fbpx

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot Analizi Nasıl Yapılır?Swot analizi nasıl yapılır; swot analizinin yapılışıdır.
Swot analizinin yapılış amacı, yöneticilerin, firmanın performansını önemli derecede etkileyen faktörleri anlamalarını ve bunlara nasıl tavır takınmaları gerektiğini belirlemelerini amacıyla yapılır.
İnceleyin >> SWOT ANALİZİ EĞİTİMİ
Swot analizi yapmak için, öncelikle bir ekip oluşturulur ve genellikle bu ekibin başında bir lider bulunur.
Daha sonra ekip, belirlenen amaç doğrultusunda beyin fırtınası yapmaya başlar. Bu beyin fırtınası sayesinde ilgili konu hakkında çeşitli görüşler, fikirler, düşünceler ortaya çıkar.
Ortaya çıkanların sonucunda da birtakım listeler ortaya çıkar. Bu listelerin başlıkları ise güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerdir.
Güçlü yönler; bir işletmenin güçlü yönleri rekabet ortamında avantaj sağlayabileceği yetenekleri, özellikleri, başarıları ve kaynaklarıdır.
İşletmenin güçlü yönlerini bulmanın yolu;

 • işletmenin sahip olduğu avantajlar nelerdir?
 • neleri iyi yapıyor?
 • dışarıdan bakanlar işletmenin hangi yönlerinin kuvvetli olduğunu düşünebilir? gibi soruları sormaktan geçer.

Zayıf yönler; gelişmesi gereken özellikleri, eksik kalınan yönleri, rakipler ile karşılaştırıldığında dezavantaj sayılabilecek konuları kapsamaktadır.
İşletmenin zayıf yönlerini bulmanın yolu ise;  

 • Ne kötü yapılıyor?
 • Neler geliştirilebilir?
 • Rakipler neleri daha iyi yapıyor, hangi konularda daha iyiler? gibi sorular sorularak bulunabilir.

Fırsatlar; işletmeye avantaj sağlayabilecek dışsal faktörlerdir.
İşletmenin fırsatlarını bulmanın yolu;

 • Hangi trendler ya da koşullar işletmeyi pozitif yönde etkileyebilir?
 • İşletmenin yararlanabileceği fırsatlar nelerdir?
 • Bulunulan pazardaki elverişli düzenlemeler nelerdir? gibi sorular ile bulunabilir.

Tehditler; işe zarar verebilecek dışsal faktörlerdir.
İşletmenin tehditleri ise; 

 • İşletmenin ilerlemesinin önündeki engeller nelerdir ya da neler olabilir?
 • İşletmeye zararı dokunabilecek dışsal faktörler nelerdir?
 • İşletme için dezavantaja yol açabilecek yeni düzenlemeler nelerdir? gibi sorular ile bulunabilir.

Biz swot analizi kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.
Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?
HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

SWOT ANALİZİ EĞİTİMİ