Yönetim Danışmanlığı Eğitimi – Certificational E-learning

1650  985 

Bu program Liderlik Okulu uzmanlık eğitimlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetim Danışmanlığı Eğitimini tamamlayarak Yönetim Danışmanlığı Sertifikasına kavuşacaksınız.

Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir yönetim danışmanının ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz

 

Programı Sepete Ekleyin ve hemen şimdi derslerinize başlayın. Ayrıca detaylı bilgi için sayfanın altına doğru ilerleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için eğitim danışmanımızla da (+90 532 5544460) doğrudan görüşebilirsiniz.

Bilgi İçin Sizi Arayalım!

  Yönetim Danışmanlığı Eğitimi

  Bu program Liderlik Okulu uzmanlık eğitimlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Profesyonel Yöneticilik Programı, İnsan Kaynakları ve Kariyer Uzmanlığı, Profesyonel Danışmanlık Programı, ve Yönetici Asistanlığı Eğitimlerini Tamamlayarak YÖNETİM DANIŞMANI SERTİFİKASINA kavuşacaksınız.

  Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir Yönetim Danışmanının ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.

  Yönetim Danışmanlığı yaptığınız süre boyunca, yönetim bilgi ve becerilerinin yanında profesyonel danışmanlık bilgi ve becerilerini de iyi anlamalısınız. Bu eğitimde; Yönetim, İnsan Kaynakları ve Kariyer, Yönetici Asistanlığı ve Danışmanlık alanında gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

  Eğitim Toplamda 200’den Fazla Dersten Oluşmaktadır. Bu bölümlerin takibi sizin de hızınıza bağlı olmak değişmektedir. Hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Hemen Alın Hemen Başlayın! Hemen Sertifikanıza Kavuşun!

  Kimler Katılmalıdır?

  Yönetim Danışmanlığını meslek edinmek isteyenler,
  Mevcut mesleklerinin yanında Yönetim Danışmanlığını profesyonel olarak yapmak isteyenler,
  Yönetimde uzman yaklaşımları kullanmak isteyen profesyoneller,
  Yeni pazarlarda daha etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,
  Yönetim alanında kendi verimliliğini ve etkinliğini artırmak isteyen yöneticiler,
  Yönetim konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar Yönetim Danışmanlığı Programına katılabilirler.

  Kursun Bileşenleri

  Yöneticilik
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Danışmanlık
  Yönetici Asistanlığı

  Kursun Ders İçerikleri

  Bu program Liderlik Okulu uzmanlık eğitimlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ders başlıklarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  Yöneticilik Dersleri

