Yönetici Tipleri

 

Yönetici tipleri nedir, yöneticiler neden tiplere ayrılır, hangi tip yönetici olabilirim bu soruların cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu alanda ilerlemek ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın :)

Yöneticiler yaptıkları işe ve hareket tarzlarına bağlı olarak pek çok farklı türe ayrılabilmektedirler. Yönetici tipleri kişilik özelliklerinden gerçekleştirdikleri faaliyetlere kadar geniş bir perspektif ile çeşitli tipler içerisinde yer alabilmektedirler.

Yönetici Tipleri Diye Bir Şey Var mı

Aslında genel geçer yönetici tiplerinden bahsetmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Yöneticiler herşeyden önce birer insandır. Her insan gerek tutumları ile gerek davranış ve inançları ile birbirinden çok farklı özelliklere sahip olabilmektedirler. Bu noktada yöneticilik yapan bireyler de içinde bulunduğu toplumsal koşullar ve kişilik özellikleri ile belirli özelliklere ve yol haritalarına sahiptir. Her yöneticinin kendine göre doğru bulduğu yöneticilik stratejileri ve işleyiş mekanizmaları vardır. Bu doğrultuda belirlenmiş ve genel geçer kabul görmüş bir yönetici tipinden veya tiplerinden bahsetmek mümkün olmamaktadır. Tıpkı her insanda olduğu gibi sonsuz sayıda ve şekilde yönetici tipi de bulunabilmektedir. Şimdi sizler için hazırladığımız ve genel bir çerçevede değerlendirebileceğimiz bir kaç yönetici tipinden bahsederek yazımıza başlayalım.

PYönetici Tipleriersoneli Güçlendiren Yönetici Tipi

Personeli güçlendirme kavramı, global değişim ve rekabet ile ortaya çıkan bir kavramdır. Güçlendirme bir yönetim kavramı olarak, yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve takım çalışması ile kişilerin karar verme yetkilerini ve isteklerini arttırma ve kişilerin gelişimine destek olma süreci olarak tanımlanabilmektedir.

Personeli güçlendirme aşamasında bir yetki devri olayı söz konusudur. Burada yönetici üstler tarafından herhangi bir konuda kendisine verilmiş olan karar verme ve yaptırım uygulama hakkını, kendi isteği ile belli şartlar çerçevesinde bir astına aktarması, devretmesi ve gerekli gördüğünde de tekrar geriye alabilmesi söz konusudur.

Yani burada yönetici kendisine verilmiş olan seçim hakkını kullanmayıp, kendisi adına kulalbilmesi için astına devretmektedir. Yetki yöneticinindir ancak yetkiyi kullanmanın bir kısmını astına devretmiştir. Ancak burada önemli olan unsurlardan biri bu yetki sonucunda karşılaşılacak her türlü sonuç yöneticinindir. Çünkü asıl yetki sahibi her zaman yöneticinin kendisidir.

Bu tip yöneticiler, personeli güçlendirerek onların kişisel gelişimlerine fayda sağlamaktadırlar. Öte yandan bölüşülen yetki durumunda yöneticinin de iş yükü azalmaktadır. Aslında burada karşılıklı bir süreç söz konusudur. Yönetici iş yükünü azaltırken personel de kendini geliştirme fırsatı yakalamaktadır. Bu tip yöneticiler iş hayatında hem şirketin hem de personelin gelişmesine destek olarak uzun vadede başarılı işler gerçekleştirmektedirler.

İnovatif Yönetici Tipi

İnovasyon, genel anlamı ile farklı, değişik, yeni fikirler üretmek ve bunları uygulayabilmektir. İnovatif yöneticiler, her zaman yeniliğe ve değişime açık kişilerdir. İnovatif yöneticiler piyasayı yakından takip ederek, teknolojinin imkanlarından en iyi şekilde faydalanabilmektedirler.

İnovasyon çalışmaları şirketin perfomansına olumlu etkiler katarak, rekabeti güçlendirir. Bu noktada yöneticilerin inovatif düşünmesi ve inovatif hareket edebilmesi şirketin başarısı açısından oldukça önemlidir. Ancak inovatif faaliyetlerin yönetilme şekli de oldukça önemlidir. Doğru şekilde yönetilemeyen inovatif fikirler, olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. İnovasyonun nasıl yönetileceği ise, yöneticinin inovasyona bakış açısı ile ilgilidir. Şirketlerin ilerleyebilmesi ve uzun vadeli başarılar elde edebilmesi için inovatif yöneticilere önemli ölçüde ihtiyaç vardır. Günümüzde inovatif fikirlere olduğu kadar bu fikirleri yönetebilecek ve faaliyete geçirebilecek inovatif yöneticilere de önemli ölçüde ihtiyaç olduğu söylenebilmektedir.

Eğer sizde yönetici olmak istiyorsanız ve yöneticiyseniz sizler için hazırladığımız yöneticilik eğitimini izleyerek alanda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Yöneticilik Eğitimi

Son Makaleler