Örgüt İklimi Hakkında Bilmedikleriniz

Örgüt İklimi Hakkında BilmediklerinizÖrgüt iklimi nedir; örgüte kimliğini kazandıran, iş çevresi içinde yaşayan ve çalışan insanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak algılanan ve onların motivasyonu ve davranışlarını etkileyeceği varsayılan ölçülebilir özelliklerdir.

İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Yönetimin, örgütsel süreçlerin düzenlenmesine ek olarak, insanların istekli ve etkili çalışmaya motive edildiği bir örgütsel iklim yaratma zorunluluğu vardır.

 

Her ne kadar benzer örgütler belirli ortak özellikleri ve normları paylaşsalar da, her örgütün kendine has farklı özellikleri vardır. Genel olarak, sağlıklı bir örgütsel iklimin bazı karakteristik özellikleri göstermesi beklenir. Bu özellikler; 

  • örgütsel ve kişisel amaçların bütünleşmesi,
  • sosyo-teknik sistemin gerekliliklerine uygun bir örgüt yapısı,
  • örgütün tüm fırsat ve katılımı ile demokratik işlevi,
  • personel ve işçi ilişkilerinde, politikalarda ve uygulamalarda adalet,
  • farklı örgüt katmanları arasında ortak sorumluluk,, ödül ve destek,
  • kutuplaşmaya karşı çelişkilerin açıkça tartışılması,
  • değişik iş durumlarına karşı gösterilen yönetimsel tutum ve liderlik tarzı,
  • kişi ve örgüt arasında bir psikolojik sözleşmenin bulunması,
  • kişilerin işteki ihtiyaç ve beklentilerinin, bireysel farklılıklarının ve özelliklerinin saptanması,
  • çalışma yaşamının kalitesi ve iş tasarımına karşı ilgi, kişisel gelişim ve kariyer ilerletme fırsatları, örgüte bağlılık ve itibarlı ve önemli bir üye hissi ile birlikte bir kimliğe sahip olma duygusu gibi özelliklere sahip olması gerekir.

Sağlıklı bir iklim tek başına örgütsel etkiliğin gelişmesi için yeterli değildir.

Biz örgüt iklimi kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.

Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk.

Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?

HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Son Makaleler