fbpx

Ürün Yönetimi & Yöneticiliği Eğitimi

2950 

Ürün Yönetimi Eğitimi, ürün geliştirme, yönetim ve pazarlama süreçlerinde başarılı olmak için gerekli beceri ve bilgileri sunar. Bu eğitim, ürünlerin hayat döngüsünü anlama, pazar araştırması yapma, etkili pazarlama stratejileri geliştirme ve ürün lansmanı yönetimi gibi alanlarda derinlemesine bilgi sağlar.

Katılımcılar, ürün yönetimi süreçlerinde stratejik ve taktiksel beceriler kazanarak, rekabetçi pazar ortamında ürünlerini başarıyla konumlandırmayı öğrenirler. Bu eğitim, ürün yöneticileri, pazarlama uzmanları ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen herkese yöneliktir.

Katılımcılar, Dr. Ergenç’in rehberliğinde, ürün yönetimi süreçlerinde stratejik ve taktiksel beceriler kazanarak, rekabetçi pazar ortamında ürünlerini başarıyla konumlandırmayı öğrenirler. Bu eğitim, ürün yöneticileri, pazarlama uzmanları ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen herkese yöneliktir.

Bilgi İçin Sizi Arayalım!

  Programı Sepete Ekleyin ve hemen şimdi derslerinize başlayın. Eğitim günceldir (Sistem Kontrol Tarihi: 12 Nisan 2024). Ayrıca detaylı bilgi için sayfanın altına doğru ilerleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için eğitim danışmanımızla +90 532 5544460 Whatsapp üzerinden doğrudan görüşebilirsiniz.

  Ürün Yönetimi Eğitimi

  Ürün Yönetimi Eğitimi, iş dünyasında ürünlerin geliştirilmesi, yönetimi ve pazarlanması ile ilgili kapsamlı bilgiler sunan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, ürünlerin hayat döngüsünü baştan sona anlamak ve yönetmek için gereken stratejik ve taktiksel becerileri kapsar. Ürün yönetimi, bir ürünün başarıya ulaşması için gerekli tüm süreçleri içerir ve bu süreçlerin her bir aşamasında etkili yönetim becerileri gerektirir.

  Eğitimin temel amacı, katılımcılara ürün geliştirme, pazar araştırması, ürün konumlandırma, pazarlama stratejileri ve ürün lansmanı gibi konularda derinlemesine bilgi ve pratik beceriler kazandırmaktır. Ayrıca, pazardaki rekabeti analiz etme, müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleme ve bu ihtiyaçlara uygun ürünler geliştirme konularında eğitim verir.

  Ürün Yönetimi Nedir? 

  Ürün yönetimi, bir ürünü veya markayı pazarlamak için sorumlulukların, görevlerin ve çalışanların düzenlenmesidir. Ürün yönetimini organizasyonun pazarlama faaliyetlerinde başarılı olmasını, yani ürün veya markalarını satarken kar etmesidir. Bu eğitim ile ürün yönetimi eğitimi ile ilgili bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz

  Bir işletmenin tüm üretim faaliyetlerinin organize edilmesi, verimlilik esas alınarak üretimin sürdürülmesi ve bu sürecin kontrolü Üretim Yönetimi tarafından yapılmaktadır.

  Piyasaya sunulan ürünlerin, üretim aşamasından son tüketiciye ulaştığı ana kadar tüm sürecin titizlikle planlanmasına ürün yönetimi denilir. Ürün yönetiminde müşteri memnuniyeti esastır. Bugün şirketlerin ne tipte ürünleri, ne zaman ve ne kapsamda piyasaya sunacaklarına dair tüm kararlar ve hamleler ürün yönetiminin iş tanımına girmektedir.

  Diğer Tüm Eğitimlerimiz İçin Tıklayınız

  Ürün Yönetimi Eğitimi

  Günümüzün son derece rekabetçi piyasaya ortamında, tüketicinin hızla değişen alışkanlıklarının ve taleplerinin doğru değerlendirilmesi şirketlerin karlılığı bakımından büyük önem taşımaktadır. Ürün yönetiminde; hem piyasa ve tüketici talepleri doğru okunmalı hem de mal ve hizmetlerin üretim süreci kaliteden ödün vermeden en düşük maliyetle ve maksimum hızla yürütmelidir.

