fbpx

Çatışma Yönetiminin Aşamaları

Çatışma Yönetiminin AşamalarıÇatışma Yönetiminin Aşamaları; çatışmaları ortadan kaldırmak için kişilerin uydukları çözüm basamaklarıdır. Çatışma yönetiminde çeşitli aşamalar vardır. Bunlardan birincisi kızgınlığı kontrol altına alma; taraflar sağlıklı düşünemeyecek kadar kızgınsa ve duygularını kontrol edemiyorlarsa uzlaşma sağlamak mümkün değildir. Çatışma yönetiminde ikinci aşama ise karşı tarafa yaklaşmadan bir kez daha düşünmektir. Bu aşamada çatışma tarafları nasıl etkilenmektedir?, Çatışmada taraflar için değerler ve çıkarlar  nelerdir?, Taraflardan her birinin diğerine ilişkin ön yargıları ve varsayımları nelerdir?, Söz konusu olan çatışmayı yönetmede ya da çözümlemede en iyi yaklaşım nedir? gibi sorulara cevap bulunmalıdır. Çatışma Yönetiminin Aşamaları. Çatışma yönteminde üçüncü aşama olumlu bir hava oluşturmaktır. Bu aşamada karşı taraf konuşmaya ve uzlaşmaya davet edilir. İyi niyetli olunduğu gösterilmelidir. Karşı tarafın dikkate alındığı ve önemsendiği gösterilmelidir. Çatışma yönetiminde dördüncü aşama temel kurallara dikkat etmektedir. Bu aşamada karşı taraf dikkatle dinlenmeli ve sözü kesilmemelidir. Durum iyileştirmek için çalışılmalıdır. Sakinlik korunmalıdır. Çatışma yönetiminde beşinci aşama problemi tartışarak tanımlamaktır. Bu aşamada taraf için önemli olan hususlar ortaya konulmalı ve duygular paylaşılmalıdır. Etkili konuşma ve dinlenme teknikleri kullanılmalıdır. İhtiyaç ve çıkarlar belirlenmelidir. Çatışma Yönetiminin Aşamaları. Gerekirse değerler, varsayımlar ve kaygılar paylaşılmalıdır. Ortaya çıkan yeni algı ve anlayış gözden geçirilmelidir. Çatışma yönetiminde altıncı aşama olası çözümler için beyin fırtınası yapılmalıdır. Bu aşamada tarafların ihtiyaç ve çıkarlarının tatmin olması için düşünceler açıkça ortaya konmalıdır. Bu aşamada düşünceler eleştirilmemeli ve yargılanmamalıdır. Çatışma Yönetiminin Aşamaları. Biz çatışma yönetimi kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu online eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