Liderlik Araştırmaları Merkezi

Sunumlarda Görsellik

Sunumlarınızda dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da renklerin kullanımıdır. Sunumlarda kullanılan renklerde basit ve tutarlılık esas alınmalıdır. Zemin rengi, anlatılmak istenen konuya açıklık getirilmek için kullanılmalıdır. Verilmek istenilen mesajlara uygun renkler seçilmelidir. Renklerin Kullanım Amaçları SİYAH Mali veriler sunmak ve vurgulanmak istenen durumlar için kullanılır. Gücü ve tutkuyu temsil eder. MOR Nevrotik duyguları harekete […]

Sunumda Slayt Nasıl Olmalıdır?

Slayt hazırlarken de sunumun hazırlık aşamasında bahsetmiş olduğumuz bir kural geçerlidir. PowerPoint sunusunun başında mutlaka slayt içerisinde yer alan konular bulunmalıdır. Sunumunuzun içerisinde anlatmayacağınız hiçbir madde ana başlıkların bulunacağı ilk sayfada yer almamalıdır. Yazı tipi boyutunun iyi seçilmesi gerekmektedir. Yazılar ne kişilerin rahatsız olacağı kadar büyük ne de görmekte zorlanacakları kadar küçük olmalıdır. Her slaydın […]

Kullandığınız Sunum, Teknoloji ve İçerik

Kullanacağınızı görsel materyaller: Tepegöz, Flipchart (sayfalı tahta) veya beyaz yazı tahtası, PowerPoint sunuları, hareketli çizelgeler, projektör, resimler, çıkartmalar… İşitsel materyaller: Ses efektleri, yansıtmalar, müzik, video klipler… Dokunsal materyaller: Şarkılar, mecazlar, fıkralar, anekdotlar, sözlü tanımlamalar… olabilir. Size yardımcı olacak materyaller: Saat, yedek asetatlar, makas, seloteyp, post-it, iğne, boardmarker, renkli kağıtlar ve kalemler… Özellikle yaratıcılığınızı kullanarak, anlatımlarınızı […]

Sesin Etkili Kullanılması

Katılımcılara daha rahat bir şekilde ulaşabilmek istiyorsanız sesinizi etkili bir şekilde kullanmalısınız. Etkili bir ifade için artikülasyon çok önemlidir. Harfleri, heceleri yutmamaya özen gösterin ve ııı, şey, hani, yani, işte… gibi parazit seslerin sürekli tekrar edilmemesine gayret edin. Ses tonunu ve perdesini (yüksekliğini) gerektiği yerde alçaltıp yükselterek bir ahenk yakalamaya özen gösterin. Unutmayın ki monoton […]

Beden Dili ve Görüntü

İyi bir sunum yapmak istiyorsanız sunum yaptığınız ortamla ve kullandığınız sözcüklerle bütünleşen jest ve mimikler kullanmaya özen göstermelisiniz. Jest ve mimiklerin yanında, iyi bir beden duruşu da dinleyicilerde olumlu etki bırakacaktır. Beden bir sunumda sözlü iletilen mesajlar kadar önemli bir iletişim kaynağıdır. Kullandığınız beden dili hem fiziksel hem de duygusal düzeyde mesajlar iletir. Beden duruşunuz […]

Dinleyiciyle Göz Teması Kurulması

Katılımcıları rahatsız etmeden onlarla direkt göz teması kurmanız güvenilir bir imaj çizmeniz açısından ve doğru iletişimi yakalayabilmek açısından oldukça önem arz eder. Eğer karşınızdaki kişinin gözlerine bakmakta zorluk yaşıyorsanız iki kaşının ortasına bakarak da aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Unutmayın; konuşurken katılımcılara değil de tavana, duvara, sağa-sola bakmanız katılımcıları kendinize denk tutmadığınız ve onları önemsemediğiniz izlenimi yaratır. […]

Zamanı Doğru Kullanmak

İnsanların algısı, dikkati yaklaşık yirmi dakikadan sonra dağılır. Dolayısıyla yapacağınız sunumlarda katılımcıların ilgilerini aktif tutmak için sunum süresini ve konunun akış hızını doğru ayarlamalısınız. Bunun için sunumunuzun zaman tablosunu önceden hazırlayın. Bu tablo sadece tablo olarak kalmasın, mümkün olduğunca programınıza uymaya ve aksatmamaya çalışın. Kolay görünür bir yerde ya da masanızın üzerinde başkalarının göremeyeceği bir saatiniz mutlaka olsun. Zamanı Doğru […]

Katılımcıları Canlı Tutabilmek İçin Ne Yapılmalı?

  Katılımcılar arasında dolaşın. Beden dillerini gözlemleyin. Herkesle eşit düzeyde göz teması kurmaya çalışın. Az konuşanları cevabını herkesin rahatlıkla bileceği, basit sorular sorarak konuya dahil etmeye çalışın. Belirli kesim katılımcıların sürekli üste çıkma çabası içinde olacağını, baskınlık kurmak isteyeceğini göz önünde bulundurarak böyle bir durumun oluşmaması için dikkat edin. Her katılımcıyı daha rahat tanıyabileceğiniz bir katılımcı listeniz mutlaka olsun. […]

Sunuş/İletişim Basamağı

Sunum yapan kişinin en önemli görevi bu iki olay arasında yapacağı sunumu, tüm aktiviteleri, soracağı soruları ve zor katılımcıların sorunlarını etkili bir şekilde yönetmeyi sağlamaktır. Katılımcıların ilk aşamada konuyu, materyalleri, sizi ve diğer katılımcıları merak ettiklerini ilk aşamada gergin olabileceklerini unutmamakta yarar var. Bundan dolayı uyumlu bir ortam yaratarak gerginliği ve soğukluğu ortadan kaldıracak bir […]

Sunumun Pratik Yapılması

Artık sunumunuza son şeklini verme aşamasına geldiniz. Sunumunuzun hazırlık aşamasında düşündüğünüz her şeyi pratikte ortaya dökemeyebilirsiniz. Bu nedenle sunumu gerçekleştiren kişinin sunumu yaptığı sırada farkında olması ve aklında tutması gereken birkaç önemli detay vardır: Konuşmanız kağıt üzerindeki kadar akıcı olmayabilir. Bazı yerlerde konuşacaklarınızı unutabilirsiniz, bazı yerlerde takılabilirsiniz. Dinleyicilerinizden biri sizi fazlaca sıkıştırabilir, cevap vermek istemeyeceğiniz sorular […]