Depo ve Envanter Yönetimi Eğitimi

195 

Bilgi İçin Sizi Arayalım!

Siz de şirketinizde iyi bir depo ve envanter yönetimi oluşturmak istiyorsanız ya da depo ve envanter yönetimini öğrenmek ve kendinizi bu alanda geliştirmek arzusundaysanız Liderlik Okulu’nun sizin için harika bir çözümü var.

Depo ve Envanter Yönetimi Eğitimi ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri size sunuyor. Uzaktan eğitim programımız uluslararası standartlar doğrultusunda, katılımcılarımızın bu alandaki uzmanlığı hedeflenerek hazırlandı. Bu alanda deneyim kazanmanızı, uzmanlaşmanızı veya hali hazırdaki bilgilerinizi geliştirmenizi sağlayacak tekniklerle artık depo ve envanter yönetimi sizden sorulacak.

Liderlik Okulu’nun gururla sunduğu Depo ve Envanter Yönetimi Eğitimi toplam 23 bölümden oluşuyor.

Online Depo ve Envanter Yönetimi Uzmanlığı Eğitimi sayesinde dilediğiniz zamanda ve yerde derslerinizi takip edebilir; yine istediğiniz her an konuları geriye dönerek pekiştirebilirsiniz. Eğitimimiz kapsamında işleyiş ve şekillerine göre depolar, depolama, etkin depolama yönetimi, fiziksel depolama, depo performans yönetimi, envanter yönetimi, etkili envanter yönetimi için gereken önkoşullar, stok kontrolü, stokların alınması, değerlendirilmesi ve planlanması, müşteri hizmeti, mal kabulü, siparişlerin alınması, ambalajlama ve sevkiyat, çalışma verimi, tedarik zinciri başta olmak üzere daha birçok farklı konu başlığı altında en güncel bilgileri, akılda kalıcı anlatımlarla öğrenme fırsatını elde edeceksiniz.

Eğitim programını tamamladığınızda, uluslararası geçerliliği bulunan sertifikanız adresinize gönderilmektedir.

Depo ve envanter yönetiminde uzmanlaşmak istiyorsanız; bunun da ötesinde kendinizi daha farklı alanlarda geliştirmeyi hedefliyorsanız, sizi de Liderlik Okulu’na bekliyoruz.

.

Eğitimin Son Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020
Bu Program Eğitimi Destekleyici Nitelikte Materyalleri ile Güncel & Aktif Profesyonel Bir Programdır. Hemen Sepete Ekleyerek Uzaktan Öğrenme Yöntemi (Çevirimiçi) ile derslerinize grup açılmasını beklemeden şimdi başlayabilirsiniz. 

Günümüzde depo ve envanter yönetimi gelişen ve değişen faaliyetleriyle beraber müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik bir hizmet sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmaların rekabetçi pazar koşullarında fark yaratmak ve rakiplerinin önünde yer almak için kullandığı önemli bir strateji haline gelmiştir. Depo ve envanter yönetimi eğitimi ile öğrenmenizi ve tecrübe kazanmanızı sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz.

Envanter Eğitimi

Depolar, işletmeler için büyük öneme sahip birimlerdir. Ürünlerin bekletildiği ve bulundurulduğu depolar; aynı zamanda stokta bulunan tüm malların özelliklerine göre sınıflandırıldığı, kalite kontrolünün yapıldığı, ambalajlama sürecinin gerçekleştirildiği, bir ürünün sevkiyata hazır hale getirildiği, tüm ürünlerin ve sürecin bilgisayar ortamında kayıt altına alındığı departmanlardır.

Depo ve Envanter yönetiminin doğru şekilde gerçekleştirilmesi bir işletme açısından büyük önem taşımaktadır. Envanter, en basit anlatımı ile ürünlerin mevcudunun elde bulundurulmasıdır. Envanter tutulmasındaki amaç, üretim, teslim ve satış süreçlerinin istenilen şekilde ve özelliklere göre gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır. Envanter, stokların yanı sıra işletmenin sahip olduğu demirbaşları da içerebilir ve parasal olarak da ifade edilebilir.

