Online Yönetim Danışmanlığı Eğitimi – Certificational E-learning

495 

Eğitimin Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2019

Bu program Liderlik Okulu uzmanlık eğitimlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetim Danışmanlığı Eğitimini tamamlayarak Yönetim Danışmanlığı Sertifikasına kavuşacaksınız.

Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir yönetim danışmanının ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz

 

Bilgi İçin Sizi Arayalım!

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!  Bu Program Eğitimi Destekleyici Nitelikte Materyalleri ile Güncel & Aktif Destekleyici Programdır. Hemen Satın Alarak Uzaktan Öğrenme Yöntemi (Çevirimiçi) ile Programa Anında Başlayabilirsiniz, Certificational Tarafından Verilen Uluslararası Sertifikasyon İle Akreditasyonuzu Alabilirsiniz. Hemen Sepete Ekleyin ve Başlayın.

Yüzlerce Profesyonel Bu Programdan Aldı! Sıra Sizde!

Online Yönetim Danışmanlığı Eğitimi – Certificational E-learning

Yönetim Danışmanlığı Eğitimi

Bu program Liderlik Okulu uzmanlık eğitimlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Profesyonel Yöneticilik Programı, İnsan Kaynakları ve Kariyer Uzmanlığı, Profesyonel Danışmanlık Programı, ve Yönetici Asistanlığı Eğitimlerini Tamamlayarak YÖNETİM DANIŞMANI SERTİFİKASINA kavuşacaksınız.

Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir Yönetim Danışmanının ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.

Yönetim Danışmanlığı yaptığınız süre boyunca, yönetim bilgi ve becerilerinin yanında profesyonel danışmanlık bilgi ve becerilerini de iyi anlamalısınız. Bu eğitimde; Yönetim, İnsan Kaynakları ve Kariyer, Yönetici Asistanlığı ve Danışmanlık alanında gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

Eğitim Toplamda 200’den Fazla Dersten Oluşmaktadır. Bu bölümlerin takibi sizin de hızınıza bağlı olmak değişmektedir. Hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Hemen Alın Hemen Başlayın! Hemen Sertifikanıza Kavuşun!

Kimler Katılmalıdır?

Yönetim Danışmanlığını meslek edinmek isteyenler,
Mevcut mesleklerinin yanında Yönetim Danışmanlığını profesyonel olarak yapmak isteyenler,
Yönetimde uzman yaklaşımları kullanmak isteyen profesyoneller,
Yeni pazarlarda daha etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,
Yönetim alanında kendi verimliliğini ve etkinliğini artırmak isteyen yöneticiler,
Yönetim konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar Yönetim Danışmanlığı Programına katılabilirler.

Kursun Bileşenleri

Yöneticilik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Danışmanlık
Yönetici Asistanlığı

Kursun Ders İçerikleri

Bu program Liderlik Okulu uzmanlık eğitimlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ders başlıklarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yöneticilik Dersleri

