Vücut Dili Oturma Şekilleri

Vücut Dili Oturma ŞekilleriVücut dili oturma şekilleri; kişinin iletişim sırasında oturduğu şekille karşısındaki insana verdiği mesajlardır. Vücut dilinde oturma şekilleri ve oturma düzenleri de kişiler hakkında bazı ipuçları vermektedir. İnsanlar arasında oturma mesafesinde ki yakınlık kişilerin birbirleriyle olan samimiyet derecesini, oturma mesafesindeki uzaklık ise samimiyetsizliği göstermektedir. İnsanlar birbirlerine ne kadar yakın oturuyorlarsa birbirleri arasındaki ilişki o kadar fazla demektir. Birbirlerinden çok uzak mesafelerde oturan insanların genelde ilişki dereceleri düşüktür. Genellikle insanlar dargın oldukları insanlara sırtlarını dönerek otururlar. Bu hareket ben sana kapalıyım, seninle iletişime geçmek istemiyorum anlamına gelmektedir. Vücut Dili Oturma Şekilleri. Otururken herhangi bir kişiye eğilmek o kişiye ilgi gösterdiğinizin işaretidir. İnsanlar genellikle iletişim kurmak istedikleri ve hoşlandıkları kişilere doğru eğilmektedir. Karşı karşıya oturmak genellikle muhalefeti simgeler. Ancak bu anlam samimi ilişkilerde anlamını kaybeder. Eğer karşı karşıya oturan insanlar arasında bir samimiyet yoksa bu rekabeti temsil eder. Birbirlerini tanımayan insanlar aynı masayı paylaşmak zorunda kaldıklarında genellikle karşı karşıya otururlar. Vücut Dili Oturma Şekilleri. Burada bir muhalefetten ya da rekabetten söz edilemez. Çünkü burada ki karşı karşıya oturmak bireylerin birbirlerine yabancı olduklarından kaynaklanmaktadır. Yan yana oturmak işbirliğin işaretidir. Bu oturuş şekli anlaşmanın, uzlaşmanın, hem fikir olmanın bir göstergesidir. Vücut Dili Oturma Şekilleri. 90 derecelik açıyla oturmak iletişimin en önemli oturuşudur. Özellikle ortak nokta bulmak istenilen kişilerle bu şekilde oturulmalıdır. Bu oturuş ile karşı tarafa kendisi ile aynı düşünüldüğü, ortak noktaların olduğu ve bu ortak noktalarda birleşilebileceği mesajları verilebilir. Vücut Dili Oturma Şekilleri. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