Liderlik ve Yöneticilik arasındaki fark nedir

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Fark Nedir?

Bugün önemli bir soru hakkında konuşmak istiyorum; Yöneticilik ve liderlik arasındaki fark nedir? Önceki yazılarımızda yöneticilik için mevcut dengeyi korumak ve onu yönlendirmek olarak bir tanım yaptık. Bu tanımda gizli olan noktalar var dedik. İşte bu sırlara değinmeye başlıyoruz.

Yazımıza geçmeden Liderlik ve Yöneticilik Akademimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Tanımdan da anlayacağınız gibi yöneticilikte inisiyatif almak söz konusu değil. Şirketin belirli bir yapısı varsa; yöneticinin esas görevi bu yapıyı, mevcut dengeyi korumaktır. Liderlikte ise gerektiğinde inisiyatif alma söz konusudur.

Lider, sistemi işler hale getirir, dengeyi ayağa kaldırır, yönetici ise bu dengeyi korur.

Günümüz trendlerinden Lider Yönetici ise patronların, devletleşmiş şirketlerinin dert ve tasalarından uzakta yaşarken şirketi yönetip hayati kararları alabilecek kişiler olması ihtiyacından doğmuştur denebilir.

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Fark Nedir?

Son zamanların belki de en çok konuşulan konuları arasında yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar geliyor. İlk etapta birbirine benzer gibi görünse de yönetmek ve liderlik etmek farklı meziyetler gerektiren kavramlar.

Peki ortak yönleri yok mu? Elbette var. Ama bugünkü yazımızda yöneticilik ve liderlik arasındaki farklara değineceğiz.

Yönetici pozisyonundaki bazı insanlar “liderlik” vasfına sahipken bazılarının ise sadece “yönetici” olarak değerlendirilmesi iki kavram arasındaki farklardan kaynaklanmakta.

Gelin, temel farklılıkları madde madde ele alalım.

5 Maddede Yönetici vs Lider

Farkları sıralarken; yönetici ve liderin tanımları ile başlamak en doğrusu olacaktır.

  1. Yöneticiler insanları yönetirken, liderler onu takip edecek insanlara sahiptir.

İlk madde bize konunun genel bir resmini çizerken, diğer maddeler de bu temel fark doğrultusunda şekillenir. Bu maddeyi biraz daha açmak gerekirse; bir yönetici, pozisyonun verdiği güçle ve sorumluluğu gereği insanların işini yapmasını sağlar. Oysa ki insanlar, kendi istekleri ile liderlik özelliğine sahip kişileri takip eder.

  1. Yöneticilik genellikle emir verir pozisyondadır. Oysa ki liderler rica eder.

Yönetici “yap” derken, lider “yapalım” diyen kişidir. Bu küçücük fark bile çalışanın motivasyonunda büyük etkiye sahiptir. Yöneticiler işi yapan değil yaptıran konumundayken liderlerde durum farklıdır. Bir lider önden gitmekle sorumludur, dolayısıyla çalışana “yapalım” diyerek yol göstereceği işi önce kendisi deneyimler ve sonrasında “bunu yaptım ve bu sonucu aldım, siz de yaparsanız başarılı olacaksınız” der.

  1. Yöneticinin önceliği istikrarı sağlamaktır. Lider ise değişimi kovalar.

Yönetici bir işin doğru ve düzgün şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu nedenle de yöneticiler bir işletmenin devamlılığı açısından kilit pozisyondadır. Ancak bir lider yeniliğin peşindedir, değişmeden gelişme sağlanamayacağını bilir.

  1. Yönetici, var olan hedefe yönelik planlama yapar. Liderler ise gidilecek yönü belirler.

Yöneticiler planlama yapar ve bu planlama genelde bir işletmenin hedefe sorunsuz ulaşmasını amaçlar. Liderler ise o hedefleri belirleyen kişilerdir. Lider rotayı çizer. İzlenecek yol söz konusu olduğunda yönetici bildiği yoldan şaşmaz. Liderler ise yeni yollar keşfeder.

  1. Yönetici anlaşmazlıktan kaçınır. Liderler ise anlaşmazlıkları gelişimin bir parçası olarak değerlendirir.

İstikrardan sorumlu yöneticiler, genelde anlaşmazlıkların yaşanmasını istemez. Oysa ki liderler, anlaşmazlığı bir araç olarak kullanmada ustadır. Anlaşmazlıkları çözümün bir parçası haline getirmeyi ve onu kullanarak ileri gitmeyi bilir.

Yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar aslında çok daha uzun ve detaylı bir şekilde analiz edilebilir. Ancak bu iki kavram arasındaki temel farkları anlamak ve özümsemek iyi bir yönetici ve aynı zamanda da lider olabilmeyi hedefleyenler için yeterli bir başlangıçtır.

Aynı anda hem iyi bir yönetici hem de iyi bir lider olunur mu?

Soruya, soru ile karşılık vermek gerekirse; Neden olmasın?

Vizyonunu, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmeye istekli her yönetici iyi bir lider olmayı öğrenebilir. Kariyerinin henüz başında olan ama günün birinde iyi bir yönetici ve iyi bir lider olmayı hedefleyen herkes de kendini geliştirerek şimdiden hedefe yönelik çalışmalar yapabilir.

Liderlik Okulu’nda sunduğumuz kapsamlı eğitimlerimizden biri de; Liderlik ve Yöneticilik Diploma Programı. Bu programda sırasıyla Profesyonel Liderlik Eğitimi, Profesyonel Yöneticilik Eğitimi, Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitimi, Kriz Yönetimi Uzmanlık Eğitimi ve Müzakere Teknikleri Uzmanlık Eğitimi başlıkları altında birçok önemli bilgiye erişmeniz mümkün. Ayrıca liderlik okulunda gerek VIP örgün eğitimlerimiz gerekse online eğitim programlarımızla iyi yönetici ve iyi lider olmanın püf noktalarını öğrenerek hayata geçirebilirsiniz.

Son Makaleler