Bugün birçok işletmenin yaşadığı en büyük problemlerin başında stoklamanın doğru yapılmaması gelir. Fazla veya eksik stok şirketleri olumsuz etkilemektedir. Fazla stok maddi açıdan külfet yaratırken, eksik stok ise tedarik sürecinde aksamalara neden olmaktadır. Stokların istenilen seviyede tutulmasının yolu ise envanteri yeterli düzeyde tutmakla mümkündür.

Envanter Yönetimi neden önemlidir?

Bir şirketin yapacağı en akıllıca yatırımlardan biri, etkin ve kullanışlı envanter yönetimine sahip olmaktır. Manuel yöntemlerle karşılaştırıldığında, envanter yönetiminin sağladığı avantajların başında çok iyi çalışan bir sipariş sistemi yaratılmasında sunduğu katkı gelir. Envanter yönetimi sisteminde sipariş verilerinin tutulmasında hata payı çok daha azdır, bir şirketin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Birden fazla işyerinin söz konusu olduğu şirketlerde envanter yönetimi sayesinde, bir envanterin yerinin tespiti kolay olmaktadır.

Yine envanter yönetimi müşterinin talep ettiği bir ürünün yerinin hemen bulunmasını sağlar, bu sayede satış fırsatını asla kaçırmazsınız. Envanter yönetimi, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda ona farklı seçenekler önerebilmeniz açısından da önemlidir. Dolayısıyla daha iyi ve sistematik şekilde organize edilmiş bir depo sistemi ve envanter yönetimi ile işletmenizin başarı grafiği artacaktır.

Depo ve envanter yönetiminin doğru ve düzgün şekilde gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetini sağlama noktasında da büyük önem taşımaktadır. Rekabetçi bir piyasada sizi rakiplerinizden ayıracak, bir adım öne çıkmanızı sağlayacak stratejik yatırımlardan biridir depo ve envanter yönetimi.

Depo Eğitimi

Bir ürünün tüketiciye ulaştırılması sürecinde kritik rol oynayan ara noktalardan biri de depolardır.

Bir ürünün son tüketicisi konumunda bulunan müşteriler genelde depoları akıllarına bile getirmezler ama müşteri memnuniyetine giden yolda, bir işletmenin iyi bir depo ve stok yönetimine sahip olması büyük önem taşır. Zira, bir siparişin en kısa sürede karşılanması müşterilerin temel taleplerinin başında gelir. Müşteri taleplerine hızlı yanıt verilebilmesi, yani müşterinin mutlu edilmesi, stokta yeteri kadar ürün bulundurmakla mümkündür.

Doğru yönetilen depolar ve stok sistemi sayesinde bir işletmenin taşıma maliyetleri azalır, üretim ve tüketim dengesi korunmuş olur.

Depoların iyi yönetilmesi iki önemli unsura bağlıdır. Birincisi kaliteli insan kaynağıdır. Depo ve stok yönetiminde görev alan çalışanların işindeki uzmanlığı işleyişin sağlıklı yürümesi açısından gereklidir.

İkinci unsur ise iyi bir depolama yönetimi sistemi kurulmasıdır.

Depolama Yönetim Sistemleri neden gerekli?

Gelin, ilk olarak depolama yönetimi sistemlerini biraz açalım. Günümüzde depolama sistemleri teknoloji destekli yürütülmektedir. Depoların etkin bir şekilde yönetilmesi için bilgisayar ortamında özel yazılımlarla tasarlanan sistemler kullanılmaktadır.