  Ürün yöneticisi de, bir ürünün fikir aşamasından hayata geçirilmesine, başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden tüketici ile buluşmasına kadar tüm üretim sürecini yönetir.

  Başarılı bir ürün yöneticisinde olması gereken özellikler

  Ürün yönetimi sürecinin iyi yönetilmesi şirketlerin başarısına direkt etki etmektedir. Dolayısıyla ürün yönetiminin işinin uzmanı kişilerce ele alınması büyük önem taşımaktadır.

  • Başarılı bir ürün yöneticisi her şeyden önce hedef kitlesini yani müşteriyi iyi tanımalı ve analiz etmelidir. Ürün yöneticisi müşterilerle iletişim içinde olmalı, müşterinin beklentilerini iyi okuyabilmelidir.
  • Ürün yöneticisi, sorumlu olduğu ürün veya ürünler hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. Ürünü doğru anlatmalı ve iyi tanıtabilmelidir.
  • Teknoloji ve dijitalleşmenin hızla geliştiği günümüzde, iyi bir ürün yöneticisinin tüm iletişim kanallarını ve özellikle de medyayı etkin şekilde kullanmayı bilmesi gerekmektedir.
  • Üretim yöneticisi, ürünün oluşma, gelişme ve olgunlaşma süreçlerine hakim olmalı, her aşamada kontrol mekanizmasını çalıştırmalıdır.
  • Geri bildirim günümüzde tüm şirketler için çok önemli bir veridir. Dolayısıyla bir ürün yöneticisinin doğru hamleleri yapmasında en büyük yardımcısı da müşterinin geri bildirimleri olacaktır.
  • Ürün yöneticisi sadece üretim sürecine değil pazarlama sürecinde de aktif rol almalıdır. Dolayısıyla bir ürün yöneticisi pazarlamadan da anlamalıdır.
  • Ürün yöneticisi piyasayı iyi okumalı, pazarı ve rakip ürünleri yakından tanımalı, rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyeti doğrultusunda fiyat politikalarını belirlemelidir.
  • Bir şirketin kalbi üretimle atar. Üretim yöneticisinin diğer tüm departmanlarla iletişim halinde olması önem taşımaktadır.
  • Ürün yöneticisi, değişen piyasaya koşulları ve müşteri beklentilerine göre ürünlerini doğru zamanda doğru şekilde yenilemeyi bilmelidir.
  • Raporlama becerisine sahip olması, satışçıları ürünün doğru pazarlanması noktasında iyi eğitebilmesi, ekipten gelen fikirleri değerlendirmeye alması ve bir ürünü oluştururken veya revize sürecinde bu fikirlerden de faydalanması, koordinasyon yeteneğine sahip olması da yine ürün yöneticisinin taşıması gereken niteliklerdendir.

  Ürün Yönetimi Eğitimi Ders İçerikleri

  Pazarlama ve Temel Kavramlar: Eğitimimizin ilk bölümü, pazarlama temellerini ve ürün yönetimi ile ilişkisini ele alarak başlıyor. Pazarlama kavramları, pazar analizi ve pazarlama stratejileri üzerine yoğunlaşarak temel bir zemin hazırlıyor.

  Ürün Yöneticisi – Amacı ve Görevleri: Ürün yöneticisinin rolü, sorumlulukları ve hedeflerini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Katılımcılar, başarılı bir ürün yöneticisinin kritik görevlerini ve bu pozisyonun iş dünyasındaki önemini anlayacaklar.

  Ürün Yöneticisinin Özellikleri: Bu bölümde, etkili bir ürün yöneticisinde bulunması gereken temel özellikler ve beceriler üzerinde duruluyor. Liderlik, analitik düşünme, yaratıcılık ve iletişim becerileri gibi konulara değiniliyor.

  Ürün Yönetiminde Pazarlama Planı: Pazarlama planının nasıl hazırlandığını, uygulandığını ve değerlendirildiğini öğreniyoruz. Etkili pazarlama stratejileri ve kampanya yönetimi konularına odaklanıyoruz.

  Ürün Stratejisi ve Ürün Yönetimi: Ürün stratejisinin geliştirilmesi süreci, ürün konumlandırma ve segmentasyon gibi konulara dikkat çekiyoruz.