Ders 1 – Yöneticilik Nedir?
Ders 2 – Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Fark
Ders 3 – Yönetim Kavramı
Ders 4 – Denge
Ders 5 – Yönlendirme
Ders 6 – Kontrol
Ders 7 – Yöneticilik Açısından Zaman ve Zaman Yönetimi
Ders 8 – Zaman Yönetimi Ve Günümüz
Ders 9 – Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi İpuçları
Ders 10 – Zamanın Değeri
Ders 11 – Zaman Yönetiminde Hedefler
Ders 12 – Yöneticilerin Zaman Yönetiminde Önem Vermesi Gereken Noktalar
Ders 13 – Stratejik Yönetim
Ders 14 – Stratejik Yönetim Neden Önemli?
Ders 15 – Stratejik Yönetimle İlgili Temel Kavramlar
Ders 16 – Stratejik Yönetim Süreçleri
Ders 17 – Yöneticiler İçin Performans Yönetimi
Ders 18 – Performans Yönetiminin Amaçları
Ders 19 – Yöneticilikte Performans Yönetimi Sistemi Analizi
Ders 20 – Yöneticilerin Performans Yönetiminde Görev Ve Sorumlulukları
Ders 21 – Yöneticilerin Performans Kriterlerini Saptaması
Ders 22 – Performans Standartlarının Belirlenmesi Sürecinde Yönetici
Ders 23 – Performans Planlaması ve Performans Sözleşmesi
Ders 24 – Hizmet Sektörü Yönetimi
Ders 25 – Hizmetlerin Karakteristik Analizi ve İşletmelere Etkisi
Ders 26 – Hizmet Biçimleri Sınıflandırması
Ders 27 – Yöneticiler ve İşletmeler Açısından Rekabet
Ders 28 – Rekabet Yoğunluğu ve İşletmeler
Ders 29 – Pazarlama Üzerine
Ders 30 – Ürün – Hizmet – Marka Olmak
Ders 31 – Fiyat ve Şirket Hedefleri
Ders 32 – Tutundurma
Ders 34 – Dağıtım
Ders 35 – Değer Mühendisi Yöneticiler
Ders 37 – Çalışanlar Açısından Değer
Ders 38 – Tedarikçiler Açısından Değer
Ders 39 – Hissedarlar ve Değer Yaklaşımı
Ders 40 – Örgütsel Değer Oluşturma Yöntemleri
Ders 41 – Değer Zinciri Analizleri
Ders 42 – Mükemmellik Yaklaşımı Modeli
Ders 43 – Ulusal Kalite Ödülü Yaklaşımı
Ders 44 – Balanced Scorecard
Ders 45 – Yönetici ve Networking
Ders 46 – Yanlış Networking Yaklaşımları
Ders 47 – Bir Etkinlikte Yöneticinin Yanında Olması Gerekenler
Ders 48 – Sofra Adabına Dikkat Edin!
Ders 49 – Hedefleriniz ve Networking İlişkisi
Ders 50 – Networking Haritanız
Ders 51 – Yöneticiler Ve Sosyal Medya Kullanımı
Ders 52 – Sunum ve Sunum Becerileri
Ders 53 – Sunumunuzu Planlarken
Ders 54 – Sunumunuz Sırasında
Ders 55 – Sunumu Nasıl Sonlandıracaksınız?
Ders 56 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #1
Ders 57 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #2
Ders 58 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #3
Ders 59 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #4
Ders 60 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #5
Ders 61 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / İletişim
Ders 62 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / Yetki Verme
Ders 63 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / Beklenti İlkesi
Ders 64 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / Asistanınızı Nasıl Motive Edersiniz?
Ders 65 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / Asistanınızın Gelişimine Odaklanın
Ders 66 – Yönetici Çağa Ayak Uydurmalıdır

İnsan Kaynakları Yönetimi Dersleri

Ders 1 – İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
Ders 2 – İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri
Ders 3 – İnsan Kaynakları Yönetimi ile Personel Yönetimi Arasındaki Farklılıklar
Ders 4 – İnsan Kaynaklarında Planlama
Ders 5 – İnsan Kaynaklarının Örgütlenmesi
Ders 6 – İnsan Kaynaklarının Yürütülmesi
Ders 7 – İnsan Kaynaklarının Denetimi
Ders 8 – İnsan Kaynakları Planının Uygulanması
Ders 9 – İşçi Bulma
Ders 10 – İşçi Seçme
Ders 11 – Görüşmeler
Ders 12 – Personel Eğitimi ve Geliştirilmesi
Ders 13 – Eğitim Planlaması
Ders 14 – Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Ders 15 – Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması
Ders 16 – Profesyonel Gelişimde Yöneticilik Eğitimi
Ders 17 – Performans Yönetimi
Ders 18 – Performans Yönetiminin Amacı
Ders 19 – Performans Değerlendirmeye Ait Örnek Olay
Ders 20 – Performans Yönetim Süreci
Ders 21 – Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler
Ders 22 – Performans Kriterlerinin Saptanması
Ders 23 – Performans Standartlarının Belirlenmesi
Ders 24 – Performans Planlaması
Ders 25 – 360 Derece Değerlendirme
Ders 26 – Kariyer Planlama
Ders 27 – Kariyer Planlamasının Etkileri
Ders 28 – Kariyer Planlamasının Bireye Olumlu Etkileri
Ders 29 – Kariyer Planlamasının İşletmeye Olumlu Etkileri
Ders 30 – Kariyer Planlamasının Olumsuz Etkileri
Ders 31 – Kariyer Aşamaları
Ders 32 – Keşfetme Aşaması
Ders 33 – Kurma Aşaması
Ders 34 – Orta Kariyer Aşaması
Ders 35 – Geç Kariyer Aşaması
Ders 36 – Gerileme (Emeklilik) Aşaması
Ders 37 – Ücret Yönetimi
Ders 38 – Koruma İşlevi
Ders 39 – Halkla İlişkiler
Ders 40 – İnsan Kaynaklarının Motivasyonu

