Vücut Dili Resimli

Vücut Dili ResimliVücut dili resimli; vücut dili ile ilgili bilgilerin resimlerle desteklenmesidir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili iletişim için oldukça önemlidir. Çünkü iletişim büyük bir kısmı vücut dili ile gerçekleşmektedir. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’si ise kelimelerle gerçekleşmektedir. Vücut dili vücut duruşu, el-kol hareketleri, oturmak için seçilen yer, oturma şekli, ayakların kullanımı gibi unsurları kapsar. Vücut Dili Resimli. Vücut dilini kullanmadaki amaç; kişinin karşısındaki insan üzerinde olumlu etki bırakarak amacına kolayca ulaşmasını sağlamak, kişinin karşısındaki kişiyi daha iyi anlayarak etkin bir iletişim kurmak, kişinin karşısındaki kişinin gerçekten ne söylediğini anlamasını sağlamak ve kişinin kendi vücut dilini denetleyerek topluma daha kısa sürede daha iyi adapte olmasını sağlamaktır. Vücut Dili Resimli. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dili kültürden kültüre farklılık gösterebilir. İletişim esnasında konuşmanın yanı sıra vücudumuzla yaptığımız hareketlerin tümünün beden dilinde belli bir anlamı vardır ve bu hareketler her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsar. Yemek yeme şeklimizden, birini beklerken sergilediğimiz davranışa kadar her türlü davranışın belli bir anlamı vardır. Vücut dili öğrenerek; vücut dilimizi etkin bir şekilde kullanmayı öğreniriz, etkili iletişim kurabiliriz, iletişim kurallarına hakim oluruz, karşımızdaki kişinin vücut dilini çözümleriz, ikna etme kabiliyetimiz artar, dinlenilebilirliğimiz artar, inandırıcılığımız artar, bulunduğumuz toplumda lider olma şansımız artar. Vücut Dili Resimli. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