Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

 

Yöneticilik ve liderlik eğitimi nedir, yöneticilik ve liderlik kavramı arasındaki temel farklar nelerdir? Gelin bu kavramlara birlikte göz atalım.

Yöneticilik ve Liderlik kavramları sıkça birbiri yerine kullanılan, eş anlamlı olarak kullanılan, genel anlamda birbirlerine yakın anlamlar içeren ancak birbirinden farklı iki kavramdır. Yöneticilik ve liderlik eğitimi gibi birçok eğitim bu iki kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Bu iki kavram arasındaki farkları ve benzerlikleri gösteren birçok araştırma bulunmaktadır. Bu iki kavram halen üzerinde tartışılan kavramlardır. Organizasyonlar ya da şirketler hem liderlere hem de yöneticilere mutlaka ihtiyaç duyarlar. Liderlerin ve yöneticilerin özellikleri de kurum içerisindeki faaliyetleri de birbirinden oldukça farklıdır.

Liderlik Kavramı ve Liderlerin Özellikleri

Liderlik kavramı en az insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Eski toplumlarda da çok çeşitli kişiler lider olarak nitelendirilmiştir. Ancak kavram olarak “liderlik” 19. yüzyılın yarısında ortaya çıkmıştır. Yönetim kavramı da buna bağlı olarak modern dünyada ortaya çıkan karmaşayı yoluna koyma gereksinimden ortaya çıkmış bir kavramdır.

Yöneticilik ve Liderlik EğitimiLider, iş ahlakı kurallarını esas alan, yaratıcılık ve değişim odaklı yönetim anlayışının öncüsü olan kişidir. Liderlerin temel amaçları, bireyleri ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirebilmek ve organizasyondaki faaliyetler ile kurumun başarısını artırmaktır. Bu tarz başarı yaratan davranışla literatürde “liderlik yetkinliği” olarak adlandırılır. Liderlerin eski zamanlardan beri hayatımızda büyük önem taşıdığından bahsetmiştik. Yeri gelmişken kısaca dünya tarihinin en önemli liderlerinden bahsedelim. Örneğin; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ataürk 20. yüzyılın önemli liderlerindendir. Ya da Ernesto Che Guevera, Fidel Castro ile birlikte Küba Devrimi’ni gerçekleştirmiş olan Marksist bir devrimcidir. Dünya tarihi boyunca pek çok alanda, birçok lider yaşamıştır. Bu liderlerin ortak özelliği, ortak hedefler doğrultusunda faaliyetler göstererek önemli başarılara ulaşmak olmuştur.

Yöneticilik Kavramı

Yöneticiler, sorumlu olduğu organizasyonun ya da çalıştığı kurumun faaliyetlerinin planlanması, çalışanların birliğinin sağlanması, motive edilmesi ve aralarındaki koordinasyonun sağlanması ve gerektiğinde işlerinin denetlenmesi konusunda yetkili kişilerdir. Yöneticiler bu yetkilerini kullanma biçimleri açısından üst yönetime karşı sorumludurlar. Yöneticiler, kararların nasıl alındığı ile ilgilenen kişilerdir. Yöneticiler, faaliyetlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan kişilerdir. Yöneticilik, yönetim faaliyetlerinin sorumluluğunu niteleyen bir kavramdır. Bir kurum içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi yöneticiler tarafından gerçekleştirilir.

Yöneticilik ve Liderlik Kavramı Arasındaki Farklar

Yöneticilik ve liderlik kavramları birbiri yerine kullanılsa da aslından birbirinden oldukça farklı kavramlar olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu farklardan kısaca bahsedelim.

Yöneticiler, bir işi en iyi nasıl yapabilecekleri ile ilgilenirken liderler, yapmak istediklerinin ne olduğu konusunda kafa yorarlar. Yöneticilik, daha çok sonuç odaklıyken, liderlik gelişim üzerinde durur. Yöneticiler kararların nasıl alındığı ile ilgilenirken liderler, alınması gereken kararların ne olduğu ile ilgilenirler. Liderler, bireylerin vizyon sahibi olabilmesine destek olurlar. Yöneticiler, daha pratik, daha rasyonel ve daha mantıklı hareket ederler. Liderler ise, sempatik, daha esnek, ilham verici ve yaratıcı kişiliğe sahip kişilerdir.

Bu iki kavram arasındaki farkı, literatürde bir ilke haline gelen bir cümle ile özetleyelim;

” Yöneticiler işleri doğru yaparlar. Liderler ise doğru işleri yaparlar.”

Online olarak hazırlanmış bu yöneticilik ve liderlik eğitimimiz sayesinde bulunduğunuz her yerden hiç bir koşula gerek duymadan bu eğitimden yararlanabilirsiniz. Üstelik eğitimi tamamladıktan sonra sizlere uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar verilecektir. Size verilecek olan sertifikaları ister yurt içinde isterseniz de yurt dışında kullanabilirsiniz.  Sistemimize kayıt işlemleri sırasında sizden herhangi bir belge istenmemektedir. Eğitimlerimiz çeşitli videolar, görseller ve quizlerle zenginleştirilmiş ve desteklenen zengin bir içeriğe sahiptir. Sertifika ve eğitim hakkında bilgi almak ya da eğitimi satın almak için linke tıklayınız. Yöneticilik ve liderlik yolunda ilerleyen bireylere yol gösterecek eğitimimize başlamak için daha fazla zaman kaybetmeyin.

Yöneticilik Eğitimi