  Ders 1 – Yöneticilik Nedir?
  Ders 2 – Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Fark
  Ders 3 – Yönetim Kavramı
  Ders 4 – Denge
  Ders 5 – Yönlendirme
  Ders 6 – Kontrol
  Ders 7 – Yöneticilik Açısından Zaman ve Zaman Yönetimi
  Ders 8 – Zaman Yönetimi Ve Günümüz
  Ders 9 – Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi İpuçları
  Ders 10 – Zamanın Değeri
  Ders 11 – Zaman Yönetiminde Hedefler
  Ders 12 – Yöneticilerin Zaman Yönetiminde Önem Vermesi Gereken Noktalar
  Ders 13 – Stratejik Yönetim
  Ders 14 – Stratejik Yönetim Neden Önemli?
  Ders 15 – Stratejik Yönetimle İlgili Temel Kavramlar
  Ders 16 – Stratejik Yönetim Süreçleri
  Ders 17 – Yöneticiler İçin Performans Yönetimi
  Ders 18 – Performans Yönetiminin Amaçları
  Ders 19 – Yöneticilikte Performans Yönetimi Sistemi Analizi
  Ders 20 – Yöneticilerin Performans Yönetiminde Görev Ve Sorumlulukları
  Ders 21 – Yöneticilerin Performans Kriterlerini Saptaması
  Ders 22 – Performans Standartlarının Belirlenmesi Sürecinde Yönetici
  Ders 23 – Performans Planlaması ve Performans Sözleşmesi
  Ders 24 – Hizmet Sektörü Yönetimi
  Ders 25 – Hizmetlerin Karakteristik Analizi ve İşletmelere Etkisi
  Ders 26 – Hizmet Biçimleri Sınıflandırması
  Ders 27 – Yöneticiler ve İşletmeler Açısından Rekabet
  Ders 28 – Rekabet Yoğunluğu ve İşletmeler
  Ders 29 – Pazarlama Üzerine
  Ders 30 – Ürün – Hizmet – Marka Olmak
  Ders 31 – Fiyat ve Şirket Hedefleri
  Ders 32 – Tutundurma
  Ders 34 – Dağıtım
  Ders 35 – Değer Mühendisi Yöneticiler
  Ders 37 – Çalışanlar Açısından Değer
  Ders 38 – Tedarikçiler Açısından Değer
  Ders 39 – Hissedarlar ve Değer Yaklaşımı
  Ders 40 – Örgütsel Değer Oluşturma Yöntemleri
  Ders 41 – Değer Zinciri Analizleri
  Ders 42 – Mükemmellik Yaklaşımı Modeli
  Ders 43 – Ulusal Kalite Ödülü Yaklaşımı
  Ders 44 – Balanced Scorecard
  Ders 45 – Yönetici ve Networking
  Ders 46 – Yanlış Networking Yaklaşımları
  Ders 47 – Bir Etkinlikte Yöneticinin Yanında Olması Gerekenler
  Ders 48 – Sofra Adabına Dikkat Edin!
  Ders 49 – Hedefleriniz ve Networking İlişkisi
  Ders 50 – Networking Haritanız
  Ders 51 – Yöneticiler Ve Sosyal Medya Kullanımı
  Ders 52 – Sunum ve Sunum Becerileri
  Ders 53 – Sunumunuzu Planlarken
  Ders 54 – Sunumunuz Sırasında
  Ders 55 – Sunumu Nasıl Sonlandıracaksınız?
  Ders 56 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #1
  Ders 57 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #2
  Ders 58 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #3
  Ders 59 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #4
  Ders 60 – Yöneticiler İçin Slayt Hazırlama İpuçları #5
  Ders 61 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / İletişim
  Ders 62 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / Yetki Verme
  Ders 63 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / Beklenti İlkesi
  Ders 64 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / Asistanınızı Nasıl Motive Edersiniz?
  Ders 65 – Yönetici ve Asistan İlişkileri / Asistanınızın Gelişimine Odaklanın
  Ders 66 – Yönetici Çağa Ayak Uydurmalıdır

  İnsan Kaynakları Yönetimi Dersleri

  Ders 1 – İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
  Ders 2 – İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri
  Ders 3 – İnsan Kaynakları Yönetimi ile Personel Yönetimi Arasındaki Farklılıklar
  Ders 4 – İnsan Kaynaklarında Planlama
  Ders 5 – İnsan Kaynaklarının Örgütlenmesi
  Ders 6 – İnsan Kaynaklarının Yürütülmesi
  Ders 7 – İnsan Kaynaklarının Denetimi
  Ders 8 – İnsan Kaynakları Planının Uygulanması
  Ders 9 – İşçi Bulma
  Ders 10 – İşçi Seçme
  Ders 11 – Görüşmeler
  Ders 12 – Personel Eğitimi ve Geliştirilmesi
  Ders 13 – Eğitim Planlaması
  Ders 14 – Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
  Ders 15 – Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması
  Ders 16 – Profesyonel Gelişimde Yöneticilik Eğitimi
  Ders 17 – Performans Yönetimi
  Ders 18 – Performans Yönetiminin Amacı
  Ders 19 – Performans Değerlendirmeye Ait Örnek Olay
  Ders 20 – Performans Yönetim Süreci
  Ders 21 – Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler
  Ders 22 – Performans Kriterlerinin Saptanması
  Ders 23 – Performans Standartlarının Belirlenmesi
  Ders 24 – Performans Planlaması
  Ders 25 – 360 Derece Değerlendirme
  Ders 26 – Kariyer Planlama
  Ders 27 – Kariyer Planlamasının Etkileri
  Ders 28 – Kariyer Planlamasının Bireye Olumlu Etkileri
  Ders 29 – Kariyer Planlamasının İşletmeye Olumlu Etkileri
  Ders 30 – Kariyer Planlamasının Olumsuz Etkileri
  Ders 31 – Kariyer Aşamaları
  Ders 32 – Keşfetme Aşaması
  Ders 33 – Kurma Aşaması
  Ders 34 – Orta Kariyer Aşaması
  Ders 35 – Geç Kariyer Aşaması
  Ders 36 – Gerileme (Emeklilik) Aşaması
  Ders 37 – Ücret Yönetimi
  Ders 38 – Koruma İşlevi
  Ders 39 – Halkla İlişkiler
  Ders 40 – İnsan Kaynaklarının Motivasyonu

