Örgüt İklimi Boyutları Hakkında Bilinmeyenler

Örgüt İklimi Boyutları Hakkında BilinmeyenlerÖrgüt iklimi boyutları; örgüt iklimi kapsamıdır.

İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Boyutlar bir anlamda araştırıcının önem verdiği ve örgüt iklimini etkilediğini varsaydığı etmenlerdir. Örgüt ikliminin örgütün bir çok farklı yönlerine, yapılan işe, örgütsel konuma, görevlilerin eğitim durumuna ve mesleklerine örgütsel gelenek ve göreneklere, yöneticilerin seçimine, siyasal etkilere ve giderek tüm topluma bağlı olarak değişen nitelikleri taşır. 

Örgüt iklimi ile ilgili araştırmaların çoğu farklı tanımlar ve boyutlar kullanmışlardır. Örgüt iklimi ile ilgili araştırmalarda özellikle işten elde edilen doyumla ilgili olarak bir takım sorular üzerinde durulmuştur.

Örgüt iklimi boyutları, her şeyden önce örgütün özel ya da kamu kesimi kuruluşu oluşuna göre bir ayrışma gösterebilir. Buradaki temek kıstası kâra ve kamusal amaçlara dönüklük oluşturmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre özel kesim kuruluşlarının oluşu, iklimle ilgili boyutların, o çalışma alanındaki bir kaç tane etmene indirgenmesinde etkili olmuştur. Oysa örgüt ikliminin göstergeleri, bir kaç etmene sığmayacak kadar geniştir. Çünkü örgütün psikolojik çevresi oldukça karmaşıktır. 

Boyutlar ne kadar değişik olursa olsun, aslında her örgüt kendi üyelerinin gereksinimlerini karşılayacak kadar bir iklim yaratmak ve bunu sürdürmek zorundadır.

Her şeyden önce örgütler büyümekte, meslekte profesyonelleşme, teknoloji gelişmekte, görevlilerin daha çok beceri sahibi olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak çalışanlar daha sağlıklı örgütsel koşullarda çalışmak ve daha çok doyum elde etmek için çaba göstermektedirler. 

Biz örgüt iklimi kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.

Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk.

Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?

HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Son Makaleler