Kısa adı WMS (Warehouse Management System) olan Depo Yönetim Sistemleri ile bir depoya girişi yapılan tüm ürünlerin kabulünden sevkine kadar geçen süreç kontrol altına alınmaktadır. WMS, girişi ve çıkışı yapılan tüm ürünleri raporlar, akıllı algoritmaları kullanarak çalışanları yönlendirir, kaynakları takip ederek planlamayı yapar.

Stok ve Depo Yönetim Sistemleri, işletmelere birçok avantaj sağlar. Bunların başında sistemin işgücü verimliliğini artırması, zamandan kazandırması, birimler arasındaki koordinasyonun sağlıklı yürümesini sağlaması, işleyişte meydana gelebilecek hata payını minimuma indirmesi gibi özellikler gelir. Sistem sayesinde mevcut stok kapasitesi daha etkin kullanılır. Atılan her adımın kayıt altına alınması sayesinde geriye dönük takip edilebilirlik sağlanır.

Şimdi gelelim kaliteli insan gücünün önemine… Bir işletmenin önemli birimlerinden biri olan depolar, işleyişin sağlıklı devam edebilmesi noktasında nitelikli işgücüne ihtiyaç duyar. Yöneticisinden elemanına kadar verimli ve disiplinli bir çalışma depolarda esastır. Bunun yanı sıra Depo Yönetimi Sistemleri’nin doğru kullanılması da ayrıca önemlidir.

Depo ve stokların iyi yönetimi, ne zaman, ne kadar miktarda ürün stoklanacağı noktasında stratejik kararların verilmesi ile mümkündür. Depo personelinin mesleki açıdan gelişimi sistemin kusursuz çalışması açısından büyük önem taşır. Bu da iyi bir depo ve envanter yönetimi eğitimi ile olur.

Her şeyin başı eğitim

Mesleki eğitimler, her alandan ve pozisyondan insanın yaptıkları işte daha başarılı, etkin ve verimli olmalarını sağlar. Bir işte uzmanlaşmanın yolu da yine mesleki ve kişisel eğitimi sürekli kılmakla mümkün olmaktadır.

Bu durum depo ve stok yönetimi için de geçerlidir. Sektörel ve teknolojik gelişmeler ışığında bu departmanlarda çalışanların bilgilerini güncellemesi, depo ve stok yönetiminde işleyişin daha sağlıklı şekilde sürmesi açısından önem taşır.

Tedarik zinciri sürecinde çalışanlar, depo personelleri, lojistik uzmanları, üretim yönetimi sürecinde çalışanlar, pazarlama ve satınalma profesyonelleri ile depo ve stok yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyenler için Liderlik Okulu, piyasadaki en zengin içerikli Depo Eğitimi programını sunuyor.

Liderlik Okulu’nun Depo Eğitimi toplam 20 bölümden oluşuyor. Eğitim programında Depo Yönetimi ve Stok Yönetimi ayrı ayrı ve detaylı şekilde ele alınıyor. Katılımcılar özel yöntem ve teknikleri öğrenerek, bu alanda yaşanabilecek tüm problemlere karşı daha hazırlıklı ve donanımlı hale getiriliyor. Depo ve Envanter Yönetimi Eğitimi ile bunu başarmak mümkün.

Kapsamlı bir içeriğe sahip derslerin bitiminde ise katılımcılara Stok Yönetimi Uzmanlık Sertifikası ile Depo Yönetimi Uzmanlık Sertifikası veriliyor.

Eğitim toplamda 23 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin takibi sizin hızınıza bağlıdır.

