Vücut Dili Resimli Anlatım

Vücut Dili Resimli AnlatımVücut dili resimli anlatım; vücut dili ile ilgili bilgilerin resimlerle desteklenerek anlatılmasıdır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Vücut dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerini ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketlerini kapsamaktadır. İletişim esnasında vücut ile yapılan hareketlerin tümünün beden dilinde belli bir anlamı vardır. Yapılan bu hareketler her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsamaktadır. İletişim de oldukça önemli bir paya sahip olan vücut dili iletişimin %55’lik kısmını oluşturmaktadır. Vücut Dili Resimli Anlatım. Ancak insanlar ise iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Uzmanlar, insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini saklamak için kullandıklarını öne sürerler. Ancak insanlar kelimelerle her ne kadar gerçek duygu ve düşüncelerini saklamaya çalışsa da vücut dili onları ele verir.  Çünkü vücut dili duygu ve düşüncelerin yansımasıdır. İletişim esnasında insanların vücudu ile yaptığı hareketlere örnek verecek olursak; iletişimin ilk ve en önemli unsuru gözlerdir. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini gösterir. Vücut Dili Resimli Anlatım. Aynı zamanda göz teması kurmak kişinin karşısındaki kişiyi dinleyip anladığını gösterir. Göz teması kurmaktan kaçınmak ise özgüven eksikliğinin belirtisidir. İletişimde gözlerden sonra gelen ikinci önemli  unsur ellerdir. İnsanlar en iyi kendini elleri ile anlatır. Çünkü el becerisinin gelişimi ile beynin biyolojik gelişimi birbirine paraleldir. Ellerin saklanması kişinin güvensiz ve tedirgin olduğunu gösterir. Ellerin kapalı olması kişinin gizlediği bir şeylerin olduğu anlamına gelir. Ellerin açık olması ise kişinin gizlediği bir şeylerin olmadığını, güvenilir olduğunu ifade eder. Vücut Dili Resimli Anlatım. Bizim vücut dili kavramı hakkında hazırladığımız kapsamlı online eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