Yöneticilik ve Liderlik

  Yöneticilik ve liderlik aynı şeyler mi? Yöneticiler ve liderler arasında ne gibi farklar vardır? Gelin bu iki kavramı birlikte inceleyelim. Pek çok kez birbirine karıştırılan yöneticilik ve liderlik kavramları birbirlerine benzer anlamda görünseler de aslında birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Liderler belli hedeflere ulaşmak için, bireylerin ya da grupların davranışlarını etkileme veya kişilerin davranışlarına yön […]

Yöneticilik ve Liderlik

Yöneticilik ve liderlik nedir, aralarındaki farklar nelerdir, liderliğin ne gibi işlevleri vardır. Gelin cevabını hep birlikte öğrenelim ! Yönetici, belirlenen ortak hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürüten, çalışanların ve işletmenin bütün işleyişinden sorumlu olan kişidir. Yönetici işletme içerisindeki işleri uygulama, planlama ve denetleme gücünü elinde bulundurmaktadır. Lider ise, bir grup insanı, belirli hedefler doğrultusunda toplayabilen, bu hedefler […]

Yöneticilik Hakkında

Yönetim nedir, yönetici kimdir, yönetici ne iş yapar gibi yöneticilik hakkında sorularınıza cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. Liderlik Okulu güvencesiyle güvenilir bilgileri öğrenin! Yönetim, belirli birtakım hedeflere ulaşabilmek için en başta insan faktörü olmak üzere çeşitli araç gereç, maddi vb. unsurları kullanarak verilecek olan kararları alma ve uygulama süreçlerinin tümünü içermektedir. Yönetim sadece iş yerlerinde değil, […]

Yöneticilik ve Liderlik Pdf

Yöneticilik ve Liderlik Pdf. Yönetici geliştirme bir anlamda yöneticinin, yönetme sanatı, yönetme tarzı ile ilgilidir. Örneğin bazı yöneticiler, otokrat bir yönetim tarzına sahiptir ve başarılıdır, buna karşılık diğer bazıları demokratik ve katılımcı bir tarza sahiptir ve başarılır. Birikmiş yönetim bilgisi, bazı genellemeler dışında, belli koşullarda, belli özellikleri olan ortamlarda çalışan yöneticinin hangi yönetim tarzına sahip […]

Yöneticilikle Liderlik Arasındaki Farklar

Yöneticilikle Liderlik Arasındaki Farklar. Yönetim alanında çeşitli kaynaklardan gelen bilgi birikim, bir anlamda yöneticilere uygulamada karşılaştıkları sorunları tanımlamada, çözmede ve elde ettikleri sonuçları değerlemede kullanabilecekleri kavramları, teknikleri, yöntemleri kısaca araçları oluşturmaktadır. Yönetim alanında geliştirilen her yeni kavram, ulaşılan bilimsel bulgu ve bilgi ve hatta yönetim kavramı geliştirme sektörünün ürünü olan her yeni yöntem, uygulamadaki yöneticilerin […]