  Profesyonel Danışmanlık Dersleri

  Ders 1 – Danışman Olmaya Hazır Olun
  Ders 2 – Müşteriye Yol Verme Zamanı
  Ders 3 – Müşteriyi İkinci Sıraya Koymak?
  Ders 4 – Danışmanların Blogu Olmalı Mı?
  Ders 5 – Hep Çalışmak
  Ders 6 – Çıkış Stratejisiyle Başlayın
  Ders 7 – A Takımını Belirleyin
  Ders 8 – Asıl Konuya Girmek
  Ders 9 – Beklentileri Belirleyin
  Ders 10 – Doğru Problemi Çözün
  Ders 11 – Danışmanlık Dayağına Katlanın
  Ders 12 – Başarılı Danışmanların Sırrı
  Ders 13 – Ölüm Öpücüğü : Sıradanlık
  Ders 14 – Hediyeler
  Ders 15 – Yeni Fikirlere Açık Olun
  Ders 16 – Şu Ana Kadar Aldığınız En İyi Öğüt Nedir?
  Ders 17 – Nasıl Ayrılırsınız?
  Ders 18 – Kolay Ulaşılabilir Olun
  Ders 19 – Beynin İşle Ne Yapacağını Anlaması
  Ders 20 – Pazarlamada Görünmez Hatalardan Kaçınma
  Ders 21 – Teminatları Düşünme
  Ders 22 – Her Şeyin Uzmanı Olma Efsanesi
  Ders 23 – Basın Bülteni Yazmanın Yöntemi
  Ders 24 – Müşteri Referanslarınız
  Ders 25 – Vaka Çalışmaları Yazıp Satmak
  Ders 26 – Logoları Yeniden Düşünmek
  Ders 27 – Sabır
  Ders 28 – Büyük Avantajlarınız Neler?
  Ders 29 – “Bedava” Müşteriye Ne Kadara Mâl Olur?
  Ders 30 – Hizmetleri Ücretlendirme
  Ders 31 – Teklif Yazma
  Ders 32 – Danışmanın Dili
  Ders 33 – Karmaşık Satışların 10 Gerçeği
  Ders 34 – Müşteriler Ne İster?
  Ders 35 – Müşterilere Siz Satmazsınız. Kendileri Satın Alırlar.
  Ders 36 – Danışman Aynı Zamanda Müşteridir
  Ders 37 – Gerçekten Dinliyor Musunuz?
  Ders 38 – Müşteriyi Eziyetten Kurtarın
  Ders 39 – Her Danışmanın Sakınması Gereken Bazı Hatalar
  Ders 40 – Bu Soruları Cevaplamadan Önce Derin Bir Nefes Alın
  Ders 41 – Yeni Alıcınız
  Ders 42 – En Zorlu Rakibiniz
  Ders 43 – Bir Satıştan Vazgeçerseniz
  Ders 44 – Bir Sonraki Rekabette Avantaj

