Liderlik Akademisi

Türkiye’nin İlk ve Tek Kurumsal Liderlik Okulu Certificational Tarafından Verilen Uluslararası Geçerli Sertifika İmkanıyla Profesyonel Liderlik Akademisi. Uzaktan Erişim İmkanıyla… Hemen Satın Al Anında Derslerine Başla.

9500  1950 

Liderlik Akademisi (3)

Yüzlerce Lider ve Yönetici Bu Eğitimi Aldı! Sıra Sizde!

referanslar11

Türkiye'nin İlk ve Tek Kurumsal Liderlik Okulu!

Liderlik Akademisi Programı

Türkiye’nin ilk ve tek kurumsal Liderlik Okulu‘na Hoş Geldiniz! Türkiye’nin en iyi Liderlik ve Yöneticilik eğitimini almaya hazırsınız. Liderlik Okulu kuruluşundan bu yana Kurucumuz Erkut Ergenç tarafından verilen ve özel hazırlanmış – optimize edilmiş programa şimdi daha güçlü bir altyapı ve kampanya imkanıyla indirimli olarak katılabilirsiniz.

Nasıl Bir Program?

Liderlik Akademi Programı Liderlik ve Yönetim biliminin temel fonksiyonları esas alınarak, katılımcıların farklı hedefleri çerçevesinde uzmanlaşmalarına imkân verecek, çeşitli online derslerden oluşturulmuştur. Farklı uzmanlık alanlarında sunulan dersler ile katılımcılara disiplinler arası çalışma ve araştırma yapma olanağı da sağlanmaktadır. Özel harmanla oluşturulmuş lineer olmayan bütünleşik bir liderlik ve yöneticilik programıdır. Türkiye’de eşi ve benzeri bulunmamaktadır.

Nasıl Katılabilirim?

Program online eğitim programıdır. Online olarak yapılmaktadır. Katılımcılar istedikleri zaman ve saatte eğitime katılabilirler. Katılımcılar programa kayıt olarak çalışmalarına hemen başlayabilirler.  Sistem online olarak satınalma ile otomatik olarak tanımlanır. Kursiyerler uzaktan erişim ile dersleri ve uygulamaları online takip ederler. Ayrıca zorunlu olmamakla birlikte çeşitli buluşmalar, tez projesi hazırlayarak ya da sınavlara katılarak eğitimlerine katkıda bulunabilirler. Eğitimde her bir ders için ayrı sertifika düzenlenir. Dersleri bitiren herkes programın en sonunda Certificational tarafından verilen sertifikaların sahibi olacaktır.

Bu Okulda Okumak Çok Keyifli

Program Detayları (48 Kredi)

1. Dönem Dersleri (1.-16. Hafta Arası Uzaktan Eğitim)


Lid 101 – Liderlik Teori ve Uygulamalar
Lid 102 – Yöneticilik Teori ve Uygulamaları
Lid 103 – Proje ve Zaman Yönetimi Uygulamaları
Lid 104 – İnsan Kaynakları ve Takım Yönetimi Uygulamalar

2. Dönem Dersleri (16.- 32. Hafta Arası Uzaktan Eğitim)


Lid 201 – Postmodern Liderlik ve Yöneticilik Yaklaşımları
Lid 202 – NLP & Koçluk Yaklaşımları
Lid 203 – Kriz ve Müzakere Teknikleri Uygulamaları
Lid 204 – Stratejik Pazarlama

İsteğe Bağlı Uygulamalar


Lid 401 – Bitirme Tezi
Lid 402 – Peer Grup Çalışmaları
Lid 403 – Mentor Çalışmaları
Lid 404 – İleri Okumalar

Eğitimlerin İçeriği (Herbir ders için ayrı ayrı tıklayınız.)

Liderlik Müfredatı

Liderlik Kavramı
Liderlik Tanımları
Liderliği Kavramsallaştırma
Liderlik ve Temel Kavramlar
Liderlikte Kişilik Özellikleri
Süreç Liderliği
Atanmış – Seçilmiş Liderler
Liderlik ve Güç
Liderlik ve Yönetim
Liderlikte Kişilik Yaklaşımı
Liderlikte Beceriler Yaklaşımı
Liderlikte Stil Yaklaşımı
Liderlikte Durumsallık Yaklaşımı
Liderlikte Yol Amaç Kuramı
Liderlikte Etkileşim Kuramı
Dönüşümcü Liderlik Kuramı
Hizmetkar Liderlik Kuramı
Ekip Liderliği
Sezgisel Liderlik
Liderlik 3.0 Teorisi

