Vücut Dili Ppt

Vücut Dili PptVücut dili ppt; vücut dili ile ilgili bilgilerin power point formatında hazırlanmasıdır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuza kattığımız iletişim biçimidir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i vücut dili ile, %38’i ses tonu ile ve %7’sinin kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ancak insanlar iletişimde çok az bir paya sahip olan kelimelere insanlar daha fazla önem vermektedir. Oysa uzmanlar insanların kelimeler yerine vücut dili ile yaptığı iletişimin daha etkin olduğunu öngörür. Vücut dili uzmanları vücut dilini iki ana gurupta inceleyerek istemsiz vücut dili ve istemli vücut dili olarak iki başlık altında ele almıştır. İstemsiz vücut dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. Vücut Dili Ppt. Bunlar beynin vücut organlarına gönderdiği sinyallerle ilgilidir. Buna örnek verecek olursak; yalan söyleyen insanların burnuna dokunması, ellerini yüz çevresinde gezdirmesi, göz bebeklerinin büyümesi gibi. İstemli vücut dili ise insanların iletişimi daha etkili bir hale getirmek için çalışarak ve öğrenerek yaptığı hareketlerdir. Vücut Dili Ppt. Örneğin; kişinin kendine olan güvenini gösterdiği sağlam ve güçlü bir el sıkışması, göz teması kurması, dik bir duruş sergilemesi gibi. Vücut dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerinden ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketlerinden oluşmaktadır. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dili kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Örneğin; kafanın sağa sola sallanması bizim ülkemizde hayır anlamına gelirken, başka ülkelerde evet anlamına gelmektedir. Vücut Dili Ppt. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