Örgüt İklimi Hakkında Bilmedikleriniz

Örgüt iklimi nedir; örgüte kimliğini kazandıran, iş çevresi içinde yaşayan ve çalışan insanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak algılanan ve onların motivasyonu ve davranışlarını etkileyeceği varsayılan ölçülebilir özelliklerdir. İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ Yönetimin, örgütsel süreçlerin düzenlenmesine ek olarak, insanların istekli ve etkili çalışmaya motive edildiği bir örgütsel iklim yaratma zorunluluğu vardır.   […]