  Stratejik Alternatifler: Hedef müşteri grupları ve rakip analizi üzerine çalışmalar yaparak, pazarda farklılaşma ve rekabet üstünlüğü yaratma yollarını keşfediyoruz.

  Ürün Hayat Eğrisinin Yönetilmesi: Ürünün hayat döngüsünün her aşamasında uygulanacak stratejiler ve taktikler üzerine yoğunlaşıyoruz.

  Yeni Ürün ve Ürün Geliştirme: Yeni ürün fikirlerinin nasıl oluşturulacağı, test edileceği ve geliştirileceği konusunda bilgiler sunuyoruz.

  Yeni Ürün Pazar Testleri: Ürünün piyasa testlerinin nasıl yapılacağı ve test sonuçlarının nasıl değerlendirileceği hakkında pratik bilgiler veriyoruz.

  Yeni Ürünün Pazara Sunulması ve Benimsenmesi: Bir ürünün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi ve tüketici tarafından benimsenmesi için gereken stratejileri inceliyoruz.

  Ürün Sunum: Son bölümde, etkileyici ürün sunumları yapmanın incelikleri üzerinde duruyoruz.

  Ürün Yönetimi Eğitimi’ni Kim Veriyor?

  Bu kapsamlı ve değerli Ürün Yönetimi Eğitimi, sektörde derin bilgi birikimi ve geniş tecrübeye sahip Dr. Erkut Ergenç tarafından verilmektedir. Alanında uzman bir eğitmen olan Dr. Ergenç, akademik altyapısını ve gerçek dünya deneyimlerini birleştirerek, katılımcılara teorik ve pratik bilgileri en etkili şekilde aktarmaktadır. Eğitim programı, Dr. Ergenç’in sektörel ihtiyaçları detaylı bir şekilde analiz ederek geliştirdiği özel içeriklerle zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, onun rehberliğinde, ürün yönetimi ve pazarlama alanında kendilerini geliştirecek, sektördeki en güncel uygulamaları öğrenecek ve kariyerlerinde yeni bir sayfa açacaklardır.”

  Bu eğitim programı, katılımcılarına derinlemesine bilgi sunmanın yanı sıra, gerçek dünya örnekleri ve uygulamalı çalışmalarla donatılmıştır. Ürün yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler için bu program, teorik ve pratik beceriler kazandırarak onları sektörde bir adım öne taşıyacaktır.

  Yüzlerce Profesyonel Bu Eğitime Katıldı. Sıra Sizde!

  Liderlik Okulu Hakkında

  Liderlik Okulu Hakkında

  Lütfen mağdur olmamak için hiç bir şirket bilgisi, adresi, yetkilisi vs. olmayan merdiven altı işletmelere karşı dikkatli olunuz. Liderlik Okulu’nun www.liderlikokulu.com.tr adresinden başka bir web sitesi bulunmamaktadır.

  Sayılarla Liderlik Okulu

  • 150’nin üzerinde üniversite konferansı verdik.
  • 50’den fazla kamu kuruluşuna eğitim düzenledik.
  • 300’den fazla özel kurum personellerine hizmet içi eğitimler düzenledik.
  • 75’in üzerinde plaket, ödül ve teşekkür şilti aldık.
  • Sadece Kariyer .net sitesinde CV’sinde Liderlik Okulu referansı bulunan kişi sayısı 15.000 kişinin üzerinde…

  Uluslararası Üyelik ve Akreditasyonlar

  Liderlik Okulu; Uluslararası; ILA-International Leadership Association (Liderlik Birliği) – ID:101507 , ALE- Association of Leadership Educators (Liderlik Eğitmenleri Birliği) – ID:6991430 ve Association For Coaching (AC) OMAC üyesidir.

  Liderlik Okulu Certificational Accreditation Service Türkiye Temsilcisidir. Liderlik Okulu Mentorluk Platformu ve UniversityAmerica kurumsal akredite üyesidir. Ayrıca Tüm sertifikalar Accreditation Body tarafından indekslenmektedir.

  Ayrıca ISO 9001:2008, ISO 10002:2004 belgelerine sahip kurumsal bir anonim şirketidir.

