fbpx

Pazarlama Araştırması Türleri Hakkında Merak Edilenler

Pazarlama Araştırması Türleri Hakkında Merak EdilenlerPazarlama araştırması türleri; pazarlama araştırması çeşitleridir.
İnceleyin >> PROFESYONEL PAZARLAMA ARAŞTIRMASI UZMANLIĞI EĞİTİMİ 
Pazarlama araştırması türleri: 
Pazar potansiyeli araştırması; pazar potansiyeli, pazarın gelişmesiyle birlikte belirli bir süre içinde pazar tarafından talep edilebilir mal ve hizmet miktarıdır. Pazar potansiyeli araştırması, yeni bir ürünün pazara sürülüp sürülmemesi gerektiği konusunda bir ölçü olarak kabul edilebilir. Yeni bir ürünün pazar potansiyeli analizi bu ürünün satışının maliyetini karşılayıp karşılamadığını ortaya çıkarır.
Mamul araştırması; teknolojik gelişmeler veya tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki değişmeler ve tüketicilerin taleplerine uygun olacak şekilde üreticilerin mevcut mamullerinde değişiklik yapmaları veya yeni mamuller üretmeleri zorunludur. Mamul araştırması tüketicilerin mamulü nasıl kullandıklarının ve tercihlerinin neler olduğunu belirtmek ve tüketicilerin isteklerine uygun ürünlerin geliştirilmesi için yapılan teknik çalışmaları kapsar.
Tüketici araştırması; pazar ele geçirmek ya da pazar payını arttırmak için mamulleri satın alıp kullananları özelliklerine göre sınıflamak gerekir. Bunun için de tüketiciler, yaş, cinsiyet ve gelir durumlarına göre gruplara ayrılır. Tüketicilerin belirli marka ürün seçmelerini etkileyen faktörler araştırılır. Ürünlerin nasıl kullanıldığını bu şekilde kullanılmasının nedenleri, nereden ve ne miktarda satın alındıkları ve düşünceleri açıklamaya çalışılır.
Güdüsel araştırma; bu araştırma ile mevcut ve muhtemel tüketicilerin istekleri, duyguları ve niyetleri ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bu araştırmanın değerlemesi zor ve maliyeti yüksektir.
Fiyatlama araştırması; bu araştırmada farklı fiyat düzeylerinde talep edilecek miktarlar ve bunların maliyetleri hakkında bilgiler sağlanır. Fiyatlama araştırması ile mamulün pazarda tutulmasını sağlamak, rekabet karşısında mamulün mevcut pazar payını korumak ve satış hacmini attırmak amaçlanmaktadır.
Reklam araştırması; reklam, mal ve hizmetlerin satışlarının arttırılmasında yararlanılan güçlü ve pahalı bir araçtır. Bu nedenle işletme yöneticileri reklam üzerinde önemle dururlar. Reklam işlerini planlamak, yapılan reklamın amaca ulaşıp ulaşmadığını bilmek, muhtemel alıcıları ne ölçüde etkilediğini ölçmek için reklam araştırmasından yararlanırlar.
Dağıtım kanalları ve dağıtım giderleri araştırması; bu araştırmada her kanal alternatifi tarafından hizmet verilecek pazar bölümleri ve satılacak tahmini ürün miktarı, toptancıların veya perakendecilerin kâr marjları her bir pazar bölümü kanal alternatiflerinin rekabet üstünlüğü, kanal denetiminin durumu incelenir.
Dış pazar araştırması; belirli bir mamul veya mamul grubu için satış imkanlarının araştırılması ve dış pazar bulunduktan sonra söz konusu ülke pazarında ürünleri satmanın yollarını araştıran bir süreçtir.
Biz pazarlama araştırması kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.
Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk.
Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?
HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

PROFESYONEL PAZARLAMA ARAŞTIRMASI UZMANLIĞI EĞİTİMİ