fbpx

Halkla İlişkiler Elemanının Görev ve Sorumlulukları

Halkla İlişkiler Elemanının Görev ve Sorumlulukları
Halkla ilişkiler elemanı; kurumlarda; kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen kişidir.
 
İnceleyin >> BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ
 
Halkla ilişkiler elemanın çok çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar,
 • Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur,
 • Basın toplantıları, sergiler, konferanslar hazırlar,
 • Konusuyla ilgili yazıları basında izler ve cevaplar hazırlar,
 • Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar,
 • Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar,
 • Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar,
 • Kurum adına sanat etkinlikleri düzenler,
 • Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlar,
 • Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler.

Halkla ilişkiler elemanı bu önemli görev ve sorumlulukları yerine getirirken bir takım alet ve malzemeler kullanırlar. Bunlar; telefon, teleks, faks, bilgisayar gibi büro malzemeleri ve fotoğraf makinesidir.
Halkla ilişkiler elemanı olabilmek için;

 • üst düzeyde sözel yeteneğe sahip olmalı,
 • merakı olan,
 • dışa dönük,
 • hitabeti güçlü olan,
 • insanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
 • kendine güvenen,
 • başkalarını etkileyebilen,
 • girişken,
 • araştırıcı,
 • sabırlı,
 • ölçülü ve
 • yaratıcı

gibi özellikleri taşımak gerekir.
Halkla ilişkiler elemanı büro ortamında görev yapar, zaman zaman diğer kuruluşlarda düzenlenen toplantılara, seminerlere, sergilere katılabilir. Çalışırken gazetecilerle, reklam uzmanlarıyla, müşterilerle, meslektaşlarıyla, yöneticilerle ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.
Halkla ilişkiler uzmanı kamu kurumlarında ve özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir. Özellikle özel sektörde daha fazla iş imkanı bulunmaktadır. Kısacası mesleğin geleceği aydınlıktır.
Biz halkla ilişkiler kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.
Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?
HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