  Yönetici Asistanlığı Dersleri

  Ders 1 – Yönetici Asistanlığı Eğitimi Hakkında
  Ders 2 – Başkalarını Anlamaya Çalışmadan Önce Kendinizi Anlayın
  Ders 3 – Sağlığınız ve Sıhhatiniz Üzerinde Patron-Asistan İlişkisinin Etkileri
  Ders 4 – Görüntü, Algı, İlk İzlenim – 1
  Ders 5 – Görüntü, Algı, İlk İzlenim – 2
  Ders 6 – Profesyonel İmaj
  Ders 7 – İş İlişkilerine Başlama
  Ders 8 – Beklenti Parametreleri – 1
  Ders 9 – Beklenti Parametreleri – 2
  Ders 10 – Çalışma Biçimleri
  Ders 11 – Sürekli İletişim
  Ders 12 – Varsayımlarda Bulunmak
  Ders 13 – Beklentileri Aşmak
  Ders 14 – Sorumluluk Alın
  Ders 15 – Empati
  Ders 16 – Dürüstük ve Bütünlük
  Ders 17 – Güven
  Ders 18 – Ofis Politikaları
  Ders 19 – Patronunuzu Nasıl Yönetirsiniz?
  Ders 20 – Beden Dili
  Ders 21 – Uyum
  Ders 22 – Görsel, İşitsel ve Kinesitetik Karakteristik Özellikler
  Ders 23 – Eşleştirme ve Aynalama
  Ders 24 – Göz Teması
  Ders 25 – Alan Kullanımı
  Ders 26 – Eller ve Duruş
  Ders 27 – E-posta İletişimi
  Ders 28 – Dinleme Becerileri
  Ders 29 – Soru Sorma Becerileri
  Ders 30 – Dedikodu
  Ders 31 – Telefon Görüşmesi Görgü Kuralları
  Ders 32 – Farklı Kültürleri Anlamak ve Farklı Kültürlerden İnsanlarla İletişim Kurmak
  Ders 33 – Güven Nedir?
  Ders 34 – Pozitif Düşünme ve Kendinize Olan Güveni Arttırma
  Ders 35 – Özsaygı, Öz Farkındalık ve Kendine İnanma
  Ders 36 – İçinizdeki “Olumsuzluk Canavarları” ve “ Pozitif Koç”
  Ders 37 – Korku
  Ders 38 – İçinizdeki Olumsuz Fikirleri Ortadan Kaldırmak/Saf dışı Bırakmak İçin Yöntemler
  Ders 39 – Deneyimsel Öğremenin Gücü
  Ders 40 – Güven Hissi
  Ders 41 – Beklentilerin Kanunu
  Ders 42 – Eylem Planı
  Ders 43 – Hedef Belirleme
  Ders 44 – Hedeflere Ulaşmanıza Yardımcı Olacak Adımlar
  Ders 45 – Sürekli Öğrenme
  Ders 46 – Öğrenme Metodları
  Ders 47 – Değerlendirme ve Geribildirim
  Ders 48 – Kişisel Gelişim Planı
  Ders 49 – Zor İnsanlarla Başa Çıkmak Ve Uyumsuzlukları Yönetmek
  Ders 50 – Kendine Güven
  Ders 51 – Tartışmada Temel Kurallar
  Ders 52 – Uyuşmazlıklarla ve Patronunuzun Zor Özellikleriyle Başa Çıkmaya Yardımcı Olacak Stratejiler
  Ders 53 – E-postada Öfke
  Ders 54 – Zor Uyumsuzluklarla/Patronlarla Başa Çıkmada Gerçek Yaşamda Vaka Çalışmaları
  Ders 55 – Yönetim Biçimlerinin Farklı Çeşitleri
  Ders 56 – Patronunuzla Paylaşmanız Gereken Bölüm
  Ders 57 – Patronunuzla Paylaşmanız Gereken Bölüm – İletişim
  Ders 58 – Patronların Asistanlarıyla Etkili Çalışma Sergilemesi İçin Bilmesi Gerekenler – Yetki Verme
  Ders 59 – Patronların Asistanlarıyla Etkili Çalışma Sergilemesi İçin Bilmesi Gerekenler – Beklenti İlkesi
  Ders 60 – Patronların Asistanlarıyla Etkili Çalışma Sergilemesi İçin Bilmesi Gerekenler – Asistanınızı Nasıl Motive Edersiniz?
  Ders 61 – Patronların Asistanlarıyla Etkili Çalışma Sergilemesi İçin Bilmesi Gerekenler – Asistanınızın Gelişimine Odaklanın
  Ders 62 – Çağa Ayak Uydurun
  Ders 63 – Başarı İçin Organize Olmak
  Ders 64 – Kendiniz ve Diğerleri
  Ders 65 – Networking ve Kariyer Gelişimi
  Ek 1 : KİŞİSEL GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU
  Ek 2 : KİŞİSEL GELİŞİM PLANI
  Ek 3 : TERCİH EDİLEN DÜŞÜNCE-İŞLEME BİÇİMİ
  Ek 4 : HEDEF BELİRLEME İÇİN METODLAR
  Ek 5 : PROBLEM ÇÖZME USTASI

  Yüzlerce Profesyonel Bu Programdan Aldı! Sıra Sizde!

