Eğiticinin Eğitimi

Eğitim, yeni bilgiler öğrenmenin, yeni beceriler kazanmanın, yeni bir meslek edinmenin ve bir konuda uzmanlaşmanın en etkin yoludur. Her insanın kendini geliştirme yolu eğitimden geçer. Bu, eğiticiler için de geçerlidir. Eğiticinin eğitimi, daha etkin bir eğitim-öğretim sisteminin oturtulması açısından çok önemlidir.

Eğitmen veya eğitici bize bilgileri aktaran, öğrenmemizi sağlayan kişilerdir. Herkes bir konuda uzmanlaşabilir ancak herkes eğitmen olamaz. Bilgi ve beceriler ancak etkili bir şekilde anlatılabilirse, dersi alanlar o konuda donanım sahibi olmayı başarabilirler. O nedenle de eğitmenlerin veya eğiticilerin de anlatım ve sunum açısından kendilerini geliştirmeleri çok önemlidir.

Eğiticinin EğitimiEğiticinin eğitimi neden önemlidir?

Okul, kurs, dershane, seminer gibi birçok farklı kurum aracılığıyla, eğitime erişir; öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz veya eğiticilerimizden yeni bilgileri öğreniriz. Her eğitmenin kendine has bir ders anlatma, öğrencilerine bilgi aktarma yolu vardır. Bazı eğiticiler bilgi aktarımında etkili, bazıları ise etkisiz kalabilir. Öğretme tekniklerinin eksikliğinden kaynaklanan bu durum, eğiticinin eğitimi programı ile değiştirilebilir.

Eğitimde hedef, öğrencilere ihtiyaçları olan bilgilerin verilmesi, öğrencilerin bu bilgileri anlaması, özümsemesi ve belli becerileri iyi bir şekilde kazanabilmesidir. Eğiticinin eğitimi, eğitmenlere daha etkin ders anlatma tekniklerinin gösterildiği, öğrenciye özel yaklaşımların öğretildiği kapsamlı bir programdır. Bu sayede eğiticiler bilgi aktarımı noktasında çok daha başarılı sonuçlar alarak, öğrencilerini daha donanımlı hale getirebilmektedir. Bu da, eğitimde hedefin yakalanması demektir.

Kimler bu eğitimden faydalanabilir?

Eğitici, belli bir alanda uzmanlığı, bilgisi ve deneyimi olan ve bu birikimi başkalarına aktaran kişidir. Dolayısıyla eğitici kavramının içine, Türkçe öğretmeninden makrome dersi veren el işi erbabına, dans hocasından yabancı dil pratiği yapmak isteyenler için konuşma dersleri düzenleyen eğitmenlere kadar her konuda eğitim veren kişiler girer.

Eğiticinin eğitimi herhangi bir konuda eğitim veren veya vermek isteyen herkesin faydalanacağı bir programdır.

Bu eğitim ayrıca, şirket içi eğitim veren ve personeli bilgilendiren kişiler, işi gereği sık sık sunum yapması gereken kişilere de büyük katkı sağlar

Eğitim programı ile hangi bilgi ve beceriler kazanılır?

Bilgi aktarımında ustalaşmayı sağlayan eğiticinin eğitimi, birçok farklı kurum tarafından verilmektedir. Ancak kişinin tüm tekniklere hâkim olması ve gerçekten ihtiyaç duyduğu becerileri kazanması için kaliteli bir eğitim programından faydalanması gerekmektedir.

Eğiticinin eğitimi öncelikle, katılımcılarını profesyonel bir eğitmene dönüştürecek kapsamda olmalıdır. Yani hedef, işinde uzman eğiticiler yaratmaktır.

Tüm katılımcılar; nasıl bir eğitim vermesi gerektiğini, ders içeriklerini doğru şekilde hazırlamayı, etkili konuşma ve beden dilini kullanmayı, çeşitli öğretim stratejilerini, anlatım tekniklerini, sunum yapmanın inceliklerini bilerek eğitimden ayrılmalıdır.

Türkiye’nin her konuda öncü eğitim kurumu Liderlik Okulu, eğiticinin eğitimi programı ile de iddialı.

Liderlik Okulu, bilgi paylaşmayı isteyen ve bu işi profesyonel olarak yapmayı hedefleyen herkes için en kapsamlı ve zengin içerikli eğitimi hazırladı.

Bu programa katılanlar, başarılı birer eğitici olarak profesyonel eğitim hayatına adım atacaklar. Online eğitim programı ile eğiticiler veya eğitici adayları istedikleri zaman istedikleri yerden derslere katılabilecek.

Liderlik Okulu, tüm katılımcılarına eğitim kavramının detaylı incelenmesinden öğrenme kuramlarına, öğretim stratejilerinden bilgi işleme modellerine, üst düzey öğrenmeye yönelik derslerden yetişkin eğitimine, eğitim planlamadan içerik hazırlanması sürecine, sunumdan zor katılımcılarla başa çıkma yollarına, kurumsal eğitimlerden etkili iletişim ve beden diline kadar birçok farklı konuda ayrıntılı şekilde bilgiler vermektedir.

Hem ulusal hem de uluslararası standartlara göre hazırlanan bu programdan faydalanmak istiyorsanız, sizi de hemen bugün Liderlik Okulu’na bekliyoruz.

Eğiticinin Eğitimi Programımız Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Son Makaleler