Örgüt İklimi Dersi

Örgüt iklimi dersi; örgüt iklimi kavramını konu alan derslerdir. İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ Örgüt iklimi dersi amacı, katılımcılara örgüte kimliğini kazandıran ve  örgüt çalışanlarının davranışlarını etkileyen özellikleri öğretmektir. Örgüt iklimi dersleri ile katılımcılara; örgüt iklimi kavramı, örgüt ikliminin önemi, örgüt ikliminin boyutları, sağlıklı bir örgüt ikliminde bulunan özellikler, örgütsel iklim tipleri, örgüt iklimi boyutları, […]

Nefes ve Yaşam Koçluğu Hakkında Bilmedikleriniz

Nefes ve yaşam koçluğu; nefes koçluğu, kişiye doğru nefes tekniklerini öğreterek günlük iş stresinden ve içsel rahatsızlıklarından kurtulmasının nefes yoluyla nasıl mümkün olduğunu öğreten süreçtir. Bu yazımızda nefes ve yaşam koçluğu hakkında bilmedikleriniz konusunu ele aldık. İnceleyin >> NEFES KOÇLUĞU VE EĞİTMENLİĞİ EĞİTİMİ Yaşam koçluğu ise bireylerin özel ve profesyonel hayatlarında istenilen sonuçları elde  etmelerine yardım eden bir işbirliği sürecidir. Nefes Koçluğu & […]

Örgüt İklimini Belirleyen Faktörler Nelerdir?

Örgüt iklimini belirleyen faktörler; örgüt iklimin ortaya çıkmasında etkili olan etmenlerdir. İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ Örgütsel iklimi belirleyen faktörler, örgüt çevresi, örgütsel yapı, örgütsel amaçlar, yönetim biçimi, örgütsel iletişim, örgütsel değer ve normlar ve diğer faktörler olarak incelenebilir. Bu faktörler aynı zamanda örgütsel bağlılık üzerinde de etkili olan faktörlerdir. Bu nedenle oldukça önemli bir […]

Örgüt İklimi ve Kültürü

Örgüt iklimi ve kültürü; örgütler kendi kültür ve iklimini geliştirirken bazı yasaklardan, geleneklerden ve ahlak kurallarından yararlanırlar. İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ Bir örgütün iklimi ve kültürü hem biçimsel örgütün değerlerini ve davranış kalıplarını hem de bunların doğal örgütteki yorumlarını yansıtır. Nasıl ki toplumun bir kültür mirası varsa, sosyal örgütlerde de yeni örgüt üyelerine bırakılan örgütsel norm ve değer kalıpları vardır.  […]

Örgüt İklimi Belgesi

Örgüt iklimi belgesi; örgüt iklimi eğitimlerinden sonra verilen öğrenim belgesidir. İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ Örgüt iklimi belgesine sahip olabilmenin tek koşulu nitelikli bir örgüt iklimi eğitim programından faydalanmaktır. Bu kapsamda yapılan örgüt iklimi eğitimleri ile katılımcılara; örgüt iklimi kavramı, örgüt ikliminin önemi, örgüt ikliminin boyutları, sağlıklı bir örgüt ikliminde bulunan özellikler, örgütsel iklim […]

Örgüt İklimi Boyutları Hakkında Bilinmeyenler

Örgüt iklimi boyutları; örgüt iklimi kapsamıdır. İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ Boyutlar bir anlamda araştırıcının önem verdiği ve örgüt iklimini etkilediğini varsaydığı etmenlerdir. Örgüt ikliminin örgütün bir çok farklı yönlerine, yapılan işe, örgütsel konuma, görevlilerin eğitim durumuna ve mesleklerine örgütsel gelenek ve göreneklere, yöneticilerin seçimine, siyasal etkilere ve giderek tüm topluma bağlı olarak değişen […]

Örgüt İklimi Hakkında Bilmedikleriniz

Örgüt iklimi nedir; örgüte kimliğini kazandıran, iş çevresi içinde yaşayan ve çalışan insanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak algılanan ve onların motivasyonu ve davranışlarını etkileyeceği varsayılan ölçülebilir özelliklerdir. İnceleyin >> PROFESYONEL ÖRGÜT İKLİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ Yönetimin, örgütsel süreçlerin düzenlenmesine ek olarak, insanların istekli ve etkili çalışmaya motive edildiği bir örgütsel iklim yaratma zorunluluğu vardır.   […]

İçsel Pazarlama Uzaktan Eğitim

İçsel pazarlama uzaktan eğitim; öğrencilerin ve eğitimcinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmalarını gerektirmeksizin içsel pazarlama eğitimlerinin bir internet ortamı üzerinden yapıldığı planlı bir öğretim şeklidir. İnceleyin >> İÇSEL PAZARLAMA UZMANLIK EĞİTİMİ İçsel pazarlama uzaktan eğitim programlarının amacı, katılımcılara zaman ve mekan tasarrufu sağlayarak içsel pazarlama tekniklerini öğretmektir. İçsel pazarlama uzaktan eğitim programları ile katılımcılara; içsel pazarlama kavramı, […]

İçsel Pazarlama Stratejileri Hakkında Merak Edilenler

İçsel pazarlama stratejileri; içsel pazarlamada amaca ulaşmak için uygulanan yöntemlerin tümüdür.   İnceleyin >> İÇSEL PAZARLAMA UZMANLIK EĞİTİMİ   Etkin bir içsel pazarlama stratejisi uygularken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bunlar; İşletmede çalışan herkes müşteri herşeydir anlayışını benimsemeli ve müşterilerin kendi maaşları için gereken kaynağı sağladığının farkında olmalıdır. İşletmenin hedefleri, politikaları ve stratejileri tüm çalışan […]

İçsel Pazarlama Online Eğitim

İçsel pazarlama online eğitim; öğrencilerin ve eğitimcinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmalarını gerektirmeden içsel pazarlama eğitimlerinin bir internet ortamı üzerinde yapılmasıdır. İnceleyin >> İÇSEL PAZARLAMA UZMANLIK EĞİTİMİ İçsel pazarlama online eğitim programlarının amacı, katılımcılara içsel pazarlama tekniklerini öğretmektir. İçsel pazarlama online eğitim programları ile katılımcılara; içsel pazarlama kavramı, içsel pazarlamanın önemi, içsel pazarlama modelleri, içsel pazarlama kavramının […]