  Liderlik Okulu ve Sertifikalar Hakkında Bilgiler İçin Başlıkları Tıklayınız

  Türkiye’de İlk Defa Sertifikalarınız Blockchain Teknolojisi İle Accreditation Body ve Liderlik Okulu Tarafından Doğrulanmaktadır.

  Liderlik Okulu Hakkında

  Dr. Erkut Ergenç yönetiminde Liderlik Okulu Eğitim A.Ş

  • 99974959 kurum kodu ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bir kuruluştur.
  • Eğitim içerikleri Sanayi Bakanlığı’na Bağlı olarak BTSB 033574 kodlu proje çerçevesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde İZTEKGEB’te hazırlanmıştır.
  • Liderlik Okulu Platformu 3385217602116072 numarası ile Ticaret Bakanlığı ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) tarafından onaylı ve doğrulanmıştır.
  • Liderlik Okulu Eğitim A.Ş. 6080589784 Vergi Numarası İle Maliye Bakanlığı’na ve 0608058978400001 Mersis Numarası ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bir şirkettir.

  Lütfen mağdur olmamak için hiç bir şirket bilgisi, adresi, yetkilisi vs. olmayan merdiven altı işletmelere karşı dikkatli olunuz. Liderlik Okulu’nun www.liderlikokulu.com.tr adresinden başka bir web sitesi bulunmamaktadır.

  Sayılarla Liderlik Okulu

  150’nin üzerinde Üniversite Konferansı Verdik.
  50’den fazla kamu kuruluşuna eğitim düzenledik.
  300’den fazla özel kurum personellerine hizmet içi eğitimler düzenledik.
  75’in üzerinde Plaket, Ödül ve Teşekkür Şilti Aldık.
  Sadece Kariyer .net sitesinde CV’sinde Liderlik Okulu referansı bulunan kişi sayısı 15000 kişinin üzerinde…

  Uluslararası Üyelik ve Akreditasyonlar

  Uluslararası; ILA-International Leadership Association (Liderlik Birliği) – ID:101507 , ALE- Association of Leadership Educators (Liderlik Eğitmenleri Birliği) – ID:6991430 ve Association For Coaching (AC) OMAC üyesidir.

  Liderlik Okulu Certificational Accreditation Service Türkiye Temsilcisidir. Liderlik Okulu Mentorluk Platformu ve UniversityAmerica kurumsal akredite üyesidir. Ayrıca Tüm sertifikalar Accreditation Body tarafından indekslenmektedir.

  Ayrıca ISO 9001:2008, ISO 10002:2004 belgelerine sahip kurumsal bir anonim şirketidir.

  Dünya’da en çok tanınan ve Türkiye’nin en eski Kişisel Gelişim Merkezlerinden biri olarak çok çalışmaya devam ediyoruz

  Sizleri de Liderlik Okulu‘ndan faydalanan binlerce değerin arasına davet ediyoruz…
  [/section]

  Nasıl Bir Sertifika Alacağım?

  Programın sonunda eğitim programını bitirdiğinize dair uluslararası geçerliliği bulunan İngilizce dilinde basılı program katılım sertifikanız Liderlik Okulu’ndan bağımsız bir kurum olan Certificational tarafından verilmektedir.

  Belgeleriniz Certificational tarafından adresinize kargo ile gönderilecektir.

  Ayrıca belge arkasında Türkçe açıklamaları ve programın açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca belge üzerinde soğuk mühür ve uluslararası üyeliklerin kaşeleri bulunmaktadır.

  Verilecek belgelerde online ibaresi bulunmamaktadır.