Depo ve Envanter Eğitimi İçeriği

Bölüm 1:: DEPO KAVRAMI
Bölüm 2:: DEPOLAMA
Bölüm 3:: DEPOLAMANIN NEDENLERİ
Bölüm 4:: İŞLEYİŞİNE GÖRE DEPOLAR
Bölüm 5:: ÜRÜN ŞEKLİNE GÖRE DEPOLAR
Bölüm 6:: MÜLKİYETİNE GÖRE DEPOLAR
Bölüm 7:: DEPO YER SEÇİMİ
Bölüm 8:: MAL KABUL
Bölüm 9:: FİZİKSEL DEPOLAMA
Bölüm 10:: SİPARİŞLERİN ALINMASI, AMBALAJLAMA VE SEVKİYAT
Bölüm 11:: DEPO PERFORMANS YÖNETİMİ
Bölüm 12:: DEPO YÖNETİMİ
Bölüm 13:: ETKİN DEPO YÖNETİMİ
Bölüm 14:: ENVANTER YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
Bölüm 15:: ENVANTER YÖNETİMİNİN AMAÇLARI
Bölüm 16:: MÜŞTERİ HİZMET DÜZEYİ
Bölüm 17:: ENVANTER YATIRIMI
Bölüm 18:: ÇALIŞMA VERİMİ
Bölüm 19:: STOKLARIN KONTROLÜ
Bölüm 20:: STOKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bölüm 21:: STOKLARIN PLANLANMASI
Bölüm 22:: TEDARİK ZİNCİRİNDE ENVANTER YÖNETİMİNİN YERİ
Bölüm 23:: ETKİLİ ENVANTER YÖNETİMİ İÇİN GEREKLİ ÖNKOŞULLAR

Alttaki linkten eğitimi sepetinize ekleyebilirsiniz.

195 

Yüzlerce Profesyonel Bu Programdan Aldı! Sıra Sizde!

Eğitim Detaylarına Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz. Başlıkları Tıklayın ve İnceleyin

Liderlik Okulu Hakkında

Liderlik Okulu Hakkında

Liderlik Okulu olarak yıllardır yüzlerce kurum kuruluş ve bireyin gelişimine destek verdik. Bugüne Kadar;

150’nin üzerinde Üniversite Konferansı Verdik.

50’den fazla kamu kuruluşuna eğitim düzenledik.

150’den fazla özel kurum personellerine hizmet içi eğitimler düzenledik.

75’in üzerinde Plaket, Ödül ve Teşekkür Şilti Aldık.

Sadece Kariyer.net sitesinde CV’sinde Liderlik Okulu referansı bulunan kişi sayısı 15000 kişinin üzerinde…

Dünya’da en çok tanınan ve Türkiye’nin en eski Kişisel Gelişim Merkezlerinden biri olarak çok çalışmaya devam ediyoruz

Sizleri de Liderlik Okulu‘ndan faydalanan binlerce değerin arasına davet ediyoruz…

Nasıl Bir Sertifika Alacağım?

Yaşam Koçluğu SertifikaProgramın sonunda eğitim setini bitirdiğinize dair Uluslararası geçerliliği bulunan İngilizce dilinde basılı program katılım sertifikanız Liderlik Okulu’ndan bağımsız bir kurum olan Certificational tarafından verilmektedir. Belgeleriniz Certificational tarafından adresinize kargo ile gönderilecektir. 

  • Ayrıca belge arkasında Türkçe açıklamaları ve programın açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca belge üzerinde soğuk mühür ve uluslararası üyeliklerin kaşeleri bulunmaktadır. Verilecek belgelerde online ibaresi bulunmamaktadır.
  • Her belge için bir ID numarası bulunmaktadır ve şirket belgeleri onayları da yer almaktadır.
  • Her bir katılım sertifikası için aşağıda açıklaması bulunan Certificational Accreditation Service tarafından karşılık oluşturulmaktadır.

Certificational Onayı Nedir?

Certificational Onaylı Sertifika

Certificational

Certificational Onaylı Global Sertifika…

Certificational sistemi ile sertifikalarınız Dünya’nın her yerinden ulaşılabilir durumdadır.

Sertifika bilgileriniz Liderlik Okulu tarafından Certificational sistemine girilir ve sertifikanız için Certificational tarafından bağımsız bir akreditasyon oluşturulur.

Certificational size otomatik olarak bir kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Siz de kendiniz sisteme girip tüm sertifikalarınızı görebilir ve sertifikalarınızı yönetebilirsiniz.

