Yöneticilik Hizmetleri

Yöneticilik hizmetleri nedir, yöneticilik hizmetleri nasıl yürütülür gibi soruların cevabını bulamıyorsanız Liderlik Okulu olarak sizlerin fayda sağlaması için oluşturulan yazımıza hemen göz atın.

Yönetici bir kurum ya da kuruluşta yer alan faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan kişi olarak tanımlanabilmektedir.Yönetici şirket içerisinde birden fazla fonksiyona sahiptir. Yöneticinin yürüteceği faaliyetler, işletmenin yapısına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu noktada belli başlı, genelleştirilmiş yöneticilik hizmetlerinden söz etmek mümkün değildir. Her kurumun işleyişi ve her yöneticinin özellikleri birbirinden farklıdır. Ancak işletmenin yararına olacak faaliyetler yürütmek, yönetici ile işletme arasındaki ortak hedeftir.

Yöneticilik Hizmetleri

Yöneticinin birden çok hizmeti ve faaliyeti bulunur. İşletme içerisindeki işleyişi düzenli ve sistematik olarak takip etmek, çalışanların performanslarını ve işletmenin karını artıracak girişimlerde bulunmak vb. gibi faaliyetleri yürütmek yöneticilik hizmetleri arasında yer almaktadır. Ancak her yönetici yönetim konusunda başarılı olamamaktadır. Yöneticilik hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için, yöneticinin de belli başlı temel unsurlara sahip olması gerekmektedir.

Yöneticilik Hizmetleri

Yöneticilik Hizmetleri Nelerdir

İyi bir yöneticinin öncelikle temel olarak teknik bilgi, beceri ve yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Teknik bilgi kısaca, bir bilim ya da meslek alanında kullanılan yöntemlerin tümünü kapsayan bilgi türüdür.Teknik beceri ve yetenek, işletme yönetiminin herhangi bir alanı ile ilgili uzmanlık bilgisini ve analiz yeteneğini kapsamaktadır. Özellikle yönetimde işletme fonksiyonları olarak kabul edilen satın alma, üretim, pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe, ar-ge gibi uygulama ile ilgili değer yaratma faaliyetlerini temel alan fonksiyonlarla ilgili eğitim büyük ölçüde teknik beceri ve yetenek grubuna girmektedir.

Organizasyonların alt kademelerinde bu tür teknik bilgiye sahip olmak son derece önemlidir. Çünkü teknik bilgi ve becerilerin uygulanması yapılacak işlerin esasını oluşturmaktadır. Ancak organizasyon kademeleri yükseldikçe, tüm fonksiyonel alanlarda teknik becerinin oransal önemi azalmaktadır.

Kısaca, teknik yetenek belirli bir alan ile ilgili uzmanlık bilgisini ve analiz yeteneğini ve bu alana ilişkin analiz araç ve tekniklerini kullanabilme becerisini kapsamaktadır. İşin teknik kısmına hakim olmayan bir yönetici, faaliyetlerini yürütme aşamasında çeşitli zorluklar ile karşılaşabilmektedir.

Yöneticinin sahip olması gereken temel yeteneklerden biri de insan ilişkilerinde beceri ve yetenektir. Yönetici, çok sayıda ve farklı insanlarla muhattap olan kişidir. Bu yüzden iyi bir iletişime sahip olması ve insan ilişkilerinde başarılı olması yöneticinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden birisidir. İnsan ilişkilerinde beceri ve yetenek, temel olarak insanlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmeyi ifade etmektedir.

Teknik beceri daha çok süreçler, maddi varlıklar ve kişinin kendi çalışmaları ile ilgililidir. Şirketler, organizasyonlar bir anlamda, farklı türden insanların, ortak örgütsel amaçlar için bir araya geldiği topluluk olarak ifade edilebilmektedir.

Yöneticilerin Kavramsal Yetenek Özelliği

American Management Association tarafından 200 yönetici üzerinde yapılan bir araştırmada, yöneticilerin büyük bir çoğunluğu bir yöneticinin en önemli yeteneğinin başka insanlarla anlaşabilmek olduğu sonucuna varılmıştır.

Yöneticilerin sahip olması gereken temel yeteneklerden bir diğeri de kavramsal yetenektir. Kavramsal yetenek, işletmeyi bir bütün olarak görebilmeyi organizasyonun çeşitli fonksiyonları arasındaki karşılıklı bağlılığı ve birisi üzerinde oluşacak değişimin diğerlerini nasıl etkilediğini görebilmeyi ifade etmektedir. Kavramsal yetenek, misyon belirleyebilme, strateji geliştirme, stratejik düşünme ve ilerleyebilmeyi kapsamaktadır. Ayrıca, vizyon sahibi olma ve olaylara geniş bir perspektiften bakabilme gibi organizasyonun sınırları dışına taşan bir yeteneği ifade etmektedir. Kavramsal yetenek işletme açısından oldukça önemlidir. İşletmenin başarısı, yöneticilerin kavramsal yetenekleri ile yakından ilgilidir.

Eğer sizde yöneticilik hizmetleri hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olmak istiyorsanız, online olarak hazırladığımız yöneticilik eğitimi derslerini satın alarak kendinizi geliştirebilirsiniz.

Yöneticilik Eğitimi

Son Makaleler