  Her belge için bir ID numarası bulunmaktadır ve şirket belgeleri onayları da yer almaktadır.

  Her bir katılım sertifikası için aşağıda açıklaması bulunan Certificational Accreditation Service tarafından karşılık oluşturulmaktadır.

  Ücretsiz Kargo İmkanı

  yurtici-kargo-logoTüm sertifika kargolarınız CERTIFICATIONAL tarafından ÜCRETSİZ Olarak Gönderilir. (Yurtdışı Kargolar PTT ile gönderilmektedir.)

  Accreditation Body Nedir ve Sertifikalarınız Nasıl İndekslenmektedir?

  Certificational

  Accreditation Body by Certificational uluslararası faaliyet gösteren bir kurum akreditasyon ve sertifikaların indekslendiği bir veritabanıdır.

  Certificational sistemi ile sertifikalarınız Dünya’nın her yerinden ulaşılabilir durumdadır.

  Sertifika bilgileriniz Accreditation Body tarafından sisteme girilir ve sertifikanız indekslenir. Her bir sertifika için Certificational tarafından bağımsız bir akreditasyon oluşturulur.

  Certificational size otomatik olarak bir sayfa oluşturur. Siz de kendiniz sisteme girip tüm sertifikalarınızı görebilir ve sertifikalarınızı yönetebilirsiniz.

  Akreditasyon sertifikanız ayrıca basılı olarak gönderilmez.

  Örnek Sertifika Onayı İçin Tıklayınız

  Kredi Kartına 9 Taksit İmkanı ve Banka Havalesi Seçenekleri

  taksit2

  Kredi Kartınıza Anında Peşin Fiyatına 9 Taksit İmkanı! Ödemenizi Yapar Yapmaz Kursunuz Aktif Hale Gelecektir.

  Hesap Numaralarımız:

  QNB FinansBank
  Hesap Adı: Liderlik Okulu Eğitim Anonim Şirketi
  Şube Kodu: 03663
  Hesap Numarası: 87846827
  IBAN: TR80 0011 1000 0000 0087 8468 27

  Yurtdışı Ödemeleri İçin Lütfen Eğitim Danışmanımızla İletişim Kurunuz. +90 532 554 44 60 (WhatsApp)

  Liderlik Okulu Hakkındaki Yorumlar?

  Liderlik Okulu ile ilk olarak 2010 yılında öğrenci iken bir seminerde tanışmıştım. Şimdi Adana’da öğretmenlik yapıyorum. Öğrenci Koçluğu Programını aldım, Videolara uzaktan erişim ile almak açıkçası çok kolay oldu. Program bitiminde sertifikalarım Certificational ile ertesi gün elime ulaştı. Tüm Liderlik Okulu çalışanlarına teşekkür ederim.

  Hande Gül Sağman

  Eğitim içeriği ve animasyonları sayesinde videoları sıkılmadan izledim. İçeriklerde sıkmadan konunun özü verilerek hazırlanmış. Sertifikaları 3 adet beklerken Certificationaldan 4 adet sertifika geldi. Sanırım Bir Meslek Olarak Koçluk içinde ayrı sertifika gelmiş çok mutlu oldum diyebilirim.

  Necla Şen Kavuk

  Sertifikalarım ertesi gün ulaştı lakin bir tanesi kargo nedeniyle yıpranmıştı. Liderlik Okulu’ndaki arkadaşlar hemen ilgilendiler ve Certificational Ertesi gün yenilerini elime ulaştırdı. Müşteri memnuniyetini düşündüğünüz için teşekkürler.

  Sahil Durukan Erkmen

  Daha önce İstanbul’da şirket içi eğitimimizde Erkut Hoca’dan yöneticilik eğitimi almıştım. Online eğitim materyalleri konusunda öncesinde tereddütlerim vardı ancak sonrasında Liderlik Okulu’na güvenerek satın aldım. Yaşam koçluğu programı ve sonrasında eşime fitness ve pilates koçluğu programlarını aldık. Kullanımı inanılmaz kolay bir sistem. Sertifikalarım 2 gün içerisinde elime geçti. Sertifika hizmeti içinde Certificational’a tekrar teşekkür ederim.