Yandaki resimdeki gibi sertifikanız sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Akreditasyon sertifikanız basılı olarak gönderilmez.

Örnek Sertifika Onayı İçin Tıklayınız

Üyelik ve Akreditasyonlarınız Nelerdir?

ac-certificateLiderlik Okulu A.Ş. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerisinde İZTEKGEB’te Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Çalışmaları Kapsamında Eğitim teknolojileri ve içerikleri üreten bir eğitim Ar-Ge kurumudur.


Uluslararası
; ILA-International Leadership Association (Liderlik Birliği) – ID:101507 , ALE- Association of Leadership Educators (Liderlik Eğitmenleri Birliği) – ID:6991430 ve Association For Coaching (AC) OMAC üyesidir.

Liderlik Okulu Certificational Accreditation Service Türkiye Temsilcisidir. Liderlik Okulu Mentorluk Platformu ve UniversityAmerica kurumsal akredite üyesidir.

Ayrıca ISO 9001:2008, ISO 10002:2004 belgelerine sahip kurumsal bir anonim şirketidir.

Ücretsiz Kargo İmkanı Var Mı?

Ücretsiz Kargo İmkanı

yurtici-kargo-logoTÜM SERTİFİKA KARGOLARINIZ CERTIFICATIONAL tarafından ÜCRETSİZ OLARAK GÖNDERİLİR. (Yurtdışı Kargolar PTT ile gönderilmektedir.)

Kredi Kartına 9 Taksit İmkanı?

Kredi Kartına 9 Taksit İmkanı

taksit2

Kredi Kartınıza Anında Peşin Fiyatına 9 Taksit İmkanı! Ödemenizi Yapar Yapmaz Kursunuz Aktif Hale Gelecektir.

Hesap Numaralarımız:

QNB FinansBank
Hesap Adı: Liderlik Okulu Eğitim Anonim Şirketi
Şube Kodu: 03663
Hesap Numarası: 87846827
IBAN: TR80 0011 1000 0000 0087 8468 27

Neden Liderlik Okulu'nu Tercih Etmeliyim?

Neden-liderlik-okulu

Kredi Kartıyla Güvenli Ödeme Yapabilir Miyim?

Güvenli-odeme

Eğitim Hakkındaki Yorumlar Nelerdir?

Liderlik Okulu ile ilk olarak 2010 yılında öğrenci iken bir seminerde tanışmıştım. Şimdi Adana’da öğretmenlik yapıyorum. Öğrenci Koçluğu Programını aldım, Videolara uzaktan erişim ile almak açıkçası çok kolay oldu. Program bitiminde sertifikalarım Certificational ile ertesi gün elime ulaştı. Tüm Liderlik Okulu çalışanlarına teşekkür ederim.

Hande Gül Sağman

Eğitim içeriği ve animasyonları sayesinde videoları sıkılmadan izledim. İçeriklerde sıkmadan konunun özü verilerek hazırlanmış. Sertifikaları 3 adet beklerken Certificationaldan 4 adet sertifika geldi. Sanırım Bir Meslek Olarak Koçluk içinde ayrı sertifika gelmiş çok mutlu oldum diyebilirim.

Necla Şen Kavuk

Sertifikalarım ertesi gün ulaştı lakin bir tanesi kargo nedeniyle yıpranmıştı. Liderlik Okulu’ndaki arkadaşlar hemen ilgilendiler ve Certificational Ertesi gün yenilerini elime ulaştırdı. Müşteri memnuniyetini düşündüğünüz için teşekkürler.

Sahil Durukan Erkmen

Daha önce İstanbul’da şirket içi eğitimimizde Erkut Hoca’dan yöneticilik eğitimi almıştım. Online eğitim materyalleri konusunda öncesinde tereddütlerim vardı ancak sonrasında Liderlik Okulu’na güvenerek satın aldım. Yaşam koçluğu programı ve sonrasında eşime fitness ve pilates koçluğu programlarını aldık. Kullanımı inanılmaz kolay bir sistem. Sertifikalarım 2 gün içerisinde elime geçti. Sertifika hizmeti içinde Certificational’a tekrar teşekkür ederim.

