Liderlik Araştırmaları Merkezi

Performans Yönetiminde Yöneticinin Bazı Görev Ve Sorumlulukları – 1

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #23 Performans Yönetiminde Yöneticinin Bazı Görev Ve Sorumlulukları – 1 Çalışan, yönetici ve diğer takim üyeleri arasında açıklığa dayalı bir iletişim olmalıdır. Yönetici, çalışana kurum kültürüne bağlı olarak aidiyet duygusunu kazandırabilmelidir ve güven hissi yaratabilmelidir. Çalışanın iş sonuçlan objektif olarak değerlendirilmeli, çalışana geribildirim verilmeli ve iş sonuçlarının bütüne etkisi hakkında bilgilendirilmelidir. […]

Performans Yönetimi Nedir?

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #22 Performans Yönetimi Nedir? Performans yönetimi; kuruluş hedefleri ile bireysel hedefleri bütünleştirerek ve bireylerin yarattıkları değeri bu ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirerek bireysel ve kurumsal performansın yönetilmesidir. Performans yönetimi, birey, ekip ve örgüt performansının geliştirilmesi için tasarlanmış ve birincil amirlerin sahiplendiği ve sürdürdüğü bir süreç olarak tanımlanmıştır. Performans, Yönetim, Performans […]

Amaçlar, Misyon ve Vizyon Tanımları

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #21 Amaçlar, Misyon ve Vizyon Tanımları Amaçlar: Belirlenen ve varmak istenilen sonuçlardır. Örgütün gaye, misyon, hedef ve stratejilerinden oluşurlar. (Şimşek, 2005:130) Misyon: Kararların verilmesinde dayanak oluşturan bir temeldir. Örgütün, her birimin ve üyesinin başvuracağı ana kaynaktır. Peter F.Drucker da “kâr amacı gütmeyen örgütlerin en iyilerinin, örgütün misyonunun tanımlamasına yönelik düşünmeye kendilerini […]

Stratejik Yönetim Faaliyetleri Nelerdir?

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #20 Stratejik Yönetim Faaliyetleri Nelerdir? 1. İşletmenin ilgilendirdiği ölçüde dış çevrenin ve rekabet şartlarının kuvvetlice kavranması ve dış çevrenin dinamiğinin arkasındaki gücün araştırılması.2. Çeşitli ürün/pazar bileşimleri için ayrıntılı stratejilerin oluşturulması, stratejik analizleri kritik alanlar üzerinde yoğunlaştırarak alternatiflerin belirlenmesi ve kaynakların dökümünün yapılması.3. Seçilmiş stratejilerin, politikalara ve proje yönetimi ile fonksiyonel bölümlerdeki faaliyet programlarına dönüştürülmesi.4. Stratejilerin […]

Stratejik Yönetim Nedir?

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #19 Stratejik Yönetim Nedir? Stratejik yönetim; işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kâr üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, altyapı, hammadde, vs.) etkili ve verimli olarak kullanılması olarak tanımlanabilir. Stratejik, Yönetim, Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim Nedir.

Haftalık Planlama Yaparken Üzerinde Durulması Gereken Sorular

Yönetim ve Liderlik İpuçları #18 Haftalık Planlama Yaparken Üzerinde Durulması Gereken Sorular ▪ Cuma/Pazar gününe kadar neleri tamamlamak istiyorum?▪ Bunları gerçekleştirmek için atmam gereken adımlar nelerdir?▪ Cuma/Pazar hedeflerime ulaşmak için hangi işleri günlük parçalara bölmeliyim?▪ Bu işler ne kadar zaman alır?▪ Bu haftaki işler hedeflerime uyuyor mu?▪ Neleri eleyebilirim?

Hedeflerinizi Belirlerken Mutlaka Sormanız Gereken Sorular

Yönetim ve Liderlik İpuçları #16 Hedeflerinizi Belirlerken Mutlaka Sormanız Gereken Sorular On yıllık zaman içerisinde neler başarmak istiyorum? Geriye dönüp nelere bakmak isterdim? Hayatınızın sonuna ulaştığınızda neleri başarmış olmayı isterdiniz? Sizin için gerçekten önemli olan nedir?

Değer Mühendisliği Yaklaşımı

Yönetim ve Liderlik İpuçları #15 Değer Mühendisliği Değer mühendisliği (DM), özellikle, 1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren ön plana çıkan bir yaklaşım olmuştur. 1940’ların sonlarından itibaren, yöneticiler ve mühendisler değer mühendisliği ismini kullanarak, fonksiyonel takımlara liderlik ederek ürünlerin, süreçlerin, hizmetlerin, organizasyonun ve stratejilerin tasarımını geliştirmişlerdir. (Barlow, 1999).

Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi İpuçları – 8

Yönetim ve Liderlik İpuçları #14 Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi İpuçları – 8 ▪ Yaptığınız işte maksimum verimi nasıl elde edebileceğinizi biliyor musunuz? Sizin yaptığınız işleri daha önce yapmış ve başarılı olmuş bir “akıl hocası”na danışın.▪ Zaman bulamayıp arayamadığınız kişilerin bir listesini yapın ve 15 dakikalığına boş vaktiniz olduğunu fark ettiğinizde hemen bu listeyi çıkarın, arayın.▪ Telefonunuza bir kısa […]