fbpx

Karar Verme Türleri

Karar Verme TürleriKarar Verme Türleri; çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi esnasında ve yönetim sürecinde farklı kararların alınması söz konusu olabilir. Bu kararlar; yenilenmelerine göre kararlar, yönetim düzeylerine göre kararlar, yapılarına göre kararlar, kapsadıkları süreye göre kararlar, ilgili oldukları işletme fonksiyonlarına göre kararlar, kullanılan yöntem ve bilginin kaynağına göre kararlar, dayandıkları bilgi derecesi açısından kararlar, kapsam ve önemlerine göre kararlar, karar veren organ açısından kararlar, veriliş biçimlerine göre kararlar, bağlantılı olmak durumuna göre kararlar ve nitelikleri açısından kararlardır. Karar Verme Türleri. Yenilenmelerine göre kararlar kendi arasında programlanmış kararlar ve programlanmamış kararlar olmak üzere ikiye ayrılır. Programlanmış karar; basit, genel, sık sık karşılaşılan ve çözüm yolları önceden belirlenmiş kararlardır. Karar mekanizması belirlendiği için karar vericinin çok müdahale etmesi beklenmez. Bu tarz kararlar rutin olarak sık sık yenilenen kararlardır. Bu tip karar verme alternatiflerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yeni kararın verilmesi için çok zaman alıcı bir süreci ortadan kaldırır ve yönetir. Programlanmamış kararlar ise günlük ve rutin olmayan olaylara uygulanamayan nitelikteki kararlardır. Bu tür kararlar olağan durumlar dışında karşılaşılan problem durumlarında uygulanabilen özgün nitelikteki kararlardır. Karar Verme Türleri. Alternatiflerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve en iyisinin seçilmesi ve uygulanması gibi aşamalardan geçmelidir. Yönetim düzeylerine göre kararlar; kurumsal kararlar, stratejik kararlar, yönetsel kararlar ve operasyonel kararlar olmak üzere 4 alt başlık altında incelenebilir. Kurumsal kararlar; bu kararlar yeni bir işletme kurma ile ilgilidir. Yer seçimi, kurma, yönetim ve yatırım gibi. Stratejik kararlar; işletmenin faaliyet alanları, yeni yatırımlar, pazar artırılmasına ilişkin kararlardır. Yönetsel kararlar; işletmenin yapısını ve şeklini oluşturmaya yönelik kararlardır. Operasyonel kararlar; genel plan ve programların uygulanması ile ilgili kararlardır. Karar Verme Türleri. Bizim karar verme teknikleri kavramı hakkında hazırladığımız online eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