fbpx

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Nedir

Sağlık Kurumları Yöneticiliği NedirSağlık Kurumları Yöneticiliği Nedir; çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak nitelikli elemanlar yetiştiren programlardır. Bu programların amacı, sağlık işletmelerinde çalışacak eleman yetiştirmektir. Sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ülkelerin sağlık kurumları yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. Bu eğitim programları ile uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunacak elemanlar yetiştirilir. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Nedir. Sağlık kurumları yönetimi son derece geniş kapsamlı istihdam alanına sahiptir. Sağlık alanında özel sektörde ve kamu örgütlerinde bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğitim programlarını alan bireyler Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları, kamu ve özel sağlık kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı, Bağkur gibi değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilaç ve tıbbi malzeme şirketleri, sigorta şirketleri gibi kurumlarda çalışma olanaklarına sahiptirler. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Nedir. Bu eğitim programları ile çağdaş ve evrensel değerler ışığında, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanına katkıda bulunmak ve ülkemizdeki sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapabilecek kapasite, bilgi, beceri ve donanıma sahip sağlık yöneticileri yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayanlar sağlık alanında ihtiyacı karşılayacak donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, empatik ilişki kurabilen, analitik düşünüp problem çözebilen, araştırmacı, gelişime açık bireyler haline gelirler. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Nedir. Biz sağlık kurumları yöneticiliği kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