Örgüt İklimi ve Kültürü

Örgüt İklimi ve KültürüÖrgüt iklimi ve kültürü; örgütler kendi kültür ve iklimini geliştirirken bazı yasaklardan, geleneklerden ve ahlak kurallarından yararlanırlar.

İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Bir örgütün iklimi ve kültürü hem biçimsel örgütün değerlerini ve davranış kalıplarını hem de bunların doğal örgütteki yorumlarını yansıtır. Nasıl ki toplumun bir kültür mirası varsa, sosyal örgütlerde de yeni örgüt üyelerine bırakılan örgütsel norm ve değer kalıpları vardır. 

Örgütsel kültür, örgüt üyelerinin paylaştığı duygular, normlar, etkileşimler, etkinlikler, beklentiler,varsayımlar, inançlar, tutumlar ve değerlerden oluşmaktadır. Örgütsel kültür, çalışma yaşamında güçlü bir değer mekanizmasıdır.

Örgüt iklimi, örgüte kimliğini kazandıran, görevlilerin davranışlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan özellikler dizisidir. Her kurumun kendine özgü bir kişiliği vardır. İşte bu kişilik örgütsel iklimdir. Kişilik birey için ne ise, iklim de birey için odur. 
Örgütsel iklim ve örgütsel kültür arasında bazı farklılıklar vardır. İklim iş görenlerin davranışsal ve tutumsal özelliklerini sergilemektedir. İklim daha çok deneysel ve dış gözlemlere dayanmaktadır. Kültür ise, daha çok örgütün görünen ögelerini ortaya koymaktadır.
Örgütsel kültür, temel grupsal değerleri ve mesajları kapsar. Grup üyelerine mecazi ve paylaşılmış örgütsel düşünce ve duyguları sunar. Bu durum örgütün dışındakiler tarafından kolayca anlaşılmaz.
Kavram olarak örgütsel kültür ve iklim arasında farklılık olmakla birlikte yakın bir ilişki de bulunmaktadır. Kültür ve iklimin örgütün temel değerleri ve normları üzerinde büyük etkisi vardır. Örgütsel kültür, eylemlerde süreklilik ve örgütsel davranışlarda uyum sağlar. Bu da örgütsel iklimin ortaya çıkmasına neden olur.

Biz örgüt iklimi kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.

Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk.

Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?

HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Son Makaleler