Liderlik Araştırmaları Merkezi

Yönetimde Denge Unsuru

Yönetim ve Liderlik İpuçları #3 Dengede olmayan sistemler dengeye gelecek etkilere maruz kalır. Yerde duran bir taşı havaya attığınızda tekrar yere düşme eğilimindedir.. İşletmeler de böyledir. Muhasebe, finans… Gelir gider dengesi, bugünkü 1 TL’nin 10 yıl sonraki değeri… Yöneticiler de tüm bu unsurları yöneterek sistemi dengede tutmaya çalışırlar.

Yönetim Kavramı

Yönetim ve Liderlik İpuçları #2 Yönetim Kavramı Yönetimi doğanın kanunları ile temellendirip bilimsel açıklamasını yapacağız.. Sosyal bilimler için de kanunlar vardır ve bilimsel modellenebilir. Yönetimi temel başlıklarıyla beraber kendi tarzımızla kısaca ifade edecek olursak; Yönetim DENGE, YÖNLENDİRME ve KONTROL üzerine kuruludur.

Denge Nedir?

Doğada her şey dengeye gelmeye çalışır. Dengede olmayan sistemler dengeye gelecek etkilere maruz kalır.. Eğer denge sağlanamazsa şirkete ne olacak? Şirket de kendini dengeye getirecektir. Eğer borçlar artar ve gelir elde edilemezse kendisini kapatarak dengeye gelecektir. İlk unsur DENGE’yi ele aldık. Bir sonraki dersimizde YÖNLENDİRME üzerinde duracağız. Denge, Denge Nedir, Denge Politikası, Doğal Denge.

Yöneticilik Açısından Zaman ve Zaman Yönetimi Nedir?

Bu dersimizde Yöneticiler Açısından Zaman ve Zaman Yönetimi üzerine konuşacağız. Zamanı iyi yönetiyor muyuz? Ya da kendi zamanımızı mı yönetiyoruz? Zaman kavramı birçok bilim tarafından farklı noktalarıyla ele alınmış ve herkes zamanı kendi ihtiyaçları çerçevesince değerlendirmiştir. Bu nedenler Zaman, açıklanması ve tanımlanması en zor kavramlardan biridir. Zaman yalnızca günümüzün bir konusu ya da problemi değil, tarihin ilk çağlarından beri […]

Kontrol Nedir?

 Kontrol. Dengeyi korudunuz, yönlendirdiniz ve son olarak her şeyin yolunda gittiğini kontrol ettiniğinizde işlem artık tamamdır. Kontrol konusunda muhtemel denge bozucular da göz önünde bulundurulur. Yapılan planlar sonucunda hangi alanlarda hangi dengesizlikler görülebilir ya da görüldü? Bu gibi soruların cevapları aranır ve sonucunda tekrar denge prosesiyle dengesizlik giderilmeye çalışılır. Denge durağan değildir. Bu sebeple kurulan dengelerin korunması, yönlendirilmesi […]

Yönlendirme Nedir ?

Yönlendirme kısmı bizim için önemli. Yönlendirme, yönetim fonksiyonundaki yöneltmeye tekabül ediyor. Yönetici her adımı planlamak zorundadır. Dengeden sapmaya başlandığındaysa ufak dokunuşlarda bulunarak tekrar denge sağlanmaya çalışılır. Burada ufak dokunuştan kasıt yönetimiyle sorumlu olduğunuz şirketin doğrultusunu değiştirmeden, yetkilerinizin izin verdiği çerçevede hareket etmek. Unutmayın! Liderlikte planlama önplanda değildir, hedefler olur. Yöneticilerin planları vardır. Yönlendirme, Yönlendirme Nedir, […]

İşletmelerde Dengenin Korunması

Yönetim ve Liderlik İpuçları #1 Dengenin Korunması Yöneticilik, kurulu sistemi dengede tutmak, dengesizlik olduğunda ufak dokunuşlarla tekrar yola sokmak ve bu dengeyi gözetmektir. Yönetici ise bu dengenin korunmasını sağlar. Dengeyi korumak ve bu dengeyi yönetmek yöneticinin görevidir. Sisteminizde bir dengesizlik varsa mutlaka önce oraya odaklanın.  

Yönetim Kavramı Nedir?

Yönetimi doğanın kanunları ile temellendirip bilimsel açıklamasını yapacağız. Sosyal bilimler için de kanunlar vardır ve bilimsel modellenebilir: Yönetimi kendi tarzımızla kısaca ifade edecek olursak; Yani, yönetim DENGE, YÖNLENDİRME ve KONTROL üzerine kuruludur. Yönetim, Yönetim Nedir, Yönetim Kavramı.

Yönetim Bilimi Nedir?

Bu dersimizde yönetim bilimine değineceğiz. Yönetimi doğanın kanunları ile temellendireceğiz. Yönetim DENGE, YÖNLENDİRME ve KONTROL üzerine kuruludur. Yönetim sistemleri, Merkezi Yönetim, Bilim, Yönetim Bilimi.

Liderlik ve Yöneticilik arasındaki fark nedir

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Fark Nedir?

Bugün önemli bir soru hakkında konuşmak istiyorum; Yöneticilik ve liderlik arasındaki fark nedir? Önceki yazılarımızda yöneticilik için mevcut dengeyi korumak ve onu yönlendirmek olarak bir tanım yaptık. Bu tanımda gizli olan noktalar var dedik. İşte bu sırlara değinmeye başlıyoruz. Yazımıza geçmeden Liderlik ve Yöneticilik Akademimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız. Tanımdan da anlayacağınız gibi yöneticilikte […]