Vücut Dili El Sıkışma

Vücut Dili El SıkışmaVücut dili el sıkışma; kişinin iletişim sırasında el sıkışma durumuna göre karşısındaki insana verdiği mesajlardır. Vücut dilinde altı tane el sıkışma türü vardır ve bunların hepsi ayrı anlamlar içermektedir. El sıkışma türüne bakarak karşımızdaki insanın bizim için ne düşündüğünü ve bize karşı nasıl bir muhabbet beslediğini anlayabiliriz. El sıkışma türleri; eşit el sıkışma, el üstte el sıkışma, el altta el sıkışma, bir el ensede el sıkışma, sonradan görme el sıkışması ve sandviç el sıkışmadır. Eşit el sıkışma; her iki elinde birbirini eşit sıklıkta el sıktığı ve avuç içlerinin birbirine temas ettiği bir el sıkışma türüdür. Vücut Dili El Sıkışma. Bu tarz el sıkışma kolay iletişim kurulabileceği ve samimi bir iletişim olacağının göstergesidir. El üstte el sıkışma; elin üst tarafının yukarı avuç içinin aşağı doğru bakacak şekilde uzatılması ile yapılan el sıkışma şeklidir. Eli üste olan kişi karşı tarafa ben senden üstünüm mesajı vermektedir. El altta el sıkışma;  elin üst kısmının aşağıya avuç içinin yukarıya doğru bakacak şekilde elin uzatılarak yapıldığı bir el sıkışma türüdür. Vücut Dili El Sıkışma. Elinin üstü aşağıya bakan kişi karşı tarafa ben senin lider olduğunu, senin baskın güç olduğunu kabul ediyorum mesajını vermektedir. Bir el ensede el sıkışma; karşı tarafın elinizi tutarak sizi kendisine doğru çekmesi ve bir elini de sizin ensenize veya omzunuza atması şeklinde gerçekleşen bir el sıkışmadır. Sonradan görme el sıkışması; elinin ucuyla sanki pis bir şey tutar gibi karşısındakinin parmak uçlarını hafifçe tutarak yapılan tokalaşma şeklidir. Vücut Dili El Sıkışma. Sandviç el sıkışma ise kişinin bir eliyle tokalaşırken diğer eliyle de karşı tarafın elinin üstünü kapatmasıdır. Bizim vücut dili kavramı hakkında hazırladığımız eğitim programını incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