Profesyonel Danışmanlık Dersleri

Ders 1 – Danışman Olmaya Hazır Olun
Ders 2 – Müşteriye Yol Verme Zamanı
Ders 3 – Müşteriyi İkinci Sıraya Koymak?
Ders 4 – Danışmanların Blogu Olmalı Mı?
Ders 5 – Hep Çalışmak
Ders 6 – Çıkış Stratejisiyle Başlayın
Ders 7 – A Takımını Belirleyin
Ders 8 – Asıl Konuya Girmek
Ders 9 – Beklentileri Belirleyin
Ders 10 – Doğru Problemi Çözün
Ders 11 – Danışmanlık Dayağına Katlanın
Ders 12 – Başarılı Danışmanların Sırrı
Ders 13 – Ölüm Öpücüğü : Sıradanlık
Ders 14 – Hediyeler
Ders 15 – Yeni Fikirlere Açık Olun
Ders 16 – Şu Ana Kadar Aldığınız En İyi Öğüt Nedir?
Ders 17 – Nasıl Ayrılırsınız?
Ders 18 – Kolay Ulaşılabilir Olun
Ders 19 – Beynin İşle Ne Yapacağını Anlaması
Ders 20 – Pazarlamada Görünmez Hatalardan Kaçınma
Ders 21 – Teminatları Düşünme
Ders 22 – Her Şeyin Uzmanı Olma Efsanesi
Ders 23 – Basın Bülteni Yazmanın Yöntemi
Ders 24 – Müşteri Referanslarınız
Ders 25 – Vaka Çalışmaları Yazıp Satmak
Ders 26 – Logoları Yeniden Düşünmek
Ders 27 – Sabır
Ders 28 – Büyük Avantajlarınız Neler?
Ders 29 – “Bedava” Müşteriye Ne Kadara Mâl Olur?
Ders 30 – Hizmetleri Ücretlendirme
Ders 31 – Teklif Yazma
Ders 32 – Danışmanın Dili
Ders 33 – Karmaşık Satışların 10 Gerçeği
Ders 34 – Müşteriler Ne İster?
Ders 35 – Müşterilere Siz Satmazsınız. Kendileri Satın Alırlar.
Ders 36 – Danışman Aynı Zamanda Müşteridir
Ders 37 – Gerçekten Dinliyor Musunuz?
Ders 38 – Müşteriyi Eziyetten Kurtarın
Ders 39 – Her Danışmanın Sakınması Gereken Bazı Hatalar
Ders 40 – Bu Soruları Cevaplamadan Önce Derin Bir Nefes Alın
Ders 41 – Yeni Alıcınız
Ders 42 – En Zorlu Rakibiniz
Ders 43 – Bir Satıştan Vazgeçerseniz
Ders 44 – Bir Sonraki Rekabette Avantaj

