Örgüt İklimini Belirleyen Faktörler Nelerdir?

Örgüt İklimini Belirleyen Faktörler Nelerdir? Örgüt iklimini belirleyen faktörler; örgüt iklimin ortaya çıkmasında etkili olan etmenlerdir.

İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Örgütsel iklimi belirleyen faktörler, örgüt çevresi, örgütsel yapı, örgütsel amaçlar, yönetim biçimi, örgütsel iletişim, örgütsel değer ve normlar ve diğer faktörler olarak incelenebilir.

Bu faktörler aynı zamanda örgütsel bağlılık üzerinde de etkili olan faktörlerdir. Bu nedenle oldukça önemli bir yere sahiptirler.

Örgütsel iklim, örgütün nesnel özelliklerinin örgüt üyeleri tarafından algılanmasını temsil eder. Örneğin, örgütün boyutu nesnel, ancak çalışanın bu konudaki düşünceleri özneldir. İşte bu, örgütsel iklim ile belirginleşen nesnel özelliklerin algılanmasıdır. 

İklim, birçok örgütsel teşhis faaliyetinin merkezidir. İklim, örgütsel değişimleri ve fonksiyon bozukluklarını önlemesi beklenilen örgütün kişiliği hakkındaki bireyin görüşü olarak kabul edilebilir.

Örgütsel iklim, organizasyonun kişiliği olarak da düşünülebilir. Çünkü örgütsel iklim çalışan-örgüt-çevresi arasındaki ilişkileri belirler. Örgüt ve çalışan arasındaki çelişkileri gidererek iletişimi etkinleştirir.

Örgüt iklimi; örgüt çevresi, örgütün yapısı, amacı, yönetim kademesi ve yönetimin yönetsel yaklaşımları, örgütsel iletişim, örgütsel değerler ve normlar ve diğer faktörler personelin yapısı ve maddi kaynaklardan etkilenmektedir. 

Her örgüt doğal ve sosyal bir çevre içerisinde yer alır. Örgüt çevresindeki doğal ve sosyal şartlar, örgüt üyelerinin onları algılayış ve yorumlayış biçimlerine göre değer kazanır.

Örgütün coğrafi konumu, fiziksel yerleşimi ve örgütsel büyüklüğü örgüt iklimini etkilemektedir.

Biz örgüt iklimi kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.

Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk.

Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?

HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

 

Son Makaleler