaçlar çerçevesinde hareket etmektedirler. Liderler ise kendi hedeflerini kendileri belirlemektedirler. Lider olabilmenin önemi tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Liderler yön veren kişiler olduğundan, amaçları kendileri belirlerler.

Yöneticiler bulundukları konuma başkaları tarafından getirilmektedirler. Üst yönetim veya gerekli unsurları taşıyan kişiler bir yasal düzenleme ile yöneticilik unvanına sahip olabilmektedirler. Liderler ise içerisinde bulundukları grup tarafından seçilirler. Bir grup kararı ile beraber, belirlenen kişi liderlik yapabilmektedir.

Yöneticilik ve Liderlik

Yöneticiler güçlerini, kanunlardan ve yasal prosedürlerden almaktadırlar. Yöneticilerin yaptıkları her faaliyetin arkasında mutlaka yasal bir düzenleme veya işleyiş yer almaktadır. Liderler ise güçlerini içinde bulundukları gruptan yada bizzat kendilerinden almaktadırlar.

Yöneticiler daha çok belirlenmiş kurallar ve faaliyetler çerçevesinde hareket etmektedirler. Liderler ise daha doğal ve geniş bir bakış açısına sahip kişilerdir.

Bu noktada yöneticilik ve liderliğin birbirinden farklı kavramlar olduğu sonucuna varmak mümkündür. Ancak her yönetici, iyi bir liderlik özelliğine sahip olmalı, aynı zamanda her lider de, iyi birer yönetici olmalıdırlar. Bu ayrımın farkına varmak yöneticiler açısından da liderler açısından da oldukça önemlidir.

Genellikle çoğu yönetici, aynı zamanda birer lider olmakla birlikte, liderlik görevleri, yöneticilik görevlerinin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Yöneticiler doğrudan ya da dolaylı bir şekilde, astların denetim ve yönlendirilmesini gerektirmeye işlevler de üstlenmektedirler. Bütçe hazırlama, meslektaşlarla, müşterilerle görüşme, mektup yazma, siparişlerde bulunma gibi görevler yöneticilerin işlevleri arasında yer almaktadır.

Günümüz işletmelerinde, yöneticilik niteliklerinin başında liderliği saymamız çok yanlış olmamaktadır. Yöneticinin, bilgi ve beceri bakımından yönettiği gruptan daha ileri de olmasa bile, kendisindeki birleştirme gücü, karar verme aşamasındaki özgün tarzı ve bu grubu belirlenen bu ortak hedefler doğrultusunda peşinden yönlendirebilmesi onun liderlik niteliklerini belirleyen en önemli unsurlar arasında sayılabilmektedir.

Liderlik İşlevleri

Her takım içerisinde, lider pozisyonunda olan bireyleri yerine getirdikleri bir takım işlevler, görevler, faaliyetler yer almaktadır. Liderlerin grup içerisinde çeşitli amaçları ve görevleri bulunmaktadır. Öncelikle liderlerin en önemli özelliği işletmenin veya içerisinde bulunulan grubun ya da örgütün amaçlarını ve rollerini belirlemektir. Sürekli değişen bir çevrede, bu görevlerin belirlenmesi oldukça önemlidir.

Liderlerin bir diğer işlevi ise, işletmenin veya örgütün politikasını, stratejisini saptamaktır. Bu işlev de değişen şartlara göre yeniden belirlenen amaç ve faaliyetlere nasıl ulaşılabileceğini kapsamaktadır.

Liderler, içinde yer aldığı grubun birliğini ve bütünlüğünü koruyarak, onları dışarıda temsil etme potansiyeline sahip kişiler olmalıdırlar. Grup birliğini ve koordinasyonunu sağlamak, liderliğin önemli işlevleri arasındadır.

Yöneticilik ve liderlik konularında daha fazla bilgi edinerek kendinizi geliştirmek istiyorsanız, online eğitim sistemimizde yer alan yöneticilik eğitimi bu konuda sizlere yol gösterecektir.

Yöneticilik Eğitimi

0
Eğitim Sepeti
  • No products in the cart.