Yönetici Asistanlığı Dersleri

Ders 1 – Yönetici Asistanlığı Eğitimi Hakkında
Ders 2 – Başkalarını Anlamaya Çalışmadan Önce Kendinizi Anlayın
Ders 3 – Sağlığınız ve Sıhhatiniz Üzerinde Patron-Asistan İlişkisinin Etkileri
Ders 4 – Görüntü, Algı, İlk İzlenim – 1
Ders 5 – Görüntü, Algı, İlk İzlenim – 2
Ders 6 – Profesyonel İmaj
Ders 7 – İş İlişkilerine Başlama
Ders 8 – Beklenti Parametreleri – 1
Ders 9 – Beklenti Parametreleri – 2
Ders 10 – Çalışma Biçimleri
Ders 11 – Sürekli İletişim
Ders 12 – Varsayımlarda Bulunmak
Ders 13 – Beklentileri Aşmak
Ders 14 – Sorumluluk Alın
Ders 15 – Empati
Ders 16 – Dürüstük ve Bütünlük
Ders 17 – Güven
Ders 18 – Ofis Politikaları
Ders 19 – Patronunuzu Nasıl Yönetirsiniz?
Ders 20 – Beden Dili
Ders 21 – Uyum
Ders 22 – Görsel, İşitsel ve Kinesitetik Karakteristik Özellikler
Ders 23 – Eşleştirme ve Aynalama
Ders 24 – Göz Teması
Ders 25 – Alan Kullanımı
Ders 26 – Eller ve Duruş
Ders 27 – E-posta İletişimi
Ders 28 – Dinleme Becerileri
Ders 29 – Soru Sorma Becerileri
Ders 30 – Dedikodu
Ders 31 – Telefon Görüşmesi Görgü Kuralları
Ders 32 – Farklı Kültürleri Anlamak ve Farklı Kültürlerden İnsanlarla İletişim Kurmak
Ders 33 – Güven Nedir?
Ders 34 – Pozitif Düşünme ve Kendinize Olan Güveni Arttırma
Ders 35 – Özsaygı, Öz Farkındalık ve Kendine İnanma
Ders 36 – İçinizdeki “Olumsuzluk Canavarları” ve “ Pozitif Koç”
Ders 37 – Korku
Ders 38 – İçinizdeki Olumsuz Fikirleri Ortadan Kaldırmak/Saf dışı Bırakmak İçin Yöntemler
Ders 39 – Deneyimsel Öğremenin Gücü
Ders 40 – Güven Hissi
Ders 41 – Beklentilerin Kanunu
Ders 42 – Eylem Planı
Ders 43 – Hedef Belirleme
Ders 44 – Hedeflere Ulaşmanıza Yardımcı Olacak Adımlar
Ders 45 – Sürekli Öğrenme
Ders 46 – Öğrenme Metodları
Ders 47 – Değerlendirme ve Geribildirim
Ders 48 – Kişisel Gelişim Planı
Ders 49 – Zor İnsanlarla Başa Çıkmak Ve Uyumsuzlukları Yönetmek
Ders 50 – Kendine Güven
Ders 51 – Tartışmada Temel Kurallar
Ders 52 – Uyuşmazlıklarla ve Patronunuzun Zor Özellikleriyle Başa Çıkmaya Yardımcı Olacak Stratejiler
Ders 53 – E-postada Öfke
Ders 54 – Zor Uyumsuzluklarla/Patronlarla Başa Çıkmada Gerçek Yaşamda Vaka Çalışmaları
Ders 55 – Yönetim Biçimlerinin Farklı Çeşitleri
Ders 56 – Patronunuzla Paylaşmanız Gereken Bölüm
Ders 57 – Patronunuzla Paylaşmanız Gereken Bölüm – İletişim
Ders 58 – Patronların Asistanlarıyla Etkili Çalışma Sergilemesi İçin Bilmesi Gerekenler – Yetki Verme
Ders 59 – Patronların Asistanlarıyla Etkili Çalışma Sergilemesi İçin Bilmesi Gerekenler – Beklenti İlkesi
Ders 60 – Patronların Asistanlarıyla Etkili Çalışma Sergilemesi İçin Bilmesi Gerekenler – Asistanınızı Nasıl Motive Edersiniz?
Ders 61 – Patronların Asistanlarıyla Etkili Çalışma Sergilemesi İçin Bilmesi Gerekenler – Asistanınızın Gelişimine Odaklanın
Ders 62 – Çağa Ayak Uydurun
Ders 63 – Başarı İçin Organize Olmak
Ders 64 – Kendiniz ve Diğerleri
Ders 65 – Networking ve Kariyer Gelişimi
Ek 1 : KİŞİSEL GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU
Ek 2 : KİŞİSEL GELİŞİM PLANI
Ek 3 : TERCİH EDİLEN DÜŞÜNCE-İŞLEME BİÇİMİ
Ek 4 : HEDEF BELİRLEME İÇİN METODLAR
Ek 5 : PROBLEM ÇÖZME USTASI

Alttaki linkten eğitimi sepetinize ekleyebilirsiniz.

495 

Alacağınız Sertifikalar Hakkında

Yaşam Koçluğu SertifikaProgramın sonunda eğitim setini bitirdiğinize dair Uluslararası geçerliliği bulunan İngilizce dilinde basılı program katılım sertifikanız Liderlik Okulu’ndan bağımsız bir kurum olan Certificational tarafından verilmektedir. Belgeleriniz Certificational tarafından adresinize kargo ile gönderilecektir. 

