Vücut Dili Psikolojisi

Vücut Dili PsikolojisiVücut dili psikolojisi; vücut dilinin psikolojiye etkisidir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim biçimine verilen isimdir. Vücut dili  jest ve mimiklerden oluşmaktadır. Jest; el, kol, bacak hareketleridir. Mimik; yüz, göz, burun, ağız hareketleridir. İletişimde insanların konuşmanın yanı sıra vücudu ile yaptığı hareketler vardır. Yapılan bu hareketlerin vücut dilinde belli bir anlamı vardır ve bu hareketler her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsar. Vücut dili uzmanları vücut dilini 4 ana başlık altında incelemişlerdir. Bunlar baş hareketleri, üst vücut, alt vücut ve gözlerdir. Baş hareketleri; başın öne eğilmesi korku, suçluluk ve boyun eğme mesajları içerir. Vücut Dili Psikolojisi. İltifat karşısında başın öne eğilmesi ise utangaçlık ve çekingenliği ifade eder. Başın hafif yana eğilmesi kişinin karşısındaki kişiyle ve anlattığı konuyla ilgilendiğini gösterir. Başın aşırı yana eğilmesi ise sempatiklik göstergesidir. Bu hareketi genellikle kadınlar yapar. Üst vücut; omuzların geriye atılması güç ve cesareti temsil eder. Omuzların düşük olması ise mutsuzluğu, güvensizliği ve yılgınlığı ifade eder. Vücut Dili Psikolojisi. Kolların açık olması kişinin bulunduğu ortamda kendini rahat hissettiğini ve iletişime açık olduğunu gösterir. Kolların kapalı olması ise kişinin bulunduğu ortamdan sıkıldığını ve iletişime kapalı olduğunu gösterir. Alt vücut; ayaklar arasındaki mesafe güç ve baskınlığı ifade eder. Ayakların kapalı olması ise zayıflığın göstergesidir. Göz teması kurması kişinin karşısındaki kişiyi dinleyip anladığını gösterir. Göz teması kurmaktan kaçınmak ise özgüven eksikliğini ifade eder. Vücut Dili Psikolojisi. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