Nihat Durak

Sertifikalarım elime çok hızlı ulaştı. Eğitimimde sonradan kapatılmadı, kendimi sürekli güncel tutma fikri çok güzel teşekkür ederim.

Selin Yılmaz Ateş

Eğitim sonunda sertifikalarım Yurtiçi Kargo’yla ve aksama olmadan elime ulaştı. Sertifika ya da kargo için ekstra ücret talep edilmediği için çok mutlu oldum. Certificational Uluslararası geçerli belgemle Yaşam Koçluğu ofisimi açmak için ilk işlemleri başlattım. Teşekkür ederim Liderlik Okulu.

Bensu Parlak

Liderlik Okulu’nun geniş online eğitim içerik yelpazesi sayesinde kısıtlı zamanda kendimi çeşitli konularda geliştirme fırsatı buldum. Online eğitim setlerini almış olmama rağmen aradığım zaman karşıma çıkan nazik çağrı merkezi çalışanları, mail attığım zaman verilen ivedi cevaplar sayesinde muhatap bulabilmenin iç rahatlığıyla eğitimlerime devam ediyorum.

Ramazan  Küskün

Geçmişte Liderlik Okulu’ndan örgün hizmet içi kurum eğitimi almıştım. Şirketimizde eğitim sonrasında online eğitim programlarında çok geliştiklerini ve birçok konuda eğitim verdiklerini fark ettim. İlk olarak Diksiyon Eğitiminden faydalandım. Bir online eğitimden beklemediğim kadar geliştiriciydi. Boş vakitlerimde verilen uygulamaları yaptıktan sonra gerçekten değişimi fark ettim. Üstelik sonrasında uluslararası geçerli sertifikam kargo ile tarafıma iletildi. Yoğun biri olarak o gün bugündür Liderlik Okulu online eğitimleri tercihimdir. Hem zaman kısıtı yok hem uluslararası geçerli sertifika imkanı var. Bulunmaz fırsat.

Hamiyet Sağlam

Aldığım online eğitimde satın alma işlemimden hemen sonra derslerimin açılması beni çok şaşırttı. Fakat ilk dersten sonraki derslerim açılmıyordu. Panikle çağrı merkezini aradım. ‘Tamamla butonuna basıp bir sonraki derse ilerleyin’ diye bilgi verdiler. Meğer fark etmemişim sistem bana uyarı vermiş üstelik. Liderlik Okulu ve çözüm odaklı ekibine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Buğra Şenöz

Online eğitim sistemine ilk başlarda çok ön yargılıydım. Sertifikamın yurtdışından ulaşmayacağından korkuyordum. Açıkçası güvenemiyordum. Fakat Liderlik Okulu’ nu araştırdıktan sonra eğitimlere katılmaya karar verdim. Programım ödeme yaptıktan sonra otomatik olarak açıldı. Çalışmam bittikten sonra sertifikamsa ertesi gün elimdeydi. Gerçekten çok şaşırdım ve sevindim. Liderlik Okulu’ na özellikle benim gibi çok yoğun çalışan biri için böyle güzel bir hizmet  verdiği çok teşekkür ederim.

Çağla Marangoz

Basında Liderlik Okulu

Basında-Liderlik-Okulu

Eğitimler Hakkındaki Sıkça Sorulan Sorularımızı İnceleyin.

Siteye Nasıl Üye Olabilirim?

Sitemize üye olmak için 2 yöntem bulunmaktadır. Anasayfada sağ üst köşede yer alan kaydol butonuna tıklayıp istenilen bilgileri doldurarak üyelik işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca eğitiminizi sepete ekle diyerek eğitimi satın aldığınızda sistem size otomatik olarak kullanıcı adı oluşturacak ve şifreniz eposta adresinize otomatik olarak gönderilecektir.