Yöneticilik Müfredatı

Yönetim Kavramı
Yönetim Fonksiyonları
Profesyonel Yöneticilik
İşletme Fonksiyonları
Planlama
Örgütlenme – Örgüt Kavramı
Yöneltme Fonksiyonu
Güç Kavramı
Otorite Kavramı
Yetki Kavramı
Emir Kavramı
Etkileme Kavramı
Motivasyon Kavramı
Kapsam Kuramları
Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisi
Herzberg Çift Faktör Kuramı
Başarı Güdüsü Kuramı
VIG Kuramı
Süreç Kuramları
Vroom _ Beklenti Kuramı
Eşitlik Kuramı
Pekiştirme Kuramı
Koordinasyon Fonsiyonu
Denetim Fonksiyonu
Yönetim Yaklaşımları ve Tarihçesi
Klasik Yönetim Yaklaşımları
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Yönetim Süreci Yaklaşımı
Bürokrasi Yaklaşımı
Neo Klasik Yaklaşım
Davranışsal Yaklaşım
Sistem Yaklaşımı
Durumsallık Yaklaşımı
Matriks Örgüt Modeli
Geleneksel Örgüt Modeli
Fonksiyonel Örgüt Yapısı

Proje Yönetimi Eğitimi Müfredatı

Proje Nedir?
Proje’de Bulunması Gereken Özellikler
Proje Tarihçesi
Proje Yönetiminde Örgütlenme
Matris Yapısı
Proje Unsurları
Proje Yöneticisi
Projeleri Sınıflandırma
Proje Hayat Döngüsü
Proje Türleri
Proje Evreleri
Kapsam Yönetimi
Projelerde Risk Yönetimi
Risk Türleri
Riskin Ölçümlenmesi
Karar Ağacı Methodu
Projelerde Zaman Yönetimi
Proje Yönetiminde İletişim
Projelerde Kalite Yönetimi
Projelerde Maliyet Yönetimi
Kaynak Planlaması
Proje Evreleri
Proje Ekibi ve Özellikleri
Projenin Programlanması
Gant Şeması
Devre Diyagramları
Ağ Diyagramları
Proje Yönetim Teknikleri –
CPM – Kritik Yol Methodu
PERT – Şebeke Analizi
Zaman Tahminleri

Zaman Yönetimi Eğitimi Müfredatı

Zaman Kavramı
Zaman Yönetimi Nedir?
Zaman Algıları
Zaman Türleri
Hedef Çalışması
Hedef Hunisi
Zaman Yönetimi Kuramları
Düzenli Yaşam Kuramı
Savaşçı Yaklaşımı
ABC Yaklaşımı
Sihirli Araç Yaklaşımı
Zaman Yönetiminde Beceriler Yaklaşımı
Hedef Belirleme Yaklaşımı
İyileştirme Geliştirme ve Rehabilitasyon Yaklaşımı
Kendini Akıntıya Bırakma Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Müfredatı

İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Menüsü
İK Faaliyetleri
İK Amaçları
İK ve Çevre
İç Çevre Faktörleri
Dış Çevre Faktörleri
İş Analizi
İş Tanımı
İş Tasarımı
Süreç Yenileme
İnsan Kaynaklar Planlaması
İşgören Tedariği
İş Şartnameleri
İşgören Seçimi
İş Görüşmesi
İşe Başlama Süreçleri
İşe Alıştırma
İnsan Kaynaklarında Eğitim
Kariyer Yönetimi ve Planlama
Performans Yönetimi

Yeni Yönetim Yaklaşımları

Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı
Temel Yetenekler (Core Competence)
Outsourcing (Dış Kaynaklardan Yararlanma)
Şebeke Organizasyoları
Süreç Yenileme – Değişim Mühendisliği
Benchmarking – Kıyaslama
Personeli Güçlendirme – Enpowerment
Downsizing – Küçülme (Delayering)
Öğrenen Organizasyonlar
Sanal Organizasyonlar
Yeni Ekonomi Kuramı
Kaos ve Karmaşıklık Teorisi

