Liderlik Araştırmaları Merkezi

Fiyat

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #43 Fiyat “Fiyat” günlük hayatımızda bu kelimeye sık sık rastlıyoruz. Şu ürünün fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? vs. Çünkü her bir ürünün, hizmetin bir fiyatı vardır. Fiyat, şirkete gelir yaratan tek pazarlama karması elemanıdır. Diğer tüm elemanlar (ürün, tutundurma, dağıtım) maliyet yaratırlar. Fiyat, Fiyat Nedir, Fiyat Kavramı

Marka

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #42 Marka “Marka” dediğimiz zaman hepimizin aklına farklı farklı isimler, logolar, şekiller semboller gelir. Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden, harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işaret olarak tanımlanır. Pazarlama açısından baktığımızda marka, bir işaret, sembol olmanın ötesinde […]

Ürün

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #41 Ürün Kotler`e göre ürün; Pazarlama karmasının temel öğesidir. Ürün kalite, tasarım ve marka gibi önemli birtakım öğeleri içeren ve firma tarafından pazara sunulan nesnedir. Firmalar sundukları bir ürünün parçası olarak kiralama, dağıtım, onarım, eğitim vb. farklı hizmetleri de sağlamalıdırlar. Walters`e göre ürün: Sadece ürünün nitelikleri değil, müşteriye sağlayacağı yararlar da […]

Rekabet Kavramı

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #40 Rekabet Kavramı Rekabet kavramı serbest piyasa mekanizması içinde faaliyet göstermekte olan en az iki iktisadi oyuncunun (işletmenin) fiyat veya fiyat dışında kalan çeşitli araçlar ile karlarını artırmak ve en büyük pazar payını elde etmek amacıyla yarıştıkları stratejik etkileşim içeren bir süreci ifade etmektedir. Rekabet kavramı etkin işleyen bir ekonomik düzene […]

Hizmetler Dayanıksızdır

Yöneticilik ve Liderlik İpuçları #39 Hizmetler Dayanıksızdır Hizmetler alıcıya sunulduğunda satın alınmazsa boşa gider. Hizmetlerde mallarda olduğu gibi raf ömrü yoktur, depolanamaz.” Bugün satamadım yarın ya da başka bir gün satarım” diye düşünülemez. Hizmet, Dinamik, Dayanıksız, Hizmetler Dayanıksızdır

Hizmetler Değişkendir

Yöneticilik ve Liderlik Ipuçları #38 Hizmetler Değişkendir Hizmetin kalitesi, nerede, nasıl ve ne zaman verildiğine ve özellikle de onu veren kimseye bağlıdır. İnsanlarda mamullerden çok daha fazla değişkenlik gösterirler. Aynı hizmeti yapan kişiden kişiye değişkenlik bir yana, aynı insan bile, farklı zamanlarda farklı kalitede hizmet verebilir; çoğu zaman nazik, kibar iken bazen sinirli ve kaba […]

Hizmetler Ayrılmazdır

Yöneticilik ve Liderlik Ipuçları #37 Hizmetler Ayrılmazdır Fiziksel mallar önce üretilir ve depolanır; sonra satılır ve tüketilir. Hizmetler ise, önce satılır sonra da üretimle tüketim aynı zaman diliminde gerçekleşir. Üretim ile tüketim birbirinden ayrılamaz. Bu yüzden hizmetler, onu sağlayan veya hizmet yapandan ayırt edilemez, adeta onun bir parçası olur. Hizmetler, Ayrılmaz, Hizmetler Ayrılmazdır

Hizmetler Soyuttur

Yöneticilik ve Liderlik Ipuçları #36 Hizmetler Soyuttur Hizmetlerin soyut olması bir başka deyişle görülememesi, dokunulamaması, tadılamaması, koklanamaması müşterinin sunulan hizmetleri anlamasını ve bir başka hizmetle karşılaştırmasını zorlaştıran bir olaydır. Bu yüzden hizmet işletmesi, soyut malını somuta çevirmek için çaba sarfetmelidir. Bunun en güzel örneği de konaklama işletmelerinin müşterilerin beraberinde götürebilmeleri için odalarında kullanmaları ya da […]

Hizmetlerin Karakteristik Özellikleri

Yöneticilik ve Liderlik Ipuçları #35 Hizmetlerin Karakteristik Özellikleri • Hizmetler soyuttur. ( Hizmetler görülemez, dokunulamaz ve tadılamazlar.) • Hizmetler ayrılmazdır. (Hizmetler, hizmeti verenden ayrılamaz.) • Hizmetler değişkendir. ( Hizmetin kalitesi, onu kimin, nerede, ne zaman, nasıl verdiğine bağlı olarak değişir.) • Hizmetler dayanıksızdır. (Hizmetler depo edilemezler.) Hizmet, Karakterist, Hizmetlerin Karakterist Özellikleri, Hizmetlerin Karakterist Özellikleri Nedir

Hizmet Sektörü

Yöneticilik ve Liderlik Ipuçları #34 Hizmet Sektörü Hizmet sektörü fazla performans ve dinamiklik talep eden bir sektördür. Günümüzde her alanda hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu değişimin bir sonucu olarak üretim sektöründen hizmet sektörüne doğru kayma yaşanmaktadır. Hizmet sektöründeki bu gelişim çok geniş ve çeşitli alanlarda gerçekleşmektedir. Hizmet, Sektör, Hizmet Sektörü Nedir