  Türkiye’nin en eski Kişisel Gelişim Merkezlerinden biri olarak Liderlik Okulu dünyada (yaygın eğitim veren) en çok tanınan Türk eğitim kurumlarından biridir. Çok çalışmaya devam ediyoruz

  Sizleri de Liderlik Okulu‘ndan faydalanan binlerce değerin arasına davet ediyoruz…

  Nasıl Bir Sertifika Alacağım?

  Programın sonunda eğitim programını bitirdiğinize dair uluslararası geçerliliği bulunan İngilizce dilinde basılı program katılım sertifikanız Liderlik Okulu’ndan bağımsız bir organizasyon olan Accreditation Body ve Coachsea tarafından onaylanmaktadır.

  Belgeleriniz adresinize kargo ile gönderilecektir.

  Ayrıca belge arkasında Türkçe açıklamaları ve programın açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca belge üzerinde soğuk mühür ve uluslararası üyeliklerin kaşeleri de bulunmaktadır.

  Verilecek belgelerde online eğitim ibaresi bulunmamaktadır.

  Her belge için bir ID numarası bulunmaktadır ve şirket belgeleri onayları da yer almaktadır.

  Her bir katılım sertifikası için aşağıda açıklaması bulunan Certificational Accreditation Service (Accreditation Body) tarafından karşılık oluşturulmaktadır.

  Ücretsiz Kargo İmkanı

  yurtici-kargo-logoTüm sertifika kargolarınız CERTIFICATIONAL tarafından ÜCRETSİZ Olarak Gönderilir. (Yurtdışı Kargolar PTT ile gönderilmektedir.)

  Accreditation Body (Certificational) Nedir ve Sertifikalarınız Nasıl İndekslenmektedir?

  Certificational

  Accreditation Body by Certificational uluslararası faaliyet gösteren bir kurum akreditasyon ve sertifikaların indekslendiği bir veritabanıdır.

  Certificational sistemi ile sertifikalarınız Dünya’nın her yerinden ulaşılabilir durumdadır.

  Sertifika bilgileriniz Accreditation Body tarafından sisteme girilir ve sertifikanız indekslenir. Her bir sertifika için Certificational tarafından bağımsız bir akreditasyon oluşturulur.

  Certificational size otomatik olarak bir sayfa oluşturur. Siz de kendiniz sisteme girip tüm sertifikalarınızı görebilir ve sertifikalarınızı yönetebilirsiniz.

  Akreditasyon sertifikanız ayrıca basılı olarak gönderilmez.

  Kredi Kartına 9 Taksit İmkanı ve Banka Havalesi Seçenekleri

  taksit2

  Yurtdışı Ödemeleri İçin Lütfen Eğitim Danışmanımızla İletişim Kurunuz. +90 532 554 44 60 (WhatsApp)

  Liderlik Okulu Hakkındaki Yorumlar?

  Liderlik Okulu ile ilk olarak 2010 yılında öğrenci iken bir seminerde tanışmıştım. Şimdi Adana’da öğretmenlik yapıyorum. Öğrenci Koçluğu Programını aldım, Videolara uzaktan erişim ile almak açıkçası çok kolay oldu. Program bitiminde sertifikalarım Certificational ile ertesi gün elime ulaştı. Tüm Liderlik Okulu çalışanlarına teşekkür ederim.

  Hande Gül Sağman

  Eğitim içeriği ve animasyonları sayesinde videoları sıkılmadan izledim. İçeriklerde sıkmadan konunun özü verilerek hazırlanmış. Sertifikaları 3 adet beklerken Certificationaldan 4 adet sertifika geldi. Sanırım Bir Meslek Olarak Koçluk içinde ayrı sertifika gelmiş çok mutlu oldum diyebilirim.

  Necla Şen Kavuk

  Sertifikalarım ertesi gün ulaştı lakin bir tanesi kargo nedeniyle yıpranmıştı. Liderlik Okulu’ndaki arkadaşlar hemen ilgilendiler ve Certificational Ertesi gün yenilerini elime ulaştırdı. Müşteri memnuniyetini düşündüğünüz için teşekkürler.