Koçluk Eğitimi

Koçluk Nedir?
Koça Sorulabilecek Sorular
Koçluk Çalışmalarının Yapılma Sebepleri
Koçluk İçin Önemli Konular
Kullanılabilecek Yöntemler
Koç Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Sorular
Koçlukta anahtar kavramlar
Kimler Koçluk Desteği alır
Başarılı Koç Olmak İçin
Koçluk Gelenekleri
Koçluk Prensipleri
Koçluk Odakları
Profesyonel Koç Kimdir?
Neden Koçluk Hizmeti Alınır
Koçun Yardımları
Koçluk Size Uygun mu?
Koçluk Testi
Yaşam Koçluğu Eğitimi Üzerine
Koçluk Tarihine Kısaca Bakış
Koçluk Ne Değildir?
Günümüz ve Yaşam Koçluğu Eğitimi
Koçluğun Faydaları
Koçların Sahip Olması Gereken Nitelikler
Görünmez Hatalardan Kaçınmak
Koçlukta Kültürel İlişkiler
Kültürlerarası İpuçları: Kaçınmanız Gerekenler
Koçluk ve İletişim Becerileri
“İyi” Koç Olmak
Koçluk Süreci Nasıl İşler?
Takım Koçluğu
Postmodern Koçluk Yaklaşımı
Sonuçları Değerlendirmek

NLP Eğitimi
NLP Üzerine
NLP Nedir?
NLP Kurucuları
NLP’nin Temel İlkeleri
NLP’nin Temel İlkeleri #NLP Uygulayıcısı
NLP’nin Temel İlkeleri #NLP Varsayımları
NLP’nin Temel İlkeleri #Uyum Sağlama İlkesi
NLP’nin Temel İlkeleri #İstenilenin Belirlenmesi
NLP’nin Temel İlkeleri #Duyusal Keskinlik
NLP’nin Temel İlkeleri #Esneklik Yasası
NLP Temel Varsayımları
İstenilen Sonuçları Belirlemede 9 Adım
Algısal Pozisyonlar
Aynalama
Uyum Üzerine
Güven
Duyular
Duyu Sistemlerine Yakından Bakış #Görsel Sistem
Duyu Sistemlerine Yakından Bakış #Dokunsal Sistem
Duyu Sistemlerine Yakından Bakış #İşitsel Sistem
Duyu Sistemlerine Yakından Bakış #Tatma Duyusu
Duyu Sistemlerine Yakından Bakış #Koklama Duyusu
Çapalama
Çapa Oluşturmak
Çapa Oluşturmak #Adım 1
Çapa Oluşturmak #Adım 2
Çapa Oluşturmak #Adım 3
Çapa Oluşturmak #Adım 4
Çapa Oluşturmak #Adım 5
Çapalama Metodları #1
Çapalama Metodları #2
Çapalama Metodları #3
Alt Modaliteler
Alt Modaliteleri İnceleme
SWISH Metodu
Zaman Kavramı ve Zaman Çizgileri
Stratejiler
TOTE
WALT DİSNEY Stratejisi
Bir Temsil Sistemi Olarak Dil
ZİHİN OYUNLARI: Silmek, Genellemek, Bozmak
Meta Model
Milton Modelleri
Metaforlar
Çerçeveleme

Kriz Yönetimi Eğitimi Müfredatı

Kriz Nedir?
Kriz ve Çevre Faktörleri
Kriz ve Doğal Faktörler
Kriz ve Ekonomik Faktörler
Politik ve Yasal Faktörler
Kültürel ve Teknolojik Faktörler
Kriz Konusundaki Yaklaşımlar
Kriz Türleri
İçten içe yayılan krizler
Kriz Değerlendirme Aşamaları
Çözümleme
Krizleri Önleme Faaliyetleri
Kriz Öncesi Yönetim
Kriz Öncesi Yönetim Yapıları
Krize Yönelik Kadro Ouşturma
Kriz Dönemi Yönetici Seçimi
Krizde Motivasyon ve Örgüt İklimi
Krizin Üstesinden Gelme
Kriz Anı Yönetimi
Krizin Özellikleri

Müzakere Teknikleri Eğitimi Müfredatı

 Müzakere Nedir?
Müzakere Kavramları
Müzakere Süreci Kavramı
Müzakere Süreci Aşamaları
Müzakere Bilgi Sistemi
Hedefler ve Müzakere
Müzakere Tanımlama
Hazırlık Süreci
Gerçek ihtiyaçları Anlamak
Açılış Pozisyonu Alma
Taviz
Sonuç Alma

Pazarlama Eğitimi Müfredatı

Pazarlamanın Önemi
Pazarlama Kavramı
Pazarlama Tanımı
Pazarlama Tarihi
Pazarlama Çevresi
Pazarlamayı Etkileyen Şirket içi Faktörler
Pazarlama 4P’si Giriş
Pazarlama Planlaması
Pazarlama Stratejisi
Pazarlama Araştırması
Pazar Araştırması
Pazarlamada Veri Toplama Araçları
Tüketici Davranışları
Pazar Bölümlendirme
Hedef Pazar Seçimi
Ürün
Fiyat
Tutundurma
Dağıtım
Pazarlama ve Satış
Tüketici Kara kutusu

Sertifikalar


Yaşam Koçluğu Sertifika
Liderlik Akademisi Programına katılan herkes tamamladığı her bir ders için ayrı ayrı Certificational tarafından verilen sertifikalar almaktadır. Bu sertifikaların hepsi İngilizce dilinde olup Türkçe açıklamaları da mevcuttur.

