Vücut Dili Testi

Vücut Dili TestiVücut dili testi; kişilerin vücut dili eğitimine başlamadan önce kişilerin seviyelerini ölçmek için yapılan testlerdir. Bu testlerin amacı; kişilerin seviyelerini belirleyerek uygun seviyede eğitime başlamaktır. Seviye belirlenmeden yapılan eğitim fayda sağlamaz. Çünkü bireyin seviyesinin altındaki eğitimden birey sıkılır, bireyin seviyesinin üzerindeki eğitimden de birey bir şey anlamayarak zamanla konudan uzaklaşır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili iletişimde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü iletişimin önemli bir kısmını vücut dili oluşturmaktadır. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonuyla, %7’si ise kelimelerle gerçekleşmektedir. Vücut Dili Testi. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerinden ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketlerinden oluşmaktadır. İletişim sırasında vücut ile yapılan hareketlerin tümünün beden dilinde belli bir anlamı vardır ve bu hareketler her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsar. Yani insanların yemek yeme şeklinden birini beklerken aldığı duruşa kadar her hareketin belli bir anlamı vardır. Vücut Dili Testi. Her insan ilk karşılaştığı insanı etkilemek ve onun üzerinde olumlu etkiler bırakmak ister. Bu ancak vücut dilinin kullanılması ile mümkün olur. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için kişinin hem kendi vücut dilini aktif olarak kullanması hem de karşısındaki insanın vücut dilini çözümlemesi gerekir. Vücut Dili Testi. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