Kredi kartı kullanmıyorum. Ödeme işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?

Bir tanıdığınızın kredi kartı ile ödeme işleminizi gerçekleştirebilir veya banka havalesi yoluyla da yapabilirsiniz. Banka hesap numarası veya İban kullanarak havale işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Havale işlemi yaptıktan sonra bizlere mail yolu ya da 0850 302 29 55 telefon numarasından ulaşarak eğitimini aktif hale getirebilirsiniz.

Hesap Numaralarımız:

QNB FinansBank
Hesap Adı: Liderlik Okulu Eğitim Anonim Şirketi
Şube Kodu: 03663
Hesap Numarası: 87846827
IBAN: TR80 0011 1000 0000 0087 8468 27

Sertifikalarda Online yazıyor mu?

Certificational tarafından sağlanan sertifikanızda online ibaresi bulunmamaktadır.

Online ödeme sistemine güvenebilir miyim?

Ödeme sistemine tamamen güvenebilirsiniz. 7 Banka(Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Finansbank, Yapı Kredi, HSBC ve Halkbank) ile ortak çalışan PayU Güvenli Ödeme Sistemini kullanmaktayız. Ödeme işlemlerinizi peşin veya taksitli olarak yapabilmenizi sağlayan tamamen güvenli bir sistemdir.

Online eğitim programlarını nasıl satın alabilirim?

Eğitimi sepete dedikten sonra ödeme sayfasına gidip eğitim için kayıt yaptırırsınız. İlgili sayfadan sonra kredi kart bilgilerinizi girip, taksit seçeneğinizi belirledikten sonra ileri butonuna tıklayarak eğitim satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Üye değilseniz otomatik olarak üye yapılacak ve eğitiminiz profilinize otomatik olarak tanımlanacaktır. Derslerinize hemen başlayabilirsiniz.

Eğitimlere katılmak için üniversite mezunu olmak şartı var mı?

Eğitimlere katılmak için üniversite mezunu şartı aranmamaktadır. Eğitimlerimiz kişisel gelişim eğitimleri olduğu için kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkes katılabilmektedir.

Eğitimde bütün dersleri göremiyorum. Bir sorun mu var?

Eğitim sayfasına girdikten sonra sayfanın aşağısında dersleri göreceksiniz. Ders-1 e tıklayarak eğitime başlayabilirsiniz. Bir sonraki derse geçebilmek için dersin sayfasında sağ üst tarafta yer alan ‘tamamla’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Tamamla butonuna tıkladıktan sonra bir sonraki dersi görebilme izni verilecektir.

Eğitim programına nasıl giriş yapabilirim?

Üyelik ve ödeme işlemlerini daha önceden yaptıysanız, anasayfada sağ üstte yer alan ‘Giriş’ veya ‘Profilim’ butonuna tıklayarak profil sayfanıza gidebilirsiniz. Profil sayfanızın sağ tarafında aldığınız eğitimler bulunmaktadır. Çalışmak istediğiniz eğitime tıklayarak eğitime başlayabilirsiniz. Üyelik maili satın almanızla birlikte otomatik olarak gönderilmektedir. Lütfen maili kontrol ediniz (Otomatik mailler Spam klasörüne düşebilmektedir. Lütfen kontrol ediniz.)

Depo ve Envanter Yönetimi Eğitimi

195 

HEMEN ŞİMDİ SEPETE EKLEYİN ve DERSLERİNİZE BAŞLAYIN

Daha Fazlasını Mı Arıyorsunuz?

LİDERLİK OKULU’NUN DİĞER TÜM EĞİTİMLERİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aradığınızı Eğitimi Bulamadıysanız? Hemen Yazın ve Arayın


Generic selectors
Tam Uyum
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Eğitimlerimiz