fbpx

İçsel Pazarlama Boyutları Hakkında Merak Edilenler

İçsel Pazarlama Boyutları Hakkında Merak Edilenlerİçsel pazarlama boyutları; içsel pazarlamanın aşamalarıdır.
İnceleyin >> İÇSEL PAZARLAMA UZMANLIK EĞİTİMİ
İçsel pazarlamanın kavramsal gelişimi incelendiğinde üç aşama vardır. Bunlar; 

  • çalışan tatmini aşaması,
  • müşteri yönlülük aşaması,
  • strateji uygulama ve değişim yönetimi aşamasıdır.

Çalışan tatmini aşaması; içsel pazarlamanın ilk aşaması olan bu aşamanın temel ilkesi işletmenin tatmin edilmiş müşterilere sahip olabilmesi için tatmin olmuş çalışanlara sahip olması gerektiğidir. Müşteri tatminine giden yolda işletmelerin ilk dikkat etmesi gereken konu iç müşterilerdir. Böylece amaçlarına ulaşmak isteyen işletmelere ne yapmaları gerektiği konusunda bugüne kadar önerilmemiş yeni bir yol önerilir.
Müşteri yönlülük aşaması; modern pazarlama yaklaşımında, işletmenin temel görevi hedef pazarın istek ve gereksinimlerini saptamak, bütünleşik pazarlama araçlarından yararlanmak, alıcıları tatmin ederek kâr sağlama ve diğer örgütsel amaçlara ulaşma söz konusudur. Bu nedenle modern pazarlama anlayışı müşterilere yönelik pazarlama anlayışı olarak tanımlanabilir.
Strateji uygulama ve değişim yönetimi aşaması; bu aşamada içsel pazarlama kurumsal amaçlar doğrultusunda iş görenleri birleştirme, eğitme, motive etme ve personelin sadece örgütün değerini değil aynı zamanda da onun içerisindeki yerini anlayıp fark edebildiği bir süreç olarak vurgulanmıştır. Bu aşamada içsel pazarlamanın bir uygulama aracı olarak rolü daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir. İlk olarak bu bakış açısı hizmetlerin pazarlanmasında ortaya çıkmıştır. Daha sonra ürünlerin pazarlanmasında da uygulanabilecek pazarlama stratejisi olarak genelleştirilmiştir. Bu aşama içsel pazarlamanın, çalışanların müşteri odaklı çalışabilmeleri için motive edilmesinden çok daha geniş bir süreç olduğunu göstermiştir.
Biz içsel pazarlama kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.
Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk.
Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?
HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

İÇSEL PAZARLAMA UZMANLIK EĞİTİMİ