  • Ayrıca belge arkasında Türkçe açıklamaları ve programın açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca belge üzerinde soğuk mühür ve uluslararası üyeliklerin kaşeleri bulunmaktadır. Verilecek belgelerde online ibaresi bulunmamaktadır.
  • Her belge için bir ID numarası bulunmaktadır ve şirket belgeleri onayları da yer almaktadır.
  • Her bir katılım sertifikası için aşağıda açıklaması bulunan Certificational Accreditation Service tarafından karşılık oluşturulmaktadır.

Üyelik ve Akreditasyonlarımız

ac-certificateLiderlik Okulu A.Ş. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerisinde İZTEKGEB’te Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Çalışmaları Kapsamında Eğitim teknolojileri ve içerikleri üreten bir eğitim Ar-Ge kurumudur.


Uluslararası
; ILA-International Leadership Association (Liderlik Birliği) – ID:101507 , ALE- Association of Leadership Educators (Liderlik Eğitmenleri Birliği) – ID:6991430 ve Association For Coaching (AC) OMAC üyesidir.

Liderlik Okulu Certificational Accreditation Service Türkiye Temsilcisidir. Liderlik Okulu Mentorluk Platformu ve UniversityAmerica kurumsal akredite üyesidir.

Ayrıca ISO 9001:2008, ISO 10002:2004 belgelerine sahip kurumsal bir anonim şirketidir.

Ücretsiz Kargo İmkanı

yurtici-kargo-logoTÜM SERTİFİKA KARGOLARINIZ CERTIFICATIONAL tarafından ÜCRETSİZ OLARAK GÖNDERİLİR. (Yurtdışı Kargolar PTT ile gönderilmektedir.)

Yüksek Teknoloji Ürünü Eğitimler

Eğitiminize Tüm Cihazlardan Bağlanabilirsiniz

tum-cihazlardan-erisin

Certificational Onaylı Sertifika

Certificational

Certificational Onaylı Global Sertifika…

Certificational sistemi ile sertifikalarınız Dünya’nın her yerinden ulaşılabilir durumdadır.

Sertifika bilgileriniz Liderlik Okulu tarafından Certificational sistemine girilir ve sertifikanız için Certificational tarafından bağımsız bir akreditasyon oluşturulur.

Certificational size otomatik olarak bir kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Siz de kendiniz sisteme girip tüm sertifikalarınızı görebilir ve sertifikalarınızı yönetebilirsiniz.

Yandaki resimdeki gibi sertifikanız sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Akreditasyon sertifikanız basılı olarak gönderilmez.

Örnek Sertifika Onayı İçin Tıklayınız

Liderlik Okulu Hakkında

Liderlik Okulu olarak yıllardır yüzlerce kurum kuruluş ve bireyin gelişimine destek verdik. Bugüne Kadar;

150’nin üzerinde Üniversite Konferansı Verdik.

50’den fazla kamu kuruluşuna eğitim düzenledik.

150’den fazla özel kurum personellerine hizmet içi eğitimler düzenledik.

75’in üzerinde Plaket, Ödül ve Teşekkür Şilti Aldık.

Sadece Kariyer.net sitesinde CV’sinde Liderlik Okulu referansı bulunan kişi sayısı 15000 kişinin üzerinde…

Dünya’da en çok tanınan ve Türkiye’nin en eski Kişisel Gelişim Merkezlerinden biri olarak çok çalışmaya devam ediyoruz

Sizleri de Liderlik Okulu‘ndan faydalanan binlerce değerin arasına davet ediyoruz…

Basında Liderlik Okulu

Basında-Liderlik-Okulu

Kredi Kartına 9 Taksit İmkanı

taksit2

Kredi Kartınıza Anında Peşin Fiyatına 9 Taksit İmkanı! Ödemenizi Yapar Yapmaz Kursunuz Aktif Hale Gelecektir.

Hesap Numaralarımız:

QNB FinansBank
Hesap Adı: Liderlik Okulu Eğitim Anonim Şirketi
Şube Kodu: 03663
Hesap Numarası: 87846827
IBAN: TR80 0011 1000 0000 0087 8468 27

Siteye Nasıl Üye Olabilirim?

