fbpx

Motivasyon Yönetimi Teorileri Nelerdir?

Motivasyon Yönetimi Teorileri Nelerdir? Motivasyon yönetimi teorileri; motivasyon yönetimi kuramlarıdır.

Motivasyon konusunda çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmiştir. Bunların bazıları kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivelere, bazıları ise teşviklere ağırlık vermektedir.
İnceleyin >> PROFESYONEL MOTİVASYON YÖNETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ
Motivasyon yönetimi teorileri; kapsam teorileri ve süreç teorileri olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. 
Kapsam teorileri; bu teoriler insanları çalışma ortamında neyin motive ettiği ile ilgilenirler. Kapsam teorilerini; Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, Herzberg’in Çift Faktör Teorisi, Başarma İhtiyacı Teorisi ve Alderfer’in ERG Teorisi olmak üzere dört alt başlık altında incelemek mümkündür.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi; bu teoride bir ihtiyaç giderilmeden diğer basamağa geçilemez ve en üst basamaktan alt basamaklara geçiş mümkündür anlayışı hakimdir.
Herzberg’in Çift Faktör Teorisi; bu teoride iş ile doğrudan ilgili olan başarı ve sorumluluk kavramlarını öne çıkaranların kendilerini en iyi hissettikleri, iş ile doğrudan ilgili olmayan ücret ve çalışma koşulları kavramlarını öne çıkaranların ise kendilerini en kötü hissettikleri görüşünü savunmaktadır.
Başarma İhtiyacı Teorisi; bu teori çalışanların odaklandıkları ihtiyaç türlerini üç gruba ayırmıştır. Bunlar;

  • Başarma ihtiyacı; kişiye eğitimler verilerek motive edilebilir.
  • İlişki kurma ihtiyacı; yöneticiler ile iletişim kanalları açık tutulmalıdır.
  • Güç kazanma ihtiyacı; yetki ve sorumluluk devri sağlanabilir.

Alderfer’in ERG Teorisi; bu teori var olma, ilişki kurma ve gelişme üzerine kurulmuştur.
Süreç Teorileri; güdülemeyi sağlayan faktörlerin kendi aralarında nasıl etkileşimde bulunduğu ile ilgilenir. Süreç teorilerini Pekiştirme Teorisi, Beklenti Teorileri, Eşitlik Teorisi ve Amaç Teorisi olmak üzere 4 alt başlık altında incelemek mümkündür.
Pekiştirme Teorisi; bu teoride davranışların uyaranlar tarafından harekete geçirildiği görüşü hakimdir.
Beklenti Teorileri; kişiyi motive eden ödülün arzulanma derecesi ve gayretin ödül getireceğine duyduğu inançtır. Vroom’un beklenti teorisi ve Lawler ve Porter’in beklenti teorisi olmak üzere iki türdür.
Eşitlik Teorisi; çaba, performans, bilgi, tecrübe gibi girdilerin karşılığında ücret, ikramiye ve hoş görülme gibi çıktıların olmasıdır.
Amaç Teorisi; bu teoride zor ve spesifik amaçların bireylerin performansını artırdığı varsayılmaktadır.
Biz profesyonel motivasyon yönetimi kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.
Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk.
Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?
HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

PROFESYONEL MOTİVASYON YÖNETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