Her bir sertifika üzerinde Uluslararası Certificational ID numarası bulunmaktadır. Ayrıca her bir belge soğuk mühürle tek tek mühürlenmektedir. Her bir sertifikada Liderlik Okulu’nun uluslararası üyeliklerin kaşeleri ve ıd numaraları bulunmaktadır.

Ayrıca Tüm sertifikalar standardizasyon ve akreditasyon kaşeleri ile de kaşelenmiştir. Certificational sertifikaları başta Türkiye olmak üzere uluslararası arenada tanınmaktadır.

Liderlik Okulu, Türkiye’de verilen sertifikalar arasında bilinilirliği ve sayıca en fazla olan kurumdur. Kamu ve Özel kurumların insan kaynakları departmanları tarafından en çok tanınılırlığa sahip sertifikasyona sahiptir.

Liderlik Okulu’nun bu programı ile toplam 12 Adet Uluslararası Geçerli Sertifika Alacaksınız. (Alacağınız Sertifikalar: Liderlik, Yöneticilik, Proje Yönetimi, Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları, Takım Çalışması, NLP, Koçluk, Kriz Yönetimi, Müzakere Teknikleri, Stratejik Pazarlama, Stratejik Yönetim)

Kimler Katılmalıdır?

 • Liderlik Becerilerini geliştirmek isteyenler
 • Yönetici olmak isteyenler,
 • Yöneticiliği profesyonel olarak yapmak isteyenler,
 • Yöneticilikte uzman yaklaşımları kullanmak isteyen profesyoneller,
 • Yönetim alanında daha etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,
 • Verimliliği ve etkinliği artırmak isteyen yöneticiler,
 • Yönetim konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar
 • Kişisel gelişime ilgi duyanlar

İsmail Erkut Ergenç - Instructor


Liderlik Okulu ve Kurucusu olan Ergenç, uluslararası alanda kabul görmüş Leadership 3.0 teorisinin sahibidir. Bu alanda kaleme aldığı bir teori kitabı da bulunmaktadır. Ayrıca Uluslararası bir çok organizasyonun üyesi olan Ergenç; Liderlik alanında Dünyada en önde gelen organizasyonlardan; ILA – International Leadership Association 101507 ID numaralı Üyesi, ALE – Association of Leadership Educators’un 6991430 ID numaralı üyesi ve AMA – American Marketing Association‘un 03269880 ID numaralı üyesidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kısaca Liderlik Okulu

 • Liderlik Okulu A.Ş. Türkiye’nin alanında ilk ve tek kurumsal eğitim merkezidir. Ar-Ge Üretim Merkezi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerisinde (İZTEKGEB’te) yer almaktadır. Yönetim Merkezi Ankara’dadır.
 • Kurum Türkiye’nin alanında ilk defa TURK AKREDITASYON KURUMU onaylı NETSERT ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi, ve yine alanında ilk defa Müşteri Memnuniyeti Standartı olan ISO 10002:2004 Kalite ve akreditasyon belgelerine sahip tek eğitim kuruluşudur.
 • Ayrıca Uluslararası; University America tarafından akreditasyonu bulunan tek Türk kuruluşudur.
 • Liderlik Okulu sadece Liderlik ve Yöneticilik alanında örgün eğitim vermektedir. Bu yönüyle de başka örneği bulunmamaktadır.

Ödeme Seçenekleri

taksit2

Hemen Al! Kredi Kartınıza Anında Peşin Fiyatına 9 Taksit İmkanı!

9500  1950 

Havale İle Ödeme İmkanı

(Açıklama Bölümüne Adınızı ve Soyadınızı Mutlaka Yazınız. Ödeme Sonrasında [email protected] adresine ödemenizle ilgili mutlaka bilgilendirici bir mail atınız.)

Liderlik Okulu Eğitim Anonim Şirketi
Garanti Bankası
Şube Kodu: 1095
Hesap Numarası: 6297279
IBAN: TR84 0006 2001 0950 0006 2972 79

0
Eğitim Sepeti
 • No products in the cart.
Liderlik Akademisi
9500  1950 
-+