fbpx

Karar Verme Becerisi

Karar Verme BecerisiKarar Verme Becerisi; bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıdır. Karar verme bir seçimdir. Çünkü kişi en az iki şeyden birini seçiyordur.  Karar verme bir sorumluluktur. Çünkü kişi aldığı kararın sonuçlarıyla yüzleşmek durumundadır. Bu nedenle sağlıklı karar verebilmek için sorumluluk almak, alınan kararın sonuçlarını ve etkilerini tanımlayabilmek oldukça önemlidir. Karar verme basamakları; verilecek kararı tanımlamak, karardan beklenen sonucu belirlemek, bilgi toplamak, seçenekleri ve bu seçeneklerin her birinin avantaj ve dezavantajlarını belirlemek ve karar vermektir. Karar Verme Becerisi. Karar verme sürecinde basamaklar kadar stratejiler de önemlidir. Bu stratejiler: İç tepkisel karar verme; seçenekler üzerinde yeterince düşünmeden, içten geldiği gibi karar vermedir. Mantıklı karar verme; karar verirken seçenekler hakkında bilgi toplama, seçenekleri dikkatlice inceleme ve her birinin olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirerek karar vermedir. Bağımsız karar verme; kendi başına karar vermedir. Kararsız; verdiği kararları sık sık değiştirme isteği ve hiçbir karardan hoşnut olmamadır. Karar verme becerisine sahip olmak için öncelikle özgüven sahibi olunmalıdır. Çünkü karar vermek, öncelikle özgüven gerektirir. Özgüveni yüksek kişiler daha kolay karar verirler. Karar Verme Becerisi. Çekingen ve utangaç kişilerin kararsız kalmalarının en önemli nedeni verdikleri karar nedeniyle başkalarının gözünde değerinin düşeceği endişesidir. Verdiği kararın beğenilmeyebileceğini, eleştirilebileceğini, yanlış anlaşılabileceğini ve tepki görebileceklerini düşünerek endişelenirler. Karar verememenin diğer nedenleri ise mükemmeliyetçilik, hata yapma korkusu, karşıdakinin sevgisini kaybetme korkusu ve bağımlılık gibi duygular karar vermeyi engelleyen etkenlerdir. Karar Verme Becerisi. Biz karar verme teknikleri kavramını en ince ayrıntısına kadara araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