  Nihat Durak

  Sertifikalarım elime çok hızlı ulaştı. Eğitimimde sonradan kapatılmadı, kendimi sürekli güncel tutma fikri çok güzel teşekkür ederim.

  Selin Yılmaz Ateş

  Eğitim sonunda sertifikalarım Yurtiçi Kargo’yla ve aksama olmadan elime ulaştı. Sertifika ya da kargo için ekstra ücret talep edilmediği için çok mutlu oldum. Certificational Uluslararası geçerli belgemle Yaşam Koçluğu ofisimi açmak için ilk işlemleri başlattım. Teşekkür ederim Liderlik Okulu.

  Bensu Parlak

  Liderlik Okulu’nun geniş online eğitim içerik yelpazesi sayesinde kısıtlı zamanda kendimi çeşitli konularda geliştirme fırsatı buldum. Online eğitim setlerini almış olmama rağmen aradığım zaman karşıma çıkan nazik çağrı merkezi çalışanları, mail attığım zaman verilen ivedi cevaplar sayesinde muhatap bulabilmenin iç rahatlığıyla eğitimlerime devam ediyorum.

  Ramazan  Küskün

  Geçmişte Liderlik Okulu’ndan örgün hizmet içi kurum eğitimi almıştım. Şirketimizde eğitim sonrasında online eğitim programlarında çok geliştiklerini ve birçok konuda eğitim verdiklerini fark ettim. İlk olarak Diksiyon Eğitiminden faydalandım. Bir online eğitimden beklemediğim kadar geliştiriciydi. Boş vakitlerimde verilen uygulamaları yaptıktan sonra gerçekten değişimi fark ettim. Üstelik sonrasında uluslararası geçerli sertifikam kargo ile tarafıma iletildi. Yoğun biri olarak o gün bugündür Liderlik Okulu online eğitimleri tercihimdir. Hem zaman kısıtı yok hem uluslararası geçerli sertifika imkanı var. Bulunmaz fırsat.

  Hamiyet Sağlam

  Aldığım online eğitimde satın alma işlemimden hemen sonra derslerimin açılması beni çok şaşırttı. Fakat ilk dersten sonraki derslerim açılmıyordu. Panikle çağrı merkezini aradım. ‘Tamamla butonuna basıp bir sonraki derse ilerleyin’ diye bilgi verdiler. Meğer fark etmemişim sistem bana uyarı vermiş üstelik. Liderlik Okulu ve çözüm odaklı ekibine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

  Buğra Şenöz

  Online eğitim sistemine ilk başlarda çok ön yargılıydım. Sertifikamın yurtdışından ulaşmayacağından korkuyordum. Açıkçası güvenemiyordum. Fakat Liderlik Okulu’ nu araştırdıktan sonra eğitimlere katılmaya karar verdim. Programım ödeme yaptıktan sonra otomatik olarak açıldı. Çalışmam bittikten sonra sertifikamsa ertesi gün elimdeydi. Gerçekten çok şaşırdım ve sevindim. Liderlik Okulu’ na özellikle benim gibi çok yoğun çalışan biri için böyle güzel bir hizmet  verdiği çok teşekkür ederim.

  Çağla Marangoz

  Program Günceldir (Son Kontrol Tarihi: 22 Nisan 2021). Alttaki linkten eğitimi sepetinize ekleyip derslerinize hemen şimdi başlayabilirsiniz.

  Basında Liderlik Okulu

  Basında Liderlik Okulu

  EĞİTİMİ SEPETE EKLEYİN ve DERSLERİNİZE HEMEN ŞİMDİ BAŞLAYIN

  1650  985 

  Liderlik Okulu Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Bilgi Sistemi Tarafından Doğrulanmış Bir Kurumdur. Güvenle Alışveriş yapabilirsiniz. Doğrulama Sayfamıza Ulaşmak İçin Tıklayınız

  Aradığınızı Eğitimi Bulamadıysanız? Hemen Yazın ve Arayın  0
  Eğitim Sepeti
  • No products in the cart.
  Yönetim Danışmanlığı Eğitimi - Certificational E-learning
  1650  985 
  -+