fbpx

Bilimsel Problem Çözme Teknikleri Hakkında Merak Edilenler

Bilimsel Problem Çözme Teknikleri Hakkında Merak EdilenlerBilimsel problem çözme teknikleri; bir planla gözlem ve deneye dayanarak yapılan çalışmaların tümüdür.
İnceleyin >> PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Bilimsel problem çözme teknikleri;
Problemin belirlenmesi; herhangi bir olayın nasıl ve neden gerçekleştiği mevcut bilgilerle açıklanamıyorsa bu olay bir problemdir. Bilimsel bir çalışmanın yapılabilmesi için çözümü aranan problemin net bir şekilde ortaya konulması oldukça önemlidir. Dolayısıyla problemin üzerinde iyi düşünülmüş olması gereklidir. Bilim insanı da, tüm çalışmaları probleme cevap bulmak için yapar.
Gözlem yapılması; bilim insanları probleme yönelik bilgiler elde etmek için gözlemler yapar. Nitel ve nicel olmak üzere iki çeşit gözlem metodu vardır.
Nitel gözlem; duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir. Bu tür gözlemlerde hata payı yüksektir.
Nicel gözlem; daha objektif ve ölçü aletlerine dayalı olarak yapılan gözlemlerdir. Bu tür gözlemlerde yanılma payı daha düşüktür.
Verilerin toplanması; veri problemle ilgili doğrulardır. Deneylerle kanıtlanmış bilimsel doğrulara gerçek denir.
Hipotezlerin kurulması; probleme sunulan geçici çözümdür. İyi bir hipotezde olması gereken özellikler; toplanan tüm verilere uygun olmalıdır, probleme uygun bir çözüm önermelidir, deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
Tahminlerde bulunma; hipotezlere göre yapılan tahminlerdir. Tümden gelim tüme varım yöntemleriyle gerçekleştirilir.
Kontrollü deneyler yapmak; yapılan tahminlerin geçerli olup olmadığı kontrollü deneylerle anlaşılır. Kontrollü deneylerde iki grup vardır. Bunlardan biri kontrol grubu diğeri ise deney grubudur. Kontrol grubu normal şartlar altında tutulurken, deney grubu ise araştırılan faktöre göre değişken şartlarda tutulur.
Elde edilen verilerin analizi; kontrollü deneyler sonucunda belirli bilgiler elde edilir. Bu bilgiler doğrultusunda kurulan hipotezlerin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
Gerçeklerin elde edilmesi ve raporlama; bilim insanları elde ettikleri bilimsel bilgileri, bilim dünyasına tanıtmak amacıyla raporlayarak çeşitli bilimsel dergilerde yayınlarlar.
Biz problem çözme teknikleri kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık.
Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. 
Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?
HEMEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