Yöneticilik Görevleri

Yöneticilik görevleri nelerdir,en iyi şekilde yöneticilik nasıl yapılır, yöneticiyseniz ya da alana ilgi duyuyorsanız bu yazıyı okumadan geçmeyin.

Yöneticiler işletme içerisinde pek çok fonksiyona sahiptir. Sanıldığı üzere sadece oturarak masasından insanlara emirler vermek yöneticilik değildir.Yöneticilik hizmetleri, o işletme içerisinde yer alan bütün faaliyetlerin doğru ve sistemli bir şekilde yönetilmesini kapsamaktadır. Yönetici uzman olduğu alanda, verimi en iyi sağlayacak şekilde düzenleyen kişidir.

Yöneticilik Görevleri

Yöneticinin en temel görevlerinin başında amaç belirlemek yer almaktadır. Amaç belirlemek başarmayı planladığınız hedefleri tarif etme sürecidir. Amaç belirleme, yöneticiliğin başlıca işlevleri arasında yer almaktadır. Amaç belirlenerek, en önemli noktalara odaklanılabilir, enerji en uygun göreve harcanarak daha kapsamlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Yönetici olarak biriminizin ve kendinizin amaçlarını belirleme sorumluluğu tamamen size aittir. Bir yönetici olarak en temel işleviniz, insanların önüne arkasından sonuna kadar gidebilecekleri amaçlar koyabilmektir. Bu yöneticiliğin liderlik özelliğinden ortaya çıkan bir işlevdir.

İşletme İçerisinde Yöneticilik Görevleri

Yöneticinin işletmenin karını ve başarısını artırmak yöneticinin temel görevleri arasında yer alır. Bu noktada yöneticinin bazı fonksiyonlara sahip olması gerekmektedir.

Öncelikle yönetici, işletme için en iyi ve verimli olabilecek personelleri işe almalıdır. Personel alma kararı, yönetsel kararlar arasında en önemli kararlardan biridir. İnsan varlıklarının rakip kuruluşlar arasında fark yaratıcı unsur haline geldiği bir dünyada, ekibinize alacağınız kişilerin kalitesi ve yetenekleri, hem ekibin hem de sizin bir yönetici olarak başarınız açısından belirleyicidir. Yönettiğiniz birimin karakterini ve etkinliğini, işe aldığınız personeller belirler.

Yöneticilik Görevleri

Yöneticiler, çalışanlar arasındaki görev dağılımını en verimli şekilde gerçekleştirebilmelidir. Etkin bir görev dağıtımı yöneticiye, personellere ve işletmeye uzun vadede gerçek yararlar sağlamaktadır. Görev dağıtımı yaparken işi başka bir kişiye aktarmakla kalmaz, aynı zamanda işi, belirlenen standartlar çerçevesinde yerine getirme sorumluluğunu da o kişiye aktarmış olursunuz. Görev dağıtımını etkin bir şekilde gerçekleştiren yöneticiler iş yapmaya daha az zaman harcarken, işlerle ilgili görevlendirmeleri planlamaya, görev verilenlere paylaştırılacak kaynakları organize etmeye ve yardıma gerek duyanlara koçluk yapmaya daha fazla zaman ayırmaktadırlar.

Yöneticilik Açısından Liderlik

Koçluktan söz açılmışken, yöneticilerin liderlik özelliğinden de bahsetmek faydalı olacaktır. Lider olmak ile yönetici olmak birbiri ile çok karıştırılan kavramlar olsa da bu ikisi aynı şeyler değildir. Yöneticiler, karmaşıklık içerisinde bir düzen yaratırlar. Liderler ise tam tersi belirsizlik, değişim ve fırsatlar ile ilgilenirler. Aralarında keskin bir ayrım olduğu söylenemez. Çünkü liderler aynı zamanda yöneticilik de yapmak zorundadırlar.

Yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarında liderlik de yapmaları gerekmektedir. Başkalarının hayretle izleyeceği vizyonlar üreterek, bu vizyon doğrultusunda insanları ve kaynakları organize edebilmelidirler. Yöneticiler, destek toplayabilmek için iyi bir iletişim becerisi sergileyebilmeli, kaynaklar yaratabilmeli ve herkesi elinden gelenin en iyisini yapmaları doğrultusunda gerekli motivasyonu sağlayabilmeleri gerekmektedir. Yöneticiler, tüm bu fonksiyonları yerine getirebilmek için liderlik özelliğine de sahip olmak zorundadırlar. Yöneticiler aynı zamanda iyi birer liderdirler. Bu noktada yöneticilerin liderlik özelliklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Yöneticilik ve liderlik özellikleri, ikisi bir arada yürütülmesi ve organize edilmesi zor olan özelliklerdir. Bu nedenle yöneticilerin bu konuda destek almaları yerinde olacaktır. Online eğitim sistemimizde yer alan yaşam koçluğu derslerini izleyerek, koçluk desteği sağlayabilir, liderlik özelliğinizi yönetmeye başlayabilirsiniz. Koçluk desteği sayesinde, işletme içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesinde daha sistemli ve anlamlı bir bakış açısına sahip olabilirsiniz.

Eğer bir şirkette yöneticilik yapıyorsanız ya da yönetici olmak gibi bir hayaliniz varsa yöneticilik eğitimini satın alarak bu konuda uzmanlaşabilirsiniz.

Yöneticilik Eğitimi

Son Makaleler