Yöneticilik Hakkında

Yönetim nedir, yönetici kimdir, yönetici ne iş yapar gibi yöneticilik hakkında sorularınıza cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. Liderlik Okulu güvencesiyle güvenilir bilgileri öğrenin!

Yönetim, belirli birtakım hedeflere ulaşabilmek için en başta insan faktörü olmak üzere çeşitli araç gereç, maddi vb. unsurları kullanarak verilecek olan kararları alma ve uygulama süreçlerinin tümünü içermektedir.

Yönetim sadece iş yerlerinde değil, hayatın her alanında bulunabilmektedirler. Örneğin; öğretmenler öğrencilerini ders çalışmaları veya ödevlerini yapmaları konusunda yönlendirerek bir

yönetim süreci oluştururlar. Bizler aslında iş yerinde çalışırken, okula giderken, otobüse binerken veya ders çalışırken belirli bir yönetim sürecinin içerisinde yer alırız.

Planlama, örgütleme, yönlendirme, denetleme gibi süreçler, yönetim süreçlerini oluşturmaktadır.

Yöneticilik Hakkında Temel Kavramlar

Yönetici ise bütün mal ve hizmetlerin üretimi için. üretim faktörlerini bir araya getirerek yönetme gücünü elinde bulunduran kişidir. Bir yönetici aynı zamanda bir girişimci de olabilmektedir.

Yöneticiler, güçlerini üst yetkililerden alırlar ve bütün süreçlerin işleyişinde üst yönetime karşı sorumludurlar. Yönetici, bir işletmeyi ve üretim için gerekli faktörleri yöneten kişidir. Amaçları doğrultusunda insan faaliyetlerini yöneten ve etkisi altında bulunduran kişidir. İşletmenin kar ve risk unsurları yöneticinin alanı dışındadır. Bazı yöneticiler hem işletme sahibi, hem de yönetici olabilmektedir. Bu durumda yönetici, işletmenin kar ve risk unsurlarını da göz önünde bulundurarak süreci yürütmektedir.

Yönetici yalnızca bulunduğu işletmenin içerisindeki çalışanları ve hizmetlerin üretimini yönetmez. Aynı zamanda işletmenin faaliyette bulunduğu yakın çevre ve genel çevreleri de göz önünde bulundurmaktadır.

Yöneticilik Çeşitleri

İşletmeler içerisinde üç tip yöneticiler yer almaktadır. Bunlar; alt düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler ve üst düzey yöneticilerdir.

Alt düzey yöneticiler, işletmenin günlük faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişilerdir. İşletme içerisinde yönetsel işleve sahip olmayan memur, işçi gibi kişileri yöneten, ustabaşı, şef vb. olarak nitelendirilen kişiler alt düzey yöneticiler olarak nitelendirilmektedir. Örneğin; restaurantlarda yer alan şefler orta düzey yöneticilere örnek olabilir.

Orta düzey yöneticiler, bölüm ya da daire amirleri, müdür yardımcıları vb. ünvana sahip kişilerden oluşmaktadır. Orta düzey yöneticiler, üst düzey tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyetleri gerçekleştirerek, koordinasyonu sağlamaktadırlar.

Üst düzey yöneticiler ise işletmenin en üst kısmında yer alan, müdürler, başkanlar gibi kişilerden oluşur. Üst düzey yöneticiler işletmenin tüm süreçlerinden sorumlu olan aynı zamanda ekonomik alanda da işletmeyi ileriye taşıma sorumluluğu olan kişilerdir. Üst düzey yöneticilerin analitik beceri, teknik beceri ,insan ilişkileri beceri ve yönetsel beceri gibi becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Üst düzey yöneticiler, işletme için etkili bir strateji hazırlar ve bu strateji çerçevesinde işletmenin faaliyetlerini yönetirler.

Yöneticilik Hakkında: Nasıl İyi Bir Yönetici Olunur?

Yöneticilik Hakkında

Yönetici olmanın getirdiği bazı görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için yöneticinin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Öncelikle yönetici, yalnızca bireyleri yönetme özelliğine değil aynı zamanda doğru planlama yapabilen ve geleceği öngörebilen bir kişi olmalıdır.

Yönetici, belirli bir seviyede entelektüel bilgi, birikim ve deneyime sahip olmalıdırlar.

Yönetici, birçok farklı alanda bilgi sahibi ve uzmanlaşmış olmalıdır.

Yönetici, işletme içerisinde çalışan herkese adil olmalıdır. Olaylara objektif bir göz ile yaklaşabilmelidir.

Yönetici, zamanı yönetmesini iyi bilmelidir.

Yönetici her koşulda çözüm ve sonuç odaklı olmalıdır.

Yönetici kendisini eleştirebilen ve eleştiriye açık olan bir kişi olmalıdır.

Eğer siz de yöneticilik alanına ilgi duyuyorsanız sizler için hazırladığımız online eğitimimiz sayesinde yöneticilik konusunda uzmanlaşarak, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Eğitimi tamamladığınızda kargo formunuzu eksiksiz ve doğru doldurunca sertifika işlemleri başlar ve uluslararası sertifikalarınız gönderilir.

Yöneticilik Eğitimi

Son Makaleler