  Sahil Durukan Erkmen

  Daha önce İstanbul’da şirket içi eğitimimizde Erkut Hoca’dan yöneticilik eğitimi almıştım. Online eğitim materyalleri konusunda öncesinde tereddütlerim vardı ancak sonrasında Liderlik Okulu’na güvenerek satın aldım. Yaşam koçluğu programı ve sonrasında eşime fitness ve pilates koçluğu programlarını aldık. Kullanımı inanılmaz kolay bir sistem. Sertifikalarım 2 gün içerisinde elime geçti. Sertifika hizmeti içinde Certificational’a tekrar teşekkür ederim.

  Nihat Durak

  Sertifikalarım elime çok hızlı ulaştı. Eğitimimde sonradan kapatılmadı, kendimi sürekli güncel tutma fikri çok güzel teşekkür ederim.

  Selin Yılmaz Ateş

  Eğitim sonunda sertifikalarım Yurtiçi Kargo’yla ve aksama olmadan elime ulaştı. Sertifika ya da kargo için ekstra ücret talep edilmediği için çok mutlu oldum. Certificational Uluslararası geçerli belgemle Yaşam Koçluğu ofisimi açmak için ilk işlemleri başlattım. Teşekkür ederim Liderlik Okulu.

  Bensu Parlak

  Liderlik Okulu’nun geniş online eğitim içerik yelpazesi sayesinde kısıtlı zamanda kendimi çeşitli konularda geliştirme fırsatı buldum. Online eğitim setlerini almış olmama rağmen aradığım zaman karşıma çıkan nazik çağrı merkezi çalışanları, mail attığım zaman verilen ivedi cevaplar sayesinde muhatap bulabilmenin iç rahatlığıyla eğitimlerime devam ediyorum.

  Ramazan  Küskün

  Geçmişte Liderlik Okulu’ndan örgün hizmet içi kurum eğitimi almıştım. Şirketimizde eğitim sonrasında online eğitim programlarında çok geliştiklerini ve birçok konuda eğitim verdiklerini fark ettim. İlk olarak Diksiyon Eğitiminden faydalandım. Bir online eğitimden beklemediğim kadar geliştiriciydi. Boş vakitlerimde verilen uygulamaları yaptıktan sonra gerçekten değişimi fark ettim. Üstelik sonrasında uluslararası geçerli sertifikam kargo ile tarafıma iletildi. Yoğun biri olarak o gün bugündür Liderlik Okulu online eğitimleri tercihimdir. Hem zaman kısıtı yok hem uluslararası geçerli sertifika imkanı var. Bulunmaz fırsat.

  Hamiyet Sağlam

  Aldığım online eğitimde satın alma işlemimden hemen sonra derslerimin açılması beni çok şaşırttı. Fakat ilk dersten sonraki derslerim açılmıyordu. Panikle çağrı merkezini aradım. ‘Tamamla butonuna basıp bir sonraki derse ilerleyin’ diye bilgi verdiler. Meğer fark etmemişim sistem bana uyarı vermiş üstelik. Liderlik Okulu ve çözüm odaklı ekibine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

  Buğra Şenöz

  Online eğitim sistemine ilk başlarda çok ön yargılıydım. Sertifikamın yurtdışından ulaşmayacağından korkuyordum. Açıkçası güvenemiyordum. Fakat Liderlik Okulu’ nu araştırdıktan sonra eğitimlere katılmaya karar verdim. Programım ödeme yaptıktan sonra otomatik olarak açıldı. Çalışmam bittikten sonra sertifikamsa ertesi gün elimdeydi. Gerçekten çok şaşırdım ve sevindim. Liderlik Okulu’ na özellikle benim gibi çok yoğun çalışan biri için böyle güzel bir hizmet  verdiği çok teşekkür ederim.

  Çağla Marangoz

  Basında Liderlik Okulu

  Program Günceldir (Sistem Kontrol Tarihi: 12 Nisan 2024). Alttaki linkten eğitimi sepetinize ekleyip derslerinize hemen şimdi başlayabilirsiniz.

  Basında Liderlik Okulu

  EĞİTİMİ SEPETE EKLEYİN ve DERSLERİNİZE HEMEN ŞİMDİ BAŞLAYIN

  2950 

  Liderlik Okulu Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Bilgi Sistemi Tarafından Doğrulanmış Bir Kurumdur. Güvenle Alışveriş yapabilirsiniz. Doğrulama Sayfamıza Ulaşmak İçin Tıklayınız

  Tüm Eğitimlerimiz