Vücut Dili Tokalaşma

Vücut Dili TokalaşmaVücut dili tokalaşma; kişinin iletişim sırasında tokalaşma durumuna göre karşısındaki kişiye verdiği mesajlardır. Vücut dilinde altı tane tokalaşma türü vardır ve bunların hepsi ayrı anlamlar içermektedir. Tokalaşma türüne bakarak karşımızdaki insanın bizim için ne düşündüğünü ve bize karşı nasıl bir muhabbet beslediğini anlamamız mümkündür. Tokalaşma türleri; eşit tokalaşma, el üstte tokalaşma, el altta tokalaşma, bir el ensede tokalaşma, sonradan görme tokalaşması ve sandviç tokalaşmadır. Vücut Dili Tokalaşma. Eşit tokalaşma; her iki elinde birbirini eşit sıklıkta el sıktığı ve avuç içlerinin birbirine temas ettiği bir tokalaşma türüdür. Bu tarz tokalaşma kolay iletişim kurulabileceği ve samimi bir iletişim olacağının göstergesidir. El üstte tokalaşma; elin üst tarafının yukarı avuç içinin aşağı doğru bakacak şekilde uzatılması ile yapılan tokalaşma şeklidir. Eli üste olan kişi karşı tarafa ben senden üstünüm mesajı vermektedir. El altta tokalaşma;  elin üst kısmının aşağıya avuç içinin yukarıya doğru bakacak şekilde elin uzatılarak yapıldığı bir tokalaşma türüdür. Vücut Dili Tokalaşma. Elinin üstü aşağıya bakan kişi karşı tarafa ben senin lider olduğunu, senin baskın güç olduğunu kabul ediyorum mesajını vermektedir. Bir el ensede tokalaşma; karşı tarafın elinizi tutarak sizi kendisine doğru çekmesi ve bir elini de sizin ensenize veya omzunuza atması şeklinde gerçekleşen bir tokalaşmadır. Sonradan görme tokalaşması; elinin ucuyla sanki pis bir şey tutar gibi karşısındakinin parmak uçlarını hafifçe tutarak yapılan tokalaşma şeklidir. Sandviç tokalaşma ise kişinin bir eliyle tokalaşırken diğer eliyle de karşı tarafın elinin üstünü kapatmasıdır. Vücut Dili Tokalaşma. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