Vücut Dili Vikipedi

Vücut Dili VikipediVücut dili vikipedi; her dilden herkesin, ortak çabasıyla özgürce ve her şeyi ile bütün bir ansiklopedi üretmeyi amaçlayan ansiklopedi projesinde vücut dili kavramının ele alınmasıdır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Vücut dili uzmanları vücut dilini 4 ana başlıkta incelemişlerdir. Bunlar; gözler, baş hareketleri, üst vücut ve alt vücuttur. Gözler iletişimin en önemli unsurudur. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini gösterir. Yine aynı zamanda göz teması kurmak kişinin karşısındaki kişiyi dinleyip anladığını gösterir. Vücut Dili Vikipedi. Göz teması kurmaktan kaçınmak ise özgüven eksikliğinin işaretidir. Baş hareketleri; başın hafif yana eğilmesi kişinin karşısındaki kişiyi ve anlattığı konuyla ilgilendiğini gösterir. Başın aşırı yana eğilmesi ise sempatiklik göstergesidir. Başın öne eğilmesi ise korku, suçluluk ve boyun eğme göstergesidir. Başın geriye atılıp burun üzerinden bakılması ise kendini beğenmişlik ve üstünlük göstergesidir. Üst vücut; omuzların geriye atılması güç ve cesareti temsil eder. Omuzların düşük olması mutsuzluk, güvensizlik ve yılgınlığı ifade eder. Vücut Dili Vikipedi. Kolların açık olması kişinin bulunduğu ortamda kendini rahat hissettiğini ve konuşmaya açık olduğunu gösterir. Kolların kapalı olması kişinin bulunduğu ortamdan sıkıldığını ve kişinin konuşmak istemediğini gösterir. Ellerin kapalı olması kişinin bir şeyler gizlediğini ifade eder. Ellerin açık olması kişinin bir şeyler gizlemediğini ve güvenilir olduğunu gösterir. Alt vücut; ayaklar arasındaki mesafe güç ve baskınlığı ifade eder. Ayakların bitişik olması ise zayıflığın göstergesidir. Vücut Dili Vikipedi. Biz vücut dili kavramı hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