Uluslararası Yöneticilik

Uluslararası yöneticilik nedir, uluslararası yöneticilik nasıl başlamıştır, ulusal ve uluslararası yöneticilik arasında ne gibi farklar vardır, uluslararası yöneticilik yapabilmek için ne gibi unsurlara sahip olmak gerekir gibi tüm sorulara bu eğitimde cevap bulacaksınız. Uluslararası yöneticilik yapmakta kararlıysanız, şimdi hemen başlayalım !

Yönetici, şirketin hedefleri doğrultusunda kararlar alarak yerine getiren ve şirket içerisindeki bütün süreçleri yöneten sorumlu kişi olarak tanımlanabilmektedir.

Yöneticiler, şirket içerisinde faaliyet göstereceği gibi uluslararası alanlarda da etkin olabilmektedirler. Günümüzün şekillenen dünyasında evrenselleşen bir üretim ve tüketim süreci içerisinde yaşamaktayız. Bu evrenselleşen tüketim kültürü beraberinde yöneticilik kavramınında evrenselleşmesine neden olmuştur.

Uluslararası Yöneticilik Bağlamında Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası işletmecilik, işletmeler tarafından ulusal sınırların dışında gerçekleştirilen işletmecilik faaliyetleri olarak tanımlanabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte modern ticaret kavramı ortaya çıkmıştır. Artık dünyanın her yerinde üretilen çeşitli hizmet ve ürünlerin ticaretini yapabilmek için uluslarası işletmecilik kavramı oluşmuştur.

Global yayılma ile yatırım yapan şirketler arasında en bilinen örnek McDonald’s’tır. İlk McDonald’s 1955 yılında faaliyete girmiştir. Dünyada McDonald’s’ın bulunmadığı tek kıta Antartikadır. Ayrıca oluşturulan bu uluslararası faaliyetin etkileri günümüz toplumsal alanlarına da yansımaktadır. Modern hayata geçiş sürecinin getirdiği tek tipleşme olgusu toplum üzerinde bir McDonald’slaşmaya yol açmıştır. Dünyanın her  McDonald’s restoranında görülen aynılaşma, toplumlar üzerinde de görülmeye başlanmıştır. Bu konu çok daha geniş ve kapsamlı olduğundan yalnızca bu kadar değinmek yeterli olacaktır. Daha geniş bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Global yayılma ile elde edilecek fırsatların farkına varan şirketler, uluslararası işletmeciliğe yönelmişlerdir. Bunun sonucunda ortaya çıkan uluslararası işletmecilik, uluslararası yöneticilik ihtiyacını da zorunlu hale getirmiştir.

Uluslararası yöneticilikte şirket yöneticileri, çok boyutlu çevresel faktörlerin etkisinde faaliyet göstermektedirler. Global çevrede kültür, ekonomi, finans, teknoloji, stratejik planlama ve etik gibi konular eşit ölçüde önemliliğe sahip konulardır.

Uluslararası Yöneticiliği  Ulusal Yöneticilikten Ayıran Unsurlar

Ulusal ve uluslararası yöneticiler arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır.

Uluslararası işletme yöneticilerin, daha fazla risk, belirsizlik ve güçsüzlükle karşı karşıya kalma olasılıkları ulusal yöneticilere kıyasla daha yüksektir.

Uluslararası Yöneticilik

Uluslararası yöneticiler, faaliyet göstereceği ülkenin kültürü doğrultusunda belirlenen gelenek, görenek, görgü, değer ve normlar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Uluslararası yöneticiler farklı para birimleri ve farklı devlet yasaları ile birlikte hareket etmektedirler. Faaliyet gösterilen ülkenin ekonomisi hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip olmak oldukça önemlidir.

Uluslararası yöneticiler, global kapsamda faaliyet gösterdiklerinden dolayı bulundukları ülkenin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından takip edebilmeli ve şirletin ürün ve hizmetlerini bu doğrultuda yönlendirebilmelidirler.

Ulusal yöneticilikten uluslararası yöneticiliğe geçiş yapmak isteyen kişiler bu unsuları göz önünde bulundurarak hedefleri doğrultusunda ilerleyebilirler.

Uluslararası Yöneticilik İçin Gerekli Özellikler

Tüm bu süreçleri yönetme faaliyetini elinde bulunduran uluslararası yöneticiler, günümüz global ekonomisindeki sorunları ve fırsatları kavrayabilen, devletin ve yasal sistemlerin uluslarası işletmeciliğe olası etkilerini analiz edebilen ve günümüz toplumlarındaki işletmelerin rollerini çözümleyebilen kişiler olmalıdır.

Uluslararası yöneticiler, dinamik çevre koşullarına uygun etkili stratejiler geliştirebilmelidirler. Global perspektiften iş dünyasını anlayabilme becerisine sahip olmalıdırlar.

Uluslararası yöneticiler işletmenin kaynaklarının dağıtımından ve pazardaki rekabetine yardımcı olmaktan sorumlu olan kişilerdir.

Uluslararası Yönetici Seçiminde Önemli Unsurlar

Şirketler uluslararası yönetici seçiminde, sahip olunması gereken başlıca yönetsel yetkinlikleri dikkate almaktadırlar. Bu yetkinlikler arasında, liderlik, insan kaynakları yönetimi, yeni durumlara uyum sağlayabilme, duyarlılık, empati ve aktif dinleme gibi çeşitli özellikler yer almaktadır.

Global yöneticilerde bilgi,birikim ve deneyim, problem çözme yeteneği, dilde uzmanlık, uzun vadeli hedefler, teknik bilgi de uzmanlık gibi özellikler sahip olunması gereken en önemli özellikler olarak görülmektedir.

Uluslararası yönetici seçiminde bu yetkinlikler, temel unsurlar olarak kabul edilmektedir.

 Online olarak hazırlanmış bu eğitimimiz sayesinde uluslararası yöneticilik alanına ilgi duyan bireyler, hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve birikime sahip olacaktır. Eğitim tamamlandığında, kargo formunu eksiksiz ve doğru doldurmanız sonucunda sertifika işlemleri başlar ve uluslararası sertifikanız tarafınıza gönderilir.

Yöneticilik Eğitimi

Son Makaleler