Planlama/Hazırlık Aşamaları Nedir?

palanlama-hazırlama-nedirEtkili bir sunuş gerçekleştirmek, etkili bir sunuş becerisine ve etkili bir sunuş becerisi de etkili bir planlama-hazırlık aşamasına bağlıdır. Sunumun hazırlanması aşaması da kendi içerisinde bazı aşamalar içerir.

İlk aşamamız, sunumla ilgili amaçların ve içeriğin doğru olarak belirlenmesi aşamasıdır.

İkinci aşama, dinleyici profillerinin belirlenmesidir.

Üçüncü aşama, sunumda kullanacağınız araç-gereçlerin doğru şekilde hazırlanması aşamasıdır.

Dördüncü aşamamız, yapacağımız sunumun mutlaka bir taslak planının hazırlanması aşamasıdır.

Beşinci aşamamız, sunumu gerçekleştireceğimiz ortamın, yapacağımız sunuma uygun şekilde hazırlanması aşamasıdır.

Altıncı aşamamız, fiziksel donanımımızın iyi derecede hazırlanması aşamasıdır.

Yedinci ve son aşamamız ise, sunum performansımızın değerlendirilmesi aşamasıdır.

Planlama Nedir, Hazırlık Nedir, Planlama/Hazırlık, Planlama/ Hazırlık Aşamaları Nedir

Son Makaleler