Sitemize üye olmak oldukça basittir. Anasayfada sağ üst köşede yer alan kaydol butonuna tıklayıp istenilen bilgileri doldurarak üyelik işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Kredi kartı kullanmıyorum. Ödeme işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?

Bir tanıdığınızın kredi kartı ile ödeme işleminizi gerçekleştirebilir veya banka havalesi yoluyla da yapabilirsiniz. Banka hesap numarası veya İban kullanarak havale işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Havale işlemi yaptıktan sonra bizlere mail yolu ya da 0850 302 29 55 telefon numarasından ulaşarak eğitimini aktif hale getirebilirsiniz.

Hesap Numaralarımız:
Liderlik Okulu Eğitim Anonim Şirketi
Garanti Bankası İzmir Urla Şubesi
Şube Kodu: 1095
Hesap Numarası: 6297279
IBAN: TR84 0006 2001 0950 0006 2972 79

Sertifikalarda Online yazıyor mu?

Certificational Tarafından Sağlanan Sertifikalarda online ibaresi bulunmamaktadır.

Online ödeme sistemine güvenebilir miyim?

Ödeme sistemine tamamen güvenebilirsiniz. 7 Banka(Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Finansbank, Yapı Kredi, HSBC ve Halkbank) ile ortak çalışan PayU Güvenli Ödeme Sistemini kullanmaktayız. Ödeme işlemlerinizi peşin veya taksitli olarak yapabilmenizi sağlayan tamamen güvenli bir sistemdir.

Online eğitim programlarını nasıl satın alabilirim?

Üye girişi yaptıktan sonra anasayfada yer alan online eğitimler butonuna tıklayınız. Listeden almak istediğiniz eğitimin üzerine tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Açılan sayfada Kursu Satın Al butonuna tıklayınız. Kursa Kayıt Bilgilerini doldurduktan sonra sağ tarafta ödeme yönteminizi seçerek Siparişi Onayla butonuna tıklayarak güvenli ödeme sayfalarına yönlendirilirsiniz. Kredi kart bilgilerinizi girip, taksit seçeneğinizi belirledikten sonra ileri butonuna tıklayarak eğitim satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Eğitimlere katılmak için üniversite mezunu olmak şartı var mı?

Eğitimlere katılmak için üniversite mezunu şartı aranmamaktadır. Eğitimlerimiz kişisel gelişim eğitimleri olduğu için kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkes katılabilmektedir.

Eğitimde bütün dersleri göremiyorum. Bir sorun mu var?

Eğitim sayfasına girdikten sonra sayfanın aşağısında dersleri göreceksiniz. Ders-1 e tıklayarak eğitime başlayabilirsiniz. Bir sonraki derse geçebilmek için dersin sayfasında sağ üst tarafta yer alan ‘tamamla’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Tamamla butonuna tıkladıktan sonra bir sonraki dersi görebilme izni verilecektir.

Eğitim programına nasıl giriş yapabilirim?

Üyelik ve ödeme işlemlerini daha önceden yaptıysanız, anasayfada sağ üstte yer alan ‘Giriş’ veya ‘Profilim’ butonuna tıklayarak profil sayfanıza gidebilirsiniz. Profil sayfanızın sağ tarafında aldığınız eğitimler bulunmaktadır. Çalışmak istediğiniz eğitime tıklayarak eğitime başlayabilirsiniz.

Liderlik Okulu ile ilk olarak 2010 yılında öğrenci iken bir seminerde tanışmıştım. Şimdi Adana’da öğretmenlik yapıyorum. Öğrenci Koçluğu Programını aldım, Videolara uzaktan erişim ile almak açıkçası çok kolay oldu. Program bitiminde sertifikalarım Certificational ile ertesi gün elime ulaştı. Tüm Liderlik Okulu çalışanlarına teşekkür ederim.

Hande Gül Sağman

Eğitim içeriği ve animasyonları sayesinde videoları sıkılmadan izledim. İçeriklerde sıkmadan konunun özü verilerek hazırlanmış. Sertifikaları 3 adet beklerken Certificationaldan 4 adet sertifika geldi. Sanırım Bir Meslek Olarak Koçluk içinde ayrı sertifika gelmiş çok mutlu oldum diyebilirim.

Necla Şen Kavuk

Sertifikalarım ertesi gün ulaştı lakin bir tanesi kargo nedeniyle yıpranmıştı. Liderlik Okulu’ndaki arkadaşlar hemen ilgilendiler ve Certificational Ertesi gün yenilerini elime ulaştırdı. Müşteri memnuniyetini düşündüğünüz için teşekkürler.

Sahil Durukan Erkmen

Daha önce İstanbul’da şirket içi eğitimimizde Erkut Hoca’dan yöneticilik eğitimi almıştım. Online eğitim materyalleri konusunda öncesinde tereddütlerim vardı ancak sonrasında Liderlik Okulu’na güvenerek satın aldım. Yaşam koçluğu programı ve sonrasında eşime fitness ve pilates koçluğu programlarını aldık. Kullanımı inanılmaz kolay bir sistem. Sertifikalarım 2 gün içerisinde elime geçti. Sertifika hizmeti içinde Certificational’a tekrar teşekkür ederim.

Nihat Durak

Sertifikalarım elime çok hızlı ulaştı. Eğitimimde sonradan kapatılmadı, kendimi sürekli güncel tutma fikri çok güzel teşekkür ederim.

Selin Yılmaz Ateş

Eğitim sonunda sertifikalarım Yurtiçi Kargo’yla ve aksama olmadan elime ulaştı. Sertifika ya da kargo için ekstra ücret talep edilmediği için çok mutlu oldum. Certificational Uluslararası geçerli belgemle Yaşam Koçluğu ofisimi açmak için ilk işlemleri başlattım. Teşekkür ederim Liderlik Okulu.

Bensu Parlak

Liderlik Okulu’nun geniş online eğitim içerik yelpazesi sayesinde kısıtlı zamanda kendimi çeşitli konularda geliştirme fırsatı buldum. Online eğitim setlerini almış olmama rağmen aradığım zaman karşıma çıkan nazik çağrı merkezi çalışanları, mail attığım zaman verilen ivedi cevaplar sayesinde muhatap bulabilmenin iç rahatlığıyla eğitimlerime devam ediyorum.

Ramazan  Küskün

Geçmişte Liderlik Okulu’ndan örgün hizmet içi kurum eğitimi almıştım. Şirketimizde eğitim sonrasında online eğitim programlarında çok geliştiklerini ve birçok konuda eğitim verdiklerini fark ettim. İlk olarak Diksiyon Eğitiminden faydalandım. Bir online eğitimden beklemediğim kadar geliştiriciydi. Boş vakitlerimde verilen uygulamaları yaptıktan sonra gerçekten değişimi fark ettim. Üstelik sonrasında uluslararası geçerli sertifikam kargo ile tarafıma iletildi. Yoğun biri olarak o gün bugündür Liderlik Okulu online eğitimleri tercihimdir. Hem zaman kısıtı yok hem uluslararası geçerli sertifika imkanı var. Bulunmaz fırsat.

Hamiyet Sağlam

Aldığım online eğitimde satın alma işlemimden hemen sonra derslerimin açılması beni çok şaşırttı. Fakat ilk dersten sonraki derslerim açılmıyordu. Panikle çağrı merkezini aradım. ‘Tamamla butonuna basıp bir sonraki derse ilerleyin’ diye bilgi verdiler. Meğer fark etmemişim sistem bana uyarı vermiş üstelik. Liderlik Okulu ve çözüm odaklı ekibine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Buğra Şenöz

Online eğitim sistemine ilk başlarda çok ön yargılıydım. Sertifikamın yurtdışından ulaşmayacağından korkuyordum. Açıkçası güvenemiyordum. Fakat Liderlik Okulu’ nu araştırdıktan sonra eğitimlere katılmaya karar verdim. Programım ödeme yaptıktan sonra otomatik olarak açıldı. Çalışmam bittikten sonra sertifikamsa ertesi gün elimdeydi. Gerçekten çok şaşırdım ve sevindim. Liderlik Okulu’ na özellikle benim gibi çok yoğun çalışan biri için böyle güzel bir hizmet  verdiği çok teşekkür ederim.

Çağla Marangoz

Bu Programı Alanlar Bu Kampanyalardan da Yararlandılar

Aradığınızı Bulamadıysanız? Hemen Yazın ve Arayın


Generic selectors
Tam Uyum
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Eğitimlerimiz

Neden-liderlik-okulu

Güvenli-odeme