Vücut Dili Ve Anlamları

Vücut Dili Ve AnlamlarıVücut dili ve anlamları; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şekline vücut dili denir. Vücut dili uzmanları vücut dilini 4 ana başlık altında incelemişlerdir. Bunlar; gözler, baş hareketleri, üst vücut ve alt vücuttur. Gözler iletişimin en önemli unsurudur. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini gösterir. Aynı zamanda göz teması kurmak kişinin karşısındaki kişiyi dinleyip anladığını gösterir. Göz teması kurmaktan kaçınmak ise özgüven eksikliğini belirtir. Baş hareketleri; başın hafif yana eğilmesi kişinin karşısındaki kişiye ve anlattığı konuya duyduğu ilgiyi gösterir. Vücut Dili Ve Anlamları. Başın öne eğilmesi korku, suçluluk ve boyun eğme anlamlarına gelir. İltifat sırasında başın öne eğilmesi ise utangaçlık ve çekingenliği ifade eder. Başın geriye atılması ise üstünlük kendini beğenme anlamı içerir. Buruna dokunmak dinleyen için inanmama, konuşan için yalan söyleme anlamına gelir. Kulağa dokunmak veya kaşımak ise şüphe anlamı içerir. Ellerin yüz çevresinde gezdirilmesi kişinin sıkıldığına ve yalan söylediğine işaret eder. Üst vücut; omuzların geriye atılması güç ve cesaretin simgesidir. Vücut Dili Ve Anlamları. Omuzların düşük olması ise mutsuzluk, güvensizlik ve yılgınlık anlamına gelir. Kolların açık olması kişinin kendini bulunduğu ortamda rahat hissettiğini ve iletişime açık olduğunu gösterir. Kolların kapalı olması ise kişinin bulunduğu ortamdan sıkıldığını ve iletişime kapalı olduğunu gösterir.  Alt vücut; ayaklar arasındaki mesafe güç ve baskınlığı ifade eder. Ayakların bitiştirilmesi ise zayıflığın göstergesidir. Vücut Dili Ve Anlamları. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